Lời mở đầu tài sản lưu động sử dụng hiệu quả

Rate this post

Dưới đây Thuctaptotnghiep chia sẻ cho các bạn về Lời mở đầu tài sản lưu động sử dụng hiệu quả trong doanh nghiệp chọn lọc từ các bài điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài báo cáo thực tập kế toán. Các bạn tham khảo các mẫu dưới đây để hoàn thành thật tốt bài làm của mình nha.

Lưu ý: Trong quá trình làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu các bạn gặp khó khăn về đề tài hay chưa có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ làm báo cáo thực tập trọn gói qua:

SĐT  / Zalo: https://zalo.me/0934536149


1. Lời mở đầu tài sản lưu động sử dụng hiệu quả

 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Một doanh nghiệp tồn tại và phát triển vì nhiều mục tiêu khác nhau, song mục tiêu bao trùm nhất là tối đa hoá giá trị tài sản cho các chủ sở hữu.

Để thực hiện mục tiêu tối đa hoá giá trị tài sản của chủ sở hữu, vấn đề sử dụng tài sản trở thành một trong những nội dung quan trọng trong quản trị tài chính. Sử dụng tài sản một cách hiệu quả giúp cho quá trình sản xuất kinh doanh tiến hành bình thường với hiệu quả kinh tế cao nhất, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và làm tăng giá trị tài sản của chủ sở hữu.

Trong thời kỳ nền kinh tế hội nhập như hiện nay, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững cần phải có chiến lược và bước đi thích hợp. Trước tình hình đó, vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản càng được đặc biệt quan tâm.

 Công ty cổ phần Hàng Hải Hà Nội (MARINA HANOI) trực thuộc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh bất động sản; kinh doanh các dịch vụ vận tải đa phương thức và hỗ trợ vận tải đa phương thức. Trong những năm qua, công ty đã quan tâm đến vấn đề hiệu quả sử dụng tài sản và đã đạt được những thành công nhất định. Nhờ đó, khả năng cạnh tranh cũng như uy tín của Công ty ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, hiệu quả sử dụng tài sản vẫn còn thấp so với mục tiêu. Thực tế đó ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu quả hoạt động của Công ty. Trước yêu cầu đổi mới, để có thể đứng vững và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản là một trong những vấn đề hết sức cấp thiết đối với công ty.

Từ thực tế đó, đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty cổ phần Hàng Hải Hà Nội ” đã được lựa chọn nghiên cứu.

 1. Mục đích nghiên cứu
 •  – Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.
 • – Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần Hàng Hải Hà Nội.
 • – Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần Hàng Hải Hà Nội.
 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 •  – Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả sử dụng tài sản hữu hình, tài sản thực của doanh nghiệp.
 • – Phạm vi nghiên cứu: Hiệu quả sử dụng tài sản của công ty cổ phần Hàng Hải Hà Nội giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2006.
 1. Phương pháp nghiên cứu

 Dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, các phương pháp được sử dụng trong quá trình viết luận văn: Phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp điều tra nghiên cứu, phương pháp chọn mẫu.

 1. Kết cấu luận văn

Đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần Hàng Hải Hà Nội

Ngoài các phần mở đầu, kết luận, mục lục và tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương như sau:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.
 • Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần Hàng Hải Hà Nội.
 • Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần Hàng Hải Hà Nội.

Xem thêm: Đề cương tài sản lưu động sử dụng hiệu quả


2. Lời mở đầu tài sản lưu động sử dụng hiệu quả

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước trong những năm gần đây, các doanh nghiệp ở Việt Nam cũng đang có những bước phát triển mới và đóng góp phần nào trong sự phát triển chung của đất nước. Riêng đối với doanh nghiệp nhà nước, quá trình quản lý doanh nghiệp đã có nhiều thay đổi kể từ khi chuyển đổi cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường. Trong thời kỳ bao cấp, các doanh nghiệp nhà nước hoàn toàn sản xuất theo kế hoạch mà nhà nước giao cho nên hoạt động của nó rất trì trệ và mang tính thụ động. Song kể từ khi chuyển sang cơ chế thị trường, các doanh nghiệp nhà nước phải tự định hướng cho hoạt động của mình, chủ động trong các kế hoạch sản xuất. Với môi trường kinh doanh ngày càng mang tính cạnh tranh và có nhiều biến động, các doanh nghiệp luôn phải có những chính sách quản lý phù hợp để đạt được mục tiêu tối đa hoá giá trị tài sản của chủ sở hữu.

 Trình độ quản lý là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu của mình, mỗi doanh nghiệp phải quản lý và sử dụng nguồn vốn cũng như tài sản của doanh nghiệp mình một cách có hiệu quả. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà trong thời gian thực tập tại xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí miền bắc, em đã đi sâu vào nghiên cứu hiệu quả sử dụng tài sản lưu động và lựa chọn đề tài : “Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí miền bắc” với mong muốn đưa ra được những biện pháp để có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại xí nghiệp.

Trong luận văn này em đã tiếp cận vấn đề từ việc đưa ra những lý luận về phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động, rồi tìm hiểu thực trạng và đánh giá thực trạng sử dụng tài sản lưu động tại xí nghiệp, trong đó sử dụng hai phương pháp đánh giá là phương pháp tỷ số và phương pháp so sánh. Từ đó tìm ra những điểm mạnh và những mặt còn hạn chế và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí miền bắc.

Luận văn này bao gồm 3 chương:

 • Chương 1: Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí miền bắc. Phần này là những lý luận chung về doanh nghiệp, về tầm quan trọng của việc nghiên cứu hiệu quả sử dụng tài sản lưu động cũng như nội dung và phương pháp để nghiên cứu đánh giá.
 • Chương 2: Thực trạng sử dụng tài sản lưu động tại xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí miền bắc. Đây là phần thực tiễn hoạt động của xí nghiệp. Trong chương này bên cạnh việc giới thiệu về lịch sử hình thành, quá trình phát triển, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của xí nghiệp là việc đi sâu vào tìm hiểu tình hình sử dụng tài sản lưu động của xí nghiệp trong ba năm 2000, 2001, 2002; phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của xí nghiệp trong ba năm này.
 • Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí miền bắc. Chương này bao gồm phương hướng hoạt động của xí nghiệp trong thời gian tới và những giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của xí nghiệp trên cơ sở lý luận và phân tích thực tiễn của hai chương trên.

Do trình độ lý luận và nhận thức còn hạn chế nên luận văn này không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo để đề tài thêm hoàn thiện.

Xem thêm: Kiến nghị – Giải pháp tài sản lưu động sử dụng hiệu quả


3. Lời mở đầu tài sản lưu động sử dụng hiệu quả

1. Tính cấp thiết của đề tài

Ngày 11/1/2007 là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình mở cửa, hội nhập  khi Việt Nam trở thành viên chính thức thứ 150 của Tổ chức kinh tế thế giới WTO. Hơn 10 năm qua, với sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước, nhân dân và các tổ chức kinh tế, Việt Nam đã ngày càng chứng tỏ được vị thế của mình trên trường quốc tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục tăng qua các năm (năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 7,02% – là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực ASEAN trong năm 2019), kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam ngày càng được cải thiện (năm 2019, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt trên 516 tỷ USD, thặng dư thương mại năm 2019 đạt khoảng 9,94 tỷ USD); nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI liên tục đổ vào nền kinh tế Việt Nam (năm 2019, tổng vốn đăng ký đạt trên 38 tỷ USD – thuộc Top 3 nước có đầu tư nước ngoài lớn nhất khu vực ASEAN),…Đây vừa là cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước có thể cạnh tranh, mở rộng thị trường sang các nước khác trong khu vực cũng như trên thế giới, nhưng cũng là thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp khi các doanh nghiệp nước ngoài được thâm nhập vào thị trường Việt Nam. Do đó, để tồn tại và phát triển trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp trong nước không ngừng học hỏi, năng động, sáng tạo, nắm bắt thông tin nhanh nhạy,phát huy tốt những lợi thế của mình…

            Để thực hiện được mục tiêu trên, vấn đề tiên quyết các doanh nghiệp cần phải giải quyết đó là quản lý tốt các nguồn lực của doanh nghiệp, đặc biệt là tài sản ngắn hạn – là những khoản mục có khả năng chuyển đổi dễ dàng, có tính thanh khoản cao và là một trong những nhân tố quyết định đến việc một doanh nghiệp có tồn tại được trên thương trường hay không? Vậy, làm thế nào để quản lý một cách có hiệu quả các tài sản ngắn hạn? Làm thế nào để mỗi đồng doanh nghiệp đầu tư vào tài sản ngắn hạn sẽ tạo ra được nhiều đông doanh thu và lợi nhuận? Đây chính là vấn đề mà các doanh nghiệp đang cố gắng giải quyết.

            Thực tế cho thấy, hiện nay không ít doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng khó khăn trong công tác quản lý tài sản ngắn hạn: thiếu chặt chẽ, kém hiệu quả.Trong khi đó, để đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn, đòi hỏi bản thân mỗi doanh nghiệp phải biết kết hợp giữa lý luận và điều kiện thực tế của công ty, cũng như điều kiện kinh tế xã hội và các quy định của Nhà nước trong việc quản lý tài sản ngắn hạn.

            Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của vấn đề trên, em quyết định lựa chọn đề tài: “Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật môi trường Lê Gia trong giai đoạn 2017 – 2019” làm đề tài khóa luận của mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu

 1. Mục tiêu tổng quát

Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH kỹ thuật môi trường Lê Gia trong giai đoạn 2017 – 2019 để thấy được những thành quả đạt được từ công tác quản lý, sử dụng tài sản ngắn hạn, đồng thời chỉ ra được những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân của những vấn đề đó; từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu giúp Công ty nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong thời gian tới.

 1. Nhiệm vụ nghiên cứu
 • Làm rõ cơ sở lý luận về tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
 • Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH kỹ thuật môi trường Lê Gia
 • Tìm ra nguyên nhân gây ra hạn chế trong việc sử dụng hiệu quả tài sản ngắn hạn của Công ty
 • Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH kỹ thuật môi trường Lê Gia
 1. Câu hỏi nghiên cứu
 • Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH kỹ thuật môi trường Lê Gia?
 • Công ty đã đạt được những thành quả gì và tồn tại hạn chế gì trong việc sử dụng tài sản ngắn hạn? Nguyên nhân của những hạn chế đó là gì?
 • Cần những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH kỹ thuật môi trường Lê Gia?

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

 1. Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
 2. Phạm vi nghiên cứu: Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH kỹ thuật môi trường Lê Gia trong giai đoạn 2017 – 2019

4. Phương pháp nghiên cứu

Khóa luận sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, trong đó có một số phương pháp chính:

Thu thập số liệu sơ cấp do Công ty cung cấp và tổng hợp số liệu  thứ cấp từ các nguồn:sách, báo, tạp chí,…

Phương pháp phân tích số liệu: đề tài sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê, so sánh đối chiếu theo chiều ngang và chiều dọc, sau đó sẽ phân tích và đánh giá thực trạng từ những số liệu thu thập được; từ đó đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề tồn tại.

5. Kết cấu của nghiên cứu

 • Chương 1. Cơ sở lý thuyết về tài sản ngắn hạn, sử dụng tài sản ngắn hạn, quản lý tài sản ngắn hạn tại doanh nghiệp
 • Chương 2. Thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn  tại Công ty TNHH kỹ thuật môi trường Lê Gia từ năm 2017-2019.
 • Chương 3. Những vấn đề còn tồn tại và những khuyến nghị nhằm nâng cao hiêụ quả sử dụng tài sản ngắn hạn  tại Công ty TNHH kỹ thuật môi trường Lê Gia

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

 1. Ý nghĩa khoa học

Đề tài góp phần làm rõ thêm về một số vẫn đề chung về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường nói riêng

 1. Ý nghĩa thực tiễn

Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn có thể áp dụng tốt cho Công ty TNHH kỹ thuật môi trường Lê Gia nói riêng và các doanh nghiệp trong lĩnh vực tương tự nói chung; là nguồn tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến vấn đề trên.

Xem thêm: Lời kết luận tài sản lưu động sử dụng hiệu quả


4. Lời mở đầu tài sản lưu động sử dụng hiệu quả

Tính cấp thiết của đề tài

Đối với một doanh nghiệp hay một công ty có sự hạch toán kinh doanh độc lập thì mục tiều quan trọng nhất là lợi nhuận mà công ty đó đạt được qua các năm. Để đạt được lợi nhuận cao thì công ty cần phải đảm  bảo được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, sao cho hiệu quả kinh doanh của công ty đạt được là tối ưu nhất. Công ty phải biết tận dụng yếu tố sẵn có của mình sử dụng hợp lý, biến nó thành lợi thế cạnh tranh so với các công ty khác. Chỉ có nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình trong điều kiện kinh tế khó khăn thì công ty mới có thể đứng vững và phát triển hơn trong những năm tới.

Để đánh giá hiệu quả kinh doanh của một công ty thì người ta thường đánh giá hiệu quả của nhiều bộ phận trong công ty như: hiệu quả sử dụng lao động, hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả sử dụng tài sản…vv

Sau một thời gian thực tập tại công ty CPBT & XD Vinaconex Xuân Mai em đã chọn đề tài:

“Nâng cao hiều quả sử dụng tài sản của Công ty CPBT & XD Vinaconex Xuân Mai”

Em chọn đề tài này cho Khoá luận tốt nghiệp bởi vì: Công ty CPBT & XD Vinaconex Xuân Mai là công ty đã cổ phần được 5 năm, mặc dù trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty vẫn có lãi nhưng xét về hiệu quả thực tế thì lợi nhuận công ty thu về hàng năm so với quy mô của công ty là chưa thực sự hiệu quả. Đặc biệt là hiệu quả sử dụng tài của công ty. Trong điều kiện kinh doanh gặp nhiều khó khăn như hiện nay, thì việc tận dụng các nguồn lực hiện tại của mình để biến thành lợi thế để tạo lợi thế cạnh tranh và phát triển công ty là rất cần thiết đối với công ty để tăng doanh thu hoạt động trong những năm tới.

 1. Mục đích nghiền cứu đề tài
 • Nghiên cứu một cách có hệ thống tình hình sử dụng tài sản của công ty
 • Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty CPBT & XD Vinaconex Xuân Mai, tìm ra những ưu điểm và những hạn chế trong quá trình quản lý và sử dụng. Từ đó có những điều chỉnh thích hợp và kịp thời để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty.
 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  • Đối tượng: Hiệu quả sử dụng tài sản của công ty CPBT & XD Vinaconex Xuân Mai từ năm 2005 đến năm 2008.
  • Phạm vị: Đánh giá về thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty CPBT & XD Vinaconex Xuân Mai từ năm 2005 đến năm 2008.
 2. Nội dung của khoá luận: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, bài biết của em gồm ba phần:
 • Phần  I: Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai.
 • Phần  II. Thực trạng và hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty CPBT & XD Vinaconex Xuân Mai.
 • Phần  III. Giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của công ty CPBT & XD Vinaconex.

Do điều kiện chủ quản và khách quan, chuyên đề tốt nghiệp của em sẽ không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót nhất định, em rất mong sự giúp đỡ của các thầy cô.

DOWNLOAD

Xem thêm: ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập 

Xem thêm: Kho 999+ báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực

Lời kết: Trên đây Thuctaptotnghiep đã chọn lọc cho các bạn Lời mở đầu tài sản lưu động sử dụng hiệu quả trong doanh nghiệp từ những bài đạt điểm cao, được đánh giá tốt trong quá trình làm bài. Hy vọng với bài viết này có thể giúp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo để hoàn thành thật tốt bài luận của mình. Ngoài ra, trong quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn trong vấn đề thiếu tài liệu hoặc không có thời gian viết bài luận cần thuê người viết, các bạn liên hệ qua zalo: 0934.536.149 để được hỗ trợ làm tốt bài luận của mình nhé.

Chúc các bạn hoàn thành thật tốt bài báo cáo thực tập của mình!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo