Pháp luật về cơ cấu tổ chức công ty tnhh MTV theo luật DN 2020

Pháp luật về cơ cấu tổ chức công ty tnhh MTV theo luật DN 2020

Mẫu Báo cáo thực tập Ngành Luật
5/5 - (4 bình chọn)

Bài viết này Thuctap sẽ chia sẻ cho các bạn về Pháp luật về cơ cấu tổ chức công ty tnhh MTV theo luật DN 2020, là mẫu Báo cáo thực tập đã đạt được 9,5 điểm. Số điểm rất cao và là điều mong muốn của tất cả các bạn khi đang tới chặng đường viết Báo cáo thực tập. Vậy làm thế nào đạt được điểm khá giỏi ? Cùng Thuctap tìm hiểu nhé

Lưu ý nếu trong quá trình làm bài các bạn cần thêm tài liệu, người hỗ trợ hay cần người viết hộ thì liên hệ Thuctap ngay.


Mở màn sẽ là Lời mở đầu để các bạn tham khảo, tác giả nếu rõ lý do chọn đề tài, Phạm vi mục đích nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu và Bố cục. Tuy nhiên, các bạn có cảm thấy thiếu thiếu không ? Thuctap không cắt xén miếng nào đâu, đừng nghĩ thế. Thực chất đây là yêu cầu của phần mở đầu, nhưng tất cả đều đầy đủ ý và được tác giả làm ngắn gọn xúc tích dễ hiểu.

Nếu bài làm giáo viên không yêu cầu về bố cục, thì có các bạn có thể bắt đầu bài luận như thế này cũng rất hợp lý đó nha, còn nếu có yêu cầu thì phải theo yêu cầu rồi đừng có dại mà làm sai lại bị trừ điểm oan ức.

Mở đầu Báo cáo thực tập Pháp luật doanh nghiệp 2020

Lý do chọn đề tài

Luật doanh nghiệp 1999, 2005, 2014 và cho đến ngày nay tại Việt Nam đang áp dụng Bộ Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp trải qua các lần chỉnh sửa và hoàn thiện đã tạo ra những lợi ích và các bước đột phá cho các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam. Trong đó có loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Qua nhiều năm tồn tại và phát triển của các Bộ luật doanh nghiệp, loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vẫn luôn là một trong những loại hình có cơ cấu tổ chức và quản lý gọn, lợi ích và quan trọng trên nền kinh tế thị trường, góp phần phát triển kinh tế nước nhà.

Bộ luật doanh nghiệp 2020 về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được ghi nhận trong Luật doanh nghiệp 2020 đã có nhiều điểm mới. Song đối với một số công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hiện nay tại Việt Nam thì những quy định này cũng còn một số hạn chế nhất định cho nên cần phải được sửa đổi và hoàn thiện và đó là lý do mà em đã chọn đề tài: Cơ cấu tổ chức công ty tnhh một thành viên theo luật doanh nghiệp 2020” để làm bài báo cáo tốt nghiệp của mình.

XEM THÊM: DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP

Phạm vi, mục đích nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu:
– Về không gian: Công ty TNHH MTV
– Về thời gian: 2020 – 2022
Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của báo cáo là tìm hiểu về cơ cấu tổ chức và quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại Công ty TNHH MTV , từ đó có thể đánh giá và đưa ra nhận xét về Bộ Luật này tại công ty.

Phương pháp nghiên cứu khoá luận

– Phương pháp phân tích luật viết để làm rỏ thêm các quy định của pháp luật.
– Phương pháp phân tích đánh giá thực trạng, thực tế của loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
– Phương pháp phân tích tổng hợp: Chủ yếu là phân tích về các điều khoản của luật nhằm đánh giá nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện và đầy đủ.

Cấu trúc đề tài

Đề tài gồm 2 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về cơ cấu tổ chức theo luật doanh nghiệp 2020
Chương 2: Thực trạng pháp lí về tổ chức và quản lí công ty tnhh một thành viên và một số kiến nghị

XEM THÊM: KHO 999+ TÀI LIỆU BÁO CÁO THỰC TẬP

Với phần mở đầu ngắn gọn chỉ nằm hơn 1 trang giấy xíu xiu, nhưng chưa ngắn gọn vậy đâu nha. Ở đề cương bài cũng được tác giả nếu rõ trong 2 chương, chỉ với 2 chương thôi. Thường thì chúng ta sẽ làm 3 chương hay 5 chương, tuy nhiên ở chương 1 tác giả đã nêu lý luận cơ bản, cũng như giới thiệu về công ty như bao bài khác. Đặc biệt cuối chương 1 tác giả còn có thêm ý ” Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ” mà rất nhiều bạn đã bỏ qua, mất điểm rất là đáng tiếc luôn.

Đến chương 2, về Thực trạng pháp lí về tổ chức và quản lí công ty. Với phần thực trạng pháp lý tác giả làm rất rõ ràng và mạch lạc, chưa kể còn làm rõ chức vụ và quyền sở hữu của tổ chức. Cuối chương 2 tác giả làm thêm ” Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về cơ cấu tổ chức công ty ” thay cho chương 3, mong muốn công ty nhận thức và thay đổi phát triển hơn trong tương lai

Pháp luật về cơ cấu tổ chức công ty tnhh MTV theo luật DN 2020
Pháp luật về cơ cấu tổ chức công ty tnhh MTV theo luật DN 2020

Đề cương Pháp luật về cơ cấu tổ chức

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Phạm vi, mục đích nghiên cứu
3. Phương pháp nghiên cứu khoá luận
4. Cấu trúc đề tài
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
1.1 Khái niệm Công ty TNHH MTV
1.2. Đặc điểm Công ty TNHH MTV
1.3. Vai trò của công ty TNHH MTV
1.4. Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH MTV theo LDN 2020
1.4.1. Đối với công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu :
1.4.2. Đối với công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu :
1.5. Quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên .
1.5.1. Quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức
1.5.2. Quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân
1.6. Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH MTV VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN
2.1. Thực trạng pháp luật về cơ cấu tổ chức công ty TNHH MTV
2.1.1. Đối với công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu
2.1.1.1. Hội đồng thành viên
2.1.1.2. Chủ tịch công ty
2.1.1.3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
2.1.1.4. Kiểm soát viên
2.1.1.5. Nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên:
2.1.1.6. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của người quản lý công ty và Kiểm soát viên.
2.1.2. Đối với công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu
2.2. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về cơ cấu tổ chức công ty TNHH MTV
2.2.1 Sự cần thiết hoàn thiện pháp luật về Cơ cấu tổ chức công ty TNHH MTV
2.2.2 Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về Cơ cấu tổ chức công ty TNHH MTV

XEM THÊM: MẪU LÀM BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP ĐIỂM CAO

Phần kết luận đề tài Pháp luật về cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Một Thành Viên theo luận Doanh nghiệp 2020, được tác giả gắn kết lại tất cả những gì đã được học, quan sát, nhận thức và còn khen ngợi về những điểm tốt của công ty,.. 

Kết luận Pháp luật về cơ cấu tổ chức công ty tnhh MTV theo luật DN 2020

Qua quá trình nghiên cứu về cơ cấu và tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã thấy được những ưu điểm và nhược điểm của công ty trách nhiệm một thành viên. Hiện nay đối với nền kinh tế của nước ta rất phù hợp với loại hình kinh tế này, bởi vì theo bản chất pháp lý của nó thì loại hình công ty trách nhiệm một thành viên rất thích hợp với loại hình doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ nên được các nhà kinh doanh quan tâm chọn để kinh doanh phù hợp với chế độ tài chính và mục đích kinh doanh của họ.
Trong thời gian gần đây loại hình Công ty trách nhiệm một thành viên đã và đang chiếm một vị thế khá quan trọng trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Riêng ở Việt Nam việc quy định các loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không những một tổ chức làm chủ sở hữu (theo Luật doanh nghiệp 1999) mà còn do một cá nhân làm chủ sở hữu (theo Luật doanh nghiệp 2015 và 2020) và đây chính là một trong những điểm mới của Luật doanh nghiệp nước ta hiện hành và với việc sửa đổi này đã làm cho môi trường kinh doanh ở nước ta ngày càng đa dạng và phong phú thêm, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước vào Việt Nam đầu tư kinh doanh.
Ngoài ra loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên còn tạo điều kiện cho những đối tượng có vốn vừa và nhỏ và những người có lượng vốn lớn nhưng không trực tiếp kinh doanh cũng có thể sử dụng hiệu quả bằng việc vốn góp của mình vào công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

DOWNLOAD


Tải và tham khảo ngay bài Pháp luật về cơ cấu tổ chức công ty tnhh MTV theo luật DN 2020, nhiều tài liệu miễn phí bổ ích khác => Đều có ở Thuctap 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *