Mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập kế toán Thanh toán! Hay!

5/5 - (1 bình chọn)

ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP. Để làm được một đề cương hay và phù hợp với yêu cầu của giáo viên, thì các bạn nên xem thật kỹ đến hướng dẫn của trường, cũng như theo yêu cầu giáo viên. Hôm nay dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp sẽ giới thiệu đến các bạn sinh viên đang theo học ngành kế toán, một Mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập kế toán Thanh toán hay nhất, các bạn cùng tìm hiểu sau đây nhé.

Ngoài ra, các bạn gặp khó khăn gì về việc chọn đề tài, viết đề cương, và làm bài báo cáo tốt nghiệp, thì nhắn tin cho dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp để được hỗ trợ giúp bạn, hãy nhắn tin cho mình qua zalo nhé: 0934 536 149.

Mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập kế toán Thanh toán! Hay!

MỞ ĐẦU

 • 1. Nêu ý nghĩa của việc chọn đề tài (Tại sao chọn đề tài này)
 • 1.1. Về lý luận
 • 1.2. Về thực tiễn
 • 2. Mục đích nghiên cứu
 • 3. Đối tượng nghiên cứu
 • 4. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
 • 5. Phương pháp nghiên cứu (lý luận và thực tiến)
 • 6. Cấu trúc chuyên đề:Nội dung đề tài gồm ba chương ngoài mở bài và kết luận (Nêu tên ba phần đó)
 • + Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài.
 • + Chương 2: Thực trạng vấn đề ở đơn vị thực tập
 • + Chương 3: Hoàn thiện kế toán thanh toán tại đơn vị thực tập.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI báo cáo thực tập kế toán Thanh toán

1.1. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU

 • 1.1.1. Nhiệm vụ kế toán các khoản phải thu
 • 1.1.1.1. Khái niệm
 • 1.1.1.2. Nhiệm vụ
 • 1.1.2. Kế toán phải thu của khách hàng
 • 1.1.2.1 Khái niệm
 • 1.1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán phải thu khách hàng
 • 1.1.2.3. Hạch toán chi tiết phải thu khách hàng
 • 1.1.2.4.. Hạch toán tổng hợp phải thu khách hàng
 • 1.1.3. Kế toán thuế GTGT được khấu trừ :
 • 1.1.3.1. Khái niệm
 • 1.1.3.2. Nhiệm vụ của kế toán thuế GTGT được khấu trừ
 • 1.1.3.3. Hạch toán chi tiết thuế GTGTđược khấu trừ
 • 1.1.3.4. Hạch toán tổng hợp thuế GTGT được khấu trừ
 • 1.1.4. Kết cấu phần thu nội bộ
 • 1.1.4.1 Khái niệm
 • 1.1.4.2. Nhiệm vụ của kế toán phải thu nội bộ
 • 1.1.4.3. Hạch toán chi tiết phải thu nội bộ
 • 1.1.4.4.. Hạch toán tổng hợp phải thu nội bộ
 • 1.1.5. Kế toán phải thu khác
 • 1.1.5.1 Khái niệm
 • 1.1.5.2 Nhiệm vụ của kế toán phải thu khác
 • 1.1.5.3. Hạch toán chi tiêt phải thu khác
 • 1.1.5.4.Hạch toán tổng hợp phải thu khác
 • 1.1.6.Kế toán tạm ứng
 • 1.1.6.1 Khái niệm
 • 1.1.6.2. Nhiệm vụ của kế toán tạm ứng
 • 1.1.6.3. Hạch toán chi tiết kế toán tạm ứng
 • 1.1.6.4. Hạch toán tổng hợp kế toán tạm ứng

1.2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

 • 1.2.1. Khái niệm và nhiệm vụ hạch toán các khoản nợ phải trả
 • 1.2.1.1. Khái niệm
 • 1.2.1.2. Phân loại
 • 1.2.1.3. Nhiệm vụ
 • 1.2.2. Kế toán khoản vay ngắn hạn
 • 1.2.2.1 Khái niệm
 • 1.2.2.2. Nhiệm vụ của kế toán vay ngắn hạn
 • 1.2.2.3 Hạch toán chi tiết vay ngắn hạn
 • 1.2.2.4. Hạch toán tổng hợp vay ngắn hạn
 • 1.2.3. Kế toán khoản vay dài hạn
 • 1.2.3.1 Khái niệm
 • 1.2.3.2. Nhiệm vụ của kế toán vay dài hạn
 • 1.2.3.3 Hạch toán chi tiết vay dài hạn
 • 1.2.3.4. Hạch toán tổng hợp vay dài hạn
 • 1.2.4. Kế toán nợ dài hạn
 • 1.2.4.1 Khái niệm
 • 1.2.4.2. Nhiệm vụ của kế toán nợ dài hạn
 • 1.2.4.3. Hạch toán chi tiết nợ dài hạn
 • 1.2.4.4. Hạch toán tổng hợp nợ dài hạn
 • 1.2.5. Kế toán kho ản nợ dài hạn đến hạn trả
 • 1.2.5.1 Khái niệm
 • 1.2.5.2. Nhiệm vụ của kế toán nợ dài hạn đến hạn trả
 • 1.2.5.3. Hạch toán chi tiết nợ dài hạn đến hạn trả
 • 1.2.5.4. Hạch toán tổng hợp nợ dài hạn đến hạn trả
 • 1.2.6. Kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 • 1.2.6.1 Khái niệm
 • 1.2.6.2. Nhiệm vụ của kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 • 1.2.6.3. Hạch toán chi tiết thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 • 1.2.6.4. Hạch toán tổng hợp thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 • 1.2.7. Kế toán phải trả người lao động
 • 1.2.7.1 Khái niệm
 • 1.2.7.2. Nhiệm vụ của kế toán phải trả người lao động
 • 1.2.7.3. Hạch toán chi tiết phải trả người lao động
 • 1.2.7.4. Hạch toán tổng hợp phải trả người lao động
 • 1.2.8. Kế toán phải trả nội bộ
 • 1.2.8.1 Khái niệm
 • 1.2.8.2. Nhiệm vụ của kế toán phải trả nội bộ
 • 1.2.8.3. Hạch toán chi tiết phải trả nội bộ
 • 1.2.8.4. Hạch toán tổng hợp phải trả nội bộ
 • 1.2.9. Kế toán các khoản phải trả phải nộp khác
 • 1.2.9.1 Khái niệm
 • 1.2.9.2. Nhiệm vụ của kế toán phải trả phải nộp khác
 • 1.2.9.3. Hạch toán chi tiết phải trả phải nộp khác
 • 1.2.9.4. Hạch toán tổng hợp phải trả phải nộp khác

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN CỦA CÔNG TY

2.1. KHÁI QUÁT SƠ LƯỢC VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
 • 2. 1. 1. 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty.
 • 2. 1.1. 2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty
 • 2.1.1.2.1 . Chức năng
 • 2.1.1.2.2. Nhiệm vụ
 • 2. 1. 2. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của công ty
 • 2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty.
 • 2. 1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty

2.1.2.2.1.. Đặc điểm chung

 • 2.1.2.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty
 • 2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty.
 • 2.1.2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
 • 2.1.2.2.2. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty
 • 2.1.3. Một số chỉ tiêu khác
 • 2.1.3.1. Hệ thống tài khoản áp dụng tại Công ty: Hệ thống tài khoản công ty áp dụng theo quyết định nào? (Trong phần này cần nêu rõ so với hệ thống tài khoản thống nhất hiện hành Công ty có sử dụng những tài khoản nào khác không? cụ thể như thế nào?)
 • 2.1.3.2. Phương pháp kế toán hàng tồn kho
 • 2.1.3.3. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY (25-30 trang)

 • 2.2.1. Hạch toán các khoản phải thu tại công ty
 • 2.2.1.1. Nội dung, đặc điểm các khoản phải thu tại công ty.
 • 2.2.1.2. Hạch toán các khoản phải thu tại công ty
 • 2.2.1.3. Hạch toán khoản phải thu khách hàng.
 • 2.2.1.4. Hạch toán thuế GTGT được khấu trừ:
 • 2.2.1.4.1 Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
 • 2.2.1.4.2 Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết thuế GTGT đầu vào (nếu có) và Sổ Cái TK 133.
 • 2.2.1.4.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết thuế GTGT đầu vào và Sổ Cái TK 133.
 • 2.2.1.5. Hạch toán khoản phải thu nội bộ
 • 2.2.1.5.1. Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
 • 2.2.1.5.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết phải thu nội bộ và Sổ Cái TK 136
 • 2.2.1.5.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết phải thu nội bộ (nếu có) và Sổ Cái TK 136
 • 2.2.1.6. Hạch toán khoản phải thu khác:
 • 2.2.1.6.1. Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
 • 2.2.1.6.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết phải thu khác (nếu có) và Sổ Cái TK 138
 • 2.2.1.6.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết phải thu khác và Sổ Cái TK 138.
 • 2.2.2. Hạch toán các khoản phải trả tại công ty.
 • 2.2.2.1. Nội dung, đặc điểm các khoản phải trả tại công ty: (liệt kê các khoản phải trả phát sinh tại công ty và trình bày ngắn gọn đặc điểm của từng khoản)
 • 2.2.2.2. Hạch toán các khoản phải trả tại công ty
 • 2.2.2.3. Hạch toán khoản phải trả người bán:
 • 2.2.2.3.1. Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
 • 2.2.2.3.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết phải trả người bán và Sổ Cái TK 331
 • 2.2.2.3.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết phải trả người bán và Sổ Cái TK 331.
 • 2.2.2.3.4. Báo cáo kế toán: trình bày Bảng tổng hợp khoản phải trả người bán.
 • 2.2.2.4. Hạch toán thuế phải nộp:
 • 2.2.2.4.1.Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
 • 2.2.2.4.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết thuế phải nộp và Sổ Cái TK 333
 • 2.2.2.4.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết thuế phải nộp và Sổ Cái TK 333.
 • 2.2.2.5. Hạch toán khoản phải trả CBCNV:
 • 2.2.2.5.1. Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
 • 2.2.2.5.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ Cái TK 334
 • 2.2.2.5.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào Sổ Cái TK 334.
 • 2.2.2.6. Hạch toán khoản phải trả nội bộ:
 • 2.2.2.6.1.Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
 • 2.2.2.6.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ Cái TK 336
 • 2.2.2.6.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào Sổ Cái TK 336.
 • 2.2.2.7. Hạch toán khoản phải trả khác:
 • 2.2.2.7.1. Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
 • 2.2.2.7.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết phải trả khác và Sổ Cái TK 338
 • 2.2.2.7.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào Số chi tiết phải trả khác và Sổ Cái TK 338.

CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN

3.1. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HOẠT ĐỘNG ĐANG NGHIÊN CỨU

 • 3.1.1. Đánh giá thực trạng
 • 3.1.1.1. Nhận xét chung về kế toán các khoản thanh toán tại Công ty: (Quản lý, Sử dụng, Hạch toán )
 • 3.1.1.2. Những điểm tồn tại về hạch toán các khoản thanh toán tại Công ty cần phải hoàn thiện
 • 3.1.1.2.1. Về tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán: chứng từ, sổ kế toán.
 • 3.1.1.2.2. Về quản lý các khoản thanh toán
 • 3.1.1.2.2. Về phương pháp hạch toán.
 • 3.1.2. Các biện pháp hoàn thiện

3.2. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 • 3.2.1. Kết luận
 • 3.2.2. Kiến nghị
 • 3.2.2.1. Đối với Doanh nghiệp
 • 3.2.2.2. Đối với nhà trường

Để có được điểm số cao khi làm khóa luận tốt nghiệp, báo cáo tốt nghiệp các bạn cần phải lựa chọn cho mình một đề tài phù hợp, chưa kể các bạn cần phải viết tốt đề cương, làm nội dung, và chỉnh sửa theo yêu cầu của giáo viên sẽ đạt điểm cao, với hy vọng bài viết trên đã giúp ích cho các bạn tìm được một đề tài ưng ý, để viết bài khóa luận tốt nghiệp ngành kế toán, và hay zalo 0934 536 149 mình khi các bạn gặp khó khăn và có nhu cầu viết thuê thực tập tốt nghiệp nhé, để tìm hiểu rõ về cách làm bài của mình thì các bạn xem tại dịch vụ viết thuê khóa luận nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo