Báo Cáo Thực Tập Về Tranh Chấp Lao Động

Hoàn Thiện Pháp Luật Về Giải Quyết Tranh Chấp Lao Động Cá Nhân

Quản trị kinh doanh

Hoàn Thiện Pháp Luật Về Giải Quyết tranh chấp lao động Cá Nhân là Phương thức đã được sử dụng để giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại Việt Nam trong một thời gian dài và trên thực tế nó đã để lại tác động tích cực góp phần chấm dứt các Hoàn Thiện Pháp Luật Về Giải Quyết tranh chấp lao động Cá Nhân xảy ra. Tuy nhiên, các tranh chấp lao động cá nhân có xu hướng ngày càng gia tăng về số lượng và tính chất cũng như mức độ phức tạp ngày càng cao, trong khi đó không ít các quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tỏ ra không phù hợp và không thích nghi kịp so với sự phát triển của quan hệ lao động. Vì vậy, để quá trình giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại Việt Nam diễn ra thuận lợi, mang lại hiệu quả cao thì chúng ta cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Để tham khảo nhiều hơn bài viết về tranh chấp lao động cá nhân, thì các bạn tham khảo thêm tại đây nhé.

===>>> Báo Cáo Thực Tập Về Tranh Chấp Lao Động

Thứ nhất, cần sửa đổi các quy định của pháp luật để có thể áp dụng thủ tục giải quyết rút gọn vụ án lao động theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự đạt được hiệu quả. Thủ tục giải quyết rút gọn vụ án dân sự là thủ tục mới được quy định trong Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015 trong phần thứ tư “Giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn” từ Điều 316 đến Điều 324. Theo kinh nghiệm của các nước trên thế giới, thủ tục giải quyết rút gọn thường được áp dụng đối với các vụ án có giá ngạch thấp, chứng cứ rõ ràng. Thủ tục này có ưu điểm là nhanh chóng, đơn giản, ít tốn kém. Thực tiễn cho thấy các vụ án tranh chấp lao động cá nhân ở Việt Nam hiện nay thường là những vụ án có giá trị tranh chấp không lớn và hầu như không phức tạp trong việc xác minh, thu thập chứng cứ, song vẫn có những vụ tranh chấp có giá trị rất lớn.

Tuy nhiên, với nguyên tắc “công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật” với mục đích khôi phục trong thời gian sớm nhất quyền, lợi ích hợp pháp các bên nhằm ổn định đời sống, tiếp tục quan hệ lao động nên việc áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết vụ án lao động là hết sức cần thiết. Trong điều kiện thực tiễn ở nước ta hiện nay, khi mà đại bộ phận là tranh chấp lao động cá nhân liên quan chủ yếu đến việc làm, tiền lương, thu nhập…thì với thủ tục tố tụng thông thường sẽ khó đạt được mục tiêu mà nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động trên đã xác định và làm “nản lòng” không ít NLĐ khi tham gia giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án nhân dân. Điều 65 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015 của Việt Nam quy định “Việc xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn do một Thẩm phán tiến hành”. Đồng thời, Điều 317 BLTTDS năm 2015 quy định, điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn là:

  • Tòa án giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn khi có đủ các điều kiện sau:
  • Vụ án có tình tiết đơn giản, quan hệ pháp luật rõ ràng, đương sự đã thừa nhận nghĩa vụ; tài liệu, chứng cứ đầy đủ, bảo đảm đủ căn cứ để giải quyết vụ án và Tòa án không phải thu thập tài liệu, chứng cứ;
  • Các đương sự đều có địa chỉ nơi cư trú, trụ sở rõ ràng;
  • Không có đương sự cư trú ở nước ngoài, tài sản tranh chấp ở nước ngoài, trừ trường hợp đương sự ở nước ngoài và đương sự ở Việt Nam có thỏa thuận đề nghị Tòa án giải quyết theo thủ tục rút gọn hoặc các đương sự đã xuất trình được chứng cứ về quyền sở hữu hợp pháp tài sản và có thỏa thuận thống nhất về việc xử lý tài sản.
  • Đối với vụ án lao động đã được thụ lý, giải quyết theo thủ tục rút gọn mà NSDLĐ có quốc tịch nước ngoài hoặc người đại diện theo pháp luật của họ đã rời khỏi địa chỉ nơi cư trú, nơi có trụ sở mà không thông báo cho đương sự khác, Tòa án thì bị coi là trường hợp cố tình giấu địa chỉ. Tòa án vẫn giải quyết vụ án đó theo thủ tục rút gọn quy định tại Phần này”. Ngoài ra, Khoản 3, Điều 316 BLTTDS năm 2015 còn quy định về phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn như sau “Trường hợp luật khác có quy định tranh chấp dân sự được giải quyết theo thủ tục rút gọn thì việc giải quyết tranh chấp đó được thực hiện theo thủ tục quy định tại Phần này”. Như vậy, để tranh chấp lao động được áp dụng thủ tục rút gọn nhằm bảo vệ kịp thời, nhanh chóng quyền và lợi ích của đương sự thì cần sửa đổi, bổ sung và có quy định cụ thể, rõ ràng về việc xác định phạm vi các vụ tranh chấp lao động cần áp dụng theo thủ tục rút gọn làm cơ sở để vận dụng các quy định của BLTTDS năm 2015 về thủ tục giải quyết rút gọn vụ án khi giải quyết các tranh chấp lao động.

Để giúp đỡ những bạn sinh viên đang gặp rắc rối trong việc làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, bên mình có bảng giá hỗ trợ cho các bạn sinh viên.

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

Thứ hai, pháp luật cần quy định cụ thể hơn về sự tham gia của Hội thẩm nhân dân là người đã và đang công tác trong tổ chức đại diện tập thể NLĐ hoặc người có kiến thức về pháp luật lao động trong Hội đồng xét xử vụ án lao động. Trong quan hệ lao động, đặc biệt là ở Việt Nam khi mà khả năng tranh tụng tại Tòa án của NLĐ còn rất hạn chế, điều này xuất phát từ trình độ chuyên môn lẫn khả năng hiểu biết về pháp luật tố tụng lẫn pháp luật lao động còn hạn chế. Do đó, pháp luật về tố tụng đã có quy định cho phép đại diện NLĐ có thể tham gia tranh tụng tại tòa để tạo sự cân bằng lợi thế về quyền, nghĩa vụ chứng minh trong giải quyết tranh chấp lao động cá nhân vì thông thường NSDLĐ là người có nhiều lợi thế hơn so với NLĐ trong quá trình tranh tụng tại Tòa. Có thể thấy việc bổ sung sự tham gia của Hội Đồng trọng tài lao động là cơ quan giải quyết tranh chấp lao động cá nhân đã phần nào hiện thực hóa nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động đã được ghi nhận trong BLLĐ năm 2019.

Tuy nhiên, bên cạnh các cán bộ công tác trong tổ chức đại diện tập thể lao động, Điều 63 BLTTDS năm 2015 còn quy định có thể cử người có kiến thức về pháp luật lao động tham gia vào việc giải quyết tranh chấp lao động tại phiên toà sơ thẩm. tác giả cho rằng, cần có văn bản hướng dẫn cụ thể điều kiện cũng như trình tự, thủ tục để cử một người được coi là: “có kiến thức về pháp luật lao động” tham gia xét xử tại phiên toà. Bởi lẽ, khi mà vẫn còn những hạn chế trong hoạt động của cán bộ công đoàn hiện nay, việc NLĐ có nhu cầu cũng như nhằm mục đích bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của các bên thì lựa chọn được người có kiến thức về pháp luật lao động là thực sự có ý nghĩa.

Thứ ba, pháp luật cần có những quy định cụ thể, rõ ràng về phạm vi và yêu cầu khởi kiện. Điều 5, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015 quy định “Đương sự có quyền quyết định việc khởi kiện, yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự. Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vụ việc dân sự khi có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của đương sự và chỉ giải quyết trong phạm vi đơn khởi kiện, đơn yêu cầu đó”. Đây là quy định hết sức tiến bộ, thể hiện đúng tinh thần tự chủ, tự quyết và định đoạt của đương sự. Tuy nhiên, pháp luật mới chỉ quy định Tòa án chỉ được giải quyết vụ việc trong “phạm vi đơn khởi kiện, đơn yêu cầu” của đương sự nhưng giới hạn để phân biệt việc “giải quyết vượt quá yêu cầu” hay “giải quyết không triệt để vụ án” lại chưa có quy định hoặc hướng dẫn chi tiết.

Do đó, trong các văn bản hướng dẫn cần quy định cụ thể thế nào là “giải quyết vượt quá yêu cầu” hoặc “giải quyết không triệt để vụ án” để tạo sự thống nhất trong việc áp dụng pháp luật của các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền trong việc giải quyết tranh chấp, đảm bảo việc giải quyết tranh chấp được hiệu quả, nhanh chóng, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự.

Thứ tư, cần quy định Tòa án tiến hành hoà giải ở tất cả các giai đoạn xét xử vụ án lao động. Trên cơ sở quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự sửa đổi, bổ sung năm 2011, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015 tiếp tục quy định về việc hòa giải tại Tòa án đối với vụ án lao động. Tuy nhiên, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015 cũng giống như Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự trước đây là chỉ mới quy định hòa giải do Tòa án tiến hành tại giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, đối với giai đoạn phúc thẩm, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự chỉ quy định về việc Tòa án công nhận sự thỏa thuận của các đương sự khi các đương sự tự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án dân sự mà chưa có quy định về thủ tục hòa giải trong giai đoạn này cũng như giai đoạn giám đốc thẩm, tái thẩm.

Tuy nhiên, thực tiễn xét xử cho thấy, quá trình giải quyết vụ án trong những giai đoạn này, nếu việc hòa giải được thực hiện sẽ hạn chế được số lượng bản án bị hủy để xét xử lại, qua đó hạn chế được việc kéo dài tố tụng. Với quy định về hòa giải của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015, cần đánh giá cụ thể, rõ ràng để đổi mới phương thức hòa giải, đưa ra được những giải pháp hoàn thiện hơn về thủ tục hòa giải, cũng như phương thức hòa giải nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hòa giải. Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015 chỉ mới quy định hòa giải do Tòa án tiến hành tại giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, đối với giai đoạn phúc thẩm, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự chỉ quy định về việc Tòa án công nhận sự thỏa thuận của các đương sự khi các đương sự tự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án dân sự mà chưa có quy định về thủ tục hòa giải trong giai đoạn này cũng như giai đoạn giám đốc thẩm, tái thẩm. Trong thực tiễn, quá trình giải quyết vụ án trong những giai đoạn này, nếu việc hòa giải được thực hiện sẽ hạn chế được số lượng bản án bị hủy để xét xử lại, qua đó hạn chế được việc kéo dài tố tụng.

Mặt khác, trong các vụ án lao động các bên đương sự phần lớn là những người có trình độ hiểu biết pháp luật nên việc giải thích pháp luật để họ hiểu và nhận thức được các vấn đề cần giải quyết tương đối thuận lợi. Hay, trong thực tiễn xét xử, nhiều trường hợp các đương sự có thể hòa giải thành tại giai đoạn thi hành án nhưng lại không có căn cứ pháp lý để giải quyết trong trường hợp này. Do đó, pháp luật cần mở rộng và có những quy định cụ thể để có cơ sở pháp lý tiến hành hòa giải tại tất cả các giai đoạn xét xử của vụ án lao động, đảm bảo và nâng cao hiệu quả của công tác hòa giải tại Tòa án, giúp vụ án được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, đồng thời đề cao mục đích của việc giải quyết tranh chấp lao động là nhằm hướng tới việc duy trì quan hệ lao động nên thủ tục hoà giải cần được chú trọng đúng mức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *