Đề tài báo cáo tốt nghiệp Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại

Rate this post

Đề tài báo cáo tốt nghiệp Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại tiêu biểu nhất hiện nay, và được nhiều giáo viên gợi ý cho học viên làm đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng. Tuy nhiên để lựa chọn được một đề tài phù hợp và làm đề cương hay đúng với yêu cầu của giáo viên, thì các bạn nên xem thật kỹ đến hướng dẫn của trường, cũng như theo yêu cầu giáo viên. Hôm nay dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp sẽ giới thiệu đến các bạn sinh viên đang theo học ngành tài chính ngân hàng, Đề tài báo cáo tốt nghiệp Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại hay nhất, các bạn cùng tìm hiểu sau đây nhé.

Ngoài ra, các bạn gặp khó khăn gì về việc chọn đề tài, viết đề cương, và làm bài báo cáo tốt nghiệp, thì nhắn tin cho dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp để được hỗ trợ giúp bạn, hãy nhắn tin cho mình qua zalo nhé: 0934 536 149.

ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1.1.Khái niệm tín dụng là gì?

Tín dụng là một quan hệ ra đời gắn liền với sản xuất và lưu thông hàng hóa trong nền kinh tế.Tín dụng bắt nguồn từ chữ Credit – Creditum – hay được hiểu đơn giản là một “quan hệ sử dụng sự tín nhiệm”. Có thể xem xét khái niệm tín dụng dưới nhiều góc độ và trong những bối cảnh khác nhau, chẳng hạn: trên thị trường tài chính, theo nguồn gốc lịch sử…

Tín dụng ngân hàng là một giao dịch giữa hai chủ thể, trong đó bên cấp tín dụng (ngân hàng/ tổ chức tín dụng khác) chuyển giao một tài sản cho bên nhận tín dụng (doanh nghiệp, cá nhân hoặc các chủ thể khác) sử dụng theo nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.

1.1.2.Đặc điểm, bản chất tín dụng

Tài sản giao dịch tín dụng ngân hàng đa dạng, có thể dưới dạng tiền tệ, tài sản thực hoặc chữ ký

Nếu xem xét về khía cạnh hình thái giá trị tín dụng, trong các tạo hình tín dụng khác, tài sản giao dịch thường là tiền tệ (trong quan hệ giữa nhà nước và nhân dân) hoặc dưới dạng hàng hóa (trong tín dụng thương mại).Tuy nhiên với ngân hàng, tín dụng ngân hàng có thể thông qua hình thái tiền tệ, tài sản thực hoặc bằng chữ ký. Do hệ thống ngân hàng không chỉ có chức năng trung gian tín dụng mà còn có chức năng trung gian kinh tế, nên giá trị tiền tệ thể hiện chủ yếu dưới dạng bút tệ, không nhất thiết phải là tiền mặt. Hành vi giải ngân của ngân hàng có thể thực hiện bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng hoặc đối tác khác biệt với việc cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng luôn dưới dạng tiền mặt.

Cấp tín dụng bằng tài sản thực là một loại hình tín dụng đang có xu hướng phổ biến trong nền kinh tế.Các hình thức như bán hàng trả góp, cho thuê tài sản tài chính… đang được các công ty cho thuê tài chính mở rộng phát triển, ngân hàng không trực tiếp cung cấp loại hình sản phẩm này.

Tín dụng chữ ký là những cam kết thanh toán có điều kiện mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng của mình. Trong điều kiện giao dịch đó ngân hàng không chuyển giao tiền hay tài sản thực cho khách hàng nhưng cam kết bảo đảm của ngân hàng có thể giúp khách hàng có những thuận lợi trong giao dịch với đối tác của họ. Tín dụng chữ ký có thể được thực hiện dưới những hình thức cụ thể như bảo lãnh ngân hàng, tín dụng chứng từ với công cụ thư tín dụng, hối phiếu chấp nhận của ngân hàng, …

Rủi ro tín dụng ngân hàng có tính tất yếu, không thể loại trừ hoàn toàn

Vì tất cả các giao dịch tín dụng nói chung đều dựa trên cơ sở của lòng tin (Credit). Rủi ro tín dụng sẽ xảy ra khi một trong hai yếu tố: khả năng trả nợ và/ hoặc thiện chí trả nợ không được hình thành đầy đủ. Trong hai yếu tố đó thiện chí trả nợ là một yếu tố vô hình, do vậy rủi ro tín dụng xuất phát từ bản chất của quan hệ tín dụng, ngân hàng không thể triệt tiêu, loại bỏ được hoàn toàn được rủi ro tín dụng. Hơn nữa có rất nhiều biến cố khách quan vượt ngoài tầm kiểm soát của ngân hàng và khách hàng, làm cho khả năng trả nợ thay đổi, như vậy rủi ro tiềm ẩn trong quan hệ tín dụng là khá cao, các ngân hàng chỉ có thể  kiểm soát, giảm thiểu, hạn chế nó mà thôi.

Sự hoàn trả nợ gốc và lãi là bản chất của tín dụng nói chung và tín dụng ngân hàng nói riêng

Sự khác biệt giữa tín dụng và những giao dịch khác chính là ở sự hoàn trả.Tuy nhiên trong tín dụng ngân hàng thì sự hoàn trả cực kỳ quan trọng (do bản chất của ngân hàng là kinh doanh chênh lệch lãi suất). Để đảm bảo hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi cần cân nhắc hai yếu tố cơ bản là xác định thời hạn và kỳ hạn tín dụng phải hợp lý; Chính sách lãi suất tín dụng cần phải đảm bảo một cách hài hòa giữa mục tiêu lợi nhuận của ngân hàng và được nền kinh tế chấp nhận.

Sự hoàn trả trong tín dụng ngân hàng là vô điều kiện

Các chứng từ được hình thành trong quan hệ tín dụng ngân hàng như hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ, khế ước nợ… đều thể hiện trên đó nội dung cam kết hoàn trả nợ vô điều kiện cho ngân hàng khi khoản nợ đến hạn. Đây chính là những ràng buộc pháp lý mà khách hàng phải tuân thủ trong quá trình sử dụng tín dụng ngân hàng.

1.1.3.Các hình thức tín dụng là gì?

Tùy theo những tiêu thức, tín dụng được phân loại như sau:

a) Dựa vào mục đích của tín dụng:

Theo tiêu thức này, tín dụng Ngân hàng có thể phân chia thành các loại:

 • Cho vay phục vụ sản suất kinh doanh công thương nghiệp.
 • Cho vay tiêu dùng cá nhân.
 • Cho vay mua bán bất động sản.
 • Cho vay sản xuất nông nghiệp.
 • Cho vay kinh doanh xuất nhập khẩu…

b) Dựa vào thời hạn của tín dụng:

Theo tiêu thức này, tín dụng Ngân hàng có thể phân chia thành các loại:

 • Cho vay ngắn hạn: là loại cho vay có thời hạn đến một năm. Mục đích của loại cho vay này thường là nhằm tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản lưu động.
 • Cho vay trung hạn: là loại cho vay có thời hạn trên một năm. Mục đích của loại cho vay này là nhằm tài trợ cho việc đầu tư vào TSCĐ.
 • Cho vay dài hạn: là loại cho vay có thời hạn trên 5 năm. Mục đích của loại cho vay này thường là nhằm tài trợ đầu tư vào các dự án đầu tư.

c) Dựa vào mức độ tín nhiệm của khách hàng:

 • Cho vay không có bảo đảm: là loại cho vay không có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của người khác mà chỉ dựa vào uy tín của bản thân khách hàng vay vốn để quyết định cho vay.
 • Cho vay có bảo đảm: là loại cho vay dựa trên cơ sở các bảo đảm cho tiền vay như thế chấp, cầm cố, hoặc bảo lãnh của một bên thứ ba nào khác.

d) Dựa vào phương thức cho vay:

Theo tiêu thức này, tín dụng Ngân hàng có thể phân chia thành các loại:

 • Cho vay theo món vay: là hình thức cấp tín dụng của NH mà theo đó làm một bộ hồ sơ vay một lần nhất định với mức tín dụng NH và KH thỏa thuận.
 • Cho vay theo hạn mức tín dụng: là hình thức cấp tín dụng của NH mà theo đó KH chỉ việc làm một bộ hồ sơ để vay trong một kỳ nhất định với mức tín dụng mà KH và NH thỏa thuận.
 • Cho vay theo hạn mức thấu chi: là hình thức cấp tín dụng của Ngân hàng bằng cách cho phép KH chi vượt một số tiền nhất định trong tài khoản tiền gửi thanh toán của KH, đáp ứng nhu cầu cần tiền nóng của KH.

e) Dựa vào phương thức hoàn trả nợ vay:

Theo tiêu thức này, tín dụng Ngân hàng có thể phân chia thành các loại:

 • Cho vay chỉ có một kỳ hạn trả nợ hay còn gọi là cho vay trả nợ một lần khi đáo hạn.
 • Cho vay có nhiều kỳ hạn trả nợ hay còn gọi là cho vay trả góp.
 • Cho vay trả nợ nhiều lần nhưng không có kỳ hạn nợ cụ thể mà tùy khả năng tài chính của mình người đi vay có thể trả nợ bất cứ lúc nào.

1.1.4.. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng:

Sản xuất, hàng hóa lưu chuyển tăng mạnh nhưng tín dụng ngân hàng lại không đáp ứng kịp. Đây là một hiện tượng bình thường của nền kinh tế. Ngân hàng là một doanh nghiệp đặc biệt chuyên kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, tín dụng. Nó huy động vốn và cho vay ra với những thời hạn rất phong phú, linh hoạt: cả ngắn, trung và dài hạn theo nhu cầu khách hàng, nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho bản thân hoặc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của Nhà nước. Khối lượng cho vay lớn, phạm vi cho vay được mở rộng với mọi ngành, mọi lĩnh vực.

Tín dụng ngân hàng thực hiện cho vay dưới hình thức tiền tệ: cho vay bằng tiền tệ là loại hình tín dụng phổ biến, linh hoạt và đáp ứng mọi đối tượng trong nền kinh tế.

Tín dụng ngân hàng cho vay chủ yếu bằng vốn vay của các thành phần trong xã hội chứ không phải hoàn toàn là vốn thuộc sở hữu của chính tổ chức tín dụng.

Quá trình vận động và phát triển của tín dụng ngân hàng độc lập tương đối với sự vận động và phát triển của quá trình tái sản xuất của xã hội. Có những trường hợp mà nhu cầu tín dụng ngân hàng gia tăng nhưng sản xuất và lưu thông hàng hóa không tăng, nhất là trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng sản xuất lưu thông hàng hóa bị co hẹp nhưng nhu cầu tín dụng vẫn gia tăng để chống tình trạng phá sản. Ngược lại trong thời kỳ kinh tế hưng thịnh, các doanh nghiệp mở mang sản

Hơn nữa tín dụng ngân hàng còn có một số ưu điểm nổi bật so với các hình thức khác là:

Tín dụng ngân hàng có thể thỏa mãn một cách tối đa nhu cầu về vốn của các tác nhân với thể nhân khác trong nền kinh tế vì nó có thể huy động nguồn vốn bằng tiền nhàn rỗi trong xã hội dưới nhiều hình thức và khối lượng lớn.

Tín dụng ngân hàng có thời hạn cho vay phong phú, có thể cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn do ngân hàng có thể điều chỉnh giữa các nguồn vốn với nhau để đáp ứng nhu cầu về thời hạn vay.

Hướng dẫn cách làm bài báo cáo tốt nghiệp tài chính ngân hàng điểm cao

Để có được điểm số cao khi làm khóa luận tốt nghiệp, báo cáo tốt nghiệp các bạn cần phải lựa chọn cho mình một đề tài phù hợp, chưa kể các bạn cần phải viết tốt đề cương, làm nội dung, và chỉnh sửa theo yêu cầu của giáo viên sẽ đạt điểm cao, với hy vọng bài viết trên đã giúp ích cho các bạn tìm được một đề tài ưng ý, để viết bài báo cáo tốt nghiệp ngành Tài Chính Ngân Hàng và hay nhắn tin zalo 0934 536 149 của mình khi các bạn gặp khó khăn, và có nhu cầu viết thuê báo cáo tốt nghiệp nhé, để tìm hiểu rõ về cách làm bài của mình thì các bạn xem tại dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp nhé.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến đề tài tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng, các bạn có thể tham khảo hoặc nếu cần tư vấn gì trong quá trình làm bài hay các tài liệu liên quan, các bạn có thể nhắn tin qua zalo: 0934536149. Hiện tại mình cũng có dịch vụ viết thuê đề tài tốt nghiệp, nếu bạn nào cần hỗ trợ thì liên lạc với mình nhé!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo