Giải Pháp Hoàn Thiện Hệ Thống Kênh Phân Phối Của Công Ty May Mặc

Đề cương chi tiết Quản trị kinh doanh

Sau đây là mẫu đề báo cáo thực tập Ngành Quản trị kinh doanh với đề tài Giải Pháp Hoàn Thiện Hệ Thống Kênh Phân Phối Của Công Ty May Mặc. Tài liệu này được Thực Tập Tốt Nghiệp sưu tầm từ nhiều nguồn báo cáo thực tập đạt điểm cao của các công trình sinh viên khóa trước, hy vọng với nội dung bài viết Giải Pháp Hoàn Thiện Hệ Thống Kênh Phân Phối Của Công Ty May Mặc này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên làm Báo cáo thực tập về Quản trị kinh doanh có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Trên website còn có nhiều nội dung khác tương tự về cơ sở lý luận, thực trạng khái niệm, đặc điểm và những bài mẫu hoàn chỉnh về bài báo cáo thực tập tại công ty xây dựng, các bạn có thể tham khảo những bài viết tại đây.

===>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập về kênh phân phối

LỜI MỞ ĐẦU Giải Pháp Hoàn Thiện Hệ Thống Kênh Phân Phối Của Công Ty May Mặc

 • 1.Lý do chọn đề tài
 • 2.Mục tiêu nghiên cứu
 • 3.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
 • 4.Phương pháp nghiên cứu
 • 5.Kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TRONG DOANH NGHIỆP

 • 1.1. Định nghĩa và các loại kênh phân phối
 • 1.1.1. Định nghĩa kênh phân phối
 • 1.1.2. Các loại kênh phân phối
 • 1.1.2.1.Các kênh đơn
 • 1.1.2.2. Các kênh truyền thống
 • 1.1.2.3. Hệ thống kênh phân phối liên kết chiều dọc
 • 1.2. Vai trò của kênh phân phối
 • 1.3.Cấu trúc của kênh phân phối
 • 1.3.1. Kênh cấp 0
 • 1.3.2 Kênh cấp 1
 • 1.3.3 Kênh cấp 2
 • 1.3.4 Kênh đặc biệt
 • 1.3 Tầm quan trọng của kênh phân phối
 • 1.4 Chức năng kênh phân phối
 • 1.5.Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định xây dựng kênh phân phối
 • 1.5.1. Các nhân tố khách quan
 • 1.5.2. Các nhân tố chủ quan
 • 1.6. Quản lý kênh phân phối
 • 1.6.1. Khái niệm quản lý kênh phân phối
 • 1.6.2 Đặc điểm cơ bản của quản lý kênh phân phối
 • 1.6.3.Nội dung của quản trị kênh phân phối
 • 1.6.3.1.Tuyển chọn thành viên của kênh phân phối
 • 1.6.3.2.Chính sách khuyến khích các thành viên trong kênh phân phối
 • 1.6.3.3.Đánh giá các thành viên của kênh phân phối
 • 1.6.3.4.Xử lý mâu thuẫn trong kênh phân phối

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY MAY VIỆT TÂN

 • 2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty may Việt Tân
 • 2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty may Việt Tân
 • 2.1.2. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty
 • 2.1.4. Đặc điểm về nhân sự tại công ty trong 3 năm 2018-2020
 • 2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới xây dựng và quản trị hệ thống kênh phân phối của công ty
 • 2.2.1. Đặc điểm về sản phẩm
 • 2.2.2. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ
 • 2.2.2.1 Đặc điểm về thị trường may mặc nói chung
 • 2.2.2.2 Đặc điểm về thị trường tiêu thụ của Công ty may Việt Tân
 • 2.2.3. Đặc điểm về khách hàng
 • 2.2.4. Về đối thủ cạnh tranh
 • 2.2.5. Đặc điểm về tài chính
 • 2.3. Thực trạng trong xây dựng và quản trị hệ thống kênh phân phối của Công ty
 • 2.3.1. Mô tả cấu trúc hệ thống kênh phân phối của Công ty
 • 2.3.1.1 Kênh phân phối trực tiếp
 • 2.3.1.2 Kênh phân phối một cấp
 • 2.3.1.3 Kênh phân phối hai cấp
 • 2.3.2.Công tác tuyển chọn các thành viên của kênh
 • 2.3.2.1 Công tác tuyển chọn các thành viên kênh là lực lượng bán hàng
 • 2.3.2.2 Công tác tuyển chọn các thành viên kênh là các đại lý
 • 2.3.2.3 Hoạt động phối hợp giữa các thành viên của kênh
 • 2.3.4. Công tác kiểm tra giám sát
 • 2.3.5. Các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích các thành viên trong kênh
 • 2.3.5.1 Chính sách hỗ trợ vận chuyển cho các đại lý
 • 2.3.5.2 Chính sách khuyến khích các thành viên kênh
 • 2.4. Đánh giá chung về hệ thống kênh phân phối của Công ty
 • 2.4.1. Kết quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty theo các kênh
 • 2.4.2. Những ưu điểm
 • 2.4.3. Những hạn chế

CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY MAY VIỆT TÂN

 • 3.1. Định hướng phát triển của Công ty
 • 3.1.1 Định hướng phát triển của ngành may mặc Việt Nam giai đoạn 2021-2025
 • 3.1.2 Định hướng phát triển của Công ty May Việt Tân
 • 3.1.3 Định hướng về chính sách phân phối sản phẩm của Công ty
 • 3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty may Việt Tân
 • 3.2.1. Giải pháp về tổ chức kênh
 • 3.2.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý kênh
 • 3.3. Các kiến nghị đối với nhà nước

KẾT LUẬN

Ngoài ra, Để làm được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Quản trị kinh doanh đạt điểm cao, các bạn sinh viên có thể lựa chọn đề tài báo cáo thực tập Giải Pháp Hoàn Thiện Hệ Thống Kênh Phân Phối Của Công Ty May Mặc, đây là một đề tài ít bạn sinh viên lựa chọn bởi vì mức độ đề tài này là trung bình khó, dành cho các bạn sinh viên học lực khá trở lên. Tuy nhiên các bạn sinh viên có thể đạt điểm cao, nếu cố gắng nghiên cứu tập chung viết bài, tham khảo các nguồn bổ ích với tài liệu sau.

Ngoài ra, sử dụng vụ viết thuê báo cáo thực tập bên mình có chia sẻ nhiều mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp khác, nếu như các bạn chưa thấy đề cương này phù hợp thì có thể tham khảo nhiều mẫu đề cương khác tại đây nhé.

====>>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập tại công ty may mặc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *