Pháp Luật Về Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Tại Cty Hóa Chất

Đề cương chi tiết Ngành Luật
Rate this post

Sau đây là mẫu đề cương báo cáo thực tập Ngành Luật với đề tài Pháp Luật Về Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Tại Cty Hóa Chất. Tài liệu này được Thực Tập Tốt Nghiệp sưu tầm từ nhiều nguồn báo cáo thực tập đạt điểm cao của các công trình sinh viên khóa trước, hy vọng với nội dung bài viết Pháp Luật Về Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Tại Cty Hóa Chất này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên làm Báo cáo thực tập về ngành Luật có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Ngoài ra trên website còn có nhiều nội dung khác tương tự về cơ sở lý luận, thực trạng, khái niệm, đặc điểm và những bài mẫu hoàn chỉnh về bài báo cáo thực tập tại công ty hóa chất, các bạn có thể tham khảo những bài viết tại đây.

===>>> Báo cáo thực tập tại công ty hóa chất

1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu.

Trong những năm gần đây, hiện trạng mua bán hàng hoá ở Việt Nam ngày càng phát triển. Vì thế cũng sẽ phát sinh nhiều vấn đề giữa các chủ thể khác nhau, hình thức đa dạng hơn. Trong khi đó, Pháp luật và những quy phạm để bảo vệ quyền và nghĩa vụ của các bên còn nhiều vướng mắc. Hợp đồng mua bán hàng hoá rất phong phú, được điều chỉnh bởi các nguồn luật và rất phổ biến trong bất kỳ hoạt động kinh doanh của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Như vậy có thể nói là Hợp đồng mua bán hàng hoá là một nội dung không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh. Đặc biệt là khi có tranh chấp giữa những chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hoá thì việc áp dụng pháp luật để giải quyết là điều đương nhiên. Việc nắm vững và hiểu rõ các quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá sẽ giúp các chủ thể kinh doanh ký kết các hợp đồng được thuận lợi, an toàn và hiệu quả, tránh các tranh chấp và rủi ro đáng tiếc. Vì vậy, em xin chọn đề tài  báo cáo thực tập ngành Luật “ Pháp luật về Hợp đồng mua bán hàng hoá “ để làm chủ đề thực tập của bản thân tại Công ty TNHH MTV Hóa Chất MTT.

2. Mục tiêu nghiên cứu.

Dựa trên cơ sở nghiên cứu các quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa , em muốn:

 • Làm sáng tỏ các khái niệm, đặc điểm, điều kiện trong Hợp đồng mua bán hàng hoá.
 • Tìm hiểu kỹ hơn các vấn đề phát sinh trong giao kết hợp đồng.
 • Đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật và tổ chức pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa thông qua thực trạng pháp luật Việt Nam hiện nay và thực tiễn thực trạng tại công ty.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

 • Đối tượng nghiên cứu: Bên bán và bên mua
 • Phạm vi về nội dung: Nghiên cứu về giao kết hợp đồng mua bán hàng thông qua đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng trong phạm vi pháp luật Việt Nam hiện hành
 • Phạm vi về không gian: Nghiên cứu về giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa  từ thực tiễn hoạt động của Công ty TNHH MTV Hóa Chất MTT
 • Phạm vi về thời gian : Nghiên cứu hoạt động mua bán hàng hóa của công ty TNHH MTV Hóa Chất MTT từ 2019 đến nay

4. Phương pháp nghiên cứu.

Đề tài sử dụng những phương pháp nghiên cứu như sau:

 • Phương pháp phân tích để làm rõ các nguyên tắc, trình tự thủ tục giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa .
 • Phương pháp tổng hợp nhằm sắp đặt,liên kết, hệ thống các vấn đề đã phân tích cũng như trình bày các vấn đề
 • Phương pháp thống kê nhằm thu thập thông tin dữ liệu thông qua quá trình tiến hành giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Ngoài ra, em còn thông qua các tài liệu tham khảo, sách báo, các trang mạng xã hội để tìm hiểu rõ hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam

5. Kết cấu của chuyên đề.

Đề tài được chi làm 5 phần:

PHẦN 1: MỞ ĐẦU

 • Lý do chọn đề tài nghiên cứu
 • Mục tiêu nghiên cứu
 • Phạm vi nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Kết cấu đề tài

PHẦN 2: LÝ THUYẾT

 • Khái niệm chung về hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Mục đích của hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Nguyên tắc giải quyết các vấn đề giao kết trong hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Điều kiện Luật quy định về hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Điều kiện cụ thể đối với từng đối tượng trong việc giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Điều kiện đối với bên mua
 • Điều kiện đối với bên bán
 • Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Nội dung của hợp đồng mua bán hàng
 • Hình thức của hợp đồng mua bán hàng
 • Thực hiện hợp đồng mua bán hàng
 • Trách nhiệm pháp lý trong quan hệ hợp đồng

PHẦN 3: THỰC TIỄN CỦA VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY MTV HÓA CHẤT MTT

PHẦN 4: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

PHẦN 5: KẾT LUẬN

Ngoài ra, Để làm được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Luật đạt điểm cao, các bạn sinh viên có thể lựa chọn đề tài báo cáo thực tập Pháp Luật Về Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Tại Cty Hóa Chất, đây là một đề tài ít bạn sinh viên lựa chọn bởi vì mức độ đề tài này là trung bình khó, dành cho các bạn sinh viên học lực khá trở lên. Tuy nhiên, các bạn sinh viên có thể đạt điểm cao, nếu cố gắng nghiên cứu tập chung viết bài, tham khảo các nguồn tài liệu hợp lý với nguồn tài liệu sau đây.

===>>> Pháp luật về Hợp đồng mua bán hàng hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *