Phân Tích Tài Chính Tại Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc Nam Việt

Nền kinh tế thế giới đang dần bước vào thời kì hội nhập kinh tế và xu hướng toàn cầu hóa đang lan rộng. Đi cùng với sự phát triển này, thì không tránh khỏi sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Chính vì thế, doanh nghiệp nào muốn tăng khả năng cạnh tranh thành công cao hơn thì phải cần có một nhà quản trị chiến lược sáng suốt, nhanh nhạy, tư duy,… và không thể bỏ sót điều quan trọng trong các yếu tố đó là nhà quản trị phải nắm rõ tình hình tài chính của công ty để vạch ra một chiến lược phù hợp về lâu về dài. Bên cạnh ấy, trong điều kiện đang tăng cường hội nhập nên kinh tế toàn cầu và khu vực thì thông tin tài chính doanh nghiệp là mục tiêu quan trọng mà nhà đầu tư, ngân hàng, cổ đông, nhà cung cấp ngắm đến. Ở bài viết này, Thuctaptotnghiep.net muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên học ngành Tài Chính Doanh Nghiệp một đề cương mẫu tham khảo với đề tài:  “Phân Tích Tài Chính Tại Công Ty Cổ Phẩn Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc Nam Việt

Đề cương mẫu làm đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC NAM VIỆT

LỜI MỞ ĐÂU

Kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC NAM VIỆT

1.1. Giới thiệu

 • 1.1.1. Lịch sử hình thành
 • 1.1.2. Quá trình phát triển
 • 1.1.3. Cơ cấu tổ chức

– Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị

– Sơ đồ tổ chức

– Chức năng tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị

1.2. Tình hình chung của đơn vị

 • 1.2.1. Vốn
 • 1.2.2. Cơ sở vật chất
 • 1.2.3. Lao động
 • 1.2.4. Tình hình sản xuất kinh doanh

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC NAM VIỆT

2.1. Phân tích bảng cân đối kế toán

 • 2.1.1. Phân tích khái quát cơ cấu tài sản và nguồn vốn
 • 2.1.2. Phân tích tình hình biến động nguồn vốn và sử dụng vốn
 • 2.1.3. Phân tích cơ cấu tài chính của công ty thông qua vốn lưu động và các nguồn hình thành vốn lưu động
 • 2.1.4. Phân tích chu kỳ vốn lưu động

2.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 • 2.2.1.  Phân tích tình hình doanh thu
 • 2.2.2.  Phân tích tình hình chi phí
 • 2.2.3.  Phân tích tình hình lợi nhuận

2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • 2.3.1. Khái quát về dòng tiền của công ty
 • 2.3.2. Phân tích khoảng cách biệt tài chính

2.3.4. Đánh giá khả năng chia lợi nhuận

2.4. Phân tích các chỉ số tài chính

 • 2.4.1. Phân tích nhóm khả năng thanh khoản
 • 2.4.2. Khả năng thanh toán nhanh
 • 2.4.3. Khả năng thanh toán tiền mặt
 • 2.4.4. Phân tích nhóm chỉ tiêu hoạt động
 • 2.4.5. Phân tích đầu tư và cơ cấu tài chính

2.5. Đánh giá

 • 2.5.1. Ưu điểm
 • 2.5.2. Nhược điểm
 • 2.5.3. Nguyên nhân

Xem thêm:

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC NAM VIỆT

3.1. Định hướng của công ty

3.2. Kiến nghị

3.3. Giải pháp

 • 3.3.1. Cơ sở của giải pháp
 • 3.3.2. Điều kiện thực hiện giải pháp

3.3.3. Kết quả đạt được khi thực hiện giải pháp

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cách làm đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp: Phân Tích Tài Chính Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dụng Kiến Trúc Nam Việt

Trên đây là một số nội dung liên quan đến đề tài thực tập tốt nghiệp ngành Tài Chính Doanh Nghiệp các bạn có thể tham khảo hoặc nếu cần tư vấn gì trong quá trình làm bài hay các tài liệu liên quan, các bạn có thể nhắn tin qua zalo: 0973 287 149. Hiện tại mình cũng có dịch vụ viết thuê đề tài tốt nghiệp, nếu bạn nào cần hỗ trợ thì liên lạc với mình nhé!