ĐỀ CƯƠNG HOẠT ĐỘNG VAY MUA OTO TẠI NGÂN HÀNG

Rate this post

Dưới đây Thuctaptotnghiep chia sẻ cho các bạn về Đề cương hoạt động cho vay mua oto tại ngân hàng chọn lọc từ các bài điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài báo cáo thực tập kế toán. Các bạn tham khảo các mẫu dưới đây để hoàn thành thật tốt bài làm của mình nha.

Lưu ý: Trong quá trình làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu các bạn gặp khó khăn về đề tài hay chưa có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ làm báo cáo thực tập trọn gói qua:

SĐT  / Zalo: https://zalo.me/0934536149


ĐỀ CƯƠNG HOẠT ĐỘNG VAY MUA OTO TẠI NGÂN HÀNG 1

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG          

 • Hoạt động cho vay của NHTM      
 • Khái niệm và vai trò của hoạt động cho vay       
 • Đặc điểm của hoạt động cho vay  
 • Đối tượng cho vay  
 • Quy mô cho vay      
 • Rủi ro
 • Lãi suất và khả năng sinh lời         
 • Các hình thức cho vay của NHTM
 • Phân loại theo thời gian      
 • Phân loại theo hình thức vay         
 • Phân loại theo tài sản đảm bảo      
 • Phân loại theo mục đích sử dụng tiền vay
 • Các phương thức phân loại khác   
 • Hoạt động cho vay mua ô tô tại NHTM   
 • Khái niệm và đặc điểm của cho vay mua ô tô     
 • Khái niệm cho vay mua ô tô          
 • Đặc điểm của hoạt động cho vay mua ô tô          
 • Các phương thức cho vay mua ô tô          
 • Phương thức cho vay trực tiếp đối với người mua         
 • Phương thức cho vay gián tiếp      
 • Phương thức cho vay trả góp         
 • Phương thức cho vay theo món     
 • Vai trò của hoạt động cho vay mua ô tô   
 • Đối với khách hàng 
 • Đối với ngân hàng   
 • Đối với nền kinh tế 
 • Các chỉ tiêu phản ánh hoạt động cho vay mua ô tô
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay mua ô tô          
 • Nhóm các nhân tố chủ quan          
 • Nhóm các nhân tố khách quan      

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY MUA Ô TÔ

 • Khái quát chung về VPBank – PGD Phú Lâm    
 • Sự hình thành và phát triển của VPBank – PGD Phú Lâm
 • Cơ cấu tổ chức của VPBank – PGD Phú Lâm
 • Tình hình hoạt động kinh doanh tại VPBank – PGD Phú Lâm
 • Tình hình huy động vốn
 • Tình hình hoạt động tín dụng
 • Tình hình hoạt động dịch vụ
 • Tình hình hoạt động ngân quỹ
 • Tình hình hoạt động kiều hối         
 • Tình hình hoạt động thẻ     
 • Về hiệu quả kinh doanh     
 • Thực trạng cho vay mua ô tô tại VPBank – PGD Phú Lâm
 • Cơ sở pháp lý của hoạt động cho vay mua ô tô tại VPBank – PGD Phú Lâm
 • Quy trình cho vay mua ô tô tại VPBank – PGD Phú Lâm
 • Đối tượng cho vay
 • Điều kiện cho vay
 • Mức cho vay
 • Thời hạn và lãi suất cho vay
 • Hồ sơ vay vốn
 • Bảo hiểm tài sản mua bằng vốn vay
 • Quy trình cho vay
 • Kết quả hoạt động cho vay mua ô tô tại VPBank – PGD Phú Lâm      
 • Đánh giá hoạt động cho vay mua ô tô tại VPBank – PGD Phú Lâm   
 • Thành công  
 • Hạn chế và nguyên nhân    
 • Hạn chế
 • Nguyên nhân

Xem thêm: Lời mở đầu hoạt động cho vay mua oto tại ngân hàng

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA Ô TÔ

 • Mục tiêu và định hướng về việc mở rộng hoạt động cho vay mua ô tô tại VPBank – PGD Phú Lâm
 • Giải pháp nhầm mở rộng cho vay mua ô tô tại VPBank – PGD Phú Lâm
 • Tăng cường công tác thẩm định nhầm hạn chế rủi ro
 • Hoàn thiện quy trình cho vay
 • Đẩy mạnh marketing
 • Thực hiện chiến lược cạnh tranh năng động và hiệu quả
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
 • Triển khai phương thức cho vay gián tiếp thông qua đại lý bán ô tô   
 • Tăng cường hợp tác giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm
 • KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN  


ĐỀ CƯƠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA OTO TẠI NGÂN HÀNG 2

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.1.- Một số vấn đề cơ bản về Ngân hàng thương mại:         
 • 1.1.1.- Khái niệm về Ngân hàng:           
 • 1.1.2.- Đặc điểm kinh doanh của Ngân hàng thương mại:        
 • 1.1.3 Chức năng của Ngân hàng thương mại:   
 • 1.1.4  Các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản của Ngân hàng thương mại:  
 • 1.2.- Những vấn đề cơ bản về tín dụng Ngân Hàng  
 • 1.2.1.- Khái niệm
 • 1.2.2.- Chức năng và vai trò của tín dụng Ngân Hàng   
 • 1.2.3.- Đặc điểm của tín dụng Ngân Hàng
 • 1.2.4.- Một số nguyên tắc cơ bản của tín dụng NHTM
 • 1.2.5.- Phân loại tín dụng Ngân Hàng

Xem thêm: Cơ sở lý luận hoạt động cho vay mua oto tại ngân hàng

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂN SƠN NHẤT VÀ THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA XE Ô TÔ TẠI NGÂN HÀNG.

 • 2.1. Giới thiệu về Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
 • 2.2 Giới thiệu về Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi Nhánh
 • Tân Sơn Nhất
 • 2.2.1 Lịch sử hoạt động của Chi Nhánh
 • 2.2.2 Sơ đồ tổ chức của Chi Nhánh – Cơ cấu tổ chức của Chi Nhánh
 •  2.2.3 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
 •  22.4 Chức năng và nhiệm vụ của Chi nhánh
 •  2.2.5 Phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của Chi Nhánh trong  năm 2011
 •  2.2.6 Các nghiệp vụ kinh doanh của Chi Nhánh
 • 2.3 Một số vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay mua xe ô tô tại Chi Nhánh
 •  2.3.1 Giới thiệu vài nét về hoạt động cho vay mua ô tô
 •  2.3.2 Đối tượng cho vay
 •  2.3.3 Các hình thức đảm bảo
 •  2.3.4 Thời hạn vay – hạn mức vay
 •  2.3.5 Lãi suất cho vay – nguyên tắc giảm lãi suất
 •  2.3.6 Hồ sơ vay vốn
 •  2.2.7 Quy trình cho vay
 •  2.3.8 Ưu điểm và nhược điểm của sản phẩm
 • 2.4 Tình hình huy động vốn tại chi nhánh
 • 2.5 Thực trạng hoạt động cho vay mua xe ô tô đối với cá nhân tại Chi Nhánh Techcombank Tân Sơn Nhất trong 3 năm 2008 – 2009 – 2010
 • 2.5.1 Tình hình về hoạt động cho vay mua xe ô tô đối với tại Chi nhánh
 • 2.5.2 Hiệu quả kinh doanh cho vay mua xe ô tô của Chi Nhánh
 • 2.6 Tình hình dư nợ cho vay mua xe ô tô tại Chi Nhánh
 • 2.7 Tình hình thu nợ của chi nhánh
 • 2.8 Đánh giá về thực trạng cho vay mua xe ô tô tại Chi Nhánh
 • 2.8.1 Thành công
 • 2.8.2 Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân
 • 2.9 Kết luận cuối chương II

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA XE Ô TÔ TẠI  NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM _ CHI NHÁNH TÂN SƠN NHẤT

 • 3.1 Phương hướng và mục tiêu phát triển hoạt động cho vay mua xe ô tô tại Chi Nhánh trong thời gian tới           
 • 3.2 Tiềm năng phát triển của thị trường ô tô ở Việt Nam:    
 • 3.3 Một số giải pháp khắc phục những tồn tại để hoạt động cho vay mua xe ô tô tại Chi Nhánh đạt hiệu quả cao      
 • KẾT LUẬN   

Xem thêm: Thực trạng hoạt động cho vay mua oto tại ngân hàng


ĐỀ CƯƠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA OTO TẠI NGÂN HÀNG 3

 • CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP
 • MỞ RỘNG CHO VAY MUA Ô TÔ TẠI VPBANK – CHI NHÁNH HÀ NÔI
 • LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA Ô TÔ

 • 1.1. Tổng quan về NHTM
 • 1.1.1. Khái niệm NHTM
 • 1.1.2.Chức năng của NH
 • 1.1.3Hoạt động của NH
 • 1.2.Hoạt động cho vay của NHTM
 • 1.2.1.Khái niệm và vai trò của hoạt động cho vay
 • 1.2.2.Đặc điểm của hoạt động cho vay
 • 1.2.2.1.Đối tượng cho vay
 • 1.2.2.2Qui mô cho vay
 • 1.2.2.3Rủi ro
 • 1.2.2.4Lãi suất và khả năng sinh lời
 • 1.2.3.Các hình thức cho vay của NHTM
 • 1.3.Hoạt động cho vay mua ô tô
 • 1.3.1.Khái niệm, và đặc điểm của cho vay mua ô tô
 • 1.3.1.1..Khái niêm cho vay mua ô tô
 • 1.3.1.2.Đặc điểm của hoạt động cho vay mua ô tô
 • 1.3.1.2.1..Đặc điểm về đối tượng và phạm vi cho vay mua ô tô
 •  1.3.1.2.2.Đặc điểm về thời gian cho vay mua ô tô
 •  1.3.1.2.3Đặc điểm vể qui mô, số lượng món vay
 • 1.3.1.2.4.Đặc điểm khác
 • 1.3.2.Các phương thức cho vay mua ô tô
 • 1.3.2.1.Phương thức cho vay trực tiếp đối với người mua
 • 1.3.2.2Phương thức cho vay thông qua các đại lí bán ô tô
 • 1.3.2.3.Phương thức cho vay trả góp
 • 1.3.2.4.Phương thức cho vay theo món
 • 1.3.3.Vai trò của hoạt động cho vay mua ô tô
 • 1.3.3.1Đối với khách hàng
 • 1.3.3.2Đối với NH
 • 1.3.3.3Đối với nền kinh tế
 • 1.3.4.Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động cho vay mua ô tô
 • 1.3.4.1.Nhóm các nhân tố chủ quan
 • 1.3.4.2.Nhóm các nhân tố khách quan

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY MUA Ô TÔ TẠI VPBANK CHI NHÁNH HÀ NỘI

2.1. khái quát chung về VPBank – chi nhánh Hà Nội

 • 2.1.1. Sự hình thành và phát triển của VPBank – chi nhánh Hà Nội
 • 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của VPBank – chi nhánh Hà Nội
 • 2.1.3. Tính hình hoạt động kinh doanh của VPBank – chi nhánh Hà Nội
 • 2.2. Thực trạng cho vay mua ô tô của VPBank – chi nhánh Hà Nội
 • 2.2.1. Các văn bản pháp qui điều chỉnh hoạt động cho vay mua ô tô của VPBank – chi nhánh Hà Nội
 • 2.2.2. Qui trình và thể lệ hoạt động cho vay mua ô tô của VPBank – chi nhánh Hà Nội
 • 2.2.3. Đánh giá hoạt động cho vay mua ô tô của VPBank – chi nhánh Hà Nội
 • 1.2.3.1. Kế quả hoạt động cho vay mua ô tô của VPBank – chi nhánh Hà Nội trong những năm gần đây
 • 1.2.3.2. Thành công
 • 1.2.3.3. Hạn ché
 • 1.2.3.4. Nguyên nhân

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA Ô TÔ TAI VPBANK – CHI NHÁNH HÀ NỘI

 • 3.1. Cơ hội và thách thức đối với hoạt động cho vay mua ô tô tròng thời gian tời
 • 3.2. Mục tiêu và định hướng của việc mở rộng hoạt động cho vay mua ô tô tại VBPank – chi nhánh Hà Nội
 • 3.3. Giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay mua ô tô tại VBPank – chi nhánh Hà Nội
 • 3.4. Kiến nghị

KẾT LUẬN

Xem thêm: Kiến Nghị – Giải Pháp hoạt động cho vay mua oto tại ngân hàng
Xem thêm: Lời kết luận hoạt động cho vay mua oto tại ngân hàng


ĐỀ CƯƠNG HOẠT ĐỘNG VAY MUA OTO TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG (TPBANK)

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU      

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG (TPBANK)

 • 1.1. SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG TPBANK
 • 1.1.1. Thông tin cơ bản về Ngân hàng TMCP Tiên phong
 • 1.1.2. Qúa trình thành lập và phát triển của Ngân hàng TMCP Tiên Phong
 • 1.1.3. Các nghiệp vụ kinh doanh của Ngân hàng TMCP Tiên Phong
 • 1.2. GIỚI THIỆU VỀ TPBANK – CN BẾN THÀNH
 • 1.2.1. Qúa trình thành lập và phát triển  TPBank – CN Bến Thành
 • 1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý TPBank – CN Bến Thành
 • 1.2.3 Chức năng nhiệm vụ của TPBank – CN Bến Thành
 • 1.3. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA XE Ô TÔ TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG CHI NHÁNH BẾN THÀNH

 • 2.1. MÔ TẢ VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC THỰC TẬP 
 • 2.2 SƠ LƯỢC HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI   
 • 2.2.1. Khái niệm hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại
 • 2.2.2. Phân loại hoạt động tín dụng    
 • 2.3.  TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG CHI VAY MUA XE Ô TÔ TẠI TPBANK – CN BẾN THÀNH
 • 2.3.1. Giới thiệu về hoạt động cho vay mua xe ô tô
 • 2.3.2. Khái niệm cho vay mua xe ô tô
 • 2.3.3. Đặc điểm của cho vay xe ô tô
 • 2.3.4. Đối tượng cho vay
 • 2.3.5. Các hình thức đảm bảo
 • 2.3.6. Thời hạn cho vay – hạn mức cho vay
 • 2.3.7.  Hồ sơ cho vay
 • 2.3.8. Phương thức cho vay
 • 2.4. QUY TRÌNH CHO VAY MUA XE Ô TÔ
 • 2.5. ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CHO VAY MUA Ô TÔ
 • 2.6. THỰC TRẠNG CHO VAY MUA Ô TÔ TẠI TPBANK– CN BẾN THÀNH
 • 2.7. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA XE Ô TÔ TẠI TPBANK – CN BẾN THÀNH

CHƯƠNG 3: BÀI HỌC KINH NGHIỆM

 • 3.1. SO SÁNH GIỮA THỰC TẾ VÀ KIẾN THỨC ĐÃ ĐƯỢC HỌC
 • 3.2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA TỪ ĐỢT KIẾN TẬP
 • 3.3 ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP VÀ NGHỀ NGHIỆP TRONG THỜI GIAN TỚI                 
 • KẾT LUẬN
 • PHỤ LỤC     
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO  

DOWNLOAD

Xem thêm: ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập 

Xem thêm: Kho 999+ báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực

Lời kết: Trên đây Thuctaptotnghiep đã chọn lọc cho các bạn Đề cương hoạt động cho vay mua oto tại ngân hàng từ những bài đạt điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài. Hy vọng với bài viết này có thể giúp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo để hoàn thành thật tốt bài luận của mình. Ngoài ra, trong quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn trong vấn đề thiếu tài liệu hoặc không có thời gian viết bài luận cần thuê người viết, các bạn liên hệ qua zalo: 0934.536.149 để được hỗ trợ làm tốt bài luận của mình nhé.

Chúc các bạn hoàn thành thật tốt bài báo cáo thực tập của mình!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo