Đề cương hoạt động cho cá nhân vay tại ngân hàng

Rate this post

Dưới đây Thuctaptotnghiep chia sẻ cho các bạn về Đề cương hoạt động cho cá nhân vay tại ngân hàng chọn lọc từ các bài điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài báo cáo thực tập kế toán. Các bạn tham khảo các mẫu dưới đây để hoàn thành thật tốt bài làm của mình nha.

Lưu ý: Trong quá trình làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu các bạn gặp khó khăn về đề tài hay chưa có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ làm báo cáo thực tập trọn gói qua:

SĐT  / Zalo: https://zalo.me/0934536149


1.Đề cương cho vay cá nhân tại ngân hàng

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG  

 • 1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại
 • 1.1.1 Khái niệm cơ bản
 • 1.1.2 Chức năng ngân hàng thương mại
 • 1.1.3 Hoạt động ngân hàng thương mại
 • 1.1.4 Vốn đi vay
 • 1.2  Những vấn đề cơ bản về tín dụng
 • 1.2.1 Khái Niệm
 • 1.2.2 Khái niệm tín dụng ngân hàng
 • 1.2.3 Chức năng tín dụng
 • 1.2.4 Phân loại tín dụng 
 • 1.3 Một số vấn đề cho vay dành cho cá nhân trong hoạt động tín dụng ngân hàng
 • 1.3.1 Khái niệm
 • 1.3.2 Phân loại cho vay
 • 1.3.3 Nguyên tắc hoạt động cho vay
 • 1.3.4 Lãi suất cho vay
 • 1.3.5 Hợp đồng tín dụng
 • 1.4  Rủi ro khi cho vay
 • 1.4.1 Nguyên nhân từ phía các NHTM
 • 1.4.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn
 • 1.4.3 Nguyên nhân khách quan
 • 1.5 Một số chỉ tiêu phản ánh hoạt động cho vay
 • 1.5.1 Nợ quá hạn
 • 1.5.2 Doanh số cho vay
 • 1.5.3 Doanh số thu nợ
 • 1.5.4 Dư nợ
 • 1.6. Các tỷ số đánh giá hoạt động cho va
 • 1.6.1. Vốn huy động trên tổng nguồn vốn
 • 1.6.2. Dư nợ trên tổng nguồn vốn
 • 1.6.3.Dư nợ trên tổng vốn huy động
 • 1.6.4. Nợ quá hạn trên dư nợ
 • 1.6.5 Hệ số nợ
 • 1.6.6 Chỉ tiêu vòng quay tín dụng

Xem thêm: Lời mở đầu hoạt động cho cá nhân vay tại ngân hàng

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TPHCM – CHI NHÁNH LÃNH BÌNH THĂNG – PHÒNG GIAO DỊCH HÒA BÌNH  

 • 2.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP TP.HCM HDBank
 • 2.1.1 Lịch sử hình thành
 • 2.1.2 Cơ cấu tổ chức
 • 2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của Ngân hàng TMCP TP.HCM HDBank
 • 2.1.4 Quá trình phát triển của Ngân hàng TMCP TP.HCM HDBank
 • 2.2 Giới thiệu về HDBank- Chi Nhánh Lãnh Bình Thăng- PGD Hòa Bình
 • 2.2.1 Quyết định thành lập
 • 2.2.2 Cơ cấu tổ chức
 • 2.2.3 Hoạt động kinh doanh của PGD HDBank Hòa Bình
 • 2.2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh tại HDBank phòng giao dịch Hòa Bình – Chi Nhánh Lãnh Bình Thăng giai đoạn (2012 – 2014)
 • 2.2.4 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI HDBANK HÒA BÌNH – CHI NHÁNH LÃNH BÌNH THĂNG GIAI ĐOẠN 2012–2014

 • 3.1 Quy trình cho vay khách hàng cá nhân
 • 3.2 Giới thiệu sản phẩm cho vay
 • 3.2.1 Cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo
 • 3.2.2 Cho vay mua xe Ô tô
 • 3.2.3 Cho vay bất động sản
 • 3.2.4 Cho vay vốn kinh doanh trung và dài hạn
 • 3.2.5 Cho vay gốp vốn hoạt động sản xuất kinh doanh
 • 3.3 Khái quát tình hình huy động vốn
 • 3.4 Phân tích hoạt động cho vay tại HDBank Hòa Bình
 • 3.4.1 Khái quát tình hình cho vay cá nhân
 • 3.4.2 Phân tích dư nợ cho vay cá nhân HDBank Hòa Bình 2012 – 2014
 • 3.4.3 Phân tích tình hình nợ quá hạn, rong cho vay cá nhân tại HDBank Hòa Bình
 • 3.5 Đánh giá hoạt động cho vay cá nhân tại HDBank Hoà Bình
 • 3.5.1 Kết quả đạt được
 • 3.5.2 Tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động tín dụng tại HDBank PGD Hòa Bìn

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHTMCP HDBANK – PGD HÒA BÌNH

 • 4.1 Định hướng hoạt động tại HDBank PGD Hòa Bình
 • 4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại PGD Hòa Bình
 • 4.2.1 Giải pháp hạn chế nợ quá hạn chưa xảy ra
 • 4.2.2 Nâng cao hoạt động kiểm tra, kiểm soát của ngân hàng
 • 4.2.3 Nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên (*Báo cáo thực tập Đề cương hoạt động cho cá nhân vay ngân hàng*) 
 • 4.2.4 Chiến lược tiếp thị sản phẩm tín dụng cá nhân tại HDBank Hòa Bình
 • 4.3 Kiến Ngh
 • 4.3.1 Đối với chính quyền địa phương
 • 4.3.2 Đối với ngân hàng hội sở
 • KẾT LUẬN ( Đề cương hoạt động cho cá nhân vay ngân hàng)

2. Đề cương cho vay cá nhân tại ngân hàng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU   

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU  TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VIETINBANK- PGD TÔ NGỌC VÂN      

 • 1.1. Thông tin về Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam Vietinbank PGD Tô Ngọc Vân
 • 1.1.1. Giới thiệu chung
 • 1.1.2. Sứ mệnh:
 • 1.1.3. Tầm nhìn:
 • 1.1.4. Các hoạt động chính của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – PGD Tô Ngọc Vân
 • 1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – PGD Tô Ngọc Vân
 • 1.2.1. Cơ cấu tổ chức
 • 1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ một số phòng ban
 • 1.3.  Tình hình hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Vietinbank – Pgd Tô Ngọc Vân giai đoạn 2015- 2017
 • 1.3.1.Tình hình huy động vốn của Vietinbank – Pgd Tô Ngọc Vân giai đoạn 2015- 2017
 • 1.3.2. Tình hình sử dụng vốn của Vietinbank – Pgd Tô Ngọc Vân giai đoạn 2015- 2017
 • 1.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank – Pgd Tô Ngọc Vân giai đoạn 2015- 2017

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY  KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG Vietinbank – PGD TÔ NGỌC VÂN   

 • 2.1  Phân tich các chỉ tiêu cho vay cá nhân tại ngân hàng Vietinbank – PGD Tô Ngọc Vân
 • 2.1.1 Tình hình dư nợ tín dụng
 • 2.1.1.1. Theo thời hạn tín dụng:
 • 2.1.1.2. Theo sản phẩm
 • 2.1.2. Tỷ trọng cho vay cá nhân trong dư nợ cho va
 • 2.1.3 Phân tích dư nợ cho vay cá nhân so với tổng nguồn vốn huy động
 • 2.1.4 Quy mô và tốc độ tăng trưởng của cho vay cá nhân
 • 2.1.5 Phân tích cơ cấu trong cho vay KHCN
 • 2.1.5.1 Phân tích cơ cấu theo thời hạn vay (*Báo cáo thực tập Đề cương hoạt động cho cá nhân vay ngân hàng*) 
 • 2.1.5.2 Phân tích cơ cấu theo nhóm nợ
 • 2.1.5.3 Phân tích cơ cấu theo mục đích sử dụng
 • 2.1.6 Phân tích nợ quá hạn, nợ xấu
 • 2.1.7 Phân tích hiệu quả cho vay cá nhân
 • 2.2. Những đánh giá và nhận xét
 • 2.2.1 Thành tựu đạt được
 • 2.2.2 Hạn chế

Xem thêm: Đề cương hoạt động cho cá nhân vay tại ngân hàng

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIETINBANK – PGD TÔ NGỌC VÂN

 • 3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển của Vietinbank – Pgd Tô Ngọc Vân (*Báo cáo thực tập Đề cương hoạt động cho cá nhân vay ngân hàng*) 
 • 3.2 Một số khuyến nghị nhằm phát triển hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân Vietinbank – Pgd Tô Ngọc Vân
 • 3.2.1 Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ
 • 3.2.2. Xây dựng cẩm nang về khách hàng
 • 3.2.3 Đa dạng hóa các hình thức cho vay ngắn hạn.
 • 3.3. Tập trung ý kiến, đề xuất đối với Vietinbank – Pgd Tô Ngọc Vân
 • 3.3.1 Kiến nghị đối với ngân hàng Vietinbank (*Báo cáo thực tập Đề cương hoạt động cho cá nhân vay ngân hàng*) 
 • 3.3.2 Kiến nghị đôi với ngân hàng thương mại cổ phần Vietinbank – PGD Tô Ngọc Vân
 • KẾT LUẬN 
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD

Xem thêm: ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập 

Xem thêm: Kho 999+ báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực

Lời kết: Trên đây Thuctaptotnghiep đã chọn lọc cho các bạn Đề cương hoạt động cho cá nhân vay tại ngân hàng từ những bài đạt điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài. Hy vọng với bài viết này có thể giúp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo để hoàn thành thật tốt bài luận của mình. Ngoài ra, trong quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn trong vấn đề thiếu tài liệu hoặc không có thời gian viết bài luận cần thuê người viết, các bạn liên hệ qua zalo: 0934.536.149 để được hỗ trợ làm tốt bài luận của mình nhé.

Chúc các bạn hoàn thành thật tốt bài báo cáo thực tập của mình!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo