Pháp Luật Về Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Tại Viện Kiểm Sát

Đề cương chi tiết Ngành Luật
Rate this post

Sau đây là mẫu đề báo cáo thực tập Ngành Luật với đề tài Pháp Luật Về Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Tại Viện Kiểm Sát. Tài liệu này được Thực Tập Tốt Nghiệp sưu tầm từ nhiều nguồn báo cáo thực tập đạt điểm cao của các công trình sinh viên khóa trước, hy vọng với nội dung bài viết Pháp Luật Về Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Tại Viện Kiểm Sát này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên làm Báo cáo thực tập về  Ngành Luật có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Trên website còn có nhiều nội dung khác tương tự về cơ sở lý luận, thực trạng khái niệm, đặc điểm và những bài mẫu hoàn chỉnh về bài báo cáo thực tập tại viện kiểm sát, các bạn có thể tham khảo những bài viết tại đây.

===>>> KHO 99+ Báo cáo thực tập tại viện kiểm sát

PHẦN MỞ ĐẦU Pháp Luật Về Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Tại Viện Kiểm Sát

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục đích nghiên cứu
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 4. Bố cục bài báo cáo thực tập

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

 • Một số vấn đề cơ bản về tranh chấp đất đai
 • Định nghĩa
 • Đặc điểm
 • Hậu quả
 • Các dạng tranh chấp đất đai phổ biến
 • Nguyên nhân phát sinh tranh chấp đất đai

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ TẠI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN BÙ ĐĂNG

 • 2.1. Nội dung các quy định về giải quyết tranh chấp đất đai tại Viện kiểm sát
 • 2.1.1. Các quy định của pháp luật đất đai
 • 2.1.2. Các quy định của pháp luật tố tụng dân sự
 • 2.2. Thực tiễn giải quyết tranh chấp đất đai thông qua xét xử tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng
 • 2.2.1. Thực tiễn tranh chấp đất đai tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng
 • 2.2.2. Những kết quả đạt được
 • 2.2.3. Những hạn chế vướng mắc

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ TẠI VIỆC KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN BÙ ĐĂNG

 • 3.1. Về phương diện lập pháp
 • 3.2. Về phương diện bồi dưỡng nghĩa vụ
 • 3.3. Về phương diện hướng dẫn thi hành giải quyết tranh chấp đất đai

PHẦN KẾT LUẬN

Ngoài ra, Để làm được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Luật đạt điểm cao, các bạn sinh viên có thể lựa chọn đề tài báo cáo thực tập Pháp Luật Về Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Tại Viện Kiểm Sát, đây là một đề tài ít bạn sinh viên lựa chọn bởi vì mức độ đề tài này là trung bình khó, dành cho các bạn sinh viên học lực khá trở lên. Tuy nhiên các bạn sinh viên có thể đạt điểm cao, nếu cố gắng nghiên cứu tập chung viết bài, tham khảo các nguồn bổ ích với tài liệu sau.

Ngoài ra, sử dụng vụ viết thuê báo cáo thực tập bên mình có chia sẻ nhiều mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp khác, nếu như các bạn chưa thấy đề cương này phù hợp thì có thể tham khảo nhiều mẫu đề cương khác tại đây nhé.

====>>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập tranh chấp đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.