Kế toán kinh phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Bệnh viện

Rate this post

Sau đây là mẫu đề báo cáo thực tập Ngành Kế Toán với đề tài Kế toán kinh phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Bệnh viện. Tài liệu này được Thực Tập Tốt Nghiệp sưu tầm từ nhiều nguồn báo cáo thực tập đạt điểm cao của các công trình sinh viên khóa trước, hy vọng với nội dung bài viết Kế toán kinh phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Bệnh viện này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên làm Báo cáo thực tập về Ngành Kế Toán có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Trên website còn có nhiều nội dung khác tương tự về cơ sở lý luận, thực trạng khái niệm, đặc điểm và những bài mẫu hoàn chỉnh về bài báo cáo thực tập về kế toán, các bạn có thể tham khảo những bài viết tại đây.

===> KHO 99+  Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Đề tài : Kế toán nguồn kinh phí hoạt động và xác định kết quả hoạt động kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh tại Bệnh viện Quận 8

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỆNH VIỆN QUẬN 8

 • 1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Bệnh viện Quận 8
 • 1.2. Chức năng và quyền hạn của Bệnh viện Quận 8
 • 1.3. Bộ máy quản lý và cơ chế của Bệnh viện Quận 8
 • 1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức đơn vị
 • 1.3.2. Mối quan hệ giữa các phòng ban
 • 1.3.3. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận, vị trí
 • 1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện Quận 8
 • 1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán
 • – Hình thức tổ chức bộ máy kế toán (Sơ đồ)
 • – Cơ cấu phòng kế toán
 • – Quyền hạn và nhiệm vụ của từng kế toán viên
 • 1.4.2. Hình thức sổ kế toán
 • – Hình thức áp dụng (Sơ đồ)
 • – Các loại sổ
 • – Trình tự ghi sổ
 • 1.4.3. Hệ thống chứng từ.
 • 1.4.4. Hệ thống tài khoản.
 • 1.4.5. Hệ thống báo cáo kế toán
 • 1.4.6. Chính sách kế toán áp dụng
 • 1.5. Các quy định pháp lý có liên quan đến công tác kế toán, tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp y tế công lập
 • 1.6. Một số hạn chế trong công tác kế toán đối với việc thực hiện tự chủ chi thường xuyên tại bệnh viện

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 • 2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 • 2.1.1. Khái niệm
 • – Nguồn kinh phí là gì?
 • – Nguồn kinh phí hoạt động là gì?
 • – Lập dự toán về kinh phí hoạt động
 • – Tạm ứng kinh phí hoạt động từ kho bạc
 • – Kết quả hoạt động kinh doanh
 • 2.1.2. Quy trình lập dự toán, thực hiện kinh phí hoạt động và lập báo cáo tài chính xác định kết quả kinh doanh
 • – Lập dự toán
 • – Thực hiện dự toán
 • – Lập báo cáo tài chính
 • 2.1.3. Phân loại nguồn kinh phí hoạt động
 • – Nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên
 • – Nguồn kinh phí hoạt động không thường xuyên
 • 2.1.4. Ý nghĩa và tầm quan trọng của nguồn kinh phí hoạt động trong đơn vị công
 • 2.1.5. Ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xác định kết quả kinh doanh trong đơn vị công
 • 2.1.6. Nhiệm vụ kế toán nguồn kinh phí hoạt động và xác định kết quả kinh doanh
 • 2.2. KẾ TOÁN LẬP DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
 • 2.2.1. Chứng từ sử dụng
 • 2.2.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)
 • 2.3. KẾ TOÁN THỰC HIỆN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
 • 2.3.1. Chứng từ sử dụng
 • 2.3.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.3.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)
 • 2.4. KẾ TOÁN TẠM ỨNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG TỪ KHO BẠC
 • 2.4.1. Chứng từ sử dụng
 • 2.4.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.4.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)
 • 2.5. KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
 • 2.5.1. Tài khoản sử dụng
 • 2.5.2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)
 • 2.6. TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ XÁC ĐỊNH KỆT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 8

 • 3.1. ĐẶC ĐIỂM VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ
 • 3.1.1. Đặc điểm về loại hình hoạt động
 • 3.1.2. Đặc điểm về nguồn ngân sách
 • 3.1.3. Các quy định cụ thể về mức nhận, nộp ngân sách đối với nguồn kinh phí
 • 3.1.4. Các mẫu biểu sử dụng có liên quan
 • 3.2. KẾ TOÁN LẬP DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
 • 3.2.1. Nội dung kế toán lập dự toán kinh phí hoạt động
 • 3.2.2. Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụn
 • 3.2.3. Hạch toán một số nghiệp vụ minh họa (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)
 • 3.3. KẾ TOÁN THỰC HIỆN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
 • 3.3.1. Nội dung kế toán thực hiện kinh phí hoạt động
 • 3.3.2. Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
 • 3.3.3. Hạch toán một số nghiệp vụ minh họa (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)
 • 3.4. KẾ TOÁN TẠM ỨNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG TỪ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
 • 3.4.1. Nội dung kế toán tạm ứng kinh phí hoạt động từ kho bạc nhà nước
 • 3.4.2. Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
 • 3.4.3. Hạch toán một số nghiệp vụ minh họa (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)
 • 3.5. KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 • 3.5.1. Nội dung kế toán lập báo cáo tài chính và xác đinh kết quả hoạt động kinh doanh
 • 3.5.2. Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
 • 3.5.3. Hạch toán một số nghiệp vụ minh họa (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)
 • 3.6. TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

 • 4.1. NHẬN XÉT
 • 4.1.1. Ưu điểm
 • 4.1.2. Nhược điểm
 • 4.2. KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN

Ngoài ra, Để làm được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Kế Toán đạt điểm cao, các bạn sinh viên có thể lựa chọn đề tài báo cáo thực tập Kế toán kinh phí và xác định kết quả hoạt động Kinh Doanh tại Bệnh Viện, đây là một đề tài ít bạn sinh viên lựa chọn bởi vì mức độ đề tài này là trung bình khó, dành cho các bạn sinh viên học lực khá trở lên. Tuy nhiên các bạn sinh viên có thể đạt điểm cao, nếu cố gắng nghiên cứu tập chung viết bài, tham khảo các nguồn bổ ích với tài liệu sau.

Ngoài ra, sử dụng vụ viết thuê báo cáo thực tập bên mình có chia sẻ nhiều mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp khác, nếu như các bạn chưa thấy đề cương này phù hợp thì có thể tham khảo nhiều mẫu đề cương khác tại đây nhé.

====>>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập kế toán tại Bệnh viện

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo