Hoàn thiện chiến lược kinh doanh Bất Động Sản

Đề cương chi tiết Quản trị kinh doanh

Sau đây là mẫu đề báo cáo thực tập Ngành Quản trị kinh doanh với đề tài Hoàn thiện chiến lược kinh doanh Bất Động Sản. Tài liệu này được Thực Tập Tốt Nghiệp sưu tầm từ nhiều nguồn báo cáo thực tập đạt điểm cao của các công trình sinh viên khóa trước, hy vọng với nội dung bài viết Hoàn thiện chiến lược kinh doanh Bất Động Sản này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên làm Báo cáo thực tập về Quản trị kinh doanh có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Trên website còn có nhiều nội dung khác tương tự về cơ sở lý luận, thực trạng khái niệm, đặc điểm và những bài mẫu hoàn chỉnh về bài báo cáo thực tập tại công ty xây dựng, các bạn có thể tham khảo những bài viết tại đây.

===>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập chiến lược kinh doanh

LỜI MỞ ĐẦU Hoàn thiện chiến lược kinh doanh Bất Động Sản

1. Sự cần thiết của thực tập tốt nhiệp

Thực tập tốt nghiệp là hoạt động giáo dục đặc thù nhằm góp phần hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực nghề nghiệp cần thiết của sinh viên theo mục tiêu đào tạo đã đề ra. Thực tập tốt nghiệp bao gồm: thực tập nghề đối với sinh viên không thuộc ngành đào tạo giáo viên và thực tập sư phạm đối với sinh viên sư phạm. Hoạt động này có vai trò và ý nghĩa quan trọng đối với sinh viên.

Đối với sinh viên, hoạt động thực tập tốt nghiệp có vai trò quan trọng không chỉ với quá trình học tập mà còn với cả sự nghiệp của sinh viên sau này. Kết quả thực tập tốt nghiệp thường được tính điểm với trọng số tương đối lớn trong học kỳ, ảnh hưởng đến kết quả xếp loại tốt nghiệp của sinh viên. Nhưng thực ra, điểm số chỉ đóng một vai trò nhỏ. Kỳ thực tập này giúp sinh viên được tiếp cận với nghề nghiệp mà các bạn đã lựa chọn khi bước chân vào trường đại học. Các hoạt động thực tiễn thêm một lần nữa giúp sinh viên hiểu được mình sẽ làm công việc như thế nào sau khi ra trường và có những điều chỉnh kịp thời, cùng với chiến lược rèn luyện phù hợp hơn.

2. Lý do chọn đề tài

Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trong xu  thế toàn cầu hóa như hiện nay, các doanh nghiệp đang đứng trước những cơ  hội lớn để xây dựng, phát triển lên một tầm cao mới và cũng phải đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn to lớn. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần phải xây dựng cho mình những định hướng, chiến lược kinh doanh phù hợp trên cơ sở nghiên cứu, phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài, môi trường bên trong của mình để có thể tận dụng các cơ hội, giảm thiểu các nguy cơ từ môi trường kinh doanh, cũng như phát huy các điểm mạnh và hạn chế các  điểm yếu của doanh nghiệp.

Xuất phát từ thực tiễn đó, việc xây dựng chiến lược kinh doanh là hết  sức cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Nó giúp cho doanh nghiệp có định hướng, mục tiêu kinh doanh rõ ràng, hướng các bộ phận, cá nhân đến mục tiêu chung của doanh nghiệp, tránh tình trạng cục bộ, phân tán nguồn lực sẽ làm  suy yếu doanh nghiệp. Môi trường kinh doanh ngày nay thay đổi rất nhanh chóng, cạnh tranh toàn cầu đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn chủ động, sáng tạo để thích nghi với sự thay đổi đó.

Bất động sản là một lĩnh vực kinh doanh rất đặc thù, đòi hỏi những điều kiện đặc biệt như nguồn tài chính vững mạnh, khả năng huy động vốn, mối quan hệ tốt với các cơ quan chức năng quản lý chuyên ngành, định  hướng  cũng như là tầm nhìn dài hạn của lãnh đạo doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh bất động sản mang tính chu kỳ, nên rủi ro rất lớn, tuy nhiên đi kèm với rủi ro lớn chính là lợi nhuận rất hấp dẫn do đó lĩnh vực kinh doanh này ngày càng thu hút các doanh nghiệp tham gia. Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang trên đà phát triển nhanh, nhu cầu về các sản phẩm bất động sản như nhà ở, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn… rất lớn, đây chính là cơ hội và cũng là thách thức lớn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Từ những lý do trên tác giả xin chọn đề tài Báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanhHoàn thiện chiến lược kinh doanh Bất Động Sản giai đoạn 2019-2021” để nghiên cứu

3. Mục tiêu nghiên cứu

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược làm tiền đề để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, xây dựng chiến lược.

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ đó kết hợp với  định hướng, mục tiêu của Trần Anh Group để xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản của Trần Anh Group.

4. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi không gian: công ty cổ phần Bất Động Sản Trần Anh Long An

Phạm vi thời gian 2019-2021

5. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu tại bàn: các thông tin được thu thập từ sách, báo, tạp chí, các số liệu thống kê của Cục thống kê thành phố Hồ Chí Minh,  các thông tin, số liệu thống kê từ các công ty tư vấn về kinh doanh bất động sản. Nguồn thông tin nội bộ là các bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2005 – 2007.

Ngoài ra luận văn còn sử dụng phương pháp phân tích tổng  hợp,  phương pháp so sánh, phương pháp chuyên gia để phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

6. Kết cấu đề tài

 • Chương 1 Cơ sở lý luận về bất động sản và chiến lược
 • Chương 2  Thực trạng chiến lược kinh doanh sản phẩm nhà phố thương mại dự án Phúc An city tại công ty cổ phẩn Bất Động Sản Trần Anh Long An
 • Chương 3: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh sản phẩm nhà phố thương mại Phúc An city tại công ty cổ phần Bất động sản Trần Anh Long An giai đoạn 2019-2021

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Sự cần thiết của thực tập tốt nghiệp
 2. Lý do chọn đề tài
 3. Mục tiêu nghiên cứu
 4. Phạm vi nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu
 6. Kết cấu đề tài
 7. Lời cầu thị

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ Bất Động Sản VÀ CHIẾN LƯỢC

 • 1.1.Cơ sơ lí luận về Bất Động Sản
 • 1.1.1 Khái niệm Bất Động Sản
 • 1.1.2 Đặc điểm của hàng hóa Bất Động Sản
 • 1.2.Cơ sở lí luận về chiến lược và quản trị chiến lược
 • 1.2.1.Khái niệm về chiến lược
 • 1.2.2. Khái niệm về quản trị chiến lược
 • 1.2.3.Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp
 • 1.2.4.Quy trình thực hiện chiến lược
 • 1.3.Phân tích môi trường
 • 1.3.1.Phân tích môi trường bên ngoài
 • 1.3.2.Phân tích môi trường bên trong(mt nội bộ)
 • 1.4.Năm lực lượng cạnh tranh của Michael Porter
 • 1.4.1.Các đối thủ cạnh tranh trong ngành
 • 1.4.2.Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
 • 1.4.3.Sự đe dọa của các ngành thay thế
 • 1.4.4.Các nhà cung cấp
 • 1.4.5.Khách hàng
 • 1.5.Ma trận BCG
 • 1.6.Mô hình SWOT
 • 1.7.Ma trận đánh giá yếu tố bên ngoài(EFE Matrix)
 • 1.8 Ma trận đánh giá yếu tố bên trong(IFE Matrix)
 • 1.9.Ma trận QSPM

CHƯƠNG 2 :THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI DỰ ÁN PHÚC AN CITY TẠI CT CP Bất Động Sản TRẦN ANH LONG AN

 • 2.1.Khái quát về công ty
 • 2.1.1. Giới thiệu chung về công ty
 • 2.1.2.Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
 • 2.1.3.Lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm của công ty
 • 2.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty
 • 2.2.Tình hình hoạt động kinh doanh 2019-2021
 • 2.3.Thông tin cơ bản về dự án Phúc An City
 • 2.4.Phân tích môi trường kinh doanh tại công ty
 • 2.4.1.Phân tích môi trường bên ngoài
 • 2.4.2.Phân tích môi trường bên trong(mt nội bộ)
 • 2.5. Năm lực lượng cạnh tranh của Michael Porter
 • 2.5.1.Các đối thủ cạnh tranh trong ngành
 • 2.5.2.Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
 • 2.5.3.Sự đe dọa của các ngành thay thế
 • 2.5.4.Các nhà cung cấp
 • 2.5.5.Khách hàng
 • 2.6.Ma trận BCG
 • 2.8.Ma trận đánh giá yếu tố bên trong(IFE Matrix)
 • 2.9.Ma trận SWOT
 • 2.10.Ma trận QSPM
 • 2.11.Đánh giá thực trạng
 • 2.11.1.Mặt đạt được
 • 2.11.2.Mặt chưa đạt được

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI DỰ ÁN PHÚC AN CITY TẠI CT CP Bất Động Sản TRẦN AN LONG AN GIAI ĐOẠN 2019-2021

 • 3.1.    Định hướng phát triển:
 • 3.2.    Mục tiêu của Phúc An City
 • 3.3 Dự báo nhu cầu bất động sản
 • 3.3.1 Nhu cầu nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh 2019 – 2021
 • 3.3.2 Nhu cầu thuê văn phòng
 • 3.4 Các chiến lược đề xuất
 • 3.4.1 Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm
 • 3.4.2. Chiến lược phát triển thị trường
 • 3.4.3. Chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh
 • 3.4.4. Chiến lược hội nhập dọc về phía sau
 • 3.4.5. Chiến luợc đa dạng hóa kinh doanh
 • 3.4.6. Chiến lược liên doanh liên kết
 • 3.5.    Giải pháp thực hiện
 • 3.5.1. Giải pháp về cơ cấu bộ máy tổ chức
 • 3.5.2. Giải pháp về Marketing
 • 3.5.3. Giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu
 • 3.5.4. Giải pháp nguồn nhân lực
 • 3.5.5. Giải pháp về tài chính
 • 3.6.    Kiến nghị

Kết Luận

Ngoài ra, Để làm được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Quản trị kinh doanh đạt điểm cao, các bạn sinh viên có thể lựa chọn đề tài báo cáo thực tập Hoàn thiện chiến lược kinh doanh Bất Động Sản, đây là một đề tài ít bạn sinh viên lựa chọn bởi vì mức độ đề tài này là trung bình khó, dành cho các bạn sinh viên học lực khá trở lên. Tuy nhiên các bạn sinh viên có thể đạt điểm cao, nếu cố gắng nghiên cứu tập chung viết bài, tham khảo các nguồn bổ ích với tài liệu sau.

Ngoài ra, sử dụng vụ viết thuê báo cáo thực tập bên mình có chia sẻ nhiều mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp khác, nếu như các bạn chưa thấy đề cương này phù hợp thì có thể tham khảo nhiều mẫu đề cương khác tại đây nhé.

====>>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập cho vay Bất Động Sản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *