Quy Trình Viết Đề Tài Tốt Nghiệp Đạt Điểm Cao 2021

Quy Trình Viết Đề Tài Tốt Nghiệp Đạt Điểm Cao Năm 2021

Bước 1: Lựa chọn đề tài tốt nghiệp

Việc lựa chọn đề tài được tiến hành sau khi đã tìm hiểu kỹ về các nội dung thực tế tại đơn vị và có thể được tiến hành theo một trong các cách sau:

+ Sinh viên thực tập tự chọn đề tài (Phải được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn).

+ Giảng viên hướng dẫn giao đề tài.

+ Đơn vị thực tập giao đề tài (Phải được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn).

Bước 2: Viết đề cương sơ bộ và đề tài tốt nghiệp

  • Đề cương sơ bộ nhằm báo cáo về đề tài đã chọn, bố cục. Đề cương viết khoảng 02 trang và được hoàn thành trong tuần lễ thứ 2 hoặc 3 kể từ khi đi thực tập và gởi cho giảng viên hướng dẫn góp ý và duyệt (Có thể gởi trực tiếp hoặc qua địa chỉ e-mail của giảng viên).
  • Đề cương chi tiết viết khoảng 04 trang và được hoàn thành trong tuần lễ thứ 4 hoặc 5 kể từ khi đi thực tập và gởi cho giảng viên hướng dẫn góp ý và duyệt (Có thể gởi trực tiếp hoặc qua địa chỉ e-mail của giảng viên) Đề cương chi tiết được phê duyệt sẽ phải đóng kèm trong khóa luận tốt nghiệp

Bước 3: Viết bản thảo

Bản thảo viết xong từng phần hoặc toàn bộ nếu cần có sự góp ý và được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn sẽ gởi cho giáo viên hướng dẫn đọc và góp ý (Trước 20 ngày khi kết thúc thực tập)

Bước 4: Hoàn thành đề tài tốt nghiệp

Sau khi hoàn thành khóa luận, sinh viên gởi khóa luận cho đơn vị thực tập nhận xét, đóng dấu và nộp cho giảng viên hướng dẫn (Hoặc bộ phận quản lý chức năng) đúng thời hạn quy định.

Cách Viết Đề Tài Tốt Nghiệp Đạt Điểm Cao Năm 2021

Trên đây là một số nội dung liên quan đến đề tài tốt nghiệp các bạn có thể tham khảo hoặc nếu cần tư vấn gì trong quá trình làm bài hay các tài liệu liên quan, các bạn có thể nhắn tin qua zalo: 0973 287 149. Hiện tại mình cũng có dịch vụ viết thuê đề tài tốt nghiệp, nếu bạn nào cần hỗ trợ thì liên lạc với mình nhé!