TOP 10 Đề cương chiến lược Marketing Mix tại công ty xây dựng

Đề cương chi tiết Marketing Quản trị kinh doanh

Sau đây là mẫu đề báo cáo thực tập Ngành Quản trị Marketing với đề tài chiến lược Marketing Mix tại công ty xây dựng. Tài liệu này được Thực Tập Tốt Nghiệp sưu tầm từ nhiều nguồn báo cáo thực tập đạt điểm cao của các công trình sinh viên khóa trước, hy vọng với nội dung bài viết chiến lược Marketing Mix tại công ty xây dựng này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên làm Báo cáo thực tập về Ngành Quản trị Marketing có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Trên website còn có nhiều nội dung khác tương tự về cơ sở lý luận, thực trạng khái niệm, đặc điểm và những bài mẫu hoàn chỉnh về bài báo cáo thực tập ngành Quản trị Marketing, các bạn có thể tham khảo những bài viết tại đây.

===>>> KHO 99 + Báo Cáo Thực Tập Marketing Mix

1. Hoạt động Marketing Mix của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thịnh vượng phương đông

Chương 1 .Tổng quan về công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thịnh vượng phương đông

 • 1.1.Thông tin công ty
 • 1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển
 • 1.1.2 Cơ cấu tổ chức
 • 1.1.3. Lĩnh vực kinh doanh
 • 1.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh
 • 1.2. Vị trí thực tập tại trách nhiệm hữu hạn xây dựng thịnh vượng phương đông

Chương 2.Thực trạng hoạt động Marketing Mix của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thịnh vượng phương đông

 • 2.1.Chính sách sản phẩm
 • 2.1.1. Đặc điểm sản phẩm
 • 2.1.2. Nhãn hiệu
 • 2.1.3. Bao gói
 • 2.1.4. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ
 • 2.2.Chính sách giá bán
 • 2.2.1.Giá bán của hãng
 • 2.2.2. Định giá
 • 2.2.3.Chính sách thanh toán, giảm giá
 • 2.3.Chính sách phân phối
 • 2.3.1.Chính sách xúc tiến hỗn hợp
 • 2.2.2.Quảng cáo
 • 2.2.3.Quan hệ công chúng
 • 2.2.4.Xúc tiến bán
 • 2.2.5.Bán hàng cá nhân
 • 2.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing Mix tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thịnh vượng phương đông
 • 2.4.1.Kết quả đạt được
 • 2.4.2.Hạn chế và nguyên nhân
 • Kết luận chương 2

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing Mix tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thịnh vượng phương đông.

 • 3.1. Mục tiêu phát triển, phương hướng hoạt động thời gian tới
 • 3.1.1.Cơ hội
 • 3.1.2.Thách thức
 • 3.1.3.Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
 • 3.1.3.1. Mục tiêu chủ yếu trong tương lai
 • 3.1.3.2 Chiến lược trung và dài hạn
 • 3.2.Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing Mix cho công ty
 • 3.2.1.Mở rộng thị trường kinh doanh
 • 3.2.2.Cải tiến sản phẩm
 • 3.2.3.Chiến lược giá
 • 3.2.4.Chiến lược xúc tiến bán
 • 3.3.Đề xuất những giải pháp Marketing khác

Kết luận

2. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG VĂN THỤ

MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong xu thế hội nhập và phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay, cách thức để duy trì tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp đang là một bài toán khó, một thách thức lớn đối với chính bản thân các doanh nghiệp. Để có thể tồn tại, phát triển, tìm được một chỗ đứng vững chắc trên thị trường, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng đều quan tâm đến hoạt động marketing của mình. Đây có thể được coi là vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ là một công ty chuyên sản xuất giấy bao gói măng và các loại giấy bao bì. Công ty đã hoạt động nhiều năm trong ngành giấy với uy tín về chất lượng sản phẩm, tuy nhiên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn chưa tương xứng với tiềm năng vốn có. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do Công ty chưa xây dựng chiến lược marketing – mix bài bản.

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ đã đi vào sản xuất kinh doanh được nhiều năm nên có lượng khách hàng truyền thống ổn định, có cơ sở vật chất đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên hiệu quả kinh doanh trong những năm gần đây ngày càng thấp. Mặt khác, thị trường giấy bao bì của Việt Nam vẫn đầy tiềm năng khi theo dự báo của Hiệp hội Bao bì Việt Nam (VINPAS), lĩnh vực bao bì giấy nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu vẫn tăng cao. Nhu cầu rộng lớn, chất lượng sản phẩm tốt nhưng tiêu thụ của Công ty vẫn thấp, điều này cho thấy Công ty đang gặp khó khăn trong việc đưa sản phẩm tới người tiêu dùng, hay nói cách khác, hoạt động marketing tại Công ty chưa phát huy hiệu quả. Vì vậy việc xây dựng chiến lược marketing – mix tại Công ty Cổ Phần giấy Hoàng Văn thụ ngày càng trở nên cấp thiết, đây sẽ là một công cụ cạnh tranh sắc bén và hiệu quả của doanh nghiệp để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Xuất phát từ suy nghĩ trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Xây dựng chiến lược Marketing – mix tại công ty Cổ Phần giấy Hoàng Văn Thụ” làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

 1. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu chung

Trên cơ sở vận dụng cơ sở lý luận để phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động marketing – mix của Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ, từ đó xây dựng và đề xuất giải pháp thực thi có hiệu quả chiến lược marketing – mix tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ trong thời gian tới.

2.2. Mục tiêu cụ thể

 • Góp phần hệ thống hoá và làm rõ cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược marketing – mix tại doanh nghiệp.
 • Đánh giá thực trạng hoạt động marketing – mix tại Công ty Cổ phần giấy Hoàng
 • Xây dựng chiến lược marketing – mix tại Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ.
 • Đề xuất một số giải pháp kiến nghị để thực hiện chiến lược marketing – mix tại Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.
 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng chiến lược marketing – mix tại Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

 • – Về không gian: Đề tài nghiên cứu được thực hiện tại Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ.
 • – Về thời gian: Đề tài thực hiện thu thập dữ liệu của Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ trong giai đoạn 2013 – 2017
 • – Về nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung thu thập, phân tích dữ liệu liên quan đến xây dựng và thực hiện chiến lược marketing – mix tại Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ
 1. Ý nghĩa khoa học của đề tài
 • Đối với Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ: giúp nhà quản trị Công ty nhìn lại những mặt còn tồn tại trong hoạt động marketing của mình. Việc nghiên cứu một cách có hệ thống sẽ giúp các bộ phận liên quan trong Công ty hiểu rõ về bản chất, chức năng, các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng chiến lược marketing – mix để vận dụng trong thực tiễn. Giảm thiểu tối đa các rủi ro mà Công ty có thể gặp phải khi thực hiện chiến lược marketing – mix.
 • Đối với các nghiên cứu tiếp theo: Kết quả của đề tài góp phần tạo thêm cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu về xây dựng, phát triển chiến lược marketing – mix tại Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ.
 1. Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được kết cấu gồm 4 chương, cụ thể:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược marketing – mix trong doanh nghiệp
 • Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
 • Chương 3: Tổng quan về Công ty và hoạt động marketing – mix tại Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ
 • Chương 4: Định hướng, xây dựng và giải pháp thực hiện xây dựng chiến lược marketing – mix tại Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX TRONG DOANH NGHIỆP

 • 1.1. Khái niệm, vai trò của marketing – mix
 • 1.1.1. Khái niệm về marketing, marketing – mix
 • 1.1.2. Vai trò của marketing – mix
 • 1.2. Chiến lược marketing – mix
 • 1.2.1. Khái niệm chiến lược và chiến lược marketing – mix
 • 1.2.2. Quy trình xây dựng chiến lược marketing – mix
 • 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng chiến lược marketing – mix
 • 1.3.1. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
 • 1.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
 • 1.4. Cơ sở thực tiễn về xây dựng chiến lược marketing – mix
 • 1.4.1. Kinh nghiệm của một số doanh nghiệp trong nước
 • 1.4.2. Bài học kinh nghiệm cho Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 • 2.1. Các câu hỏi nghiên cứu và các chỉ tiêu nghiên cứu
 • 2.1.1. Các câu hỏi nghiên cứu
 • 2.1.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu
 • 2.2. Phương pháp nghiên cứu
 • 2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
 • 2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin
 • 2.2.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu

Chương 3. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG VĂN THỤ

 • 3.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ
 • 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
 • 3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty
 • 3.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty
 • 3.1.4. Đặc điểm và quy trình công nghệ sản xuất của Công ty
 • 3.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
 • 3.2. Phân tích thực trạng và đánh giá chung về hoạt động marketing – mix tại Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ
 • 3.2.1. Phân tích thực trạng hoạt động marketing của Công ty
 • 3.2.2. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động marketing của Công ty
 • 3.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng chiến lược marketing – mix của Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ
 • 3.3.1. Các nhân tố bên ngoài Công ty
 • 3.3.2. Các nhân tố bên trong Công ty

Chương 4. ĐỊNH HƯỚNG, XÂY DỰNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG VĂN THỤ

 • 4.1. Định hướng phát triển kinh doanh của Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ trong thời gian tới
 • 4.1.1. Mục tiêu của Công ty từ năm 2018 đến năm 2020
 • 4.1.2. Phương hướng của Công ty từ nay đến năm 2020
 • 4.2. Xây dựng chiến lược marketing – mix tại Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ
 • 4.2.1. Thiết lập các mục tiêu marketing
 • 4.2.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu
 • 4.2.3. Xây dựng các định hướng chiến lược
 • 4.2.4. Hoạch định chiến lược marketing – mix
 • 4.2.5. Xây dựng các chương trình marketing
 • 4.3. Một số giải pháp thực hiện xây dựng chiến lược marketing – mix tại Công ty Cổ Phần Giấy Hoàng Văn Thụ
 • 4.3.1. Thành lập bộ phận marketing và lập kế hoạch thực hiện chiến lược marketing – mix
 • 4.3.2. Nhóm giải pháp chiến lược về sản phẩm
 • 4.3.3. Nhóm giải pháp chiến lược về giá
 • 4.3.4. Nhóm giải pháp xây dựng kênh phân phối
 • 4.3.5. Giải pháp trong hoạt động xúc tiến hỗn hợp
 • 4.4. Một số kiến nghị đối với Nhà nước nhằm hỗ trợ thực hiện chiến lược marketing – mix tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Ngoài ra, Để làm được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Quản trị Marketing đạt điểm cao, các bạn sinh viên có thể lựa chọn đề tài báo cáo thực tập chiến lược Marketing Mix tại công ty xây dựng, đây là một đề tài ít bạn sinh viên lựa chọn bởi vì mức độ đề tài này là trung bình khó, dành cho các bạn sinh viên học lực khá trở lên. Tuy nhiên các bạn sinh viên có thể đạt điểm cao, nếu cố gắng nghiên cứu tập chung viết bài, tham khảo các nguồn bổ ích với tài liệu sau.

Ngoài ra, sử dụng vụ viết thuê báo cáo thực tập bên mình có chia sẻ nhiều mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp khác, nếu như các bạn chưa thấy đề cương này phù hợp thì có thể tham khảo nhiều mẫu đề cương khác tại đây nhé.

====>>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập tại công ty xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *