Đề tài tốt nghiệp: Pháp Luật Về Doanh Nghiệp Tại Công Ty

Rate this post

Đề tài tốt nghiệp: Pháp Luật Về Doanh Nghiệp Tại Công Ty hay nhất. Để lựa chọn một đề tài hay, thì các bạn rất tốn thời gian tìm hiểu. Tuy nhiên để lựa chọn được một đề tài phù hợp và làm đề cương hay đúng với yêu cầu của giáo viên, thì các bạn nên xem thật kỹ đến hướng dẫn của trường, cũng như theo yêu cầu giáo viên. Hôm nay dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp sẽ giới thiệu đến các bạn sinh viên đang theo học ngành luật, Đề tài tốt nghiệp: Pháp Luật Về Doanh Nghiệp Tại Công Ty hay nhất, các bạn cùng tìm hiểu sau đây nhé.

Ngoài ra, các bạn gặp khó khăn gì về việc chọn đề tài, viết đề cương, và làm bài báo cáo tốt nghiệp, thì nhắn tin cho dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp để được hỗ trợ giúp bạn, hãy nhắn tin cho mình qua zalo nhé: 0934 536 149.

Đề tài tốt nghiệp: PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY

1. Tính cấp thiết của đề tài tốt nghiệp:

Hiện nay, hệ thống pháp luật của nước ta không ngừng được hoàn thiện. Công tác xây dựng và hoàn thiện trên các lĩnh vực cơ bản được thể chế hóa kịp thời và đầy đủ, đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Sau nhiều năm, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Việt Nam đã có một hệ thống pháp luật cơ bản đầy đủ, với vị trí tối cao là Hiến pháp, các đạo luật là trung tâm, thể chế hóa kịp thời, đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng, điều chỉnh có hiệu quả toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội phù hợp với kinh tế thị trường , định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, hệ thống pháp luật còn chưa thực sự đồng bộ, thống nhất, vẫn còn cồng kềnh với nhiều hình thức văn bản, với nhiều cơ quan có thẩm quyền ban hành, có dự án luật chồng chéo, mâu thuẫn. Tính thích ứng của hệ thống pháp luật vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Công tác tổ chức thi hành pháp luật vẫn là khâu yếu, chế tài pháp lý chưa thực sự nghiêm khắc, công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật chưa cao…

Chính vì vậy, tôi lựa chọn đề tài: “ Pháp luật Việt Nam về đăng ký thành lập doanh nghiệp và một số kiến nghị” nhằm đánh giá thực trạng pháp luật về hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp qua hoạt động thực thi. Từ đó làm rõ những điểm mới, điểm hạn chế còn tồn đọng và đề ra phương án giải quyết góp phần nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký thành lập doanh nghiệp, tạo một môi trường cạnh tranh và cởi mở cho các nhà đầu tư phát triển nền kinh tế trong nước.

2. Mục tiêu đề tài tốt nghiệp:

Trên cơ sở lý luận, đề tài làm sáng tỏ những đặc trưng pháp lý của thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, nghiên cứu, khảo sát thực tiễn về hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp. Bên cạnh đó chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân tồn tại bất cập của hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng và giải pháp nhằm sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chế định pháp luật về thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Những vấn đề pháp lý trong hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp là vấn đề được bao quát từ những đặc điểm pháp luật và quá trình thực thi áp dụng trong hoạt động thành lập doanh nghiệp. Phạm vi nghiên cứu của đề tài được cụ thể hoá trong việc giải quyết những nhiệm vụ sau:

1) Nghiên cứu lý luận chung về hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp.

3) Nghiên cứu thực trạng và kiến nghị hoàn thiện các quy định về hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam.

4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài tốt nghiệp:

Để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra, chuyên đề này có vận dụng những phương pháp phân tích lập luận, tổng hợp một cách khoa học trong việc đi sâu nghiên cứu các vấn đề pháp lý cơ bản của thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp. Nhằm đưa ra những so sánh, đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn cùng với những khía cạnh pháp lý khác nhằm làm sáng tỏ vấn đề.

Ngoài ra, các phương pháp nghiên cứu cụ thể phù hợp với từng vấn đề, từng lĩnh vực của đề tài cũng được vận dụng như: phương pháp phân tích quy phạm, phương pháp luận giải và diễn dịch, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh.

5. Kết cấu đề tài tốt nghiệp:

Ngoài lời nói đầu, kết luận và tư liệu tham khảo, bố cục của luận văn chia làm 3 chương chính:

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay.

Chương 2: Thực trạng quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp và một số kiến nghị

CHƯƠNG 3:  GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN LUẠT DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM…

Đề tài tốt nghiệp: Pháp Luật Về Doanh Nghiệp Tại Công Ty

 • 1.1. Khái niệm doanh nghiệp và đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • 1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp
 • 1.1.2. Khái niệm đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • 1.2. Pháp luật về thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam..
 • 1.2.1. Điều kiện để thành lập doanh nghiệp.
 • 1.2.1.1. Chủ thể thành lập.
 • 1.2.1.2. Điều kiện về ngành nghề kinh doanh.
 • 1.2.1.3. Điều kiện về vốn.
 • 1.2.1.4. Điều kiện về tên công ty.
 • 1.2.1.5. Địa chỉ trụ sở công ty.
 • 1.2.2. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • 1.3.Cơ sở lý luận về doanh nghiệp tư nhân.
 • 1.3.1. Khái niệm DNTN..
 • 1.3.2. Địa vị pháp lý.
 • 1.3.3. Cơ cấu tổ chức.
 • 1.3.4.Trách nhiệm chủ sở hữu.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY DỊNH CỦA PHAP LUẬT VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VA MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

 • 2.1. Tổng quan về công ty Công ty TNHH MTV
 • 2.2 Một số quy định pháp luật về doanh nghiệp tư nhân.
 • 2.2.1.Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp.
 • 2.2.2.Quản lý doanh nghiệp.
 • 2.2.3.Cho thuê doanh nghiệp.
 • 2.2.4.Bán doanh nghiệp.
 • 2.3 Pháp luật thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.

CHƯƠNG 3:  GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN LUẠT DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM…

 • 3.1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật
 • 3.2. Về hoạt động của cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • 3.3. Về trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • 3.4. Về thực hiện nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • 3.5. Về xử lý vi phạm pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp.

KẾT LUẬN..

Cách Làm Đề Tài Tốt Nghiệp: Thực Hiện Các Quy Định Pháp Luật Về Doanh Nghiệp Tư Nhân Tại Công Ty điểm cao

Trên đây là một số nội dung liên quan đến đề tài tốt nghiệp ngành Luật các bạn có thể tham khảo hoặc nếu cần tư vấn gì trong quá trình làm bài hay các tài liệu liên quan, các bạn có thể nhắn tin qua zalo: 0973 287 149. Hiện tại mình cũng có dịch vụ viết thuê đề tài tốt nghiệp, nếu bạn nào cần hỗ trợ thì liên lạc với mình nhé!

Để có được điểm số cao khi làm khóa luận tốt nghiệp ngành luật, các bạn cần phải lựa chọn cho mình một đề tài phù hợp, chưa kể các bạn cần phải viết tốt đề cương, làm nội dung, và chỉnh sửa theo yêu cầu của giáo viên sẽ đạt điểm cao, với hy vọng bài viết trên đã giúp ích cho các bạn tìm được một đề tài ưng ý, để viết bài khóa luận tốt nghiệp ngành luật hay, thì nhắn tin zalo 0934 536 149 của mình khi các bạn gặp khó khăn, và có nhu cầu viết thuê khóa luận tốt nghiệp nhé, để tìm hiểu rõ về cách làm bài của mình thì các bạn xem tại dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo