Đề cương Kế Toán Mua Bán Hàng Hóa Tại Công Ty Phát Hành Sách

Rate this post

Sau đây là mẫu đề báo cáo thực tập Ngành Kế toán với đề tài Đề cương Kế Toán Mua Bán Hàng Hóa Tại Công Ty Phát Hành Sách. Tài liệu này được Thực Tập Tốt Nghiệp sưu tầm từ nhiều nguồn báo cáo thực tập đạt điểm cao của các công trình sinh viên khóa trước, hy vọng với nội dung bài viết Kế Toán Mua Bán Hàng Hóa Tại Công Ty Phát Hành Sách này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên làm Báo cáo thực tập về Kế toán có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Trên website còn có nhiều nội dung khác tương tự về cơ sở lý luận, thực trạng khái niệm, đặc điểm và những bài mẫu hoàn chỉnh về bài báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng, các bạn có thể tham khảo những bài viết tại đây.

===>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập ngành Kế Toán

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU Kế Toán Mua Bán Hàng Hóa Tại Công Ty Phát Hành Sách

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH TP.HỒ CHÍ MINH – NHÀ SÁCH FAHASA BÌNH THUẬN

 • Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
 • Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty
 • Tổ chức bộ máy quản lý công ty
 • Tổ chức công tác kế toán tại công ty
 • 1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
 • 1.4.2. Nhiệm vụ của các bộ phận
 • 1.4.3. Hệ thống sổ kế toán
 • Thiếu chứng từ, tài khoản, báo cáo

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA TẠI VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH TP.HỒ CHÍ MINH – NHÀ SÁCH FAHASA BÌNH THUẬN

 • 2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh
 • 2.3 Nguyên tắc Tính giá Nhập – Xuất hàng hóa
 • 2.5 Kế toán mua hàng hóa
 • 2.5.1 Các phương thức mua hàng và thanh toán
 • 2.5.2 Các loại chứng từ sử dụng
 • 2.5.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.5.4 Sổ kế toán chi tiết
 • 2.6 Kế toán bán hàng hóa
 • 2.6.1 Kế toán chi tiết hàng hóa
 • 2.6.2 Kế toán bán hàng và ghi nhận doanh thu bán hàng
 • 2.6.2.1 Khái niệm về doanh thu
 • 2.6.2.2 Các phương thức bán hàng và thanh toán
 • 2.6.2.3 Chứng từ sử dụng
 • 2.6.2.4 Tài khoản
 • 2.6.2.5 sổ chi tiết

CHƯƠNG 3: THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA TẠI VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH TP.HỒ CHÍ MINH – NHÀ SÁCH FAHASA BÌNH THUẬN

 • ViẾt theo quy trình kế toán
 • 3.1 Kế toán mua hàng
 • 3.1.1 Quy trình kế toán
 • 3.1.2 Diển giải quy trình
 • 3.2 Kế toán mua hàng
 • 3.2.1 Quy trình kế toán
 • 3.2.2 Diển giải quy trình

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ TRONG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH 

 • 3.1 Nhận xét
 • 3.1.1 Về kế toán mua hàng
 • 3.1.2 Về kt bán bàng
 • 3.2 Kiến nghị
 • Tìm nhược điểm trong kế toán để kiến nghị

KẾT LUẬN

Ngoài ra, Để làm được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Kế Toán đạt điểm cao, các bạn sinh viên có thể lựa chọn đề tài báo cáo thực tập Kế Toán Mua Bán Hàng Hóa Tại Công Ty Phát Hành Sách, đây là một đề tài ít bạn sinh viên lựa chọn bởi vì mức độ đề tài này là trung bình khó, dành cho các bạn sinh viên học lực khá trở lên. Tuy nhiên các bạn sinh viên có thể đạt điểm cao, nếu cố gắng nghiên cứu tập chung viết bài, tham khảo các nguồn bổ ích với tài liệu sau.

2. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MÊ LINH

LỜI MỞ ĐẦU

Hàng hóa là yếu tố quan trọng không thể thiếu trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là trong doanh nghiệp thương mại. Hàng hóa là công cụ để vận hành các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Chất lượng hàng hóa ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. Vì thế việc sử dụng hiệu quả hàng hóa là vô cùng quan trọng. Hàng hóa trong doanh nghiệp rất đa dạng về chủng loại nên yêu cầu phải có điều kiện bảo quản tốt và thận trọng.

Chính vì những lí do trên mà công tác quản lý và hạch toán hàng hóa là cần thiết trong mỗi công ty. Khi hàng hóa được quản lý tốt sẽ góp phần xác định được chiến lược kinh doanh cho công ty làm giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho công ty. Vì vậy qúa trình thu mua bảo quản, sử dụng , hạch toán hàng hóa có ý nghĩa quan trọng.

Xuất phát từ những lí do trên, với những kiến thức đã được học ở trường và thời gian thực tập tại công ty TNHH Thương Mại Mê Linh, em đi sâu nghiên cứu đề tài :”Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty TNHH Thương Mại Mê Linh “

Kết cấu đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận , được chia làm 3 chương :

 • Chương I. Lý luận chung về công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp.
 • Chương II. Thực trạng công tác kế toán hàng hóa tại công ty TNHH Thương Mại Mê Linh.
 • Chương III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty TNHH Thương Mại Mê Linh.

Do trình độ và thời gian thực tập có hạn nên bài viết còn nhiều thiếu sót , em mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn.

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP

 • 1.1. Những vấn đề chung về kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp
 • 1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp
 • 1.1.2. Khái niệm và đặc điểm hàng hóa trong doanh nghiệp
 • 1.1.3. Yếu tố quản lý và nhiệm vụ kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp
 • 1.1.4. Phân loại và tính giá hàng hóa trong doanh nghiệp
 • 1.2. Tổ chức kế toán chi tiết hàng hóa trong doanh nghiệp
 • 1.2.2. Kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp đối chiếu luân chuyển
 • 1.2.3. Kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp số dư
 • 1.3. Tổ chức kế toán tổng hợp hàng hóa trong doanh nghiệp
 • 1.3.1. Kế toán hàng hóa theo phương pháp kê khai thường xuyên
 • 1.3.2. Kế toán tổng hợp hàng hóa theo phương pháp kiểm kê định kỳ
 • 1.4. Kiểm kê hàng hóa tồn kho
 • 1.4.1. Khái niệm
 • 1.4.2. Phương pháp hạch toán khi kiểm kê
 • 1.4.3. Xử lý kết quả kiểm kê và đánh giá lại hàng hóa
 • 1.5. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 • 1.6. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán vào công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp
 • 1.6.1. Hình thức kế toán nhật ký chung
 • 1.6.2. Hình thức kế toán Nhật ký- Sổ cái
 • 1.6.3.Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
 • 1.6.3.Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
 • 1.6.4. Hình thức kế toán trên máy vi tính

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MÊ LINH

 • 2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Thương Mại Mê Linh
 • 2.1.1. Lịch sử hình thành , phát triển và đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thương Mại Mê Linh
 • 2.1.2. Đặc điểm của bộ máy quản lý tại công ty TNHH Thương Mại Mê Linh
 • 2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Thương Mại Mê Linh
 • 2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán hàng hóa tại công ty TNHH Thương Mại Mê Linh
 • 2.2.3. Kế toán chi tiết hàng hóa tại công ty
 • 2.2.4. Kế toán tổng hợp hàng hóa tại công ty TNHH Thương mại Mê Linh

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆNCÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MÊ LINH

 • 3.1. Đánh giá chung về công tác quản lý hàng hóa tại công ty
 • 3.1.1. Ưu điểm
 • 3.1.2. Nhược điểm
 • 3.2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý hàng hóa tại công ty TNHH Thương mại Mê Linh
 • 3.2.1. Hoàn thiện về việc hiện đại hóa công tác kế toán.
 • 3.2.2. Hoàn thiện việc lập sổ danh điểm hàng hóa
 • 3.2.3. Hoàn thiện về việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 • 3.2.4. Hoàn thiện công tác kiểm kê hàng hóa tồn kho
 • 3.2.5. Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

3. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty Cổ phần Alpha

LỜI MỞ ĐẦU

Trong các doanh nghiệp thương mại thì hàng hóa là vấn đề quan trọng nhất. Do đó, việc tổ chức quản lý hàng hóa trong công ty phải được thực hiện tốt thì mới có thể đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

Chính vì vậy là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực buôn bán hàng hóa, công ty Cổ phần Alpha luôn luôn đặt việc tổ chức quản lý hàng hóa lên hàng đầu. Từ khâu tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm nguồn hàng, dự trữ và bảo quản hàng hóa đến khâu tiêu thụ hàng hóa đều có xây dựng kế hoạch cụ thể.

Công tác kế toán hàng hóa do đó cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Từ kế toán hàng mua, thủ kho, kế toán hàng bán đều phải có sự kết hợp chặt chẽ với nhau, tạo ra một hệ thống quản lý có hiệu quả để mang lại kết quả hoạt động tốt nhất cho công ty.

Nhận thức được điều đó, trong quá trình thực tập tại công ty Cổ phần Alpha, em đã có cơ hội được tìm hiểu về hệ thống quản lý nói chung và hệ thống kế toán nói riêng của công ty, các phần hành kế toán, các phương pháp kế toán mà công ty đang áp dụng cũng như các mặt hàng mà công ty đang buôn bán. Và được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của các cô chú, anh chị trong công ty, đặc biệt là phòng kế toán, cũng với sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai Linh em đã lựa chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty Cổ phần Alpha ” cho khóa luận tốt nghiệp của mình.

Nội dung của khóa luận bao gồm 3 chương:

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại.
 • Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán hàng hóa tại Công ty cổ phần Alpha

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty cổ phần Alpha.

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

 • 1.1. Những vấn đề chung về công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
 • 1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
 • 1.1.2. Yêu cầu về quản lý hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
 • 1.1.3. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán hàng hóa
 • 1.1.4. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá hàng hóa
 • 1.1.4.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại hàng hóa
 • 1.1.4.2. Tính giá hàng hóa
 • 1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
 • 1.2.1: Kế toán chi tiết hàng hóa
 • 1.2.1.1: Phương pháp thẻ song song
 • 1.2.1.2: Phương pháp sổ số dư
 • 1.2.1.3: Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
 • 1.2.2. Kế toán tổng hợp hàng hóa
 • 1.2.2.1. Kế toán tổng hợp hàng hóa theo phương pháp kê khai thường xuyên
 • 1.2.2.1. Kế toán tổng hợp hàng hóa theo phương pháp kiểm kê định kỳ
 • 1.2.2.3. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 • 1.3: Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế toán hàng hóa
 • 1.3.1: Hình thức nhật ký chung
 • 1.3.2: Hình thức Nhật ký sổ cái
 • 1.3.2: Hình thức nhật ký chứng từ
 • 1.3.4: Hình thức chứng từ ghi sổ
 • 1.3.5: Hình thức kế toán máy

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA

 • 2.1. Giới thiệu chung về công ty
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và đặc điểm của công ty
 • 2.1.1.1. Thông tin về công ty
 • 2.1.1.2. Thuận lợi, khó khăn và thành tích của công ty cổ phần Alpha
 • 2.1.1.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cổ phần Alpha
 • 2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần Alpha
 • 2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ở công ty
 • 2.1.2.2. Các chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại công ty
 • 2.1.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán
 • 2.1.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán
 • 2.1.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính
 • 2.2. Thực trạng công tác kế toán hàng hóa tại Công ty cổ phần Alpha
 • 2.2.1. Đặc điểm hàng hóa tại công ty
 • 2.2.2: Kế toán chi tiết hàng hóa tại công ty
 • 2.2.3. Kế toán tổng hợp hàng hóa
 • 2.2.3.1. Chứng từ sử dụng
 • 2.2.3.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.3.3. Quy trình hạch toán
 • 2.2.3.4. Ví dụ minh họa

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA

 • 3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán hàng hóa tại công ty
 • 3.1.1. Ưu điểm
 • 3.1.2. Nhược điểm
 • 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty cổ phần Alpha
 • 3.2.1. Hoàn thiện việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 • 3.2.2. Hoàn thiện về chứng từ kế toán
 • 3.2.3. Hiện đại hóa công tác kế toán
 • 3.2.4. Một số giải pháp khác:
 • KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ngoài ra, sử dụng vụ viết thuê báo cáo thực tập bên mình có chia sẻ nhiều mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp khác, nếu như các bạn chưa thấy đề cương này phù hợp thì có thể tham khảo nhiều mẫu đề cương khác tại đây nhé.

====>>>> KHO 99 + Báo cáo Kế Toán Mua Bán Hàng Hóa

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo