Danh Sách Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Dân Sự

Rate this post

Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật dân sự hay nhất, nhằm giúp cho những bài sinh viên học ngành luật dân sự đang có ý định tìm đề tài để viết khóa luận tốt nghiệp của mình, sau đây là Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật dân sự, cho các bạn có thể tham khảo, các bạn gặp khó khăn gì về đề tài, viết đề cương, làm bài thì nhắn tin cho mình hỗ trợ giúp bạn, hãy nhắn tin cho mình qua zalo nhé: 0934 536 149

67 Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật dân sự

 1. Áp dụng tập quán để giải quyết các tranh chấp dân sự tại địa phương thực tập
 2. Chế độ pháp lý đối với giám hộ và thực tiễn thực hiện quan hệ giám hộ tại địa phương thực tập
 3. Việc bảo vệ quyền dân sự của cá nhân tại địa phương thực tập
 4. Quyền thay đổi họ, tên của cá nhân và thực tiễn thực hiện việc thay đổi họ tên của cá nhân tại địa phương thực tập
 5. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh và thực tiễn bảo vệ quyền của cá nhân đối với hình ảnh tại địa phương thực tập
 6. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân và thực tiễn bảo vệ danh dự, nhân phẩm và uy tín của cá nhân tại địa phương thực tập
 7. Quyền chuyển đổi giới tính và thực tiễn áp dụng quy định về chuyển đổi giới tính tại địa phương thực tập
 8. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật gia đình, bí mật cá nhân và thực hiện bảo vệ quyền này tại địa phương thực tập
 9. Tuyên bố cá nhân chết và tuyên bố cá nhân mất tích và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 10. Những vấn đề pháp lý của pháp nhân và thực tiễn áp dụng pháp luật về pháp nhân tại địa phương thực tập
 11. Giao dịch dân sự vô hiệu và thực tiễn giải quyết tranh chấp về hợp đồng vô hiệu tại địa phương thực tập
 12. Đại diện của pháp nhân và thẩm quyền đại diện của pháp nhân tại địa phương thực tập
 13. Bảo vệ người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu và thực tiễn áp dụng tại địa phương thực tập
 14. Đại diện theo ủy quyền và ủy quyền lại và thực tiễn áp dụng tại địa phương thực tập
 15. Bảo vệ quyền sở hữu của cá nhân và thực tiễn bảo vệ quyền sở hữu của cá nhân tại địa phương thực tập
 16. Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng của chủ sở hữu và việc áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về vi phạm quy tắc xây dựng tại địa phương thực tập
 17. Xác định ranh giới và mốc giới giữa các bất động sản liền kề và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 18. Sở hữu chung của dòng họ đối với nhà thờ, ruộng đất hương hỏa và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 19. Sở hữu chung trong nhà chung cư, các loại tranh chấp và thực tiễn giải quyết tranh chấp tại địa phương thực tập
 20. Những vấn đề pháp lý trong sở hữu chung của vợ chồng và thực tiễn áp dụng pháp luật tại địa phương thực tập
 21. Xác lập quyền sở hữu đối với gia súc, gia cầm bị thất lạc và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 22. Quyền về lối đi qua bất động sản liền kề và thực tiễn giải quyết tranh chấp tại địa phương thực tập
 23. Giao dịch bảo đảm và những tranh chấp về giao dịch bảo đảm tại địa phương thực tập
 24. Thế chấp quyền sử dụng đất và những tranh chấp về thế chấp quyền sử dụng đất tại địa phương thực tập
 25. Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 26. Ký kết, thực hiện hợp đồng thế chấp tài sản tại địa phương thực tập
 27. Đại diện theo ủy quyền và ủy quyền lại tại đơn vị thực tập
 28. Tranh chấp trong thực hiện hợp đồng và việc giải quyết các tranh chấp phát sinh trong thực hiện các loại hợp đồng
 29. Ký kết, thực hiện hợp đồng đặt cọc và thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc
 30. Tín chấp và thực tiễn thực hiện tín chấp tại địa phương thực tập
 31. Thay đổi chủ thể trong quan hệ nghĩa vụ và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
 32. Ký kết, thực hiện việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 33. Sửa đổi, chấm dứt hợp đồng và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
 34. Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
 35. Ký kết, thực hiện hợp đồng mua bán tài sản và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán tài sản tại địa phương thực tập
 36. Bán đấu giá tài sản và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
 37. Mua sau khi dùng thử, mua trả chậm, trả dần và thực tiễn áp dụng pháp luật tại địa phương thực tập
 38. Tặng cho nhà ở và quyền sử dụng đất – giải quyết tranh chấp phát sinh tại địa phương thực tập
 39. Tặng cho tài sản có điều kiện và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 40. Hợp đồng vay tài sản và giải quyết những tranh chấp phát sinh từ hợp đồng vay tài sản tại địa phương thực tập
 41. Họ, hụi, biêu, phường và thực tiễn thực hiện, giải quyết tranh chấp tại địa phương thực tập
 42. Ký kết, thực hiện hợp đồng thuê nhà ở và giải quyết những tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thuê nhà ở tại địa phương thực tập
 43. Hợp đồng về quyền sử dụng đất và giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại địa phương thực tập
 44. Ký kết, thực hiện hợp đồng dịch vụ và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
 45. Ký kết, thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách và hợp đồng vận chuyển hàng hóa tại địa phương thực tập
 46. Ký kết, thực hiện hợp đồng gia công và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng gia công tại đơn vị thực tập
 47. Hợp đồng dịch vụ pháp lý và thực tiễn thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý tại đơn vị thực tập
 48. Hợp đồng ủy quyền thế chấp quyền sử dụng đất và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tại địa phương thực tập
 49. Bồi thường thiệt hại do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, thực tiễn áp dụng pháp luật tại đơn vị thực hiện
 50. Bồi thường thiệt hại do dùng chất kích thích gây ra và thực tiễn áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp tại địa phương thực tập
 51. Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra và thực tiễn áp dụng pháp luật tại đơn vị thực tập
 52. Bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 53. Bồi thường thiệt hai do người làm công, học nghề gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 54. Bồi thường thiệt hại do các ô tô, xe máy gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 55. Bồi thường thiệt hại do hệ thống tải điện gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 56. Bồi thường thiệt hai do làm ô nhiễm môi trường và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 57. Bồi thường thiệt hai do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 58. Bồi thường thiệt hại do cây cối, súc vật gây ra và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 59. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể, mồ mả và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 60. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 61. Lập di chúc có công chứng tại đơn vị thực tập
 62. Đăng ký giao dịch bảo đảm và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập
 63. Thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại và giải quyết tranh chấp có liên quan tại địa phương thực tập
 64. Di sản dùng vào việc thờ cúng và thực tiễn thực hiện tại địa phương thực tập
 65. Phân chia di sản thừa kế theo pháp luật và thực tiễn giải quyết tranh chấp liên quan tại đơn vị thực tập
 66. Thừa kế quyền sử dụng đất và giải quyết tranh chấp tại địa phương thực tập
 67. Thời hiệu khởi kiện về thừa kế và thực tiễn thực hiện tại đơn vị thực tập.

Cách làm bài khóa luận dễ đạt điểm cao

Để có được điểm số cao khi làm khóa luận tốt nghiệp, báo cáo tốt nghiệp các bạn cần phải lựa chọn cho mình một đề tài phù hợp, chưa kể các bạn cần phải viết tốt đề cương, làm nội dung, và chỉnh sửa theo yêu cầu của giáo viên sẽ đạt điểm cao, với hy vọng bài viết trên đã giúp ích cho các bạn tìm được một đề tài ưng ý, để viết bài khóa luận tốt nghiệp ngành luật, và hay zalo 0934 536 149 mình khi các bạn gặp khó khăn và có nhu cầu viết thuê khóa luận tốt nghiệp nhé, để tìm hiểu rõ về cách làm bài của mình thì các bạn xem tại dịch vụ viết thuê khóa luận nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo