ĐỀ CƯƠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Rate this post

Dưới đây Thuctaptotnghiep chia sẻ cho các bạn về Đề cương hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt chọn lọc từ các bài điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài báo cáo thực tập kế toán. Các bạn tham khảo các mẫu dưới đây để hoàn thành thật tốt bài làm của mình nha.

Lưu ý: Trong quá trình làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu các bạn gặp khó khăn về đề tài hay chưa có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ làm báo cáo thực tập trọn gói qua:

SĐT  / Zalo: https://zalo.me/0934536149

LỜI MỞ ĐẦU HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU( Đề cương hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt )

 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT  

 • 1.1. Khái quát về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại
 • 1.1.1. Lịch sử ra đời của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt   
 • 1.1.2. Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt          
 • 1.1.3. Đặc điểm của thanh toán không dùng tiền mặt    
 • 1.1.4. Vai trò của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt    
 • 1.1.5. Điều kiện để khách hàng tham gia và hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại   
 • 1.1.5.1. Những yêu cầu đối với các chủ thể khi mở tài khoản thanh toán       
 • 1.1.5.2. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng và khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán
 • 1.2. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại
 • 1.2.1. Thanh toán bằng séc
 • 1.2.2. Thanh toán bằng thẻ
 • 1.2.3. Thanh toán bằng ủy nhiệm thu (UNT)
 • Sơ đồ qui trình thanh toán UNT:
 • 1.2.4. Thanh toán bằng ủy nhiệm chi (UNC)
 • Sơ đồ thanh toán UNC
 • 1.2.5. Thanh toán bằng thư tín dụng L/C 
 • 1.3. Một số hình thức thanh toán ví điện tử tại Việt Nam
 • 1.3.1. Cổng ví điện tử VnMart
 • 1.3.2. Ví điện tử Mono trực tuyến
 • Cách thức để đăng ký và kích hoạt ví điện tử MoMo:
 • 1.3.3. Ví điện tử BIDV – VnMart
 • 1.4. Phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại các NHTM
 • 1.4.1. Khái niệm về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
 • 1.4.2. Các tiêu chí phản ánh sự phát triển của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt
 • 1.4.2.1. Chỉ tiêu định tính  ( Đề cương hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt )
 • 1.4.2.2. Chỉ tiêu định lượng
 • 1.4.2.3. Cơ cấu thanh toán không dùng tiền mặt 
 • 1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại   
 • 1.5.1. Các nhân tố chủ quan
 • 1.5.1.1. Công nghệ ngân hàng       
 • 1.5.1.2. Mạng lưới thanh toán       
 • 1.5.1.3. Nhân tố con người 
 • 1.5.1.4. Chính sách, chiến lược kinh doanh của ngân hàng       
 • 1.5.1.5. Môi trường Marketing      
 • 1.5.2. Các nhân tố khách quan      
 • 1.5.2.1. Môi trường kinh tế-xã hội
 • 1.5.2.2.Môi trường pháp lý
 • 1.5.2.3. Môi trường khoa học công nghệ 

Xem thêm: Lời mở đầu hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt

Xem thêm: Cơ sở lý luận hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BÌNH THẠNH           

 • 2.1. Tổng quan ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Aribank – Chi Nhánh Bình Thạnh  
 • 2.1.1. Giới thiệu chung về ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Aribank           
 • 2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 
 • 2.1.1.2. Logo, sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu
 • 2.1.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức     
 • 2.1.1.4. Lĩnh vực hoạt động           
 • 2.1.2. Giới thiệu về ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Aribank – Chi nhánh Bình Thạnh   
 • 2.1.2.1. Hoàn cảnh ra đời   
 • 2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức       
 • 2.1.2.3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
 • 2.1.3. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn – CN Bình Thạnh. 
 • 2.1.3.1. Cho vay “Ô tô xịn”.          
 • 2.1.3.2.  Cho vay mua nhà 
 • 2.1.3.3. Cho vay “Du học nước ngoài”    
 • 2.1.3.4.  Cho vay “Du học tại chỗ”.          
 • 2.1.3.5. Tình hình sử dụng vốn
 • 2.1.3.6. Kết quả kinh doanh
 • 2.2. Thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đang được áp dụng tại NHNNo&PTNT Chi nhánh Bình Thạnh       
 • 2.2.1. Phương thức và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đang được áp dụng tại NHNNo&PTNT Chi nhánh Bình Thạnh
 • 2.2.2. Thực trạng phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNNo&PTNT Chi nhánh Bình Thạnh  
 • 2.2.2.1. Thanh toán bằng sé
 • 2.2.2.2. Thanh toán bằng UNC
 • 2.2.2.3. Thanh toán bằng thư tín dụng L/C
 • 2.2.2.4. Thanh toán bằng UNT
 • 2.2.2.5. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng
 • 2.2.2.6. Thanh toán bằng ví điện tử
 • 2.2.2.7. Thu nhập của ngân hàng
 • 2.3. Đánh giá thực trạng chất lượng thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thạnh
 • 2.3.1. Kết quả đạt được
 • 2.3.2. Một số tồn tại
 • 2.3.3. Nguyên nhân của những khó khăn và tồn tại
 • 2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan
 • 2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan ( Đề cương hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt )
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ

  GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CHI NHÁNH BÌNH THẠNH

 • 3.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển thanh toán không dùng tiền  mặt trong các năm (từ năm 2018 đến năm 2022)
 • 3.2. Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt qua NHNNo&PTNT Chi nhánh Bình Thạnh
 • 3.2.1. Tăng cường hoạt động Marketing ngân hàng       
 • 3.2.2. Cải tiến và hoàn thiện các hình thức thanh toán  
 • 3.2.3. Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và công nghệ xử lý thanh toán        
 • 3.2.3.1. Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của ngân hàng         
 • 3.2.3.2. Áp dụng những công nghệ xử lý thanh toán hiện đại  
 • 3.2.4. Đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt
 • 3.3. Một số kiến nghị với các ban ngành liên quan        
 • 3.3.1. Với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam           
 • 3.3.2. Với Ngân hàng nhà nước     
 • 3.3.2.1. Từng bước hoàn thiện hệ thống thanh toán       
 • 3.3.2.2. Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý 
 • 3.3.3. Kiến nghị với Chính phủ và các ban ngành có liên quan

KẾT LUẬN  

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Xem thêm: Thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt

Xem thêm: Kiến nghị – Giải Pháp hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt


LỜI MỞ ĐẦU HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT 2

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục Bảng, Biểu, Sơ đồ

Tóm tắt luận văn

MỞ ĐẦU      

CHƯƠNG 1: THANH TOÁN  KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT VÀ PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA NHTM         

 • 1.1 Hoạt động TTKDTM của NHTM       
 • 1.1.1.Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại
 • 1.1.1.1 Nhận tiền gửi           
 • 1.1.1.2 Cho vay       
 • 1.1.1.3 Các hoạt động khác:           
 • 1.1.2 Hoạt động thanh toán của NHTM    
 • 1.1.2.1 Khái niệm, ý nghĩa của hoạt động thanh toán.   
 • 1.1.2.2 Các phương thức thanh toán qua Ngân hàng
 • 1.1.3 Thanh toán không dùng tiền mặt của NHTM         
 • 1.1.3.1 Khái niệm    
 • 1.1.3.2 Sự cần thiết của phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội hiện đại.         
 • 1.1.3.3 Các phương thức TTKDTM          
 • 1.1.3.3.1 Thanh toán bằng Lệnh chi hay uỷ nhiệm chi (UNC)  
 • 1.1.3.3.2  Thanh toán bằng nhờ thu hay Uỷ nhiệm thu.
 • 1.1.3.3.3 Thanh toán bằng Séc.     
 • 1.1.3.3.4 Thanh toán bằng thư tín dụng.  
 • 1.1.3.3.5 Thanh toán bằng thẻ thanh toán.           
 • 1.1.3.3.6 Hình thức thanh toán khác: .      
 • 1.2 Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của NHTM
 • 1.2.1 Quan niệm về phát triển TTKDTM
 • 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá sự phát triển TTKDTM
 • 1.2.2.1  Hệ thống chi nhánh rộng khắp
 • 1.2.2.2  Sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa dạng hiện đại.
 • 1.2.2.3 Công nghệ thông tin.
 • 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển TTKDTM  
 • 1.2.3.1 Môi trường kinh tế vĩ mô  
 • 1.2.3.2 Môi trường pháp lý( Đề cương hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt )
 • 1.2.3.3 Khoa học công nghệ.         
 • 1.2.3.4 Yếu tố con người.   
 • 1.2.3.5 Yếu tố tâm lý.
 • 1.2.3.6Hoạt động kinh doanh chung của Ngân hàng.
 • 1.3 Kinh nghiệm TTKDTM của một số nước trên thế giới
 • 1.3.1 Tổ chức thanh toán của các Ngân hàng Đức.
 • 1.3.2 Tổ chức thanh toán của các Ngân hàng Hàn Quốc.
 • 1.3.3 Tổ chức thanh toán của các Ngân hàng Thái Lan.
 • 1.3.4 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Xem thêm: Lời kết luận hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI, CHI NHÁNH HÀ NỘI   

 • 2.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà nội – Chi nhánh Hà nội. (SHB-HN)          
 • 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển  
 • 2.1.2 Cơ cấu tổ chức
 • 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh     
 • 2.1.3.1  Huy động vốn        
 • 2.1.3.2 Hoạt động tín dụng và đầu tư:      
 • 2.1.3.3 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán    
 • 2.1.3.4 Hoạt động kinh doanh ngoại hối  
 • 2.2  Thực trạng hoạt động TTKDTM tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà nội, Chi nhánh Hà nội
 • 2.2.2.1 Hình thức thanh toán bằng Séc:   
 • 2.2.2.2 Hình thức thanh toán Uỷ nhiệm chi         
 • 2.2.2.3 Hình thức thanh toán uỷ nhiệm thu (Nhờ thu)
 • 2.2.2.4 Thư tín dụng:          
 • 2.2.2.5 Thẻ thanh toán        
 • 2.3 Đánh giá về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà nội – Chi nhánh Hà nội
 • 2.3.1 Kết quả đạt được
 • 2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động TTKDTM tại SHB-H
 • 2.3.2.1 Tồn tại
 • 2.3.2.2 Nguyên nhân

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TTKDTM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI – CHI NHÁNH HÀ NỘI  

 • 3.1 Chiến lược phát triển của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà nội Chi nhánh Hà nội
 • 3.1.1 Các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược chủ yếu
 • 3.1.2 Định hướng phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt         
 • 3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà nội – Chi nhánh Hà nội
 • 3.2.1 Phát triển công nghệ thông tin
 • 3.2.2 Đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ:
 • 3.2.3 Phát triển và mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán
 • 3.2.3 Một số giải pháp bổ trợ
 • 3.3 Một số kiến nghị về vận dụng các hình thức TTKDTM      
 • 3.3.1 Kiến nghị đối với Chính phủ và các cơ quan, Bộ, Ngành
 • 3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước     
 • 3.3.2.1 Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong hoạt đông thanh toán
 • 3.3.3.2 Phát triển các kênh thanh toán
 • 3.3.3 Kiến nghị đối với SHB

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập 

DOWNLOAD

Lời kết: Trên đây Thuctaptotnghiep đã chọn lọc cho các bạn Đề cương hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt từ những bài đạt điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài. Hy vọng với bài viết này có thể giúp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo để hoàn thành thật tốt bài luận của mình. Ngoài ra, trong quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn trong vấn đề thiếu tài liệu hoặc không có thời gian viết bài luận cần thuê người viết, các bạn liên hệ qua zalo: 0934.536.149 để được hỗ trợ làm tốt bài luận của mình nhé.

Chúc các bạn hoàn thành thật tốt bài báo cáo thực tập của mình!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo