Một Số Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Cho Vay Tín Chấp Tại Ngân Hàng

Vay tín chấp là hình thức cho vay không cần tài sản đảm bảo, dựa hoàn toàn vào uy tín của cá nhân về năng lực trả nợ để phục vụ cho các mục đích cá nhân, có thể là một khoản chi phí cho đám cưới, du lịch hoặc mua hàng tiêu dùng và các khoản cho vay rất thuận tiện để phục vụ cho tất cả các nhu cầu của bạn. Chắc hẳn vì tính thiết thực và thực dụng của nó mà Vay Tín Chấp Tại Ngân Hàn được khá nhiều bạn sinh viên chọn làm đề tài chính cho bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, nên bài viết này mình chia sẻ đến các bạn một mẫu đề tài: “Một Số Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Cho Vay Tín Chấp Tại Ngân Hàng”

Đề cương mẫu làm báo cáo thực tập tốt nghiệp: MỘT SỐ NHÂN TỐT ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHO VAY TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 Tổng quan về tín dụng ngân hàng

 • 1.1.1. Khái niệm về tín dụng ngân hàng
 • 1.1.2. Bản chất và chức năng của tín dụng
 • 1.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng
 • 1.1.4. Các hình thức tín dụng ngân hàng

1.2 Tổng quan về nghiệp vụ cho vay tín chấp

 • 1.2.1 Khái niệm cho vay tín chấp
 • 1.2.2 Đặc điểm cho vay tín chấp
 • 1.2.3 Các quy định về hoạt động cho vay tín chấp

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tín chấp

 • 1.3.1. Sản phẩm cho vay
 • 1.3.2. Chính sách cho vay
 • 1.3.3. Nhân viên tư vấn
 • 1.3.4. Cơ sở vật chất
 • 1.3.5. Khách hàng

CHƯƠNG 2: THÔNG TIN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG CITIBANK

 • 2.1. Lịch sử hình thành – phát triển
 • 2.2. Ngành nghề – lĩnh vực kinh doanh
 • 2.3. Cơ cấu tổ chức nhân sự
 • 2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
 • 2.5. Thuận lợi – khó khăn

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG CITIBANK

3.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tín chấp tại ngân hàng Citibank

 • 3.1.1. Phân tích tình hình cho vay tín chấp tại ngân hàng Citibank
 • 3.1.1.1 Doanh số cho vay tín chấp
 • 3.1.1.2. Doanh số thu nợ tín chấp
 • 3.1.1.3. Tình hình dư nợ tín chấp
 • 3.1.1.4. Tình hình nợ xấu đối tín chấp
 • 3.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tín chấp tại ngân hàng Citibank
 • 3.1.2.1. Sản phẩm cho vay
 • 3.1.2.2. Chính sách cho vay
 • 3.1.2.3. Nhân viên tư vấn
 • 3.1.2.4. Cơ sở vật chất
 • 3.1.2.5. Khách hàng

3.2.Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tín chấp tại ngân hàng Citibank

 • 3.2.1. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tín chấp tại ngân hàng Citibank
 • 3.2.1.1 Kết quả đạt được
 • 3.2.1.2 Những mặt còn hạn chế
 • 3.2.2. Định hướng phát triển của ngân hàng Citibank
 • 3.2.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tín chấp tại ngân hàng Citibank
 • 3.2.3.1.Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng
 • 3.2.3.2. Đào tạo nhân sự
 • 3.2.3.3. Cải thiện các chính sách cho vay
 • 3.2.3.4. Cải thiện cơ sở vật chất
 • 3.2.3.5. Chăm sóc khách hàng

KẾT LUẬN

Xem thêm:

Cách làm báo cáo thực tập tốt nghiệp: MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHO VAY TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG

Bài viết này chia sẻ đến các bạn sinh viên học ngành Ngân Hàng mẫu đề cương làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu bạn nào muốn triển khai đề cương khác với đề tài trên hoặc gặp phải khó khăn trong quá trình làm báo cáo thực tập tốt nghiệp thì liên hệ đến với Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp qua SĐT ZALO: 0973 287 149