Hướng dẫn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp ĐH mở Tphcm

Kết cấu chuyên đề tốt nghiệp, báo cáo thực tập đại học mở TP HCM, các bạn đang làm báo cáo thực tập tham khảo cấu trúc quy định của trường như sau:
Một chuyên đề tốt nghiệp cần được bố cục gồm có các chương sau:

bao cao thuc tap dai hoc mo tphcm

bao cao thuc tap dai hoc mo tphcm

Chương 1: Giới thiệu
1. Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu.
2. Mục tiêu nghiên cứu và các câu hỏi nghiên cứu.
3. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu.
4. Nội dung làm báo cáo thực tập
Chương 2: Cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài
Trong chương này sinh viên trình bày cô đọng cơ sở lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu. Sinh viên nên trình bày chương này theo bố cục và trật tự logic liên quan đến vấn đề nghiên cứu trên cơ sở khảo sát lý thuyết chứ không phải đơn thuần sao chép các khái niệm và lý thuyết từ giáo trình hay sách giáo khoa đã học.
Chương 3: Giới thiệu về đơn vị thực tập
Trong chương này sinh viên trình bày lịch sử hình thành và phát triển, hình thức sở hữu; ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, chức năng nhiệm vụ; quy mô; quy trình công nghệ (đối với công ty sản xuất); tổ chức sản xuất, kinh doanh, tổ chức quản lý; bộ máy tài chính – kế toán…. các đơn vị nơi mình thực tập và viết báo cáo thực tập
Chương 4: Đánh giá tình hình thực tế về những nội dung yêu cầu của đề tài nghiên cứu tại một doanh nghiệp hoặc tổ chức cụ thể.
Trong chương này sinh viên cần thu thập, xử lý số liệu một cách cụ thể và khoa học để có bằng chứng đánh giá được những mặt mạnh, yếu của đơn vị mình đang nghiên cứu, lý giải được nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng hoặc suy thoái về tình hình kinh doanh hoặc các vấn đề liên quan đến chủ đề nghiên cứu.
Chương 5: Nhận xét, kết luận và kiến nghị cải thiện tình hình thực tế.
Trong chương này sinh viên cần trình bày những nhận xét, kết luận rút ra được từ kết quả nghiên cứu ở chương 4 và đề xuất các kiến nghị phù hợp với kết luận rút ra. Tránh nêu ra những kết luận và kiến nghị theo cảm tính chủ quan không có bằng chứng hay không có liên quan gì với kết quả nghiên cứu trình bày ở chương 4.