Nhật ký thực tập tốt nghiệp tại Viện kiểm sát nhân dân Huyện

Rate this post

Nhật ký thực tập tốt nghiệp tại Viện kiểm sát nhân dân Huyện, bạn là sinh viên đang theo học ngành luật, và thời gian sắp tới bạn cần phải đi thực tập tại một viện kiểm sát nào đó. Tuy nhiên do tình hình dịch Covid hiện nay quá phức tạp, nhà trường và viện kiểm sát không hỗ trợ các bạn sinh viên đi thực tập. Vì thế nhiều bạn sinh viên gặp rất nhiều khó khăn trong việc làm nhật ký thực tập ngành luật. Hôm nay, dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp ngành luật chia sẻ cho các bạn sinh viên ngành luật, Nhật ký thực tập tốt nghiệp tại Viện kiểm sát nhân dân Huyện hay nhất, và dễ đạt điểm cao nhất.

Dưới đây là nhật ký thực tập tại viện kiểm sát mà, dịch vụ viết thuê khóa luận ngành luật muốn chia sẻ cho các bạn sinh viên tìm hiểu, và tham khảo nhé. Ngoài ra, dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp ngành luận còn nhận viết thuê nhật ký tại công ty, toàn án nhân dân, và nhật ký thực tập của tất cả các ngành khác nhau. Các bạn sinh viên có nhu cầu thuê làm nhật ký thực tập, và bài luận văn tốt nghiệp thì liên hệ trực tiếp với thuctaptotnghiep.net nhé.

Ngoài ra, còn rất nhiều mẫu nhật ký thực tập tại nhiều bộ phận khác nhau. Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

===>>> Nhật Ký Thực Tập

Nhật ký thực tập tốt nghiệp tại Viện kiểm sát nhân dân Huyện

Nhật ký thực tập tốt nghiệp tại Viện kiểm sát nhân dân Huyện
Nhật ký thực tập tốt nghiệp tại Viện kiểm sát nhân dân Huyện

 Tuần

 Thứ Nội dung Kiểm sát viên hướng dẫn 

 Ghi chú

Tuần I

(18-24/4)

Thứ 3

19/4/2016

Sáng: Gặp gỡ giao lưu với Lãnh đạo và cán bộ công chức trong đơn vị.

Chiều: Được kiểm sát viên hướng dẫn các công việc tại đơn vị.

Thứ 4

20/4/2016

Sáng: Nhận hồ sơ Hôn nhân gia đình – Phô tô, học cách sắp xếp hồ sơ theo đúng trình tự, thủ tục.

Chiều: Nghiên cứu hồ sơ và viết đề xuất.

Nắm được cách sắp xếp hồ sơ theo quy định. Hoàn thiện đề xuất xét xử.
Thứ 5

21/4/2016

Sáng/ Chiều: Nhận, phôtô – sắp xếp HS dân sự “ Tranh chấp quyền sử dụng đất” – Nghiên cứu hồ sơ, làm đề xuất. Bước đầu hiểu được trình tự, thủ tục nghiên cứu vụ án dân sự.
Thứ  6

22/4/2016

Sáng: Tiếp tục nghiên cứu hồ sơ dân sự “tranh chấp quyền sử dụng đất” của ngày hôm qua.

Chiều: Giao lưu thể thao.

Tuần II

(25-1/5)

 

Thứ 2

25/4/2016

Sáng: Được hướng dẫn cách nhận và nghiên cứu thông báo thụ lý án DS-HNGĐ – HC- KDTM.

Chiều: Lập phiếu kiểm sát các thông báo thụ lý vụ án DS – HNGĐ – HC – KDTM theo quy định.

 

Học và hiểu được kỹ năng lập hồ sơ thụ lý ban đầu.

Thứ 3

26/5/2016

Sáng/ Chiều: Nhận hồ sơ Kinh doanh thương mại – Tranh chấp Hợp đồng tín dụng – phôtô, sắp xếp nghiên cứu và làm đề xuất theo hướng dẫn của Kiểm sát viên.  

 

 

Thứ 4

27/4/2016

Sáng/ Chiều: tiếp tục nghiên cứu hồ sơ của ngày hôm qua.
Thứ 5

28/4/2016

Sáng/ Chiều: Nghiên cứu hồ sơ Hành chính – Áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc – Làm đề xuất.
Thứ 6

29/4/2016

Sáng: Nhận hồ sơ dân sự – Tranh chấp thừa kế – Phôtô hồ sơ, sắp xếp, đánh số bút lục.

Chiều: Nghiên cứu hồ sơ – Tranh chấp thừa kế .

Kết thúc hai tuần thực tập hiểu và nắm được chức năng của VKS.
Tuần III

(2-8/5)

Thứ 3

3/5/2016

Sáng: Nghiên cứu hồ sơ – Tranh chấp thừa kế – làm đề xuất.

Chiều: Nhận hồ sơ Kinh  doanh thương mại – Tranh chấp hợp đồng mua bán – .

Thứ 4

4/5/2016

Sáng/ Chiều: Phôtô sắp xếp hồ sơ Kinh doanh thương mại – Tranh chấp hợp đồng thừa kế – nghiên cứu và làm đề xuất. Biết được cách sắp xếp hồ sơ KDTM  và làm ĐX.
Thứ 5

5/5/2016

Sáng: tiếp tục nghiên cứu Hồ sơ Kinh doanh thương mại.

Chiều: Tham gia phiên tòa dân sự – Tranh chấp quyền sử dụng đất- tại Tòa án nhân dân huyện Bắc Tân Uyên.

Qua phiên tòa nắm bắt được trình  tự thủ tục phiên tòa Dân sự.
Thứ 6

6/5/2016

Sáng: Được hướng dẫn cách nhận, nghiên cứu Bản án, Quyết định DS – HNGĐ – HCKDTM theo quy định.

Chiều: Được hướng dẫn cách lập phiếu kiểm sát bản án, quyết định DS – HNGĐ – HCKDTM.

Nắm phương pháp nhận và nghiên cứu QĐ, BA, lập phiếu KS đúng quy định.
Tuần IV

(9-15/5)

 

 

 

 

 

Thứ 2

9/5/2016

Sáng/Chiều: Nghiên cứu hồ sơ Hôn nhân gia đình – Ly hôn và tranh chấp tài sản sau khi ly hôn

– Photo tài liệu

– Đóng dấu hồ sơ

Thứ 4

11/5/2016

Sáng/ Chiều: Nhận hồ sơ hành chính – Khởi kiện Quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện –

– Sắp xếp và nghiên cứu hồ sơ hành chính.

Thứ 5

12/5/2016

Thứ 6

13/5/2016

Sáng/ Chiều: Tiếp tục nghiên cứu hồ sơ Hành chính – xây dựng đề xuất.
Tuần V

(16- 22/5)

 

 

Thứ 2

16/5/2016

Sáng/ Chiều: Nhận hồ sơ Hình sự – Vụ án “ Đánh bạc” – phôtô, sắp xếp hồ sơ theo trình tự.
Thứ 4

18/5/2016

Sáng/Chiều: Nghiên cứu hồ sơ hình sự.
Thứ 5

19/5/2016

Sáng/Chiều: được Kiểm sát viên hướng dẫn cách đánh các mẫu lệnh, Quyết định trong tố tụng hình sự.
Thứ 6

20/5/2016

Sáng: Đánh một số lệnh trong hồ sơ vụ án “ Đánh bạc”.

Chiều: Giao lưu với cán bộ cơ quan đơn vị.

Nắm và hiểu được một số quy định trong vụ án Hình sự.
Tuần VI

(23-29/5)

Thứ  2

23/5/2016

Sáng/Chiều: Được kiểm sát viên hướng dẫn cách sắp xếp, lưu trữ hồ sơ hình sự – Lập danh mục lưu trữ hồ sơ theo quy định.
Thứ 3

24/5/2016

Sáng/Chiều: Lập danh mục và lưu trữ một số hồ sơ hình sự theo hướng dẫn.
Thứ 5

26/5/2016

Sáng: Được kiểm sát viên hướng dẫn cách làm báo cáo tuần và thống kê hình sự.

Chiều: tham gia phiên tòa hình sự – Vụ án Cố ý gây thương tích-tại Tòa án nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

 

Qua phiên tòa Nắm được trình tự, thủ tục phiên tòa Hình sự.

Thứ 6

27/5/2016

Sáng/ Chiều: Được Kiểm sát viên hướng dẫn cách làm “Cáo Trạng” của một vụ án – Tập làm cáo trạng vụ án “ Trộm cắp tài sản”.
Tuần VII

(30-5/6)

Thứ 2

30/5/2016

Sáng/ Chiều: Được Kiểm sát viên hướng dẫn nghiên cứu bản án hình sự – cách lập phiếu kiểm sát Quyết định, Bản án Hình sự. Nắm và biết được cách thức nghiên cứu, kiểm sát bản án Hình sự.
Thứ 3

31/5/2016

Sáng: Nghiên cứu và lập phiếu kiểm sát Bản án Hình sự theo quy định.

Chiều: Tham gia hoạt động cùng Chi đoàn cơ quan.

Thứ 5

2/6/2016

Sáng/ Chiều: Nghiên cứu hồ sơ hình sự – Photo tài liệu
Thứ 6

3/6/2016

Sáng: Tổng kết thời gian thực tập – Nhận xét đánh giá ưu nhược điểm trong thời gian thực tập.

Chiều: Giao lưu, liên hoan, chia tay và gửi lời cảm ơn đơn vị thực tập.

Hướng dẫn làm nhật ký thực tập điểm cao

Nhật ký thực tập tốt nghiệp tại Viện kiểm sát nhân dân Huyện, Trên đây là mẫu Nhật Ký Thực Tập Ngành Luật Tại viện kiểm sát, mà dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp ngành luật, muốn chia sẻ cho các bạn sinh viên ngành luật tham khảo mẫu nhật ký thực tập tại viện kiểm sát. Ngoài ra, dịch vụ thuê viết báo cáo tốt nghiệp còn nhận làm thuê nhật ký thực tập tại, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân tối cao, và nhiều ngành khác nữa. Nếu như các bạn có nhu cầu làm thuê bài luận văn tốt nghiệp thì liên hệ trực tiếp với thuctaptotnghiep.net nhé.

Ngoài ra, bạn nào có nhu cầu thuê viết báo cáo tốt nghiệp ngành kế toán thì liên hệ với dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp để được hỗ trợ thêm nhé.

===>>> Làm Thuê Thực Tập Tốt Nghiệp

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo