Tải 5 đề cương báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự

Rate this post

Sau đây là top 5 đề cương báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự được tổng hợp từ các bài báo cáo thực tập đạt điểm cao, được các bạn sinh viên khá giỏi chia sẻ đề cương. Báo cáo thực tập quyết định bài làm của sinh viên dễ hay khó, vậy nên các bạn cần phải làm đề cương hoàn thiện nhất có thể. Và sau đây là 5 mẫu đề cương báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự các bạn có thể tham khảo:

Lưu ý: Trong quá trình làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu các bạn gặp khó khăn về đề tài hay chưa có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ làm báo cáo thực tập trọn gói qua:

SĐT  / Zalo: https://zalo.me/0934536149

Đề cương báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự số 1

 • LỜI CẢM ƠN.
 • NHẬN XÉT THỰC TẬP.
 • NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.
 • MỤC LỤC.
 • DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.
 • DANH MỤC BẢNG.
 • DANH MỤC HÌNH ẢNH.
 • LỜI MỞ ĐẦU.
 • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP ACTION ENGLISH.
 • 1.1. Giới thiệu về Công ty CP Action English.
 • 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.
 • 1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty CP Action English.
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty CP Action English.
 • 1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức.
 • 1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận.
 • 1.3. Ngành nghề kinh doanh.
 • 1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2015-2017.
 • Tóm tắt chương 1.
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY CP ACTION ENGLISH.
 • 2.1. Thực trạng hoạt động tuyển dụng Công ty CP Action English 3 năm 2015 – 2017.
 • 2.1.1. Tình hình sử dụng nguồn nhân lực trong giai đoạn 2015- 2017.
 • 2.1.2. Hoạch định nguồn nhân lực.
 • 2.1.3. Phân tích công việc.
 • 2.2. Quy trình tuyển dụng tại công ty CP Action English.
 • 2.2.1. Bước 1: Xác dịnh nhu cầu.
 • 2.2.2. Bước 2: Thông báo tuyển dụng.
 • 2.2.3. Bước 3: Thu nhận/ nghiên cứu hồ sơ.
 • 2.2.4. Bước 4: Phỏng vấn vòng 1.
 • 2.2.5. Bước 5: Phỏng vấn vòng 2.
 • 2.2.6. Bước 6: Thử việc.
 • 2.2.7. Bước 7: Đánh giá.
 • 2.2.8. Bước 8: Tuyển dụng chính thức.
 • 2.3. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm.
 • 2.3.1. Ưu điểm.
 • 2.3.2. Nhược điểm.
 • Tóm tắt chương 2.
 • CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP ACTION ENGLISH.
 • 3.1. Định hướng phát triển Công ty CP Action English.
 • 3.2. Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động tuyển dụng nhân lực tại công ty CP Action English.
 • 3.2.1. Giải pháp: Thu hút nguồn nhân lực trong quá trình tuyển dụng.
 • 3.2.2. Giải pháp: Hoàn thiện bản mô tả công việc.
 • 3.2.3. Giải pháp: Hoàn thiện hình thức phỏng vấn trong quá trình tuyển dụng của Công ty CP Action English.
 • 3.2.4. Giải pháp: Lập tiêu chuẩn tuyển chọn của từng chức danh của Công ty CP Action English.
 • KẾT LUẬN.
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO.
 • PHỤ LỤC.

Xem thêm: ==> Tải 5 bài mẫu báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự 

Đề cương báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự số 2

LỜI CẢM ƠN
BẢNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
BẢNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH TOÀN VIỆT
1.1.Giới thiệu về Công ty TNHH Dịch vụ Bảo Vệ An Ninh Toàn Việt
1.2.Quá trình hình thành và phát triển
1.3. Cơ cấu tổ chức
1.4.Đặc điểm về cơ sở vật chất
1.5. Ngành nghề kinh doanh và các hoạt động của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo Vệ An Ninh Toàn Việt
1.6.Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo vệ An Ninh Toàn Việt trong 03 năm qua (2018 –2020)
1.7.Định hướng phát triển của Công ty đến năm 2020
11
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH TOÀN VIỆT
2.1.Đặc điểm nguồn lao động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An Ninh Toàn Việt
2.1.1.Tình hình lao động qua các năm
2.1.2.Phân loại lao động theo giới tính
2.1.3.Phân loại lao động theo trình độ nghiệp vụ.
2.1.4. Phân loại lao động theo hợp đồng lao động
2.1.5.Mức độ gắn bó của người lao động với công ty qua cácnăm
2.2.Phân tích thực trạng công tác Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo Vệ An Ninh Toàn Việt
2.2.1.Phân tích công việc:
2.2.2.Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty
2.2.2.1.Tiêu chuẩn tuyểnchọn
2.2.2.2.Phương pháp tuyểnchọn
2.2.3. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty An Ninh Toàn Việt
2.2.3.1.Đào tạo nhân sự trong công ty
2.2.3.2. Đào tạo nâng cao trình độ chuyênmôn
2.2.4. Công tác đãi ngộ duy trì nguồn nhân lực
2.2.4.1 Đãi ngộ vật chất
2.2.4.2.Đãi ngộ tinh thần
2.3.Những ưu điểm và tồn tại trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo Vệ An Ninh Toàn Việt
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH TOÀN VIỆT
3.1. Mục tiêu phương hướng của TNHH Dịch vụ Bảo vệ An Ninh Toàn Việt trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo Vệ An Ninh Toàn Việt
3.2.1. Gải pháp 1: Hoàn thiện công tác phân tích công việc
3.2.2. Giải pháp 2: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhânlực
3.2.3. Giải pháp 3: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhânsự
3.2.4. Giải pháp 4: Hoàn thiện chế độ lương và các khoản phúc lợi
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị 1: Liên kết và phối hợp trong đào tạo nguồn nhân lực
3.3.2. Kiến nghị 2: Về chế độ thù lao lao động và chế độ khen thưởng
3.3.3. Kiến nghị 3: Cơ sở vật chất
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: ==> Dịch vụ báo cáo thực tập 

Đề cương báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự số 3

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ANH PHÁT SAN LẤP
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty
1.2.1. Chức năng
1.2.2. Nhiệm vụ:
1.3. Hệ thống tổ chức của công ty
1.4. Kết quả hoạt động của công ty từ 2016-2018
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ANH PHÁT SAN LẤP
2.1.Thực trạng công việc được giao
2.1.1 Mô tả công việc
2.1.2. Nhận xét về bộ phận thực tập
2.1.3 Nhận xét về thực trạng công việc được giao
2.1.4. Bài học kinh nghiệm
2.1.4.1.. Bài học kinh nghiệm về cách thực hiện công việc
2.1.4.2.. Bài học kinh nghiệm về kỹ năng
2.1.4.3.. Bài học kinh nghiệm về thái độ
2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH Xây Dựng Anh Phát San Lấp
2.2.1. Cơ cấu nhân sự tại Công ty TNHH Xây Dựng Anh Phát San Lấp
2.2.1.1. Cơ cấu lao động theo tính chất lao động năm 2018
2.2.1.2.Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn
2.2.1.3. Cơ cấu lao động theo giới tính
2.2.1.4. Cơ cấu lao động theo độ tuổi
2.2.2 .Tình hình tuyển dụng nhân sự trong công ty
2.2.2.1.Tiêu chuẩn tuyển dụng
2.2.2.2 Nguồn và phương pháp tuyển dụng
2.2.2.3 Công tác tuyển dụng nhân sự của công ty trải qua các bước
2.3. Đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH Xây Dựng Anh Phát San Lấp
2.3.1. Ưu điểm:
2.3.2. Nhược điểm
CHƯƠNG 3 – MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ANH PHÁT SAN LẤP
3.1. Nâng cao công tác tuyển chọn nhân sự và tổ chức tuyển chọn phù hợp với nhu cầu công việc để tiết kiệm chi phí đào tạo.
3.2. Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng và phương pháp tuyển dụng
3.3. Lên kế hoạch cụ thể chương trình chủ động trong công tác tuyển dụng.
3.4. Thường xuyên tổ chức việc kiểm tra sức khỏe của ứng viên cho từng vị trí công việc.
3.5.Tăng cường chất lượng nhân viên và ổn định hiệu quả công tác quản trị nhân sự.
3.6.Xây dựng chính sách nhân sự khoa học hiệu quả và quy định rõ quyền hạn trong công ty
3.7. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đề cương báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự số 4

LỜI CẢM ƠN
NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu đề tài
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Khái niệm và vai trò của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Tầm quan trọng của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp
1.1.2.1. Đối với doanh nghiệp
1.1.2.2. Đối với lao động
1.1.2.3. Đối với xã hội
1.2. Các nguồn tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
1.2.1. Nguồn ứng viên từ nội bộ doanh nghiệp
1.2.2. Nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp
1.3. Quy trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng nhân sự.
1.4.1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.4.2. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CÁT TƯỜNG
2.1. Tổng quan về Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản Cát Tường
2.1.1. Quá trình hình thành và quá trình phát triển
2.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn
2.1.2.1. Nhiệm vụ
2.1.2.2. Quyền hạn
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.3.2. Chức năng của các phòng ban
2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3 năm (2015 – 2017)
2.1.5. Định hướng phát triển của công ty
2.2. Thực trạng và giải pháp công tác tuyển dụng nhân sự tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản Cát Tường
2.2.1. Tình hình nguồn nhân lực trong 3 năm (2015-2017)
2.2.1.1. Theo giới tính
2.2.1.2. Theo độ tuổi
2.2.1.3. Theo trình độ chuyên môn
2.2.1.4. Tình hình biến động nhân sự trong vài năm gần đây
2.2.2. Hoạch định nguồn nhân lực tại công ty
2.2.2.1.Kế hoạch tuyển dụng
2.2.2.2. Phân tích công việc
2.2.2.3.Tiêu chuẩn tuyển dụng
2.2.2.4. Nhu cầu tuyển dụng
2.2.3. Tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty
2.2.3.1 Nguồn tuyển dụng
2.2.3.2. Hình thức tuyển dụng
2.2.3.3. Quy trình tuyển dụng
2.2.3.4 Kết quả tuyển dụng
2.3. Đánh giá chung về công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty
2.3.1. Những ưu điểm
2.3.2. Nhược điểm
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CÁT TƯỜNG
3.1. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản Cát Tường.
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản Cát Tường
3.2.1. Nâng cao hiệu quả khai thác nguồn tuyển dụng.
3.2.2. Cải tiến quy trình tuyển dụng
3.3.3. Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: Kho 999+ báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực

Đề cương báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự số 5

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI  CÔNG TY TNHH TM DV XNK AN MINH PHÁT

 • PHẦN 1: MỞ ĐẦU
 • Lý do chọn đề tài
 • Mục tiêu nghiên cứu
 • Phạm vi nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Đối tượng nghiên cứu
 • Kết cấu của chuyên đề

PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

 • 2.1 Một số vấn đề cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
 • 2.1.1 Một số khái niệm về quản trị nguồn nhân lực
 • 2.1.2 Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực
 • 2.1.3.Tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực
 • 2.1.4. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực
 • 2.1.5.Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
 • 2.2. Nội dung cơ bản trong quản trị nguồn nhân lực
 • 2.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực
 • 2.2.2 Tuyển dụng nguồn nhân lực
 • 2.2.3  Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
 • 2.2.4 Lương bổng và đãi ngộ nguồn nhân lực
 • 2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực
 • 2.3.1 Môi trường bên ngòai
 • 2.3.2 Môi trường bên trong

PHẦN 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TM DV XNK AN MINH PHÁT

 • 3.1. Tổng quan về Công ty TNHH TM DV XNK An Minh Phát
 • 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 3.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • 3.1.3. Lĩnh vực hoạt động
 • 3.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty
 • 3.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm(2017-2019)
 • 3.2. Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH TM DV XNK An Minh Phát
 • 3.2.1. Cơ cấu nguồn lao động trong 3 năm(2017-2019)
 • 3.2.2 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH TM DV XNK An Minh Phát
 • 3.2.2.1 Tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty
 • 3.2.2.2.Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực
 • 3.2.2.3 Đãi ngộ nhân viên
 • 3.2.2.4.Chính sách đánh giá
 • 3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH TM DV XNK An Minh Phát.
 • 3.3.1 Ảnh hưởng của môi trường bên ngoài.
 • 3.3.2 Ảnh hưởng của môi trường bên trong
 • 3.4 Đánh giá
 • 3.4.1 Ưu điểm
 • 3.4.2 Nhược điểm

PHẦN 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI  CÔNG TY TNHH TM DV XNK AN MINH PHÁT

 • 4.1 Mục tiêu và phướng hướng  phát triển của Công ty TNHH TM DV XNK An Minh Phát trong thời gian tới
 • 4.2 Một số giải pháp
 • 4.2.1. Giải pháp 1
 • 4.2.2. Giải pháp 2
 • 4.2.3 Giải pháp 3
 • 4.3. Một số kiến nghị
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: ==> 5 mẫu đề cương báo cáo thực tập tuyển dụng

Trên đây top 5 đề cương báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự, các bạn sinh viên có thể tham khảo dùng trong báo cáo thực tập của mình, còn rất nhiều mẫu đề cương khác các bạn có thể tìm kiếm trong chuyên mục đề cương. Nếu cần sự hỗ trợ về dịch vụ viết báo cáo thực tấp, các bạn hãy liên hệ cho mình qua Zalo: https://zalo.me/0934536149

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo