NHẬT KÝ THỰC TẬP TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN, hay nhất, bài 9.5 điểm.

NHẬT KÝ THỰC TẬP TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN, hay nhất, bài 9.5 điểm.

Ngành Luật
Rate this post

Nhật ký thực tập trong thời gian đi thực tập không dài cũng chẳng ngắn, sau khi kết thúc khoảng thời gian thực tập thì các bạn cần viết Báo cáo nhằm nêu lại trải nghiệm thực tập và Nhật ký thực tập là điều không thể thiếu ở bài Báo cáo thực tập. Nhật ký thực tập sẽ thể hiện rõ rệt những trải nghiệm thực tế của các bạn, chính vì thế Thuctap chia sẻ cho các bạn mẫu viết Nhật ký thực tập của một bạn sinh viên khóa trước học chuyên ngành Luật thực tập tại Ủy Ban Nhân Dân đạt 9,5đ. Tham khảo và tải mẫu miễn phí ngay dưới bài

Ngoài ra, Thuctap còn nhận viết thuê Báo cáo thực tập, Tiểu luận, luận văn,… đa dạng các ngành nghề. Nếu cần các bạn inbox trực tiếp cho Thuctap qua zalo.


NHẬT KÝ THỰC TẬP

 

Người thực tập:  
Nơi thực tập: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 4, QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thời gian thực tập: Từ ………..………… đến …………….……..
NHẬT KÝ THỰC TẬP TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN, hay nhất, bài 9.5 điểm.
NHẬT KÝ THỰC TẬP TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN, hay nhất, bài 9.5 điểm.

XEM THÊM: KHO 999+ TÀI LIỆU BÁO CÁO THỰC TẬP

NỘI DUNG GHI CHÉP NHẬT KÝ

Tuần Công việc & Nhiệm vụ Việc đã thực hiện Kinh nghiệm
Tuần 1

Ngày từ

– Làm quen với các anh, chị ở UBND phường 4, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.

– Trình bày và gửi giấy thực tập tại Văn phòng và được tiếp xúc với Chủ tịch UBND phường 4, quận 6

– Nhận được chỉ đạo về công tác tại bộ phận tư pháp và giúp việc cho bộ phận tư pháp của phường.

– Gặp được người hướng dẫn trực tiếp tại UBND phường 4, quận 6, trao đổi các hoạt động của bộ phận và được người hướng dẫn thực tập chỉ rõ chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tư pháp trong thực tế.

– Sắp xếp thực tập tại bộ phận tư pháp giúp việc cho công chức thực hiện nhiệm vụ tư pháp của đơn vị

– Tìm hiểu thực tế cơ sở của vị trí thực tập và vị trí thực tập, nội dung cơ sở thực tập, cơ cấu tổ chức

– Làm quen với các cán bộ, công chức và thời gian, địa điểm làm việc của UBND phường 4, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

– Đọc tài liệu, tìm hiểu lịch sử thành lập UBND phường 4, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

( NHẬT KÝ THỰC TẬP TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN, hay nhất, bài 9.5 điểm. )

– Tuân thủ nội quy, quy định về giờ giấc làm việc.

– Học tập thái độ đối xử hòa nhã, tôn trọng người hướng dẫn và các cán bộ, công chức tại đơn vị.

– Học hỏi được chức năng, nhiệm vụ của UBND phường 4, quận 6 trong quá trình thực hiện hoạt động trên thực tế.

 

Tuần 2

Ngày từ

– Gặp gỡ và chào hỏi các cán bộ, công chức tại UBND phường 4, quận 6

– Được người hướng dẫn thực tập hướng dẫn công tác của bộ phận một cửa về: tư pháp, hộ tịch hộ khẩu và địa chính của UBND phường

– Học tập chức năng, nhiệm vụ của bộ phận một cửa và giúp đỡ một số việc theo yêu cầu của người hướng dẫn

– Thích nghi với môi trường làm việc, tạo thiện cảm với các anh/chị, cô/bác làm việc tại bộ phận một cửa: hộ tịch, tư pháp, địa chính….

– Hiểu rõ quy định , nội quy làm việc của bộ phận một cửa và các quy định trong việc tiến hành thực hiện các nhiệm vụ của người hướng dẫn giao cho

– Tiếp xúc với công dân tới bộ phận một cửa làm việc. Tiếp xúc với tất cả mọi người cần phải có thái độ hòa nhã, ân cần
Tuần 3

Ngày từ

– Tham gia các hoạt động và tiến hành nghiên cứu về vấn đề hộ tích, các vấn đề về quản lý đất đai các vấn đề về hòa giải tranh chấp đất đai diễn tra trên địa bàn của UBND phường 4, quận 6

– Nghiên cứu các quy định về hòa giải tranh chấp đất đai và các văn bản của Thành phố, quận và Phường về hòa giải tranh chấp đất đai

– Học và nắm vững quy định về quản lý đất đai trên địa bàn phường 4, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

– Nghiên cứu các quy định về hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND phường

XEM THÊM: DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP

– Nắm vững cách thức hoạt động của hoạt động địa chính trên địa bàn phường 4, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh thông qua các quy chế…
Tuần 4

Ngày từ

Tham gia các hoạt động của bộ phận một cửa trong hoạt động QLNN về đất đai.

– Tiến hành tiếp tục và nghiên cứu đề xuất với người hướng dẫn trực tiếp quy trình về hòa giải tranh chấp đất đai

– Nghiên cứu quy trình về hòa giải tranh chấp đất đai

–  ghi chép và tổng hợp các kinh nghiệm từ người hướng dẫn trong việc tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai trong thực tế

– Có các nguồn tài liệu về hòa giải tranh chấp đất đai để phục vụ cho việc nghiên cứu và áp dụng trong thực tế( NHẬT KÝ THỰC TẬP TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN, hay nhất, bài 9.5 điểm. )

– Chú trọng việc tập trung, học tập kinh nghiệm đảm bảo tính nghiêm túc, chính xác trong quá trình làm việc.

– Tiến hành phối hợp nhịp nhàng với các cán bộ, côn chức trong ban hòa giải và quản lý đất đai trên địa bàn

Tuần 5

ngày

– Giúp việc cho cán bộ hướng dẫn trong công tác hằng ngày

– Tiến hành nghiên cứu và đề xuất với người hướng dẫn đề tài báo cáo thực tập cuối khóa

– Kết quả thực hiện là đã giúp đỡ cho người hướng dẫn trong việc sắp xếp, lưu hồ sơ và nghiên cứu về những điểm không rõ trong báo cáo về hòa giải tranh chấp đất đai của địa phương trong quá trình áp dụng pháp luật Tăng cường kỹ năng giao tiếp, tiếp xúc với người hướng dẫn và các anh chị.

Rèn luyện và tiếp thu kinh nghiệm đã học hỏi được giữa cá nhân và người hướng dẫn trong thực tế.

Tuần 6

ngày

– Tham gia hoạt động của Bộ phận một cửa

– Sắp xếp hồ sơ cho các anh/chị của bộ phận

– Nghiên cứu hồ sơ hòa giải tranh chấp đất đai trên địa bàn phường 4 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

viết Báo cáo và nhật ký thực tập

– Kết quả nghiên cứu đảm bảo cho việc viết khóa luận của sinh viên

– biết được thực tiễn áp dụng quy định về hòa giải tranh chấp đất đai trong thực tế

– Hình thành được phương pháp nghiên cứu khoa học

– Ghi chép và được thực tiễn áp dụng quy định về hòa giải tranh chấp đất đai trong thực tế

Tuần 7

Ngày

– Tiếp tục nghiên cứu hồ sơ và phác thảo hướng nghiên cứu về đề tài khóa luận của bản thân

– Xây dựng và đề nghị người hướng dẫn được tiếp xúc với các vụ việc hòa giải tranh chấp đất đai trên địa bàn phường 4, quận 6

Viết Báo cáo và nhật ký thực tập

– Định hướng được nghiên cứu và hoàn thiện được tài liệu để viết đề tài và báo cáo thực tập tốt nghiệp

– viết Báo cáo và nhật ký thực tập

– Rèn luyện tiếp thu kỹ năng về hòa giải tranh chấp đất đai tại đơn vị thực tập
Tuần 8

ngày

– Tham gia hoạt động của đơn vị thực tập

– Viết Báo cáo và nhật ký thực tập

– Tiếp tục nghiên cứu hồ sơ về hòa giải tranh chấp trên địa bàn

– Giúp việc theo yêu cầu của người hướng dẫn

– Biết được các hoạt động của UBND phường 4, quận 6

– Hoàn thiện Nhật ký thực tập

– Thu thập tài liệu

– Học tập được kỹ năng của người hướng dẫn

– Phối hợp nhịp nhàng với hoạt động của UBND các cấp và báo cáo kết quả thực hiện cho người hướng dẫn

– Đưa ra câu hỏi và đề xuất đề nghị người hướng dẫn giải đáp thắc mắc

Tuần 9

Ngày từ

– Tham gia hòa giải tranh chấp vụ việc tranh chấp đất đai trên địa bàn

– Đưa ra những câu hỏi và đề nghị người hướng dẫn giải đáp

– Đề xuất người hướng dẫn đưa ra những tài liệu và được phô tô tài liệu

– Viết và chỉnh sửa, đưa nhật ký cho người hướng dẫn chỉ rõ những điểm cần sửa chữa

– Biết thực tiễn áp dụng các quy định về Hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND phường 4, quận 6

– Biết các giao tiếp, kỹ năng hòa giải

– Thực tiễn những khó khăn, vướng mắc về HGTC đất đai

– kinh nghiệm của Hòa giải viên( NHẬT KÝ THỰC TẬP TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN, hay nhất, bài 9.5 điểm. )

– Phối hợp nhịp nhàng trong quá trình HGTC đất đai trong thực tế

– Kỹ năng hòa giải của hòa giải viên

 

Tuần 10

Ngày từ

– Xin được cung cấp tài liệu hồ sơ về hòa giải tranh chấp đất đai trên địa bàn

– Chỉnh sửa Nhật ký và báo cáo thực tập

– Hoàn thiện báo cáo và Nhật ký thực tập

– Kết thúc thực tâp

– Hoàn thiện về nhật ký và học hỏi được kỹ năng áp dụng trong hoạt động hòa giải tranh chấp đất đai trong thực tế

– Hoạt động chức năng và nhiệm vụ của UBND và bộ phận một của của UBND

– Hoạt động của hòa giải viên

– Học tập được kỹ năng hòa giải và thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai trong thực tế ở nước ta hiện nay.

DOWNLOAD


Tải và tham khảo Nhật ký thực tập tại UBND tại đây. Nếu các bạn cần thêm tài liệu, trực tiếp inbox cho THUCTAP qua zalo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.