Báo Cáo Thực Tập Về Tranh Chấp Lao Động

Nâng Cao Hiệu Quả Giải Quyết Tranh Chấp Lao Động Cá Nhân Tại Tòa Án

Báo cáo thực tập Ngành Luật

Nâng Cao Hiệu Quả Việc Giải Quyết Tranh Chấp Lao Động Cá Nhân Theo Pháp Luật Việt Nam Tại Tòa Án Nhân Dân là gì? Để hiểu rõ hơn về việc Nâng Cao Hiệu Quả Giải Quyết Tranh Chấp Lao Động Cá Nhân Tại Tòa Án, thì các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Để tham khảo nhiều hơn bài viết về tranh chấp lao động cá nhân, thì các bạn tham khảo thêm tại đây nhé.

===>>> Báo Cáo Thực Tập Về Tranh Chấp Lao Động

Thứ nhất, cần tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật lao động đến mọi người, đặc biệt là NLĐ và NSDLĐ. Các Tòa án nhân dân trên lãnh thổ Việt Nam cần chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến quy định của BLTTDS và quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân của Tòa án nhân dân để mọi chủ thể hiểu được vị trí, vai trò của Tòa án nhân dân trong giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân. Xét xử tại phiên tòa cũng được coi là hình thức giáo dục pháp luật có tác dụng tích cực trong việc cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa phát sinh các tranh chấp lao động cá nhân mới. Qua phiên tòa sẽ giúp cho ý thức pháp luật của NLĐ, NSDLĐ được nâng cao.Ngoài ra, cần tăng cường công tác xét xử lưu động góp phần phổ biến, giáo dục pháp luật đến NLĐ.

Thứ hai, cần quán triệt quan điểm tuân thủ pháp chế và tinh thần trách nhiệm đồng thời khắc phục quan điểm coi nhẹ công tác giải quyết các vụ việc lao động trong nội bộ ngành Tòa án để đảm bảo việc giải quyết các vụ án lao động được diễn ra nhanh chóng, khách quan, kịp thời và đúng pháp luật

Thứ ba, cần xử lý nghiêm minh đối với những hành vi vi phạm pháp luật lao động của các doanh nghiệp, ngăn chặn việc các doanh nghiệp “lách luật” khi các chế tài xử lý chưa đồng bộ. Các cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cần thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của NLĐ; tổ chức thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp vi phạm pháp luật lao động dẫn đến tranh chấp lao động cá nhân.

Để giúp đỡ những bạn sinh viên đang gặp rắc rối trong việc làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, bên mình có bảng giá hỗ trợ cho các bạn sinh viên.

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

Thứ tư, cần củng cố, tổ chức nhân sự các Tòa án lao động, tăng cường việc bồi dưỡng kiến thức về lao động – xã hội và đặc biệt là kiến thức về pháp luật lao động để các Tòa án lao động có khả năng đảm nhiệm công việc mới này trong tương lai. Nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp của cán bộ, công chức nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác giải quyết, xét xử các vụ án, đặc biệt là các Thẩm phán tham gia xét xử (Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, từng bước nâng cao trình độ, kinh nghiệm và bản lĩnh nghề nghiệp cho Thẩm phán, cán bộ Tòa án đáp ứng yêu cầu công tác xét xử). Chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm khắc các vi phạm, khuyết điểm trong công tác của cán bộ, công chức, đồng thời xem xét trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị có người vi phạm nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành.

Thứ năm, cần thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, các cuộc họp liên tịch với các cơ quan hữu quan như sở tư pháp, viện kiểm sát nhân dân các cấp, liên đoàn lao động để trao đổi, rút kinh nghiệm, giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình xét xử. Tòa án các cấp cần làm tốt công tác tổng kết xét xử, đảm bảo về nội dung báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân. Qua đó phát hiện những vướng mắc, bất cập để đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật thống nhất.

Thứ sáu, TAND các cấp cần quan tâm đặc biệt đến công tác thi hành án. Các phán quyết của Tòa án được đảm bảo thi hành bằng sự cưỡng chế của cơ quan thi hành án lao động. Việc thi hành án đạt hiệu quả cao sẽ khẳng định được vai trò đặc biệt của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân. Trong một số trường hợp, việc bản án tuyên không rõ, thiếu cụ thể khiến đương sự cố tình lợi dụng sơ hở đó để không chấp hành bản án, gây khó khăn cho cơ quan thi hành án. Vì vậy cần đề cao công tác điều tra, giám sát, kiểm tra đối tượng của cơ quan thi hành án. Để tránh gặp phải những thiếu sót này lãnh đạo các ngành Tòa án nhân dân cần nâng cao năng lực của các cán bộ ngành Tòa án, thường xuyên cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, hàng năm phải tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ xét xử cho Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký và Hội thẩm TAND.

1 thought on “Nâng Cao Hiệu Quả Giải Quyết Tranh Chấp Lao Động Cá Nhân Tại Tòa Án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *