Đề cương kế toán quy trình bán hàng trong doanh nghiệp

Rate this post

Dưới đây Thuctaptotnghiep chia sẻ cho các bạn về Đề cương kế toán quy trình bán hàng trong doanh nghiệp chọn lọc từ các bài điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài báo cáo thực tập kế toán. Các bạn tham khảo các mẫu dưới đây để hoàn thành thật tốt bài làm của mình nha.

Lưu ý: Trong quá trình làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu các bạn gặp khó khăn về đề tài hay chưa có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ làm báo cáo thực tập trọn gói qua:

SĐT  / Zalo: https://zalo.me/0934536149


MỤC LỤC

1.Đề cương kế toán quy trình bán hàng

 • MỤC  LỤC
 • LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRONG CÔNG TY TNHH ĐIỆN THƯƠNG DOANH

 • 1.1. Giới thiệu khái quát về Công ty
 • 1.2. Chức năng và nhiệm vụ
 • 1.2.1 Chức năng
 • 1.2.2. Nhiệm vụ
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy
 • 1.3.1 Sơ đồ tổ chức
 • 1.4.Tình hình nhân sự, đánh giá sự đáp ứng với tình hình kinh doanh hiện nay
 • 1.4.1. Theo giới tính
 • 1.4.2. Theo độ tuổi
 • 1.4.3. Theo trình độ chuyên môn
 • 1.5 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • 1.6.Định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH BÁN HÀNG TẠI TRONG CÔNG TY TNHH ĐIỆN THƯƠNG DOANH

 • 2.1. Quy trình bán hàng tại trong Công ty TNHH Điện Thương Doanh
 • 2.1.1.Tìm hiểu và tiếp cận khách hàng:
 • 2.1.2. Đàm phán với khách hàng:
 • 2.1.3. Tiếp nhận đơn hàng của khách hàng:
 • 2.1.4. Kiểm tra hàng trong bồn, kho,phuy :
 • 2.1.5. Lãnh đạo xem xét và phê duyệt :
 • 2.1.6. Nhận đơn hàng:
 • 2.1.7. Ký hợp đồng mua bán:
 • 2.1.8.Xuất hóa đơn:
 • 2.1.9. Cấp phát hàng hóa :
 • 2.2 Đánh giá chung về quy trình bán hàng của Công ty.
 • 2.2.1. Ưu điểm
 • 2.2.2. Hạn chế

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA TRONG CÔNG TY TNHH ĐIỆN THƯƠNG DOANH      

 • 3.1. Định hướng phát triển của công ty trong những năm tới
 • 3.1.1. Mục tiêu của công ty
 • 3.1.2. Phương hướng phát triển của công t
 • 3.2. Giải pháp qui trình bán hàng cho trong Công ty TNHH Điện Thương Doanh
 • 3.2.1. Kiến nghị về hệ thống bán sỉ cho công ty
 • 3.2.2 Kiến nghị cải thiện chính sách thanh toán
 • 3.2.3.Kiến nghị cải thiện ứng xử với khách hàng khi có khiếu nại
 • 3.2.4. Cải tiến, bố sung thêm nhiều nội dung phong phú cho website của Công ty
 • 3.2.5. Đồng bộ hóa email của các nhân viên trong Công ty
 • 3.2.6.Tạo catalogue chính thức của Công ty
 • 3.2.7. Không thu phí vận chuyển đối với các đơn hàng trong thành phố Hồ Chí Minh

KẾT LUẬN

Xem thêm: Lời mở đầu kế toán quy trình bán hàng trong doanh nghiệp


2.Đề cương kế toán quy trình bán hàng

PHẦN MỞ ĐẦU

 • Bối cảnh nghiên cứu:
 • Mục tiêu nghiên cứu
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài.
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng
 • Bố cục của đề tài

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

 • Các định nghĩa và vai trò
 • Bán hàng
 • Quản trị bán hàng
 • Lực lượng bán hàng
 • Quản trị lực lượng bán hàng
 • Vai trò
 • Vai trò của bán hàng
 • Vai trò của lực lượng bán hàng
 • Phân loại lực lượng bán hàng
 • Cấu trúc của lực lượng bán hàng theo chiều ngang
 • Cấu trúc của lực lượng bán hàng theo chiều dọc
 • Cấu trúc phục vụ khách hàng chủ chốt
 • 1.3 Nội dung của công tác bán hàng
 • Mục tiêu của hoạt động bán hàng
 • Mục tiêu về doanh số, lợi nhuận
 • Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan

CHƯƠNG 2: TỔNG TIN TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

 • 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.2. Nhiệm vụ và chức năng
 • 2.2.1. Chức năng:
 • Nhiệm vụ:
 • 2.3 Hệ thống tổ chức
 • Sơ đồ cơ cấu tổ chức
 • Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban
 • Giám đốc
 • Phòng tài chính kế toán:
 • Phòng hành chính nhân sự
 • Phòng Marketing:
 • Phòng pháp lý:
 • Trưởng phòng:
 • Nhân viên kinh doanh:
 • Bộ phận văn phòng:
 • Tình hình nhân sự
 • Lĩnh vực hoạt động
 • Tầm quan trọng của kế hoạch bán hàng đối với công ty
 • Một số kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2017-2019

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY TRÌNH BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY PHI NAM LAND

 • Phân tích đánh giá tình hình thực tế:
 • Quy trình bán hàng
 • SWOT
 • Đánh giá ưu điểm, hạn chế của quy trình bán hàng
 • Ưu điểm
 • Nhược điểm

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY PHI NAM LAND

 • Kết quả nghiên cứu
 • Giải pháp
 • Nguyên nhân
 • Giải pháp
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: Cơ sở lý luận kế toán quy trình bán hàng


3.Đề cương kế toán quy trình bán hàng

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

 • 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.1.1. Thông tin về Công ty Cổ phần TNB Việt Nam
 • 1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.2. Ngành nghề và lĩnh vực hoạt động
 • 1.2.1. Lĩnh vực hoạt động
 • 1.2.2. Sản phẩm chủ yếu của Công ty
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức tại Công ty Cổ phần TNB Việt Nam
 • 1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
 • 1.3.2. Chức năng chính của các phòng ban trong Công ty
 • 1.3.2.1. Phòng Kinh Doanh
 • 1.3.2.2. Phòng IT
 • 1.3.2.3. Phòng Hành Chính Nhân Sự
 • 1.3.2.4. Phòng Kế Toán
 • 1.3.2.5. Phòng R&D (Research & Development)
 • 1.4. Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần TNB Việt Nam
 • 1.5. Đánh giá thuận lợi khó khăn trong thời gian qua
 • 1.5.1. Thuận lợi
 • 1.5.2. Khó khăn
 • 1.6. Định hướng phát triển trong thời gian tới

CHƯƠNG 2. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP

 • 2.1. Giới thiệu khái quát về Bộ Phận Bán Hàng và công việc thực tập tại Bộ Phận Bán Hàng
 • 2.1.1. Giới thiệu khái quát về Bộ Phận Bán Hàng
 • 2.1.2. Công việc thực tập tại Bộ Phận Bán Hàng
 • 2.1.2.1. Nhập dữ liệu thông tin của khách hàng vào Excel
 • 2.1.2.2. Gọi điện thoại và cho khách hàng
 • 2.1.2.3. Đăng các bài về công dụng cây Khổ qua rừng, bí quyết chăm sóc sức khỏe ngăn ngừa các bệnh về đường huyết, tiểu đường trên các hội nhóm và Facebook của Công ty
 • 2.1.2.4. Một số công việc khác
 • 2.2. Quy trình bán hàng của Công ty Cổ Phần TNB Việt Nam
 • 2.3. Đánh giá chung về quy trình bán hàng của Công ty Cổ phần TNB Việt Nam
 • 2.3.1. Ưu điểm
 • 2.3.2. Nhược điểm
 • 2.3.3. Giải pháp nâng cao quy trình bán hàng
 • 2.4. Đánh giá kết quả thực tập tại Công ty Cổ Phần TNB Việt Nam
 • 2.4.1. Thuận lợi
 • 2.4.2. Hạn chế
 • 2.4.3. Bài học kinh nghiệm cho bản thân
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • NHẬT KÝ THỰC TẬP

Xem thêm:  Lời kết luận kế toán quy trình bán hàng trong doanh nghiệp


4.Đề cương kế toán quy trình bán hàng

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG

 • 1.1. Tổng quan về Công ty
 • 1.2. Chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của Công ty
 • 1.2.1. Chức năng
 • 1.2.1. Nhiệm vụ
 • 1.2.3. Định hướng phát triển
 • 1.3. Giới thiệu về cơ cấu tổ chức của Công ty
 • 1.3.1. Sơ đồ tổ chức của Công ty
 • 1.3.2.Nhiệm vụ của các phòng ban.
 • 1.4. Tình hình nhân sự của Công ty
 • 1.5. Kết quả kinh doanh của Công ty
 • 1.6. Định hướng phát triển

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG

 • 2.1.Tình hình bán hàng tại công ty
 • 2.1.1.Giới thiệu về dự án công ty:
 • 2.1.2.Tình hình hoạt động của công ty
 • 2.1.3.Các đối tác của công ty
 • 2.1.4. Đặc điểm về thị trường và khách hàng của công ty:
 • 2.2. Quy trình bán hàng tại công ty
 • 2.2.1.Tìm kiếm khách hàng
 • 2.2.2.Tiếp nhận yêu cầu khách hàng
 • 2.2.3.Tư vấn
 • 2.2.4.Thương lượng
 • 2.2.5.Thực hiện giao dịch
 • 2.2.6.Kết thúc giao dịch
 • 2.2.7.Duy trì và chăm sóc khách hàng
 • 2.3. Đánh giá hoạt động bán hàng tại Công ty.
 • 2.3.1 Những ưu điểm đạt được
 • 2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG

 • 3.1. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Phú Hưng.
 • 3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động bán hàng tại Công ty.
 • 3.2.1. Kiến nghị Tìm kiếm khách hàng
 • 3.2.2. Tiếp nhận khách hàng
 • 3.2.3.Tư vấn khách hàng
 • 3.2.4.Thương lượng
 • 3.2.5.Thực hiện giao dịch
 • 3.2.6. Chăm sóc khách hàng
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

5.Đề cương kế toán quy trình bán hàng

 • LỜI CẢM ƠN
 • NHẬN XÉT THỰC TẬP
 • NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC BẢN
 • LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ – CHI NHÁNH PHÍA NAM 

 • 1.1.Quá trình hình thành và phát triển
 • 1.2. Mục tiêu, chức năng
 • 1.2.1. Mục tiêu
 • 1.2.2. Chức năng
 • 1.3.Cơ cấu tổ chứ
 • 1.3.1. Sơ đồ tổ chức
 • 1.3.2. Chức năng nhiệm vụ phòng ban
 • 1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2017 – 2019)

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH PHÍA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ

 • 2.1. Quy trình bán hàng tại trong Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả – chi nhánh phía Nam
 • 2.1.1.Tìm hiểu và tiếp cận khách hàng:
 • 2.1.2. Đàm phán với khách hàng:
 • 2.1.3. Tiếp nhận đơn hàng của khách hàng:
 • 2.1.4. Kiểm tra hàng trong bồn, kho,phuy :
 • 2.1.5. Lãnh đạo xem xét và phê duyệt :
 • 2.1.6. Nhận đơn hàng:
 • 2.1.7. Ký hợp đồng mua bán:
 • 2.1.8.Xuất hóa đơn:
 • 2.1.9. Cấp phát hàng hóa :
 • 2.1.10 Theo dõi thu hồi công nợ:
 • 2.1.11. Tổng hợp báo cáo và lưu hồ sơ:
 • 2.1.12.Các chí tiêu đánh giá :
 • 2.2 Đánh giá chung về quy trình bán hàng của Công ty.
 • 2.2.1. Ưu điểm
 • 2.2.2. Hạn chế

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ – CHI NHÁNH PHÍA NAM

 • 3.1. Định hướng phát triển của công ty trong những năm tới
 • 3.2. Giải pháp qui trình bán hàng cho trong Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả – chi nhánh phía Nam
 • 3.2.1. Kiến nghị về hệ thống bán sỉ cho công ty
 • 3.2.2 Kiến nghị cải thiện chính sách thanh toán
 • 3.2.3.Kiến nghị cải thiện ứng xử với khách hàng khi có khiếu nại
 • 3.2.4. Cải tiến, bố sung thêm nhiều nội dung phong phú cho website của Công ty
 • 3.2.5. Đồng bộ hóa email của các nhân viên trong Công ty
 • 3.2.6.Tạo catalogue chính thức của Công ty
 • 3.2.7. Không thu phí vận chuyển đối với các đơn hàng trong thành phố Hồ Chí Minh

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD

Xem thêm: ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập 

Xem thêm: Kho 999+ báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực

Lời kết: Trên đây Thuctaptotnghiep đã chọn lọc cho các bạn Đề cương kế toán quy trình bán hàng trong doanh nghiệp từ những bài đạt điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài. Hy vọng với bài viết này có thể giúp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo để hoàn thành thật tốt bài luận của mình. Ngoài ra, trong quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn trong vấn đề thiếu tài liệu hoặc không có thời gian viết bài luận cần thuê người viết, các bạn liên hệ qua zalo: 0934.536.149 để được hỗ trợ làm tốt bài luận của mình nhé.

Chúc các bạn hoàn thành thật tốt bài báo cáo thực tập của mình!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo