Báo cáo thực tập Đề cương huy động vốn tại ngân hàng

Rate this post

Dưới đây Thuctaptotnghiep chia sẻ cho các bạn về Đề cương huy động vốn tại ngân hàng chọn lọc từ các bài điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài báo cáo thực tập kế toán. Các bạn tham khảo các mẫu dưới đây để hoàn thành thật tốt bài làm của mình nha.

Lưu ý: Trong quá trình làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu các bạn gặp khó khăn về đề tài hay chưa có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ làm báo cáo thực tập trọn gói qua:

SĐT  / Zalo: https://zalo.me/0934536149


MỤC LỤC

Đề cương huy động vốn tại ngân hàng 1

PHẦN MỞ ĐẦU

1 Lý do chọn đề tài

 1. Mục đích nghiên cứu
 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 3. Phương pháp nghiên cứu
 4. Nội dung kếtcấu của bài nghiên cứu:

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.1. Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại
 • 1.1.1. Huy động vốn từ tiền gửi thanh toán
 • 1.1.2. Huy động vốn từ tiền gửi có kỳ hạn
 • 1.1.3. Huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm
 • 1.1.4. Huy động vốn từ phát hành giấy tờ có giá
 • 1.1.5. Các nguồn vốn huy động khác
 • 1.2. Tiêu chí đánh giá hiệu quả huy động vốn
 • 1.2.1. Tính ổn định của nguồn vốn
 • 1.2.2. Tỷ lệ vốn huy động/vốn tự có
 • 1.2.3. Tỷ lệ vốn huy động/dư nợ
 • 1.2.4. Tỷ lệ chi phí cho một đơn vị vốn huy động
 • 1.2.5. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
 • 1.2.6. Một số chỉ tiêu khác
 • 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thương mại
 • 1.3.1. Nhân tố khách quan
 • 1.3.1.1. Môi trường pháp lý
 • 1.3.1.2. Môi trường Kinh tế – Chính trị – Xã hội
 • 1.3.1.3. Môi trường văn hóa
 • 1.3.1.4. Yếu tố cạnh tranh
 • 1.3.2. Nhân tố chủ quan
 • 1.3.2.1. Các hình thức huy động vốn và chất lượng các dịch vụ do Ngân hàng cung ứng và hệ thống mạng lưới
 • 1.3.2.2. Chất lượng hoạt động tín dụng
 • 1.3.2.3.Uy tín của Ngân hàng
 • 1.3.2.4. Chiến lược kinh doanh
 • 1.3.2.5. Trình độ công nghệ
 • 1.3.2.6. Năng lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp của Nhân viên Ngân hàng
 • 1.3.2.7. Công tác quảng cáo, khuyến mại

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – CHI NHÁNH CỐNG QUỲNH

 • 2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Sài Gòn
 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lỗi
 • 2.1.3. Những thành tựu đạt được
 • 2.2. Thực trạng huy động vốn tại CN Cống Quỳnh
 • 2.2.1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động
 • 2.2.1.1. Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn
 • 2.2.1.2. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
 • 2.2.1.3. Tiết kiệm Phú Quý
 • 2.2.1.4. Tiết kiệm Kỳ hạn vàng – Lãi suất vàng
 • 2.2.2. Quy mô và tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động
 • 2.2.3. Cơ cấu nguồn vốn huy động tại CN Cống Quỳnh

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – CHI NHÁNH CỐNG QUỲNH

 • 3.1. Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại CN Cống Quỳnh
 • 3.1.1..Tỷ số vốn huy động trên tổng nguồn vốn
 • 3.1.2. Tỷ số vốn huy động có kỳ hạn trên tổng vốn huy động
 • 3.1.3. Tỷ số chi phí huy động vốn trên tổng chi phí
 • 3.1.4. Tính ổn định của nguồn vốn
 • 3.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Cống Quỳnh
 • 3.2.1. Chiến lược kinh doanh
 • 3.2.2. Chính sách pháp lý
 • 3.2.3. Môi trường hoạt động
 • 3.2.4. Uy tín ngân hàng
 • 3.2.5. Trình độ công nghệ
 • 3.2.6. Năng lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp của Nhân viên CN Cống Quỳnh
 • 3.3     Đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Cống Quỳnh
 • 3.3.5.1. Những kết quả đạt được
 • 3.3.5.2.  Những hạn chế tồn tại
 • 3.3.5.3. Thuận lợi
 • 3.3.5.4. Khó khăn
 • 3.3.5.5. Nguyên nhân của những tồn tại

CHƯƠNG 4: NHỮNG GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – CHI NHÁNH CỐNG QUỲNH GIAI ĐOẠN 2017 – 2022

 • 4.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Cống Quỳnh
 • 4.1.1. Giảm chi phí huy động vốn
 • 4.1.2. Tăng nguồn vốn huy động
 • 4.1.3. Huy động vốn dựa trên sử dụng vốn
 • 4.1.4. Xây dựng chiến lược dài hạn về huy động vốn
 • 4.2. Một số kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn

KẾT LUẬN

Xem thêm: Lời mở đầu huy động vốn tại ngân hàng


Đề cương huy động vốn tại ngân hàng 2

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU 

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Giới thiệu nghiệp vụ thực tập
 3. Nội dung kết cấu của bài nghiên cứu

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK CHI NHÁNH  TỪ SƠN    

 • 1.1. Quá trình hình thành và phát triển
 • 1.2. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực kinh doanh
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức tại Agribank chi nhánh Từ Sơn
 • 1.4. Tình hình hoạt động giai đoạn 2018-2020
 • 1.4.1. Kết quả hoạt động huy động vốn giai đoạn 2018 – 2020
 • 1.4.2. Hoạt động cho vay giai đoạn 2018 – 2020
 • 1.4.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm
 • 1.5. Vị trí thực tập
 • 1.6. Mô tả chi tiết công việc thực tập

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CN TỪ SƠN          

 • 2.1. Khái quát về hoạt động huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thông Việt Nam chi nhánh Từ Sơn
 • 2.1.1. Những quy định chung trong hoạt động huy động vốn của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam
 • 2.1.1.1.Điều kiện khi khách hàng giao dịch Tiền gửi tiết kiệm tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam
 • 2.1.1.3.Thủ tục thực hiện giao dịc
 • 2.1.1.3.Các quy định khác
 • 2.1.2. Các sản phẩm tiền gửi
 • 2.1.2.1.Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn
 • 2.1.2.2.Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
 • 2.1.2.3.Tiết kiệm Học Đường
 • 2.1.2.4.Tiết kiệm An Sinh
 • 2.2. Thực trạng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển Nông Thôn Việt Nam – CN Từ Sơn
 • 2.2.1 Phân tích các hình thức huy động vốn
 • 2.2.2 Phân tích lãi suất huy động.
 • 2.2.3. Phân tích tình hình huy động vốn của Ngân hàng Agribank – Chi Nhánh Từ Sơn
 • 2.3. Đánh giá công tác huy động vốn của Ngân Hàng Agribank – Chi Nhánh Từ Sơn
 • 2.3.1 Những kết quả đạt được
 • 2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động huy động vốn.

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM –CN TỪ SƠN 

 • 3.1. Định hướng hoạt động huy động vốn CN Từ Sơn
 • 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam –- CN Từ Sơn
 • 3.2.1. Có định hướng, kế hoạch về phát triển nguồn vốn phù hợp
 • 3.2.2. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn
 • 3.2.3. Đơn giản hoá các thủ tục nhận tiền gửi cho tới các thủ tục cho vay
 • 3.2.4. Áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt
 • 3.2.5. Gắn liền việc tăng cường huy động vốn với sử dụng vốn có hiệu quả
 • 3.2.6. Thực hiện tốt chính sách khách hàng và chiến lược marketing hiệu quả
 • 3.2.7.Hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả trong kinh doanh
 • 3.2.8.Đổi mới công nghệ Ngân hàng
 • 3.2.9.Phát huy tối đa yếu tố con người
 • 3.3. Một số khuyến nghị đối với Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: Cơ sở lý luận về huy động vốn tại ngân hàng


Đề cương huy động vốn tại ngân hàng 3

LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
NHẬN XÉT THỰC TẬP
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG
LỜI MỞ ĐẦU 

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục đích nghiên cứu
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Nội dung kết cấu của bài nghiên cứu:

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.1.Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại
 • 1.1.1. Huy động vốn từ tiền gửi thanh toán
 • 1.1.2. Huy động vốn từ tiền gửi có kỳ hạn
 • 1.1.3. Huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm
 • 1.1.4. Huy động vốn từ phát hành giấy tờ có giá
 • 1.1.5. Các nguồn vốn huy động khác
 • 1.2. Tiêu chí đánh giá hiệu quả huy động vốn
 • 1.2.1.Tính ổn định của nguồn vốn
 • 1.2.2. Tỷ lệ vốn huy động/vốn tự có
 • 1.2.3. Tỷ lệ vốn huy động/dư nợ
 • 1.2.4. Tỷ lệ chi phí cho một đơn vị vốn huy động
 • 1.2.5. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
 • 1.2.6. Một số chỉ tiêu khác
 • 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thương mại
 • 1.3.1. Nhân tố khách quan
 • 1.3.1.1. Môi trường pháp lý
 • 1.3.1.2. Môi trường Kinh tế – Chính trị – Xã hội
 • 1.3.1.3. Môi trường văn hóa
 • 1.3.1.4. Yếu tố cạnh tranh
 • 1.3.2. Nhân tố chủ quan
 • 1.3.2.1. Các hình thức huy động vốn và chất lượng các dịch vụ do Ngân hàng cung ứng và hệ thống mạng lưới
 • 1.3.2.2. Chất lượng hoạt động tín dụng
 • 1.3.2.3. Uy tín của Ngân hàng
 • 1.3.2.4. Chiến lược kinh doanh
 • 1.3.2.5. Trình độ công nghệ
 • 1.3.2.6. Năng lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp của Nhân viên Ngân hàng
 • 1.3.2.7. Công tác quảng cáo, khuyến mại

Xem thêm: Thực trạng huy động vốn tại ngân hàng

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ LẠT

 • 2.1. Tổng quan về Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Cơ cấu tổ chức
 • 2.1.3. Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng
 • 2.1.3.1. Nghiệp vụ tài sản nợ
 • 2.1.3.2. Nghiệp vụ tài sản có
 • 2.1.3.3. Nghiệp vụ trung gian
 • 2.1.4. Giới thiệu Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Lạt
 • 2.1.4.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.4.2. Tình hình hoạt động trong thời gian qua
 • 2.2.Thực trạng huy động vốn tại BIDV – CN Đà Lạt
 • 2.2.1.Những quy định chung trong hoạt động huy động vốn của BIDV
 • 2.2.1.1.Điều kiện khi khách hàng giao dịch Tiền gửi tiết kiệm tại BIDV
 • 2.2.1.2.Số tiền gửi
 • 2.2.1.3.Thủ tục thực hiện giao dịch
 • 2.2.1.4.Các quy định khác
 • 2.2.2. Các sản phẩm tiền gửi
 • 2.2.2.1.Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn
 • 2.2.2.2.Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
 • 2.2.2.3.Tiết kiệm Phú Quý
 • 2.2.2.4.Tiết kiệm Kỳ hạn vàng – Lãi suất vàng
 • 2.2.3. Thực trạng huy động vốn tại BIDV – Chi nhánh Đà Lạt
 • 2.2.3.1.Tình hình nguồn vốn huy động tại BIDV – Chi nhánh Đà Lạt
 • 2.2.3.2.Cơ cấu nguồn vốn huy động tại BIDV – Chi nhánh Đà Lạt
 • 2.2.3.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn tại BIDV – Chi nhánh Đà Lạt theo các chỉ tiêu
 • 2.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn tại Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Lạt
 • 2.2.4.1. Chiến lược kinh doanh
 • 2.2.4.2. Chính sách pháp lý
 • 2.2.4.3. Môi trường hoạt động
 • 2.2.4.4. Uy tín Ngân hàng
 • 2.2.4.5. Trình độ công nghệ
 • 2.2.4.6. Năng lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp của Nhân viên Chi nhánh Đà Lạt
 • 2.3. Nhận xét
 • 2.3.1. Những kết quả đạt được
 • 2.3.2. Những hạn chế tồn tại

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ LẠT

 • 3.1. Định hướng phát triển huy động vốn của BIDV – Chi nhánh Đà Lạt
 • 3.2.Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Lạt
 • 3.2.1. Có định hướng, kế hoạch về phát triển nguồn vốn phù hợp
 • 3.2.2. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn
 • 3.2.3. Đơn giản hoá các thủ tục nhận tiền gửi cho tới các thủ tục cho vay
 • 3.2.4. Áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt
 • 3.2.5. Gắn liền việc tăng cường huy động vốn với sử dụng vốn có hiệu quả
 • 3.2.6. Thực hiện tốt chính sách khách hàng và chiến lược marketing hiệu quả
 • 3.2.7. Hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả trong kinh doanh
 • 3.2.8. Đổi mới công nghệ Ngân hàng
 • 3.2.9. Phát huy tối đa yếu tố con người
 • 3.3. Một số kiến nghị đối với Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn

KẾT LUẬN   

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: Kiến Nghị Giải Pháp huy động vốn tại ngân


Đề cương huy động vốn tại ngân hàng 4

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục đích nghiên cứu
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Nội dung kết cấu của bài nghiên cứu:

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI       

 • 1.1.Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại
 • 1.1.1. Huy động vốn từ tiền gửi thanh toán
 • 1.1.2. Huy động vốn từ tiền gửi có kỳ hạn
 • 1.1.3. Huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm
 • 1.1.4. Huy động vốn từ phát hành giấy tờ có giá
 • 1.1.5. Các nguồn vốn huy động khác
 • 1.2. Tiêu chí đánh giá hiệu quả huy động vốn
 • 1.2.1.Tính ổn định của nguồn vốn
 • 1.2.2. Tỷ lệ vốn huy động/vốn tự có
 • 1.2.3. Tỷ lệ vốn huy động/dư nợ
 • 1.2.4. Tỷ lệ chi phí cho một đơn vị vốn huy động
 • 1.2.5. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
 • 1.2.6. Một số chỉ tiêu khác

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH GÒ VẤP

 • 2.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (SCB)
 • 2.2.Thực trạng huy động vốn tại SCB – CN Gò Vấp
 • 2.2.1.Những quy định chung trong hoạt động huy động vốn của SCB
 • 2.2.1.1.Điều kiện khi khách hàng giao dịch Tiền gửi tiết kiệm tại SCB
 • 2.2.1.2.Số tiền gửi
 • 2.2.1.3.Thủ tục thực hiện giao dịch
 • 2.2.1.4.Các quy định khác
 • 2.2.2. Các sản phẩm tiền gửi
 • 2.2.2.1.Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn
 • 2.2.2.2.Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
 • 2.2.2.3.Tiết kiệm Phú Quý
 • 2.2.2.4.Tiết kiệm Kỳ hạn vàng – Lãi suất vàng
 • 2.2.3. Thực trạng huy động vốn tại SCB – Chi nhánh Gò Vấp
 • 2.2.3.1.Tình hình nguồn vốn huy động tại SCB – Chi nhánh Gò Vấp
 • 2.2.3.2.Cơ cấu nguồn vốn huy động tại SCB – Chi nhánh Gò Vấp
 • 2.2.3.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn tại SCB – Chi nhánh Gò Vấp theo các chỉ tiêu
 • 2.3. Nhận xét
 • 2.3.1. Những kết quả đạt được
 • 2.3.2. Những hạn chế tồn tại

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH GÒ VẤP

 • 3.2.1. Có định hướng, kế hoạch về phát triển nguồn vốn phù hợp
 • 3.2.2. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn
 • 3.2.3. Đơn giản hoá các thủ tục nhận tiền gửi cho tới các thủ tục cho vay
 • 3.2.4. Áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt
 • KẾT LUẬN  

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: Lời kết luận huy động vốn tại ngân hàng


Đề cương huy động vốn tại ngân hàng 5

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

 • 1.1. Lý do chọn đề tài
 • 1.2. Mục đích nghiên cứu
 • 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • 1.4. Phương pháp nghiên cứu
 • 1.5. Nội dung kết cấu của bài nghiên cứu:

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 2.1.Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại
 • 2.1.1.Huy động vốn từ tiền gửi thanh toán
 • 2.1.2.Huy động vốn từ tiền gửi có kỳ hạn
 • 2.1.3.Huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm
 • 2.1.4.Huy động vốn từ phát hành giấy tờ có giá
 • 2.1.5.Các nguồn vốn huy động khác
 • 2.2.Tiêu chí đánh giá hiệu quả huy động vốn
 • 2.2.1.Tính ổn định của nguồn vốn
 • 2.2.2.Tỷ lệ vốn huy động/vốn tự có
 • 2.2.3.Tỷ lệ vốn huy động/dư nợ
 • 2.2.4.Tỷ lệ chi phí cho một đơn vị vốn huy động
 • 2.2.5.Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
 • 2.2.6.Một số chỉ tiêu khác
 • 2.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thương mại
 • 2.3.1.Nhân tố khách quan
 • 2.3.1.1.Môi trường pháp lý
 • 2.3.1.2.Môi trường Kinh tế – Chính trị – Xã hội
 • 2.3.1.3.Môi trường văn hóa
 • 2.3.1.4.Yếu tố cạnh tranh
 • 2.3.2.Nhân tố chủ quan
 • 2.3.2.1.Các hình thức huy động vốn và chất lượng các dịch vụ do Ngân hàng cung ứng và hệ thống mạng lưới
 • 2.3.2.2.Chất lượng hoạt động tín dụng
 • 2.3.2.3.Uy tín của Ngân hàng
 • 2.3.2.4.Chiến lược kinh doanh
 • 2.3.2.5.Trình độ công nghệ
 • 2.3.2.6.Năng lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp của Nhân viên Ngân hàng
 • 2.3.2.7.Công tác quảng cáo, khuyến mại

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX – PGD NƠ TRANG LONG

 • 3.1.Tổng quan về Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (PGBANK)
 • 3.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển
 • 3.1.2.Cơ cấu tổ chức
 • 3.1.3.Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng
 • 3.1.3.1.Nghiệp vụ tài sản nợ
 • 3.1.3.2.Nghiệp vụ tài sản có
 • 3.1.3.3.Nghiệp vụ trung gian
 • 3.2.Giới thiệu Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex – PGD Nơ Trang Long
 • 3.2.1.Lịch sử hình thành và phát triển
 • 3.2.2.Cơ cấu tổ chức
 • 2.2.2.Tình hình hoạt động trong thời gian qua

CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX – PGD NƠ TRANG LONG

 • 4.1.Những quy định chung trong hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP
 • 4.1.1.Điều kiện khi khách hàng giao dịch Tiền gửi tiết kiệm tại PGBANK
 • 4.1.2.Số tiền gửi
 • 4.1.3.Thủ tục thực hiện giao dịch
 • 4.1.4.Các quy định khác
 • 4.2.Các sản phẩm tiền gửi
 • 4.2.1.Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn
 • 4.2.2.Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
 • 4.2.3.Tiết kiệm Phú Quý
 • 4.2.4.Tiết kiệm Kỳ hạn vàng – Lãi suất vàng
 • 4.3.Thực trạng huy động vốn tại PGBANK – PGD Nơ Trang Long
 • 4.3.1.Tình hình nguồn vốn huy động tại PGBANK – PGD Nơ Trang Long
 • 4.3.2.Cơ cấu nguồn vốn huy động tại PGBANK – PGD Nơ Trang Long
 • 4.3.3.Đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn tại PGBANK – PGD Nơ Trang Long theo các chỉ tiêu
 • 4.3.Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn tại Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex – PGD Nơ Trang Long
 • 4.4.1.Chiến lược kinh doanh
 • 4.4.2.Chính sách pháp lý
 • 4.4.3.Môi trường hoạt động
 • 4.4.4.Uy tín Ngân hàng
 • 4.4.5.Trình độ công nghệ
 • 4.4.6.Năng lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp của Nhân viên PGD Nơ Trang Long
 • 4.5.Nhận xét
 • 4.5.1.Những kết quả đạt đượ
 • 4.5.2.Những hạn chế tồn tại

CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX – PGD NƠ TRANG LONG

 • 5.1.Định hướng phát triển huy động vốn của PGBANK – PGD Nơ Trang Long
 • 5.2.Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex – PGD Nơ Trang Long
 • 5.2.1.Có định hướng, kế hoạch về phát triển nguồn vốn phù hợp
 • 5.2.2. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn
 • 5.2.3.Đơn giản hoá các thủ tục nhận tiền gửi cho tới các thủ tục cho vay
 • 5.2.4.Áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt
 • 5.2.5.Gắn liền việc tăng cường huy động vốn với sử dụng vốn có hiệu quả
 • 5.2.6.Thực hiện tốt chính sách khách hàng và chiến lược marketing hiệu quả
 • 5.2.7.Hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả trong kinh doanh
 • 5.2.8.Đổi mới công nghệ Ngân hàn
 • 5.2.9.Phát huy tối đa yếu tố con người
 • 5.3.Một số kiến nghị đối với Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn

KẾT LUẬN

DOWNLOAD

Xem thêm: ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập 

Xem thêm: Kho 999+ báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực

Lời kết: Trên đây Thuctaptotnghiep đã chọn lọc cho các bạn Đề cương huy động vốn tại ngân hàng từ những bài đạt điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài. Hy vọng với bài viết này có thể giúp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo để hoàn thành thật tốt bài luận của mình. Ngoài ra, trong quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn trong vấn đề thiếu tài liệu hoặc không có thời gian viết bài luận cần thuê người viết, các bạn liên hệ qua zalo: 0934.536.149 để được hỗ trợ làm tốt bài luận của mình nhé.

Chúc các bạn hoàn thành thật tốt bài báo cáo thực tập của mình!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo