Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Marketing Tại Công Ty Bánh Kẹo

Đề cương chi tiết Marketing
Rate this post

Sau đây là mẫu đề báo cáo thực tập Ngành Quản trị Marketing với đề tài Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Marketing Tại Công Ty Bánh Kẹo. Tài liệu này được Thực Tập Tốt Nghiệp sưu tầm từ nhiều nguồn báo cáo thực tập đạt điểm cao của các công trình sinh viên khóa trước, hy vọng với nội dung bài viết Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Marketing Tại Công Ty Bánh Kẹo này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên làm Báo cáo thực tập về Quản trị Marketing có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Trên website còn có nhiều nội dung khác tương tự về cơ sở lý luận, thực trạng khái niệm, đặc điểm và những bài mẫu hoàn chỉnh về bài báo cáo thực tập ngành Marketing, các bạn có thể tham khảo những bài viết tại đây.

===>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập Marketing

Chương 1 cơ sở lý luận về marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

 • 2. Vai trò của Marketing trong hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp
 • 2.1. Hệ thống hoạt động Marketing
 • 2.2. Phân tích các cơ hội Marketing
 • 3. Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu
 • 3.1. Phân đoạn thị trường
 • 3.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu
 • 3.3. Thiết lập chiến lược marketing
 • 3.4. Hoạch định chương trình Marketing
 • 3.5. Tổ chức thực hiện và kiểm tra nỗ lực Marketing
 • 4. Nội dung của hoạt động Marketing – Mix
 • 5. Chính sách sản phẩm
 • 5.1. Khái niệm sản phẩm
 • 5.2. Cấp độ các yếu tố cấu thành đơn vị sản phẩm
 • 6. Chính sách giá cả
 • 6.1. Khái niệm giá cả
 • 6.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định về giá
 • 6.3. Tiến trình xác định mức giá ban đầu
 • 6.4. Một số chiến lược giá
 • 7. Chính sách kênh phân phối
 • 7.1. Khái niệm kênh phân phối
 • 7.2. Vai trò và chức năng của trung gian
 • 7.3. Chức năng của các kênh phân phối
 • 7.4. Các kênh phân phối
 • 7.5. Các phương thức kênh phân phối
 • 8. Chính sách xúc tiến hỗn hợp
 • 8.1. Khái niệm xúc tiến hỗn hợp
 • 8.2. Bản chất của xúc tiến hỗn hợp
 • 8.3. Các bước tiến hành hoạt động xúc tiến hỗn hợp
 • 8.4. Một số dạng trong chính sách hỗn hợp

Chương 2 Thực Trạng Hoạt Động Marketing Tại Công Ty Bánh Kẹo

 • 1. Khái quát về Công Ty Bánh Kẹo
 • 1.1. Lịch sử hình thành
 • 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công Ty Bánh Kẹo
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức của Công Ty Bánh Kẹo.
 • 1.4. Thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp
 • 2. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Bánh Kẹo
 • 2.1. Đặc điểm sản phẩm dịch vụ của Công Ty Bánh Kẹo.
 • 2.2. Cơ sở vật chất và thiết bị
 • 2.3. Sản lượng sản phẩm, doanh thu của Công Ty Bánh Kẹo.
 • 3. Phân tích thực trạng Marketing của Công Ty Bánh Kẹo
 • 3.1. Phân tích môi trường kinh doanh
 • 3.2. Hệ thống chiến lược Marketing của Công Ty Bánh Kẹo

Chương 3 Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Marketing Tại Công Ty Bánh Kẹo

 • 1. Giải pháp 1: Tăng cường công tác quảng cáo, xúc tiến bán hàng
 • 2. Giải pháp 2: Đào tạo cán bộ nhân viên làm công tác marketing
 • 3 Giải pháp 3: Thiết lập một phòng Marketing riêng biệt với phòng kinh doanh

KẾT LUẬN

Ngoài ra, Để làm được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng đạt điểm cao, các bạn sinh viên có thể lựa chọn đề tài báo cáo thực tập Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Marketing Tại Công Ty Bánh Kẹo, đây là một đề tài ít bạn sinh viên lựa chọn bởi vì mức độ đề tài này là trung bình khó, dành cho các bạn sinh viên học lực khá trở lên. Tuy nhiên các bạn sinh viên có thể đạt điểm cao, nếu cố gắng nghiên cứu tập chung viết bài, tham khảo các nguồn bổ ích với tài liệu sau.

Ngoài ra, sử dụng vụ viết thuê báo cáo thực tập bên mình có chia sẻ nhiều mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp khác, nếu như các bạn chưa thấy đề cương này phù hợp thì có thể tham khảo nhiều mẫu đề cương khác tại đây nhé.

====>>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập tại công ty bánh kẹo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.