Khóa luận ngành luật Tình Tiết Giảm Nhẹ Trách Nhiệm Hình Sự

Rate this post

Sau đây là mẫu đề tài khóa luận tốt nghiệp Ngành Luật với đề tài Khóa luận ngành luật Tình Tiết Giảm Nhẹ Trách Nhiệm Hình Sự. Tài liệu này được Thực Tập Tốt Nghiệp sưu tầm từ nhiều nguồn khóa luận tốt nghiệp đạt điểm cao của các công trình sinh viên khóa trước, hy vọng với nội dung bài viết Khóa luận ngành luật Tình Tiết Giảm Nhẹ Trách Nhiệm Hình Sự này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên làm Báo cáo thực tập về ngành luật có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, Trên website còn có nhiều nội dung khác tương tự về cơ sở lý luận, thực trạng khái niệm, đặc điểm và những bài mẫu hoàn chỉnh về bài Khóa luận tốt nghiệp ngành, các bạn có thể tham khảo những bài viết tại đây.

===>>>KHO ĐỀ TÀI Báo cáo thực tập Luật Hình sự

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ LẬP PHÁP HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

 • Khái niệm và đặc điểm các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
 • Khái niệm trách nhiệm hình sự
 • Khái niệm về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
 • Đặc điểm của các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phân loại các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
 • Quy định của pháp luật hình sự về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trước năm 1985
 • Quy định của Bộ luật hình sự năm 1985 về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
 • Quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

CHƯƠNG II: Các Tình Tiết Giảm Nhẹ Trách Nhiệm Hình Sự Việt Nam Theo Quy Định Của Bộ luật hình sự Hiện Hành – Thực Tiễn Và Giải Pháp

 • 2.1 Quy định về cac tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của BLHS hiện hành
 • 2.1.1 Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm
 • 2.1.2  Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả
 • 2.1.3 Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng
 • 2.1.4 Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết
 • 2.1.5 Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội
 • 2.1.6 Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra
 • 2.1.7 Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra
 • 2.1.8 Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn
 • 2.1.9 Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọn
 • 2.1.10 Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức
 • 2.1.11 Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra
 • 2.1.12 Phạm tội do lạc hậu
 • 2.1.12 Người phạm tội là phụ nữ có thai
 • 2.1.13 Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên
 • 2.1.14 Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng
 • 2.1.15 Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình
 • 2.1.16 Người phạm tội tự thú
 • 2.2 thực tiễn áp dụng các quy định về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại tĩnh trà vinh
 • 2.3 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng áp dụng các quy định về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Văn bản quy phạm pháp luật

 1. Hiến pháp 2013
 2. Bộ luật hình sự năm 1985
 3. Bộ luật hình sự năm 1999
 4. Bộ luật hình sự năm 2015 sữa đổi bổ sung 2017

Sách, báo giáo trình

 1. Nguyễn Ngọc Hòa (2017), Bình luận khoa học Bộ luật hình sự 2015 sữa đổi bổ sung 2017 (phần chung), Nxb Tư pháp, Hà Nội.
 2. Trần Văn Biên – Đinh Thế Hưng, Bình luận khoa học Bộ luật hình sự 2015 sữa đổi bổ sung 2017, Nxb Thế giới.
 3. Đinh Văn Quế (2018), Bình luận khoa học Bộ luật hình sự 2015 ( Phần thứ nhất những quy định chung bình luận chuyên xâu), Nxb thông tin và truyền thông, Hà Nội.
 4. Đại học luật Hà Nội (2017), Giáo trình luật hình sự Việt Nam (phần chung), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

Ngoài ra, Để làm được một bài Khóa luận tốt nghiệp Ngành Luật đạt điểm cao, các bạn sinh viên có thể lựa chọn đề tài Khóa luận ngành luật Tình Tiết Giảm Nhẹ Trách Nhiệm Hình Sự, đây là một đề tài ít bạn sinh viên lựa chọn bởi vì mức độ đề tài này là trung bình khó, dành cho các bạn sinh viên học lực khá trở lên. Tuy nhiên các bạn sinh viên có thể đạt điểm cao, nếu cố gắng nghiên cứu tập chung viết bài, tham khảo các nguồn bổ ích với tài liệu sau.

Ngoài ra, sử dụng vụ viết thuê báo cáo thực tập bên mình có chia sẻ nhiều mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp khác, nếu như các bạn chưa thấy đề cương này phù hợp thì có thể tham khảo nhiều mẫu đề cương khác tại đây nhé.

====>>>> KHO 99 + Đề cương chi tiết báo cáo thực tập

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo