Giải Pháp Phát Triển Hoạt Động Kinh Doanh Du Lịch Tại Tỉnh Lào Cai

Đề cương chi tiết Du Lịch

Sau đây là mẫu đề báo cáo thực tập Ngành Du lịch lữ hành với đề tài Giải Pháp Phát Triển Hoạt Động Kinh Doanh Du Lịch Tại Tỉnh Lào Cai. Tài liệu này được Thực Tập Tốt Nghiệp sưu tầm từ nhiều nguồn báo cáo thực tập đạt điểm cao của các công trình sinh viên khóa trước, hy vọng với nội dung bài viết Giải Pháp Phát Triển Hoạt Động Kinh Doanh Du Lịch Tại Tỉnh Lào Cai này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên làm Báo cáo thực tập về Du lịch lữ hành có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Trên website còn có nhiều nội dung khác tương tự về cơ sở lý luận, thực trạng khái niệm, đặc điểm và những bài mẫu hoàn chỉnh về bài báo cáo thực tập về du lịch, các bạn có thể tham khảo những bài viết tại đây.

===>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập Ngành Du Lịch

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Một Số Giải Pháp Phát Triển Hoạt Động Kinh Doanh Du Lịch Tại Tỉnh Lào Cai

 • 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
 • 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
 • 1.2.1. Mục tiêu chung
 • 1.2.2. Mục tiêu cụ thể
 • 1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
 • 1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 • 1.5. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
 • 1.6. KẾT CẤU KHÓA LUẬN

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH CỦA ĐIỂM ĐẾN

 • 2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
 • 2.1.1. Hoạt động kinh doanh du lịch
 • 2.1.1.1. Khái niệm du lịch
 • 2.1.1.2. Khái niệm hoạt động kinh doanh du lịch
 • 2.1.3.2. Ý nghĩa kinh tế – xã hội của việc phát triển hoạt động kinh doanh du lịch
 • – Về mặt kinh tế
 • – Về mặt xã hội
 • – Một số tác động tiêu cực do du lịch gây ra
 • 2.1.2. Những vấn đề cơ bản về điểm đến du lịch
 • 2.1.2.1. Quan niệm về điểm đến du lịch
 • 2.1.2.2. Đặc điểm chung của điểm đến du lịch
 • 2.1.2.3. Các yếu tố cấu thành của điểm đến du lịch
 • 2.2. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH CỦA MỘT ĐIỂM ĐẾN
 • 2.2.1. Doanh thu từ du lịch
 • 2.2.2. Số lượng khách du lịch
 • 2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch
 • 2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh lưu trú
 • 2.2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh ăn uống
 • 2.2.6. Kết quả hoạt động kinh doanh giải trí
 • 2.2.7. Kết quả hoạt động kinh doanh lữ hành
 • 2.3. ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH
 • 2.3.1. Những điều kiện về “Cầu” trong phát triển hoạt động kinh doanh du lịch
 • 2.3.1.1. Thời gian rỗi
 • 2.3.1.2. Mức sống về vật chết và trình độ văn hóa chung của người dân
 • 2.3.2. Những điều kiện về “Cung” trong phát triển hoạt động kinh doanh du lịch
 • 2.3.2.1. Tài nguyên du lịch
 • 2.3.2.2. Nguồn nhân lực du lịch
 • 2.3.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật và các dịch vụ hỗ trợ khác
 • 2.3.2.4. Trình độ công nghệ và khả năng ứng dụng
 • 2.3.2.5. Môi trường thể chế và chính sách

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TẠI TỈNH LÀO CAI

 • 3.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỈNH LÀO CAI
 • 3.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TẠI TỈNH LÀO CAI
 • 3.2.1. Doanh thu từ du lịch
 • 3.2.2. Số lượng khách du lịch
 • 3.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch
 • 3.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh lưu trú
 • 3.2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh ăn uống
 • 3.2.6. Kết quả hoạt động kinh doanh giải trí
 • 3.2.7. Kết quả hoạt động kinh doanh lữ hành
 • 3.3. ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TẠI TỈNH LÀO CAI
 • 3.3.1. Những điều kiện về “Cầu” trong phát triển hoạt động kinh doanh du lịch
 • 3.3.1.1. Thời gian rỗi
 • 3.3.1.2. Mức sống về vật chết và trình độ văn hóa chung của người dân
 • 3.3.2. Những điều kiện về “Cung” trong phát triển hoạt động kinh doanh du lịch
 • 3.3.2.1. Tài nguyên du lịch
 • 3.3.2.2. Nguồn nhân lực du lịch
 • 3.3.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật và các dịch vụ hỗ trợ khác
 • 3.3.2.4. Trình độ công nghệ và khả năng ứng dụng
 • 3.3.2.5. Môi trường thể chế và chính sách
 • 3.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TẠI TỈNH LÀO CAI
 • 3.4.1. Những kết quả đạt được
 • 3.4.2. Những hạn chế

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TẠI TỈNH LÀO CAI

 • 4.1. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TẠI TỈNH LÀO CAI
 • 4.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TẠI TỈNH LÀO CAI
 • 4.2.1. Giải pháp về huy động vốn đầu tư
 • 4.2.2. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực du lịch
 • 4.2.3. Giải pháp về phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật và các dịch vụ hỗ trợ khác
 • 4.2.4. Giải pháp về phát triển trình độ công nghệ và khả năng ứng dụng
 • 4.2.5. Giải pháp về quản lý nhà nước
 • 4.2.6. Một số giải pháp khác
 • 4.2.6.1. Giải pháp về phát triển xúc tiến, quảng bá
 • 4.2.6.2. Giải pháp về liên kết, hợp tác phát triển du lịch
 • 4.2.6.3. Giải pháp về bảo vệ tài nguyên du lịch và môi trường

Ngoài ra, Để làm được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Du lịch lữ hành đạt điểm cao, các bạn sinh viên có thể lựa chọn đề tài báo cáo thực tập Giải Pháp Phát Triển Hoạt Động Kinh Doanh Du Lịch Tại Tỉnh Lào Cai, đây là một đề tài ít bạn sinh viên lựa chọn bởi vì mức độ đề tài này là trung bình khó, dành cho các bạn sinh viên học lực khá trở lên. Tuy nhiên các bạn sinh viên có thể đạt điểm cao, nếu cố gắng nghiên cứu tập chung viết bài, tham khảo các nguồn bổ ích với tài liệu sau.

Ngoài ra, sử dụng vụ viết thuê báo cáo thực tập bên mình có chia sẻ nhiều mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp khác, nếu như các bạn chưa thấy đề cương này phù hợp thì có thể tham khảo nhiều mẫu đề cương khác tại đây nhé.

====>>>> KHO 99 + Đề cương chi tiết báo cáo thực tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *