Đề cương nghiên cứu công tác kế toán vốn bằng tiền tại 5 Công ty

Rate this post

Dưới đây là Đề cương nghiên cứu công tác kế toán vốn bằng tiền tại 5 Công ty mà Thuctaptotnghiep đã chọn lọc từ những bài điểm cao gửi đến các bạn tham khảo. Hy vọng với bài viết này có thể giúp các bạn có thêm tư liệu để làm bài BCTT của mình tốt hơn. Ngoài ra, còn có nhiều mẫu báo cáo của những đề tài khác và bài mẫu được chia sẻ miễn phí, các bạn sinh viên có thể tìm kiếm, tham khảo trong các chuyên mục để tài về tham khảo nhé! Chúc các bạn làm tốt bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình nhé!

Lưu ý: Trong quá trình làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu các bạn gặp khó khăn về đề tài hay chưa có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ làm báo cáo thực tập trọn gói qua:

SĐT  / Zalo: https://zalo.me/0934536149


MỤC LỤC

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN SỐ 1

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HAI YẾN

1.1 Lịch sử hình thành và phát triểN
1.2 Thông tin công ty
1.3 Ngành nghề kinh doanh
1.4 Sơ đồ tổ chức
1.5 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban
1.6  Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty
1.6.1  Hình thức tổ chức bộ máy kế toán
1.6.2  Chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán
1.7 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty
1.7.1 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty
1.7.2 Phương pháp kế toán hàng tồn kh
1.7.3 Phương pháp nộp thuế GTGT
1.7.4 Phương pháp kế toán TSCD
1.7.5  Niên độ kế toán
1.8 Phương hướng hoạt động của công ty trong tương lai

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC TẬP

2.1. Những công việc đã thực hiện tại công ty
2.2. Những công việc đã quan sát tại công ty
2.3 Bài học kinh nghiệm

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HAI YẾN

3.1 Đặt vấn đề
3.2 Phương pháp nghiên cứu
3.2.1 Cơ  sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
3.2.2. Số liệu sử dụng
3.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
3.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Hai Yến
3.3.1  Kế toán tiền lương
3.3.1.1 Chứng từ sử dụng
3.3.1.3 Tài khoản sử dụng
3.3.1.3 Sổ sách sử dụng
3.3.1.4 Quy trình luân chuyển chứng từ
3.3.1.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
3.3.2 Kế toán các khoản trích theo lương tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Hai Yến
3.3.2.1 Chứng từ, sổ sách sử dụng
3.3.2.2  Tài khoản sử dụng
3.3.2.3 Sổ sách sử dụng
3.3.2.4 Quy trình luân chuyển chứng từ
3.3.2.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
KẾT LUẬN

Xem thêm: Nghiên cứu công tác Cơ sở lý luận về ngành kế toán vốn bằng tiền


ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN SỐ 2

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2.Mục tiêu nghiên cứu
3.Đối tượng nghiên cứu
4.Phạm vi nghiên cứu
5.Phương pháp nghiên cứu
6.Kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÔNG MAI VÀNG

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
1.2 Sơ đồ tổ chức
1.3 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban
1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty
1.4.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán
1.4.2. Chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán
1.5 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty
1.5.1 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty :Nhật ký chung
1.5.2 Phương pháp kế toán hàng tồn kho
1.5.3 Phương pháp nộp thuế GTGT:
1.5.4 Phương pháp kế toán TSCD
1.5.5 Niên độ kế toán

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÔNG MAI VÀNG

2.1. Lao động, tiền lương
2.1.1. Tình hình lao động tại đơn vị
2.1.3 Nguồn hình thành quỹ tiền lương
2.1.4 Thời gian chi trả lương và hình thức trả lương
2.1.5 Cách tính lương tại công ty
2.2 Các khoản trích theo lương
2.3 Kế toán tiền lương
2.3.1 Chứng từ sử dụng
2.3.2 Tài khoản sử dụng
2.3.3. Sổ sách sử dụng
2.3.4 Quy trình luân chuyển chứng từ
2.3.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.4 Kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại dịch vụ Bông Mai Vàng
2.4.1 Chứng từ, sổ sách sử dụng
2.4.2 Tài khoản sử dụng
2.4.3 Sổ sách sử dụng
2.4.4 Quy trình luân chuyển chứng từ
2.4.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

3.1. Nhận xét
3.1.1 Những thành tựu đạt được
3.1.2 Những hạn chế và khó khăn của công ty
3.2.Kiến nghị
3.2.1 Về lao động
3.2.2 Phương thức trả lương
3.2.3 Hình thức trả lương
3.2.4 Điều kiện và môi trường làm việc
3.2.5 Về đãi ngộ thông qua công việc
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: Cơ sở lý luận về BCTT kế toán vbt khoản phải thu, phải trả


ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN SỐ 3

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

1.1.Khái niệm, vai trò, ý nghĩa và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương
1.1.1.Khái niệm tiền lương
1.1.2. Nhiệm vụ, vai trò của tiền lương
1.1.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương
1.2.Phân loại
1.2.1.Phân loại lao động trong doanh nghiệp
1.2.2 Các hình thức tiền lương
1.3.Kế toán tiền lương
1.3.1 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương
1.3.2 Chứng từ sử dụng
1.3.3 Tài khoản sử dụng
1.3.4 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
1.3.5.Sơ đồ hạch toán
1.4.Kế toán các khoản trích theo lương
1.4.1 Quỹ tiền lương, quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn
1.4.2.Kết cấu tài khoản 3382, 3383, 3384, 3386
1.4.3 Tài khoản sử dụng
1.4.4 Phương pháp hạch toán
1.4.5 Sơ đồ hạch toán

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TẠI CÔNG TY TNHH SXTM PHÚ VẠN LỘC

2.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.2 Thông tin công ty
2.3 Ngành nghề kinh doanh
2.4 Sơ đồ tổ chức
2.5 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban
2.6. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty
2.7. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SXTM PHÚ VẠN LỘC

3.1. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH SXTM Phú Vạn Lộc
3.1.1 Lao động, tiền lương
3.1.2 Các khoản trích theo lương
3.1.3 Kế toán tiền lương
3.1.4 Kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH SXTM Phú Vạn Lộc
3.2. Nhận xét
3.2.1 Những thành tựu đạt được
3.2.2 Những hạn chế và khó khăn của công ty
3.3. Kiến nghị
3.3.1 Về lao động
3.3.2 Phương thức trả lương
3.3.3 Hình thức trả lương
3.3.4 Điều kiện và môi trường làm việc
3.3.5 Về đãi ngộ thông qua công việc
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: Nhận xét – kiến nghị BCTT kế toán vốn bằng tiền


ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN SỐ 4

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH BÁCH TIỆP

I. Khái quát chung về công ty.
1.1. Lịch sử hình thành
1.2. Chức năng và nhiệm vụ hoạt động.
1.2.1. Chức năng:
1.2.2. Nhiệm vụ hoạt động:
1.2. Quá trình phát triển của công ty
1.3. Thành tích đạt được.
II. Bộ máy kế toán
2.1. Tổ chức bộ máy quản lý.
2.1.1 Cơ cấu bộ máy quản lý.
2.1.2. Tổ chức bộ máy kế toán
3. Hình thức kế toán và chế độ kế toán.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.

2.1. Khái niện cơ bản về lao động, tiền lương
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Vai trò lao động, tiền lương
2.1.3. Ý nghĩa lao động, tiền lương
2.1.4. nghiệm vụ kế toán lao động tiền lương
2.2. Nội dung của tiền lương và các khoản trích theo lương
2.2.1. Phân loại lao động
2.2.1.1. Phân loại lao động theo thời gian
2.2.1.2. Phân loại lao động theo quan hệ với quá trình sản xuất
2.2.2. Hình thức tiền lương
2.2.2.1. Tiền lương theo thời gian
2.2.2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm
2.3. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHTN và KPCĐ
2.3.1. Quỹ tiền lương
2.3.2. Quỹ bảo hiểm xả hội
2.3.3. Quỹ bảo hiểm y tế
2.3.4. Bảo hiểm thất nghiệp
2.4. Tổ chức công tác phải trả người lao động
2.4.1. Kế toán phải trả người lao động
2.4.1.1. Khái niệm
2.4.1.2. Kết cấu tài khoản 334 – Phải trả cho nhân viên
2.4.1.3. Nguyên tắc hạch toán
2.4.1.4. Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
2.4.1.5. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ phát sinh
2.4.2. Kế toán trích trước lương nghỉ phép của người lao động
2.4.2.1. Khái niệm
2.4.2.2. Tài khoản sử dụng: Sử dụng tài khoản 335 – Chi phí phải trả
2.4.2.3. Nguyên tắc hạch toán
2.4.2.4. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ phát sinh
2.4.3. Kế toán phải trả, phải nộp khác
2.4.3.1. Khái niệm
2.4.3.2. Kết cấu tài khoản 338 – Phải trả phải nộp khác
2.4.3.3. Nguyên tắc hạch toán
2.4.3.4. Chứng từ sử dụng
2.4.3.5. Phương thức hạch toán các nghiệp vụ phát sinh
2.4.3.6. Sơ đồ hạch toán

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH BÁCH TIỆP

3.1. Tổng quan về tình hình lao động, lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Bách Tiệp
3.2. Hạch toán tổng hợp tiền lương
3.2.1. Hạch toán lao động
3.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Bách Tiệp
3.3.1. Chứng từ sử dụng và trình bày luân chuyển chứng từ
3.3.1.1. Chứng từ sử dụng
3.3.1.2. Trình tự luân chuyển chứng từ
3.3.2. Sổ sách kế toán
3.3.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
3.4. Hạch toán tổng hợp tiền lương và khoản trích theo lương tại công ty TNHH Bách Tiệp
3.5 Sơ đồ hạch toán
3.5.1. Sơ đồ chữ T tài khoản 334
3.5.2. Sơ đồ chữ T tài khoản 338
CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
4.1.Nhận xét
4.1.1. Ưu điểm
4.1.1.1 Tổ chức bộ máy tại công ty TNHH Bách Tiệp
4.1.1.2 Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Bách Tiệp
4.1.1.3. Công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Bách Tiệp
4.1.2. Nhược điểm
4.1.2.1. Tổ chức bộ máy tại công ty TNHH Bách Tiệp
4.1.2.2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Bách Tiệp
4.1.2.3. Công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Bách Tiệp
4.2. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: Lời kết luận ngành kế toán vốn bằng tiền


ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN SỐ 5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

1.1 Một số vấn đề chung về vốn bằng tiền
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Nguyên tắc hạch toán
1.2 Tổ chức kế toán vốn bằng tiền
1.1.1. Kế toán tiền mặt tại quỹ
1.2.1.1 Khái niệm
1.2.1.1 Chứng từ sử dụng
1.2.1.2 Tài khoản sử dụng
1.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng
1.2.2.1. Khái niệm
1.2.2.2 Chứng từ sử dụng
1.2.2.3 Tài khoản sử dụng
1.2.2.4. Sơ đồ hạch toán
1.2.3. Kế toán tiền đang chuyển
1.2.3.1 Khái niệm
1.2.3.2 Tài khoản sử dụng
1.2.3.3 Sơ đồ hạch toán
1.2.4. Kiểm kê quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
1.2.4.1 Nội dung
1.2.4.2. Vai trò của kế toán trong kiểm kê
1.2.4.3. Chứng từ sử dụng
1.2.4.4. Sơ đồ hạch toán

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ LÊ HUY

2.1. Tổng quan về công ty TNHH Phú Lê Huy
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.2.1 Chức năng
2.1.2.2 Nhiệm vụ
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Phú Lê Huy
2.1.2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của doanh nghiệp
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận quản lý
2.1.3. Tổ chức công tác kế toán của công ty
2.1.3.1 Sơ đồ bộ máy kế toán
2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán
2.1.3.3 Chuẩn mực kế toán và các Chính sách Kế toán áp dụng tại Công ty
2.1.3.4 Hình thức kế toán và hệ thống sổ sách tại công ty TNHH Phú Lê Huy:
2.1.4. Hệ thống chứng từ sử dụng tại công ty
2.1.5. Hệ thống tài khoản sử dụng tại công ty
2.1.6. Tình hình kinh doanh trong giai đoạn gần đây
2.2. Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Phú Lê Huy
2.2.1 Kế toán tiền mặt
2.2.1.1 Nội dung
2.2.1.2 Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ
2.2.1.3. Tài khoản sử dụng
2.2.1.4. Hạch toán một số nghiệp vụ thu chi cụ thể tại doanh nghiệp
2.2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng
2.2.2.1 Nội dung
2.2.2.2 Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ
2.2.2.4 Tài khoản sử dụng
2.2.2.5 Hạch toán một số nghiệp vụ thu chi tiền gửi ngân hàng cụ thể:
2.2.3. Kế toán tiền đang chuyển
2.2.4. Kiểm kê quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và kiểm soát nội bộ

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

3.1 Nhận xét
3.1.1 Nhận xét về tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
3.1.2 Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty
3.1.3 Nhận xét về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty
3.2 Kiến nghị
3.2.1 Kiến nghị về công tác kế toán
3.2.2 Kiến nghị khác
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Xem thêm: ==> Dịch vụ báo cáo thực tập 

Xem thêm: Kho 999+ báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực

DOWNLOAD

Lời kết: Trên đây là Đề cương nghiên cứu công tác kế toán vốn bằng tiền tại 5 Công ty mà Thuctaptotnghiep đã chọn lọc từ những bài điểm cao gửi đến các bạn tham khảo. Hy vọng với bài viết này có thể giúp các bạn có thêm tư liệu để làm bài BCTT của mình tốt hơn. Ngoài ra, nếu thời gian viết bài quá gấp cần người viết thuê hay các bạn đang thiếu tài liệu để làm bài thì có thể liên hệ qua zalo: 0934.536149. Chúc các bạn làm tốt bài báo cáo thực tập của mình.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo