Đề cương hoàn thiện công tác doanh thu kết quả kinh doanh

Rate this post

Dưới đây là Đề cương hoàn thiện công tác doanh thu kết quả kinh doanh mà Thuctaptotnghiep đã chọn lọc từ những bài điểm cao gửi đến các bạn tham khảo. Hy vọng với bài viết này có thể giúp các bạn có thêm tư liệu để làm bài BCTT của mình tốt hơn. Ngoài ra, còn có nhiều mẫu báo cáo của những đề tài khác và bài mẫu được chia sẻ miễn phí, các bạn sinh viên có thể tìm kiếm, tham khảo trong các chuyên mục để tài về tham khảo nhé! Chúc các bạn làm tốt bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình nhé!

Lưu ý: Trong quá trình làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu các bạn gặp khó khăn về đề tài hay chưa có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ làm báo cáo thực tập trọn gói qua:

SĐT  / Zalo: https://zalo.me/0934536149


1. Đề cương Báo cáo thực tập hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, kết quả kinh doanh tại Công ty

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG 

1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 
1.1.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY 
1.1.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 
1.2. MỤC TIÊU, TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÔNG TY 
1.2.1. MỤC TIÊU 
1.2.2. TRÁCH NHIỆM 
1.2.3. QUYỀN HẠN 
1.3. QUY MÔ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
1.4. CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ 
1.4.1. MÔ HÌNH TỔ CHỨC NHÂN SỰ 
1.4.2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN 
1.5. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 
1.5.1. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY TÁC KẾ TOÁN 
1.5.2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BỘ PHẬN KẾ TOÁN 
1.6. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 
1.7. CHẾ ĐỘ VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY
1.7.1. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 
1.7.2. HÌNH THỨC KẾ TOÁN 
1.7.3. HỆ THỐNG SỔ VÀ BÁO CÁO KẾ TOÁN 
1.7.4. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

PHẦN 2: THỰC HIỆN PHỎNG VẤN LÃNH ĐẠO, CÁC CHUYÊN VIÊN LÀM CÔNG TÁC KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG 

2.1. THỰC HIỆN PHỎNG VẤN 
2.1.1. ĐỐI TƯỢNG PHỎNG VẤN 1: GIÁM ĐỐC 
2.1.2. ĐỐI TƯỢNG PHỎNG VẤN 2: TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN 
2.2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA CHO SINH VIÊN KẾ TOÁN SAU ĐỢT THỰC TẬP 
2.2.1. BÀI HỌC VỀ XIN THỰC TẬP 
2.2.2. BÀI HỌC VỀ THU THẬP THÔNG TIN TẠI PHÒNG KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 
2.2.3. BÀI HỌC VỀ TỔ CHỨC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN 
2.2.4. BÀI HỌC VỀ GIAO TIẾP VÀ TỔ CHỨC PHỎNG VẤN 
2.2.5. BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA TỪ HAI LẦN PHỎNG VẤN 
2.2.6. SAU ĐỢT THỰC TẬP SINH VIÊN CÓ NGUYỆN VỌNG GÌ VỀ NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN 

PHẦN 3: BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CHUYÊN NGÀNH – KẾ TOÁN 

3.1. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 
3.1.1. ĐẶC ĐIỂM 
3.1.2. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG 
3.1.3. CHỨNG TỪ SỬ DỤNG 
3.1.4. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 
3.2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU 
3.3. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN 
3.3.1. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG 
3.3.2. CHỨNG TỪ SỬ DỤNG 
3.3.3. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN 
3.4. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG 
3.4.1. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG 
3.4.2 CHỨNG TỪ SỬ DỤNG 
3.4.3. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN 
3.5. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN KÝ DOANH NGHIỆP 
3.5.1. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG 
3.5.2. CHỨNG TỪ SỬ DỤNG 
3.5.3. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN 
3.6. KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 
3.6.1. KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 
3.6.2. KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 
3.7. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC 
3.8. KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 
3.8.1. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH 
3.8.2. THUẾ TNDN HOÃN LẠI 
3.9. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 
3.9.1. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG 
3.9.2. CHỨNG TỪ SỬ DỤNG 
3.9.3. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN 
3.10. NHẬN XÉT 
3.10.1. VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
3.10.2. VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 
3.11. KIẾN NGHỊ 
3.11.1. VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
3.11.2. VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 
KẾT LUẬN 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Xem thêm: Cơ sở lý luận hoàn thiện công tác doanh thu ngành kế toán


2. Đề cương Báo cáo thực tập hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, kết quả kinh doanh tại Công ty

Phần I: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM QUANG

1.1. Khái quát về Công ty 
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
1.1.2. Đặc điểm tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty
1.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty
1.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
1.1.3.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán Công ty
1.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng 
1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán
1.2.3. Kế toán thuế GTGT phải nộp 
1.2.4. Kế toán nợ phải thu 
1.2.5. Kế toán chi phí bán hàng
1.2.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.2.7. Kế toán kết quả kinh doanh

Phần II: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM QUANG

2.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
KẾT LUẬN
Xác nhận của cơ quan, đơn vị thực tập
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn 
Danh mục tài liệu tham khảo

Xem thêm: ==> Dịch vụ báo cáo thực tập 

Xem thêm: Kho 999+ báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực

DOWNLOAD

Lời kết: Trên đây là Đề cương hoàn thiện công tác doanh thu kết quả kinh doanh mà Thuctaptotnghiep đã chọn lọc từ những bài điểm cao gửi đến các bạn tham khảo. Hy vọng với bài viết này có thể giúp các bạn có thêm tư liệu để làm bài BCTT của mình tốt hơn. Ngoài ra, nếu thời gian viết bài quá gấp cần người viết thuê hay các bạn đang thiếu tài liệu để làm bài thì có thể liên hệ qua zalo: 0934.536149. Chúc các bạn làm tốt bài báo cáo thực tập của mình.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo