Hoạt Động Quản Trị Bán Lẻ Tại Công Ty May Mặc Lê Thanh

Rate this post

Sau đây là mẫu đề báo cáo thực tập Ngành Quản trị kinh doanh với đề tài Khảo Sát Hoạt Động Quản Trị Bán Lẻ Tại Công Ty May Mặc Lê Thanh. Tài liệu này được Thực Tập Tốt Nghiệp sưu tầm từ nhiều nguồn báo cáo thực tập đạt điểm cao của các công trình sinh viên khóa trước, hy vọng với nội dung bài viết Khảo Sát Hoạt Động Quản Trị Bán Lẻ Tại Công Ty May Mặc Lê Thanh này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên làm Báo cáo thực tập về Quản trị kinh doanh có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Trên website còn có nhiều nội dung khác tương tự về cơ sở lý luận, thực trạng khái niệm, đặc điểm và những bài mẫu hoàn chỉnh về bài báo cáo thực tập tại công ty may mặc, các bạn có thể tham khảo những bài viết tại đây.

===>>> Báo cáo thực tập tại công ty may mặc

Phần mở đầu Hoạt Động Quản Trị Bán Lẻ Tại Công Ty May Mặc Lê Thanh

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong những năm gần đây thị trường bán lẻ ở Việt Nam luôn được xếp vào top những thị trường tiềm năng nhất thế giới, thị trường bán lẻ nội địa vốn đã sáng giá lại càng trở nên hấp dẫn hơn. Các thương hiệu bán lẻ quốc tế xuất hiện ngày càng nhiều, đồng thời các kế hoạch mở rộng địa bàn hoạt động của các nhà thương mại trong và ngoài nước liên tiếp được công bố. Trong bối cảnh thị trường ngày nay khi sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xảy ra ngày càng khốc liệt hơn thì hoạt động quản trị bán lẻ cần phải được tổ chức chặt chẽ hơn, tay nghề người bán hàng cần được đào tạo cao hơn mới đủ khả năng đảm đương và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, khi mà nhu cầu của khách hàng ngày càng gay gắt và chất lượng sản phẩm ít có sự khác biệt thì kỹ năng bán hàng cũng như bán lẻ đóng một vai trò mang tính quyết định. Từ đó có thể thấy tầm quan trọng của hoạt động quản trị bán lẻ đối với doanh nghiệp.

Quản trị bán lẻ là một nghệ thuật bao gồm việc xây dựng các chiến lược phù hợp để đưa khách hàng vào cửa hàng và để mua cũng như bán sản phẩm trở thành một quy trình liền mạch. Tất cả các quy trình tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng mua các sản phẩm. Nó rất có ý nghĩa đối với mỗi công ty bán lẻ vì nó làm cho việc mua sắm trở thành một quy trình không rắc rối cho cả khách hàng và người bán. Hơn nữa, còn thu hút khách hàng quay lại mua hàng tạo nên khách hàng quen thuộc đối với cửa hàng.

Công ty May MặcLê Thanh là một doanh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng và thiết bị vệ sinh cao cấp cho người tiêu dùng, do vậy mọi hoạt động chủ yếu thông qua bán lẻ tại cửa hàng. Đối với công ty, việc tập trung phát triển một môi trường hấp dẫn thông qua vị trí cửa hàng, cách bày trí sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng, quản lý hàng hóa, phương pháp bán hàng và xây dựng một đội ngũ nhân viên bán hàng hợp lý là cực kỳ quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại cũng như năng lực cạnh tranh của công ty trên thị trường. Vì vậy làm thế nào vừa quản lý hiệu quả được các yếu tố cấu thành quá trình bán lẻ, vừa dung hòa được các lợi ích của nhân viên, khách hàng và mục tiêu chung của công ty; hạn chế, loại bỏ những thiếu sót còn tồn tại trong hoạt động quản trị bán lẻ tại công ty càng phải được chú trọng hơn nữa.

Với mong muốn được xây dựng và đóng góp ý kiến để đưa ra những giải pháp giúp công ty hoàn thiện công tác quản trị bán lẻ, từ đó có thể củng cố và phát triển hơn nữa, nhóm đã lựa chọn đề tài báo cáo thực tập ngành Quản trị kinh doanh “Khảo sát hoạt động quản trị bán lẻ tại công ty May Mặc Lê Thanh”.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

 • Nắm bắt được thực trạng hoạt động quản trị bán lẻ của Công ty May Mặc Lê Thanh dưới góc nhìn của lý thuyết môn quản trị bán lẻ.
 • Đánh giá thực trạng hoạt động quản trị bán lẻ nhằm làm rõ những ưu điểm và hạn chế trong công tác quản trị bán lẻ của Công ty May Mặc Lê Thanh.
 • Đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế trong hoạt động quản trị bán lẻ của công ty May Mặc Lê Thanh.

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Sử dụng phương pháp định tính và định lượng. Trong đó định tính bao gồm việc: quan sát trực tiếp và phỏng vấn nhân viên tại công ty. Phương pháp định lượng là thống kê mô tả những số liệu để làm rõ đề tài.

4. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề liên quan đến công tác quản trị bán lẻ của công ty May Mặc Lê Thanh, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện cho công tác quản trị bán lẻ này. Đề tài nghiên cứu được giới hạn trong phạm vi hoạt động kinh doanh bán hàng là những sản phẩm về vật liệu của công ty May Mặc Lê Thanh. Thực trạng và các giải pháp đưa ra sẽ dựa trên số liệu kinh doanh thực và một số tài liệu tham khảo khác có liên quan.

 • Phạm vi không gian: công ty May Mặc Lê Thanh
 • Phạm vi thời gian: số liệu từ năm 2017 – 2020

5. CÁCH THỨC THU THẬP DỮ LIỆU

 • Phương pháp quan sát trực tiếp: Thông qua quan sát các công tác trong quản trị bán lẻ tại công ty, tiến hành ghi chép, thu thập các thông tin về các công tác trên của công ty.
 • Phương pháp thu thập số liệu: Thống kê được tài sản, nguồn vốn, nguồn nhân lực, vật lực của công ty.
 • Phương pháp phỏng vấn: Thu thập các thông tin từ nhân viên trong công ty.

Đề cương Hoạt Động Quản Trị Bán Lẻ Tại Công Ty May Mặc Lê Thanh

 • GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH TM-DV LÊ THANH
 • TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TM-DV LÊ THANH
 • Giới thiệu về công ty
 • Lịch sử hình thành và phát triển
 • Lĩnh vực kinh doanh
 • Khách hàng và thị trường
 • Bộ máy tổ chức
 • Sơ đồ bộ máy tổ chức
 • Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận
 • Đặc điểm hoạt động và nguồn lực của công ty
 • KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2017 – 2020
 • THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN LẺ TẠI CÔNG TY TNHH TM-DV LÊ THANH
 • Mục tiêu, chiến lược và chính sách bán lẻ của công ty
 • Hình thức bán lẻ và vị trí kinh doanh
 • Hoạch định ngân quỹ
 • Triển khai bán lẻ
 • Định giá hàng bán
 • Quản trị hàng hóa
 • Thiết kế và trưng bày tại cửa hàng
 • Quản lý bán lẻ và cung ứng dịch vụ
 • Kiểm soát hoạt động bán lẻ
 • Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh bán lẻ và cải tiến
 • NHẬN XÉT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN LẺ CỦA CÔNG TY
 • Những kết quả đạt được
 • Những hạn chế
 • Nguyên nhân của những hạn chế
 • MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN LẺ TẠI CÔNG TY TY TNHH TM-DV LÊ THANH
 • Định hướng và mục tiêu của công ty trong giai đoạn 2021 – 2023
 • Đề xuất giải pháp
 • Hoàn thiện hoạt động xây dựng mục tiêu và chiến lược và chính sách bán lẻ của công ty
 • Hoàn thiện hình thức bán lẻ của công ty
 • Hoàn thiện hoạch định ngân quỹ
 • Hoàn thiện công tác triển khai bán lẻ tại công ty
 • Hoàn thiện công tác đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh bán lẻ tại công ty

KẾT LUẬN

Ngoài ra, Để làm được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Quản trị kinh doanh đạt điểm cao, các bạn sinh viên có thể lựa chọn đề tài báo cáo thực tập Hoạt Động Quản Trị Bán Lẻ Tại Công Ty May Mặc Lê Thanh, đây là một đề tài ít bạn sinh viên lựa chọn bởi vì mức độ đề tài này là trung bình khó, dành cho các bạn sinh viên học lực khá trở lên. Tuy nhiên các bạn sinh viên có thể đạt điểm cao, nếu cố gắng nghiên cứu tập chung viết bài, tham khảo các nguồn bổ ích với tài liệu sau.

Ngoài ra, sử dụng vụ viết thuê báo cáo thực tập bên mình có chia sẻ nhiều mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp khác, nếu như các bạn chưa thấy đề cương này phù hợp thì có thể tham khảo nhiều mẫu đề cương khác tại đây nhé.

====>>>> KHO 99 + Đề cương chi tiết báo cáo thực tập

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo