Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty xăng dầu

Rate this post

Bài viết này Thuctap chia sẻ cho các bạn về Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty xăng dầu. Đây là mẫu Báo cáo thực tập về kế toán tại công ty xăng dầu, tài liệu tuyệt vời này cực kì phù hợp với các bạn sinh viên đang học kế toán và đang làm các đề tài tương tự. Mẫu Báo cáo thực tập tốt nghiệp 9đ này xứng đáng để các bạn tham khảo, tham khảo thêm nhiều tài liệu liên quan hơn tại trang của Thuctap. 

Ngoài ra, Thuctap còn nhận thêm dịch vụ viết thuê Báo cáo thực tập, Tiểu luận, luận văn thạc sĩ,… đa dạng phong phú hơn, liên hệ trực tiếp qua zalo.


Lời nói đầu về đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích

Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI tháng 12 năm 1986 đã chỉ rõ xoá bỏ nền sản xuất tập trung quan liêu bao cấp, chuyển nền kinh tế nước ta sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN có sự quản lý vĩ mô của nhà nước, đồng thời phát triển nền kinh tế hàng hoá đa dạng nhiều thành phần kinh tế khác nhau. Trong sự phát triển các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp tự do cạnh tranh trong khuôn khổ cho phép của nhà nước chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Do đó để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự vận động sản xuất kinh doanh theo cơ chế lấy thu bù chi, tự lấy thu nhập của mình để bù đắp những chi phí bỏ ra và đảm bảo có lãi.

Để thực hiện và đạt được điều đó đòi hỏi các đơn vị phải quan tâm tất cả các khâu trong quá trình sản xuất, từ khi bỏ vốn ra đến khi thu vốn về, đảm bảo thu nhập cho đơn vị và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước đồng thời thực hiện tái sản xuất mở rộng. Muốn vậy các đơn vị kinh doanh phải thực hiện một cách tổng hoà nhiều biện pháp kinh tế, trong đó biện pháp trước tiên là thực hiện quản lý kinh tế có hiệu quả nhất, phản ánh khách quan và giám sát có hiệu quả quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Đối với các doanh nghiệp thì kế toán cung cấp toàn bộ những thông tin hoạt động kinh tế tài chính phát sinh ở doanh nghiệp. Giúp ban lãnh đạo công ty điều hành quản lý các hoạt động, đạt được hiệu quả cao. Kế toán phản ánh toàn bộ tài sản có hiệu quả và sự vận động của tài sản trong doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ tài sản và nâng cao hiệu sử dụng tài sản, kế toán phản ánh đầy đủ các chi phí phát sinh và báo cáo kết quả kinh doanh ở mỗi quý, mỗi năm, mỗi niên độ kế toán. Ngoài ra kế toán còn có vai trò kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh tế tài chính trong đơn vị và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp để chủ động trong việc sản xuất kinh doanh.

XEM THÊM: DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP

Đối với Nhà nước, công tác kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc quản lý nền kinh tế tài chính trong nước. Thông qua công tác kế toán mà Nhà nước có thể biết được sự biến đổi tài chính trên thị trường. Là công cụ quan trọng để tính toán, kiểm tra việc chấp hành ngân sách của đơn vị kế toán đối với nhà nước, giúp nhà nước quản lý điều hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường và sự phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế.

Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một phần trong công tác tổ chức kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Việc quản lý tốt tiềnlương trong các doanh nghiệp góp phần tích luỹ xã hội, giảm chi phí trong giá thành sản phẩm, khuyến khích tinh thần tự giác trong lao động của công nhân viên và làm cho họ quan tâm hơn đến kết quả sản xuất, thúc đẩy họ phát huy khả năng sáng kiến cải tiến kĩ thuật, nâng cao tay nghề, tăng năng suất lao động, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và các thành phần kế toán nói chung đặc biệt là phương pháp tính toán, hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương thực sự trở thành một phương tiện kinh tế quan trọng có chức năng là “đòn bảy kinh tế”.

Nhận thức được vai trò của kế toán đặc biệt là kế toán tiềnlương và các khoản trích theo lương trong việc quản lý chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thời gian qua thực tập tại Công ty TNHH xăng dầu Thành Linh em đã chọn làm báo cáo với chuyên đề: “Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH xăng dầu Thành Linh” nhằm mục đích trau dồi và phát huy những kiến thức thực tiễn giúp cho phần lý luận đã được học trong nhà trường đề ra công tác có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian thực tập được sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của tất cả các cô, chú, anh chị trong phòng tổ chức hành chính- kế toán đã cung cấp các số liệu liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh cũng như kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương cùng với sự nỗ lực của bản thân em đã hoàn thành chuyên đề này.

XEM THÊM: KHO 999+ TÀI LIỆU BÁO CÁO THỰC TẬP

* Nội dung chuyên đề gồm các phần sau:

Phần thứ nhất

– Đặc điểm tình hình chung ở Công ty TNHH xăng dầu Thành Linh

– Tổ chức kế toán trong công ty

Phần thứ hai

– Nội dung chuyên đề “Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương”.

– Lý luận chung về hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

– Thực trạng tổ chức công tác kếtoán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty.

Phần thứ ba:

– Một số ý kiến đề xuất để hoàn thiện công tác kế toán ở Công ty TNHH xăng dầu Thành Linh.

– Đánh giá ưu, nhược điểm trong công tác hạch toán kế toán ở Công ty.

– Các biện pháp cụ thể để hoàn thiện công tác kế toán ở Công ty.

Phần kết luận: Đánh giá chung về chuyên đề tiền lương và các khoản trích theo lương.

XEM THÊM: TRỌN BỘ BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN

Đề cương Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

Phần thứ nhất: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG Ở CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THÀNH LINH

I. Tình hình thực tế ở Công ty TNHH xăng dầu Thành Linh

1. Khái quát lịch sử phát triển của Công ty TNHH xăng dầu Thành Linh

2. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH xăng dầu Thành Linh

Phần thứ hai: NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ “TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG”

I. Lý luận chung về hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

1. Khái niệm

2. Nội dung ý nghĩa

3. Nhiệm vụ

4. Phân loại

5. Thực trạng về công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH xăng dầu Thành Linh

5.1. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH xăng dầu Thành Linh

5.2. Chứng từ ban đầu về tiền lương và các khoản trích theo lương

5.3. Tổ chức tính lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH xăng dầu Thành Linh

5.4. Trình tự hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

5.5. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương

Phần thứ ba: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THÀNH LINH

Ưu điểm, nhược điểm trong công tác kế toán ở công ty

PHẦN KẾT LUẬN

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Cty xăng dầu
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Cty xăng dầu

Đặc điểm tình hình chung ở Công ty TNHH Xăng Dầu 

Việc tổ chức công tác kế toán nói chung và công tác “kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương” nói riêng phải căn cứ vào đặc điểm, quy trình công nghệ và đặc điểm công tác quản lý. Do đó trước khi di sâu vào nghiên cứu thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH xăng dầu Thành Linh, ta cần xem xét một số đặc điểm chung của công ty có chi phối đến việc kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

Tình hình thực tế ở Công ty TNHH xăng dầu Thành Linh

Khái quát lịch sử phát triển của Công ty TNHH xăng dầu Thành Linh

Công ty TNHH xăng dầu Thành Linh là một công ty còn non trẻ mặc dù công ty mới thành lập nhưng công ty có sự phát triển vượt bậc cả về chất và lượng.

Công ty TNHH xăng dầu Thành Linh

Tên giao dịch: Công ty TNHH xăng dầu Thành Linh

Trụ sở chính: Xã Tân Tiến – Vĩnh Tường- Vĩnh Phú

Để có thể thực hiện nhiệm vụ kinh doanh công ty có cơ cấu vốn như sau:

Tổng số vốn: 10.000.000.000 đ (10 tỷ đồng)

Vốn cố định: 7.150.000.000đ (7 tỉ một trăm năm mươi triệu đồng)

Công ty TNHH xăng dầu Thành Linh được thành lập năm 2005 đến nay công ty hoạt động được gần 2 năm. Là doanh nghiệp ở trục đường chính: xã Tân Tiến- Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc cho nên rất thuận lợi cho việc buôn bán kinh doanh cửa hàng xăng dầu của đơn vị.

Cơ sở hạ tầng bao gồm tổng diện tích đất được giao là: 2957m2 thời hạn sử dụng là 49 năm. Để Công ty TNHH xăng dầu Thành Linh – Vĩnh Phúc đầu tư xây dựng nơi làm việc và hoạt động sản xuất.

Trải qua không ít những thăng trầm, công ty đã khẳng định vị trí trên thị trường. Công ty đã kết hựop hài hoà giữa nhu cầu thị trường, lợi thế kinh doanh với khả năng cung cấp dịch vụ đã được mở rộng, một mặt nâng cao thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên, mặt khác, đảm bảo phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế nước ta hiện nay.

XEM THÊM: MẪU LÀM BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP ĐIỂM CAO

* Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của công ty

+ Chức năng:

Kinh doanh cung cấp dịch vụ hàng hoá cung ứng và thiết bị phục vụ cho nhu cầu người tiêu dùng. Mặt hàng kinh doanh chủ yếu của công ty là xăng dầu nhớt.

+ Nhiệm vụ

Quảng cáo, marketing giới thiệu sản phẩm nhằm thu hút nhiều khách hàng tiêu thụ sản phẩm.

– Xây dựng và giáo dục cán bộ công nhân viên nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy chế về quản lý lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, bảo vệ cơ quan… (các nội quy, quy chế về quản lý lao động, vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ, bảo vệ cơ quan… (các nội quy, quy chế đều được giám đốc thông qua).

– Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động như chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, KPCĐ, bảo hộ lao động… và các chế độ khác quy định trong bộ luật lao động.

* Cơ cấu tổ chức quản lý và chỉ đạo kinh doanh phù hợp với cơ chế quản lý và cơ chế kinh doanh của công ty. Công ty đã bố trí bộ máy quản lý phản ánh qua sơ đồ sau:

Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH xăng dầu Thành Linh

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH xăng dầu Thành Linh
Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH xăng dầu Thành Linh

Ghi chú:

Quan hệ chỉ đạo

Quan hệ cung cấp số liệu

– Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban

+ Giám đốc: là người chịu trách nhiệm điều hành trên toàn doanh nghiệp, là người xây dựng kế hoạch kinh doanh trực tiếp chỉ đạo ký các hợp đồng kinh tế, tìm các đối tác kinh doanh, trực tiếp quản lý nguồn vốn và là người chi tài khoản của công ty.

+ Phòng Kế toán: Với nhiệm vụ hạch toán các nhiệm vụ kinh tế, kiểm tra sử dụng và bảo toàn nguồn vốn, đồng thời chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về số liệu báo cáo.

+ Phòng Tổ chức: Nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức, sắp xếp nhân lực đến văn phòng, đến cửa hàng khi cần thiết.

+ Phòng Kế hoạch nghiệp vụ: Nhiệm vụ chính là tập hợp kế hoạch cho công ty sau khi lập song phải trình lên do giám đốc quyết định.

+ Phòng kinh doanh – cửa hàng: chính là các cửa hàng trực tiếp cung cấp dịch vụ cho toàn xã hội.

Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH xăng dầu Thành Linh

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được bộ phận kế toán tiến hành hạch toán. Bộ máy kế toán của công ty được bố trí như sau:Sơ đồ

Sơ đồ 2: Tổ chức bộ máy kế toán

Tổ chức bộ máy kế toán công ty xăng dầu
Tổ chức bộ máy kế toán công ty xăng dầu

 

Ghi chú:

Quan hệ chỉ đạo

Quan hệ cung cấp số liệu

Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy kế toán

+ Kế toán trưởng: Kiêm kế toán tổng hợp phụ trách chung toàn phòng là người đứng đầu bộ máy kế toán chỉ đạo tổ chức toàn diện công tác kỹ thuật thống kê thông tin kế toán và hệ thống kế toán trong công ty.

+ Kế toán thanh toán chịu trách nhiệm trước các khoản thu chi trong nội bộ công ty các khoản kế toán với các đơn vị khác.

+ Kế toán ngân hàng: Theo dõi tình hình thu, chi tiền gửi ngân hàng, làm thủ tục vay vốn giúp lãnh đạo trong việc theo dõi nợ ngân hàng đúng hạn, đúng cam kết trong kế ước vay.

+ Kế toán vật tư, BHXH: Theo dõi khối lượng nhập, xuất, tồn nguyên vật liệu, tính toán lương, các khoản trích theo lương.

+ Kế toán giá thành: Theo dõi giá thành trong mọi hoạt động nhập, xuất của công ty và các khoản chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh.

+ Thủ quỹ: Theo dõi tình hình thu, chi toàn bộ tiền mặt trong công ty.

+ Kế toán chuyển khoản: Quản lý chỉ đạo tổ chức toàn diện công tác kỹ thuật thống kê thông tin kế toán và hệ thống trong công ty, theo dõi mọi hoạt động của công ty thuộc mình quản lý.

Hình thức sổ kế toán mà công ty sử dụng

Công ty TNHH xăng dầu Thành Linh có quy mô lớn, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thường xuyên, kết hợp với đội ngũ kế toán có trình độ tương đối cao, năng động. Do đó công ty thực hiện áp dụng hình thức kế toán “Nhật ký chứng từ” với kỳ hạch toán là tháng.

Sơ đồ 3: Hình thức kế toán “Nhật ký chứng từ”

Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ
Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ

Ghi chú:

Ghi hàng ngày

Đối chiếu kiểm tra

Ghi cuối tháng

Quá trình sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp

Công ty TNHH xăng dầu Thành Linh mặt hàng chính là xuất nhập khẩu xăng dầu bao gồm:

– Xăng Ago, Xăng A92, xăng A90

– Dầu Dielel, diozen

– Các loại nhớt: Vitta, Vilube 50, mỡ, bảo hiểm xe máy, dầu cầu

DOWNLOAD


Tải miễn phí tham khảo ngay các bài tài liệu về Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty xăng dầu và các tài liệu liên quan khác trên trang Thuctap.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo