ĐỀ CƯƠNG HOẠT ĐỘNG GỬI TIỀN TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG

Ngân hàng
Rate this post

Dưới đây Thuctaptotnghiep chia sẻ cho các bạn về Đề cương hoạt động gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng chọn lọc từ các bài điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài báo cáo thực tập kế toán. Các bạn tham khảo các mẫu dưới đây để hoàn thành thật tốt bài làm của mình nha.

Lưu ý: Trong quá trình làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu các bạn gặp khó khăn về đề tài hay chưa có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ làm báo cáo thực tập trọn gói qua:

SĐT  / Zalo: https://zalo.me/0934536149


ĐỀ CƯƠNG HOẠT ĐỘNG GỬI TIỀN TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG 

Chương 1: GIỚI THIỆU

 • 1.1.Đặt vấn đề nghên cứu
 • 2.1. Mục tiêu nghiên cứu
 • 2.1.1 Mục tiêu chung
 • 2.1.2 Mục tiêu cụ thể
 • 3.1. Phạm vi nghiên cứu

Chương 2 : PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 • 2.1. Phương pháp luận
 • 2.1.1. Cơ sở lý luận về tiền gửi tiết kiệm
 • 2.1.2. Tiến trình ra quyết định của khách hàng
 • 2.2. Phương pháp nghiên cứu
 • 2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
 • 2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
 • 2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu

 CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN, CHI NHÁNH CẦN THƠ

 • 3.1. Giới thiệu về Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn chi nhánh Cần Thơ
 • 3.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
 • 3.1.2. Cơ cấu tổ chức
 • 3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong thời gian qua
 • 3.2.1. Hiệu quả hoạt động kinh doanh
 • 3.2.2. Tình hình về tiền gửi tiết kiệm
 • 3.2.3. Tính ổn định và đa dạng của các khoản tiền gửi
 • 3.3. Định hướng, mục tiêu phát triển SCB đến năm 2012 và giai đoạn kế tiếp
 • 3.3.1.Định hướng chung
 • 3.3.2. Mục tiêu chung

Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM VÀO SCB CẦN THƠ

 • 4.1. Mô tả mẫu nghiên cứu
 • 4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm và lượng tiền gửi vào SCB Cần Thơ
 • 4.2.1. Nhận thức nhu cầu
 • 4.2.2. Tìm kiếm thông tin
 • 4.2.3. Đánh giá
 • 4.2.4. Lựa chọn
 • 4.2.5. Kết quả mô hình hồi quy Probit về quyết định gửi tiền tiết kiệm vào Ngânhàng SCB
 • 4.2.6. Kết quả hồi quy tương quan các yếu tố tác động đến lượng tiền gửi của khách hàng vào ngân hàng

Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY KHÁCH HÀNG GỬI TIỀN VÀO NGÂN HÀNG

 • 5.1. Tồn tại và nguyên nhân
 • 5.2. Giải pháp
 • 5.2.1. Nâng cao chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp
 • 5.2.2. Đẩy mạnh hoạt động Marketing
 • 5.2.3. Mở rộng mạng lưới hoạt động

Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 • 6.1. Kết luận
 • 6.2. Kiến nghị
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC 1

PHỤ LỤC 2

Xem thêm: Thực trạng – Phân tích hoạt động gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng


ĐỀ CƯƠNG HOẠT ĐỘNG GỬI TIỀN TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG 2

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

 • 1.1. Tính cấp thiết của đề tài
 • 1.2. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát
 • 1.2.1. Mục tiêu chung
 • 1.2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể
 • 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
 • 1.4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
 • 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
 • 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
 • 1.5. Ý nghĩa khoa học
 • Tóm tắt chương 1

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC LÝ THUYẾT LIÊN QUAN

 • 2.1. Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan
 • 2.1.1. Khái niệm về dịch vụ
 • 2.1.2. Đặc điểm của dịch vụ
 • 2.1.3. Khái niệm về tiền gửi tiết kiệm
 • 2.1.4. Phân loại
 • 2.1.5. Tầm quan trọng của nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm
 • 2.2. Tiến trình ra quyết định của khách hàng
 • 2.2.1. Hành vi người tiêu dùng
 • 2.2.2. Quy trình ra quyết định
 • 2.3. Lý thuyết về mô hình nghiên cứu
 • 2.3.1. Mô hình hành vi người tiêu dùng
 • 2.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới quyết dịnh người tiêu dùng
 • 2.3.3. Hành vi khách hàng trước, trong và sau khi mua
 • 2.3.4. Mô hình TAM
 • 2.3.5. Mô hình lý thuyết hành vi có hoạch định
 • 2.4. Các nghiên cứu liên quan
 • 2.5. Mô hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết
 • 2.5.1. Nghiên cứu đề xuất của luận văn
 • 2.5.2. Giả thuyết của luận văn
 • Tóm tắt chương 2

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 • 3.1. Phương pháp nghiên cứu và thiết kế
 • 3.1.1. Phương pháp nghiên cứu
 • 3.1.2. Thiết kế nghiên cứu
 • 3.2. Quy trình nghiên cứu
 • 3.3. Tổng thể và mẫu nghiên cứu
 • 3.4. Công cụ nghiên cứu
 • 3.4.1. Thiết kế bảng câu hỏi
 • 3.4.2. Thiết kế thang đo
 • 3.5. Thu thập dữ liệu
 • 3.5.1. Số liệu thứ cấp
 • 3.5.2. Số liệu sơ cấp
 • 3.6. Xử lý và phân tích dữ liệu
 • 3.6.1. Phương pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha
 • 3.6.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA
 • 3.6.3. Phân tích hồi quy tuyến tính
 • Tóm tắt chương 3

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

 • 4.1 Giới thiệu về NHCSXH Đà Nẵng
 • 4.1.1 Lịch sử phát triển và cơ cấu tổ chức
 • 4.1.2 Khái quát tình hình hoạt động dịch vụ tiền gửi tiết kiệm
 • 4.1.3 Các sản phẩm dịch vụ tiền gửi của NHCSXH
 • 4.2 Kết quả nghiên cứu
 • 4.3 Phân tích trình bày kết quả kiểm định và thảo luận kết quả nghiên cứu
 • 4.3.1 Kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha
 • 4.3.2 Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA
 • 4.3.3 Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính
 • 4.4 Thảo luận kết quả nghiên cứu
 • Tóm tắt chương 4

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 • 5.1 Tóm tắt kết quả nghiên cứu
 • 5.2 Khuyến nghị
 • 5.3 Hạn chế của luận văn và hướng hoàn thiện
 • 5.4 Kết luận chung
 • Tóm tắt chương 5

Xem thêm: Kiến nghị – Giải pháp hoạt động gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng


ĐỀ CƯƠNG HOẠT ĐỘNG GỬI TIỀN TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG 3

 • LỜI CẢM ƠN
 • NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
 • NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC CÁC BẢNG
 • DANH MỤC CÁC HÌNH
 • LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BIDV- CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN

 • 1.1. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển BIDV- chi nhánh Bắc Sài Gòn
 • 1.1.1. Lịch sử hình thành
 • 1.1.2. Quá trình phát triển
 • 1.1.3. Cơ cấu tổ chức
 • 1.2. Tình hình chung của Ngân hàng
 • 1.2.1. Vốn
 • 1.2.2. Cơ sở vật chất
 • 1.2.3. Lao động
 • 1.2. Kết qua hoạt động của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển BIDV- chi nhánh Bắc Sài Gòn
 • 1.2.1.  Kết quả hoạt động của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển BIDV- chi nhánh Bắc Sài Gòn  trong giai đoạn 2015-2018
 • 1.2.2. Đặc điểm của những sản phẩm ngân hàng hiện tại
 • 1.2.3. Những thuận lợi và khó khăn hiện tại của Chi nhánh Bắc Sài Gòn
 • 1.2.3.1. Những mặt đã đạt được
 • 1.2.3.2. Những mặt còn hạn chế

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỞI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BIDV- CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN

 • 2.1. Những quy định chung về huy động tiền gởi tiết kiệm của Ngân Hàng TMCP đầu tư và phát triển BIDV- chi nhánh Bắc Sài Gòn
 • 2.1.1. Những quy định chung
 • 2.1.2. Các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tại chi nhánh:
 • 2.1.2.1. Những sản phẩm Tiền gửi tiết kiệm giống các ngân hàng khác:
 • 2.1.2.2.  Những sản phẩm Tiền gửi tiết kiệm đặc thù của chi nhánh:
 • 2.2. Phân tích hoạt động huy động tiền gởi tiết kiệm tại Ngân Hàng TMCP đầu tư và phát triển BIDV- chi nhánh Bắc Sài Gòn      
 • 2.2.1 Quy mô nguồn vốn và tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn tiền gởi tiết kiệm
 • 2.2.1.1 Quy mô nguồn vốn huy động tiền gởi tiết kiệm
 • 2.2.1.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gởi tiết kiệm
 • 2.2.2 Chi phí huy động vốn tiền gởi tiết kiệm.
 • 2.2.3 Sự phù hợp giữa huy động và sử dụng vốn tiền gởi tiết kiệm
 • 2.3. Đánh giá hoạt động huy động vốn tiền gởi tiết kiệm tại Ngân Hàng TMCP đầu  tư và phát triển BIDV- chi nhánh Bắc Sài Gòn
 • 2.3.1. Những kết quả đạt được
 • 2.3.2. Một số tồn tại và nguyên nhân
 • 2.3.3. Thuận lợi và khó khăn của hoạt động huy động tiền gởi tiết kiệm tại chi nhánh…
 • 2.3.4 Những khó khăn mà NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Sài Gòn còn vướng mắc:

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỞI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BIDV- CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN

 • 3.1. Định hướng hoạt động của Ngân Hàng TMCP đầu tư và phát triển BIDV- chi nhánh Bắc Sài Gòn trong thời gian tới
 • 3.1.1. Phương hướng, mục tiêu tổng quát.
 • 3.1.2. Các mục tiêu cụ thể.
 • 3.2. Giải pháp phát triển hoạt động huy động tiền gởi tiết kiệm tại Ngân Hàng TMCP đầu tư và phát triển BIDV- chi nhánh Bắc Sài Gòn
 • 3.2.1 Xây dựng chiến lược trong cơ cấu huy động tiền gởi tiết kiệm
 • 3.2.2 Tăng cường các hoạt động tiếp thị, quảng cáo trong huy động tiền gởi tiết kiệm
 • 3.2.3 Mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng
 • 3.2.4 Đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ Ngân hàng
 • 3.2.5 Thực hiện chiến lược cạnh tranh huy động tiền gởi tiết kiệm năng động và hiệu qủa.
 • 3.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát
 • 3.2.7 Đầu tư hoàn thiện và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
 • 3.2.8 Xây dựng chính sách lãi suất linh hoạt
 • 3.2.9 Nhanh chóng mở rộng dịch vụ mới, đa dạng hóa các hình thức động, tăng cường các khoản thu từ dịch vụ
 • 3.3. Kiến nghị
 • 3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển BIDV- chi nhánh Bắc Sài Gòn
 • 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
 • 3.3.3. Kiến nghị với chính phủ
 • KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: Lời kết luận hoạt động gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng


ĐỀ CƯƠNG HOẠT ĐỘNG GỬI TIỀN TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG 4

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.

 • 1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại.
 • 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại.
 • 1.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại.
 • 1.2 Giới thiệu về huy động vốn tiền gửi tiết kiệm trong ngân hàng thương mại.
 • 1.2.1 Khái niệm nghiệp vụ huy động vốn tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng thương mại.
 • 1.2.2 Phân loại tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng thương mại.  
 • 1.2.3 Vai trò của hoạt động huy động vốn bằng tiền gửi tiết kiệm đối với ngân hàng thương mại.
 • 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn bằng tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng thương mại.
 • 1.3.1 Các nhân tố bên ngoài:
 • 1.3.2 Các nhân tố bên trong:
 • 1.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng thương mại.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á –  CHI NHÁNH QUẬN 6 –  PGD BÌNH TÂY

 • 2.1.Giới thiệu về Ngân hàng Đông Á, chi nhánh Quận 6, PGD Bình Tây.
 • 2.1.1.Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
 • 2.1.2.Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi
 • 2.1.3. Giới thiệu về DongaBank – PGD Bình Tây
 • 2.1.4.Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đông Á, chi nhánh Quận 6, PGD Bình Tây giai đoạn 2018-2020
 • 2.2. Thực trạng huy động vốn tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Đông Á, chi nhánh Quận 6, PGD Bình Tây.
 • 2.2.1. Thủ tục gửi tiết kiệm
 • 2.2.1.1.Gửi lần đầu tiên
 • 2.2.1.2.Thủ tục các lần gửi tiền tiếp theo
 • 2.2.2.Tình hình huy động vốn tiền gửi tiết kiệm theo đối tượng.
 • 2.2.3.Tình hình huy động vốn tiền gửi tiết kiệm theo kỳ hạn.
 • 2.2.3.1. Các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm liên quan:
 • 2.2.3.2.Tình hình huy động vốn tiền gửi tiết kiệm theo kỳ hạn:
 • 2.2.4.Tình hình huy động vốn tiền gửi tiết kiệm theo loại tiền tệ.
 • 2.3.Đánh giá hiệu quả thực trạng huy động vốn tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Đông Á, chi nhánh Quận 6, PGD Bình Tây.
 • 2.3.1.Kết quả đạt được và nguyên nhân
 • 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân:

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á (DONGABANK) – PGD BÌNH TÂY.

 • 3.1. Định hướng huy động vốn tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng trong tương lai.
 • 3.1.1.Mục tiêu phấn đấu chung.
 • 3.1.2.Định hướng về công tác huy động tiền gửi tiết kiệm tại DongaBank – PGD Bình Tây.
 • 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng Đông Á, chi nhánh Quận 6, PGD Bình Tây
 • 3.2.1.Điều hành chế độ lãi suất linh hoạt:
 • 3.2.2.Đa dạng hóa các hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm:
 • 3.2.3. Hiện đại hóa trang thiết bị, công nghệ thông tin và xử lý thông tin:     
 • 3.2.4. Mở rộng, tăng cường các hoạt động quảng cáo, tiếp thị, hoạt động quan hệ với cộng đồng, nâng cao chất lượng phục vụ:
 • 3.2.5. Đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên:
 • 3.2.6.Xây dựng chính sách khách hàng hợp lý:  
 • 3.2.7. Tối đa hóa tiện ích phục vụ khách hàng:   

KẾT LUẬN  

TÀI LIỆU THAM KHẢO    

DOWNLOAD

Xem thêm: ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập 

Xem thêm: Kho 999+ báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực

Lời kết: Trên đây Thuctaptotnghiep đã chọn lọc cho các bạn Đề cương hoạt động gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng từ những bài đạt điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài. Hy vọng với bài viết này có thể giúp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo để hoàn thành thật tốt bài luận của mình. Ngoài ra, trong quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn trong vấn đề thiếu tài liệu hoặc không có thời gian viết bài luận cần thuê người viết, các bạn liên hệ qua zalo: 0934.536.149 để được hỗ trợ làm tốt bài luận của mình nhé.

Chúc các bạn hoàn thành thật tốt bài báo cáo thực tập của mình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.