ĐỀ CƯƠNG HOẠT ĐỘNG CHO CÁ NHÂN VAY BẤT ĐỘNG SẢN

Ngân hàng
Rate this post

Dưới đây Thuctaptotnghiep chia sẻ cho các bạn về Đề cương hoạt động cho cá nhân vay bất động sản chọn lọc từ các bài điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài báo cáo thực tập kế toán. Các bạn tham khảo các mẫu dưới đây để hoàn thành thật tốt bài làm của mình nha.

Lưu ý: Trong quá trình làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu các bạn gặp khó khăn về đề tài hay chưa có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ làm báo cáo thực tập trọn gói qua:

SĐT  / Zalo: https://zalo.me/0934536149


ĐỀ CƯƠNG HOẠT ĐỘNG CHO CÁ NHÂN VAY BẤT ĐỘNG SẢN 1

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP

 • BẤT ĐỘNG SẢN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN CHO VAY THẾ CHẤP
 • Bất động sản
 • 1.1 .Khái niệm
 • 1.2. Đặc điểm
 • Bất động sản thế chấp
 • 2.1 Khái niệm về thế chấp bất động sản
 • 2.2 Phân loại bất động sản thế chấp
 • 2.3 Điều kiện với bất động sản thế chấp
 • 2.4 Vai trò của thế chấp bất động sản trong sự phát triển kinh tế xã hội
 • Các quy định về cho vay thế chấp bất động sản trong ngân hàng
 • 3.1 Nguyên tắc bảo đảm tiền vay bằng bất động sản thế chấp
 • 3.2.Điều kiện, thủ tục thực hiện bảo đảm tiền vay bằng BĐS thế chấp.
 • 3.2.1 Điều kiện bảo đảm tiền vay bằng BĐS thế chấp
 • 3.2.2 Thủ tục hợp đồng thế chấp BĐS
 • 3.2.3 Nội dung chủ yếu của hợp đồng thế chấp
 • 3.3 Quyền và nghĩa vụ của các bên khi thế chấp BĐ
 • 3.3.1 Quyền của khách hàng vay
 • 3.3.2 Nghĩa vụ của khách hàng vay
 • 3.3.3 Quyền của ngân hàng
 • 3.3.4 Nghĩa vụ của ngân hàng
 • 3.4 Xác  đinh giá trị của BĐS thế chấp.
 • 3.5 Phạm vi bảo đảm tiền vay của BĐS thế chấp ( Đề cương hoạt động cho cá nhân vay bất động sản)

II ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ VẬN DỤNG VÀO ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP

 • Khái niệm và vai trò định giá bất động sản
 • 1.1 Khái niệm định giá bất động sản
 • 1.2 Vai trò định giá bất động sản
 • Nguyên tắc định giá bất động sản
 • 2.1. Nguyên tắc sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất
 • 2.2 Nguyên tắc thay thế
 • 2.3 Nguyên tắc dự kiến các khoản lợi ích trong tương lai
 • 2.4 Nguyên tắc đóng góp
 • 2.5 Nguyên tắc cung- cầu
 • 2.6  Nguyên tắc nhất quán.
 • 2.7 Nguyên tắc cạnh tranh.
 • 2.8  Nguyên tắc thực tế.
 • 3 Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị, giá cả bất động sản
 • 3.1 Các yếu tố có mối liên hệ trực tiếp với BĐS
 • 3.1.1 Các yếu tố tự nhiên
 • 3.1.2 Các yếu tố kinh tế
 • 3.1.3 Các yếu tố liên quan đến thị trường
 • 3.2 Các yếu tố pháp lý liên quan đến BĐ
 • 3.3 Các yếu tố chung bên ngoài
 • 3.3.1 Các yếu tố chính trị pháp lý
 • 3.3.2 Các yếu tố thuộc về kinh tế vĩ mô
 • 3.3.3 Các yếu tố xã hội
 • Quy trình định giá bất động sản ( Đề cương hoạt động cho cá nhân vay bất động sản)
 • 4.1. Xác định vấn đề định giá
 • 4.2 Lâp kế hoạch định giá
 • 4.3 Thu thập tài liệu
 • 4.4 Phân tích thông tin
 • 4.4.1 Phân tích thị trường
 • 4.4.2  Ước tính giá trị
 • 4.5 Lựa chọn phương pháp định giá
 • 4.6 Chuẩn bị báo cáo định giá
 • 4.7 Báo cáo định giá
 • Các phương pháp định giá bất động sản và vận dụng vào định giá bất động sản thế chấp
 • 5.1 Phương pháp so sánh
 • 5.1.1 Khái niệm
 • 5.1.2 Nội dung của phương pháp
 • 5.1.3 Yêu cầu của phương pháp ( Đề cương hoạt động cho cá nhân vay bất động sản)
 • 5.1.4 Ưu điểm của phương pháp
 • 5.1.5 Hạn chế của phương pháp
 • 5.1.6 Vận dụng phương pháp so sánh định giá bất động sản thế chấp
 • 5.2  Phương pháp đầu tư
 • 5.2.1 Cơ sở của phương pháp đầu tư
 • 5.2.2  Nội dung
 • 5.2.3 Những điều chú ý khi sử dụng phương pháp đầu tư
 • 5.2.4 Ưu điểm của phương pháp đầu tư
 • 5.2.5 Nhược điểm của phương pháp đầu tư
 • 5.2.6 Vận dụng phương pháp đầu tư vào định giá bất động sản thế chấp
 • 5.3 Phương pháp chi phí
 • 5.3.1 Khái niệm và ý nghĩa
 • 5.3.2 Nội dung của phương pháp
 • 5.3.3 Ưu điểm của phương pháp ( Đề cương hoạt động cho cá nhân vay bất động sản)
 • 5.3.4 Hạn chế của phương pháp
 • 5.3.5 Vận dụng phương pháp vào định giá bất động sản thế chấp
 • 5.4 Phương pháp thặng dư
 • 5.4.1 Khái niệm
 • 5.4.3 Ưu điểm
 • 5.4.4 Hạn chế
 • 5.4.5 Điều kiện áp dụng

CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

 • I GIỚI THIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY THẾ CHẤP TẠI ACB
 • 1 Giới thiệu chung về ACB
 • 1.1 Lịch sử hình thành ( Đề cương hoạt động cho cá nhân vay bất động sản)
 • 1.2 Phát triển
 • 1.3 Sơ đồ tổ chức
 1. Giới thiệu về bộ phận thẩm định tài sản khu vực Hà Nội
 • 2.1 Lịch sử hình thành
 • 2.2 Sơ đồ tổ chức

II TÌNH HÌNH  ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP TẠI ACB

 • 1 Quy định ACB về định giá bất động sản thế chấp
 • 1.1 Hồ sơ tối thiểu để thẩm định bất động sản
 • 1.2. Nội dung thẩm định bất động sản
 • 1.3. Thẩm định về chủ sở hữu, sử dụng bất động sản
 • 1.4. Thẩm định về quy hoạch sử dụng đất nơi bất động sản tọa lạc ( Đề cương hoạt động cho cá nhân vay bất động sản)
 • 1.5. Thẩm định về khả năng chuyển nhượng của bất động sản.
 • 1.6. Tình trạng pháp lý, tình trạng thực tế của bất động sản
 • 1.7. Định giá bất động sản
 • 1.8  Xác định diện tích bất động sản được tính giá trị
 • 1.9. Xác định đơn giá bất động sản
 • 1.9.1 Đối với đất ở ( Pđo):
 • 1.9.2 Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như đất xây dựng nhà xường, văn phòng ( Pđsx)
 • 1.9.3 Đối với nhà ở, công trình xây dựng ( Pt)
 • 1.9.4  Đối với các tài sản gắn liền với đất khác
 • 1.10. Phương pháp định giá bất động sản
 • 1.10.1 Trong đa số các trường hợp
 • 1.10.2 Các trường hợp khác ( Đề cương hoạt động cho cá nhân vay bất động sản)
 • Quy trình thẩm định bất động sản thế chấp tại ACB
 • Phương thức tiến hành định giá thực tế tại ACB
 • 3.1 Trường hợp 1
 • 3.2 Trường hợp 2
 • Đánh giá về công tác định giá tại ACB
 • 4.1 Thuận lợi
 • 4.2 Khó khăn và tồn tại trong công tác định giá

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐỊNH GIÁ CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

 • I ĐỊNH HƯỚNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU TRONG CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ
 • II GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP TẠI ACB
 • Phát triển và hoàn thiện kho dữ liệu về giá của tài sản đảm bảo nhằm phục vụ tốt cho công tác tra cứu và cung cấp thông tin cho các đơn vị trong toàn hệ thống.
 • Cần đẩy mạnh việc khảo sát và xây dựng đơn giá đất thị trường của các tuyến đường trên địa bàn thành phố.
 • Nâng cao trình độ cán bộ trong công tác định giá BĐS thế chấp.

III KIẾN NGHỊ

 • 1 .Kiến nghị với chính phủ và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. ( Đề cương hoạt động cho cá nhân vay bất động sản)
 • 1.1 Đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và sở hữu nhà ở.
 • 1.2 Ban hành văn bản pháp luật quy định phương pháp trình tự thủ tục định giá bất động sản
 • 1.3 Nâng cao giải pháp quản lý thúc đẩy thị trường thị trường bất động sản phát triển.
 • 1.4 Ban hành bảng khung giá đất và giá tối thiểu xây dựng nhà ở mới
 • 1.5 Thành lập cơ quan chuyên môn làm tham mưu về thẩm định giá đất.
 1. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước
 • KẾT LUẬN  

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: Lời mở đầu hoạt động cho cá nhân vay đầu tư BĐS


ĐỀ CƯƠNG HOẠT ĐỘNG CHO CÁ NHÂN VAY BẤT ĐỘNG SẢN 2

CHƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO VAY MUA BẤT ĐỘNG SẢN.

 • Khái quát về tín dụng cho vay bất động sản tại ngân hàn
 • Khái niệm về bất động sản và hoạt động cho vay mua bất động sản
 • Đặc điểm của cho vay bất động sản.
 • Phân loại cho vay bất động sản ( Đề cương hoạt động cho cá nhân vay bất động sản)
 • Vai trò của hoạt động cho vay bất động sản
 • Chính sách tín dụng với hoạt động cho vay bất động sản đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội.
 • Điều kiện khách hàng vay vốn
 • Mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và phí.
 • Phương thức thực hiện.
 • Hồ sơ vay vốn
 • Những quy định về chính sách cho vay đối với đối tượng khách hàng cá nhân của MB.
 • Điều kiện cho vay.
 • Điều kiện về mục đích sử dụng vốn.
 • Điều kiện chứng minh khả năng tài chính
 • Điều kiện giải ngân.
 • Những chính sách hổ trợ hoạt động cho vay bất động sản cho đối tượng khách hàng cá nhân tại ngân hàng Quân Đội.
 • Chính sách ghi nhận thu nhập linh hoạt.
 • Chính sách ghi nhận chi phí.

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN CHO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI – CN ĐÔNG SÀI GÒN.

 • Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Đông Sài Gòn
 • Giới thiệu chung về ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội.
 • Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng Quân Đội.
 • Khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước của ngân hàng Quân Đội
 • 2.2. Giới thiệu về MBBANK –  CN ĐÔNG SÀI GÒN
 • Lịch sử hình thành và phát triể
 • Cơ cấu tổ chức chi nhánh Đông Sài Gòn
 • Địa bàn kinh doanh của chi nhánh MB Đông Sài Gòn. ( Đề cương hoạt động cho cá nhân vay bất động sản)
 • Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng Quân Đội – CN Đông Sài Gòn.
 • Hoạt động cho vay bất động sản dành cho đối tượng khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Đông Sài Gòn.
 • Quy trình cho vay
 • Sản phẩm cho vay.
 • Tình hình cho vay.
 • Doanh số cho vay
 • Doanh số thu hồi nợ 43
 • Nợ quá hạn.
 • Các chỉ tiêu đánh giá tình hình cho vay bất động sản tại chi nhánh.

Xem thêm: Cơ sở lý luận hoạt động cho cá nhân vay đầu tư BĐS

CHƯƠNG III ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN CHO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI MB – CN ĐÔNG SÀI GÒN.

 • Ưu điểm.
 • Nhược điểm
 • Nguyên nhân ( Đề cương hoạt động cho cá nhân vay bất động sản)
 • Giải pháp
 • Định hướng phát triển của chi nhánh trong tương lai.

KẾT LUẬN

Xem thêm: Thực trạng hoạt động cho cá nhân vay đầu tư BĐS


ĐỀ CƯƠNG HOẠT ĐỘNG CHO CÁ NHÂN VAY BẤT ĐỘNG SẢN 3

LỜI CẢM ƠN
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

LỜI MỞ ĐẦU 

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Kết cấu chuyên đề

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG PGD TÙNG THIỆN VƯƠNG

 • 1.1. Giới thiệu chung về ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long.
 • 1.2. Cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động của KienLongBank:
 • 1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng Kiên Long.
 • 1.4. Giới thiệu về KienLongBank – Pgd Tùng Thiện Vương
 • 1.4.1. Thông tin về KienLongBank – Pgd Tùng Thiện Vương
 • 1.4.2. Cơ cấu tổ chức Pgd Tùng Thiện Vương
 • 1.4.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng Kiên Long – Pgd Tùng Thiện Vương.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN CHO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG KIÊN LONG – PGD TÙNG THIỆN VƯƠNG

 • 2.1. Hoạt động cho vay bất động sản dành cho đối tượng khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Kiên Long – Pgd Tùng Thiện Vương.
 • 2.1.1. Quy trình cho vay
 • 2.1.2. Sản phẩm cho vay.
 • 2.2. Tình hình cho vay.
 • 2.2.1. Doanh số cho vay
 • 2.2.2. Doanh số thu hồi nợ
 • 2.2.3. Nợ quá hạn
 • 2.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình cho vay bất động sản tại phòng giao dịch.

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN CHO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI KIENLONGBANK –PGD TÙNG THIỆN VƯƠNG

 • 3.1. Định hướng phát triển của Phòng giao dịch trong tương lai.
 • 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng dự án bất động sản tại NHTMCP Kiên Long
 • 3.2.1. Tăng cường huy động vốn đặc biệt là vốn trung dài hạn cho vay bất động sản
 • 3.2.2. Hoàn thiện nội dung thẩm định trong hoạt động cho vay dự án bất động sản
 • 3.2.3. Tăng cường công tác quản trị rủi ro trong cho vay bất động sản ( Đề cương hoạt động cho cá nhân vay bất động sản)
 • 3.2.4.Thành lập nhóm chuyên trách thẩm định cho vay đối với các dự án BĐS, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ tín dụng
 • 3.2.5.Hoàn thiện phần mềm chấm điểm tín dụng để đánh giá khách hàng trong lĩnh vực bất động sản
 • 3.2.6.Bảo hiểm cho các khoản vay trung và dài hạn đối với dự án bất động sản
 • 3.3. Kiến nghị nâng cao chất lượng tín dụng BĐS
 • 3.3.1. Đối với Chính Phủ và các Bộ, Ngành có liên quan
 • 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD

Lời kết: Trên đây Thuctaptotnghiep đã chọn lọc cho các bạn Đề cương hoạt động cho cá nhân vay bất động sản từ những bài đạt điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài. Hy vọng với bài viết này có thể giúp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo để hoàn thành thật tốt bài luận của mình. Ngoài ra, trong quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn trong vấn đề thiếu tài liệu hoặc không có thời gian viết bài luận cần thuê người viết, các bạn liên hệ qua zalo: 0934.536.149 để được hỗ trợ làm tốt bài luận của mình nhé.

Chúc các bạn hoàn thành thật tốt bài báo cáo thực tập của mình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.