Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác ĐKQKD Tại CTy Bao Bì

Đề cương chi tiết Kế Toán
5/5 - (5 bình chọn)

Bài viết dưới đây Thực Tập tốt nghiệp giới thiệu đến các bạn sinh viên học ngành kế toán đang làm bài thực tập tốt nghiệp với đề tài Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Kế toán xác định kết quả kinh doanh Tại Công Ty Bao Bì. Có rất nhiều mẫu kế toán với đề tài này, tuy nhiên mỗi loại hình công ty thực trang kế toán sẽ khác nhau. Hy vong bài viết này sẽ có thêm tài liệu kế toán tại công ty Bao Bì.

Để hoàn thành một bài kế toán thực tập kế toán, các bạn sinh viên cần phải đi thực tập và xin đầy đủ chứng từ, viết bài theo yêu cầu của nhà trường và giáo viên hướng dẫn, cuối cùng là xin dấu doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải bạn sinh viên nào có đủ điều kiện thuận lợi, và may mắn để tự hoàn thành bài làm. Hãy liên hệ đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của mình để được hỗ trợ viết báo cáo thực tập thuê trọn gói, chỉnh sửa theo yêu cầu giảng viên và xin dấu mộc công ty có giấy tờ đầy đủ, để biết thêm thông tin chi tiết các bạn có thể tham khảo tại đường link sau đây.

===>> Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

TÊN ĐỀ TÀI: Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Bao Bì Green Planet

 • ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
 • 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
 • 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
 • 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 • 5. KẾT CẤU KHÓA LUẬN

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY Bao Bì GREEN PLANET

 • 1.1. Đặc điểm về tổ chức kinh doanh và quản lí kinh doanh ở công ty
 • 1.1.1. Quá trình hình thành và quá trình phát triển của công ty
 • 1.1.1.1. Thông tin chung về công ty
 • 1.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 1.1.2.Lĩnh vực kinh doanh và quy trình công nghệ của công ty
 • 1.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của công ty
 • 1.1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lí
 • 1.1.3.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh
 • 1.1.4. Kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2016 đến 2018
 • 1.2. Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Bao Bì Green Planet
 • 1.2.1. Hình thức kế toán
 • 1.2.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
 • 1.2.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
 • 1.2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phần hành kế toán
 • 1.2.3. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty
 • 1.2.4. Tình hình sử dụng máy vi tính tại công ty

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY Bao Bì GREEN PLANET

 • 2.1 Các vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Bao Bì Green Planet
 • 2.1.1. Đặc điểm doanh thu
 • 2.1.2. Đặc điểm chi phí
 • 2.1.3. Đặc điểm kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 2.2 Thực trạng kế toán kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Bao Bì Green Planet
 • 2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • 2.2.1.1. Chứng từ sử dụng
 • 2.2.1.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.1.3 Quy trình hạch toán
 • 2.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • 2.2.2.1. Chứng từ sử dụng
 • 2.2.2.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.2.3 Quy trình hạch toán
 • 2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán
 • 2.2.3.1. Chứng từ sử dụng
 • 2.2.3.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.3.3 Quy trình hạch toán
 • 2.2.4. Kế toán chi phí bán hàng
 • 2.2.4.1. Chứng từ sử dụng
 • 2.2.4.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.4.3 Quy trình hạch toán
 • 2.2.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 2.2.5.1. Chứng từ sử dụng
 • 2.2.5.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.5.3 Quy trình hạch toán
 • 2.2.6. Kế toán chi phí thuế TNDN
 • 2.2.6.1. Chứng từ sử dụng
 • 2.2.6.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.6.3 Quy trình hạch toán
 • 2.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 2.2.7.1. Chứng từ sử dụng
 • 2.2.7.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.7.3 Quy trình hạch toán
 • 2.3. Đánh giá chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Bao Bì Green Planet
 • 2.3.1. Ưu điểm
 • 2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY Bao Bì GREEN PLANET

 • 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Bao Bì Green Planet
 • 3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tại Công ty Bao Bì Green Planet
 • 3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp
 • KẾT LUẬN

ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN

 1. Kế toán xác định kết quả kinh doanh và quá trình phân phối lợi nhuận tại Cty……
 2. Kế toán lao động tiền lương và kết quả trích theo lương
 3. Kế toán phải thu phải trả
 4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Cty……..
 5. Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh donh
 6. Phân tích tình hình tài chính tại Cty ……
 7. Kế toán lưu chuyển hang hóa XNK
 8. Kế toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh
 9. Kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Cty ………
 10. Kê toán tài sản cố dịnh hữu hình
 11. Kiểm soát nội bộ qui trình cho vay
 12. Thanh toán không dùng tiền mặt thông qua thẻ thanh toán và mạng ngân hang
 13. Kiểm tóan phần hàng nợ phải thu khách hang tai Cty kiểm toán…….
 14. Qui trình kiểm toán tài sản cố định
 15. Hòan thiện kế toán nguyên vật liệu ở Cty……
 16. Thực tế quá trình nhập xuất hang hóa tại cty……
 17. Kế toán doanh thu ,chi phí và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.

Trên đây là mẫu đề cương chi tiết một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Kế toán xác định kết quả kinh doanh Tại Công Ty Bao Bì để xem thêm các nội dung còn lại, hoặc nội dung tương tự các bạn có thể tham khảo tại chuyên mục sau.

====>> KHO 99 +  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN

Nếu các bạn có thắc mắc và hỗ trợ gì thêm các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua ZALO nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.