Quy trình xét duyệt cho vay tại Ngân hàng Eximbank Xuất nhập khẩu

Quy trình xét duyệt cho vay tại Ngân hàng Eximbank Xuất nhập khẩu

Mẫu Báo cáo thực tập Ngân hàng
Rate this post

Quy trình xét duyệt cho vay tại Ngân hàng Eximbank Xuất nhập khẩu như thế nào? Có phiền phức, rắc rối, mất nhiều thời gian không ? Bài viết này sẽ trả lời cho tất cả các câu hỏi của các bạn sinh viên đang làm bài Báo cáo thực tập về ngân hàng, đặc biệt là về quy trình cho vay của ngân hàng Eximbank. Quy trình xét duyệt từng cá nhân để quyết định có cho vay hay không, vô cùng nghiêm ngặt, tuy nhiên ở Eximbank chỉ trong 6 bước các bạn đã có thể mô tả lại cả quá trình. Cùng Thuctap tìm hiểu 6 bước sau đây:

Ngoài ra, trong quá trình làm bài nếu các bạn cần thêm tài liệu, chưa chọn được đề tài hay cần người viết thuê Báo cáo thực tập, luận văn thạc sĩ, Tiểu luận,… liên hệ trực tiếp với Thuctap qua zalo


Quy trình xét duyệt cho vay tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

Quy trình xét duyệt cho vay tại Ngân hàng Eximbank
Quy trình xét duyệt cho vay tại Ngân hàng Eximbank

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ vay vốn
– Nhận và kiểm tra hồ sơ vay vốn của khách hàng:
+ Tư vấn, thương thảo điều kiện vay vốn ( Quy trình xét duyệt cho vay tại Ngân hàng Eximbank Xuất nhập khẩu )
Do có bộ tín dụng (hoặc trưởng, phó phòng tín dụng) thực hiện giới thiệu, giải thích, tham vấn, thương thảo.
Các trường hợp từ chối khách hàng cần phải có ý kiến của trưởng/phó phòng TD hoặc Giám đốc/ phó giám đốc chi nhánh.
+ Nhận và kiểm tra hồ sơ vay vốn: Các loại giấy tờ trong hồ sơ vay vốn
• Nhằm tránh tình trạng khách hàng phải giải trình, bổ sung hồ sơ và đi lại nhiều lần, khi nhận hồ sơ vay vốn CBTD phải kiểm tra sơ bộ các yếu tố: (i) Bộ hồ sơ đủ loại và đủ số lượng theo yêu cầu (ii) Các giấy tờ có đủ chữ ký và dấu xác nhận của các cơ quan liên quan (iii) Các loại giấy tờ có phù hợp với nhau về nội dung.

XEM THÊM: DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP

• Khách hàng vay vốn lần đầu tại NHNT cần xuất trình các loại giấy tờ phản ánh tư cách pháp lý của bên vay. Các lần vay tiếp theo, khách hàng không phải lập lại các loại giấy tờ phản ánh tư cách pháp lý của bên vay song phải bổ sung trong trường hợp có thay đổi như: tăng vốn điều lệ, bổ sung ngành hàng kinh doanh, tahy đổi chủ sở hữu, tahy đổi người đứng đầu doanh nghiệp, kế toán trưởng ..v..v..
• Để có thể theo dõi khách hàng được liên tục và giảm thời gian xem xét cho vay khi khách hàng có yêu cầu, CBTD cần có kế hoạch chủ động thu nhập các loại giấy tờ phản ánh tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng một cách định kỳ, ít nhất một năm một lần.
• Do hồ sơ đảm bảo tiền vay đóng vai trò hết sức quan trọng trong trường hợp phải xử lý tài sản bảo đảm vì vậy CBTD cần hết sức thận trọng trong khâu kiểm định tình pháp lý và tính đủ của bộ hồ sơ.
Bước 2: Thẩm định cho vay
– Yêu cầu: Cán bộ tín dụng, trưởng, phó phòng tín dụng chịu trách nhiệm thực hiện bước thẩm định cho vay.
– Trình tự thực hiện:( Quy trình xét duyệt cho vay tại Ngân hàng Eximbank Xuất nhập khẩu )
• CBTD thực hiện thẩm định và viết báo cáo thẩm định trình trưởng/ phó phòng tín dụng.
• Trưởng/ phó phòng tín dụng chịu trách nhiệm kiểm tra lại các thông tin nêu tại báo cáo thẩm định và: (i) Hoặc là nhất trí với các nội dung nêu tại báo cáo (ii) Hoặc là đề nghị CBTD làm rõ hoặc bổ sung thêm một số nội dung (iii) Hoặc là do nhận thấy báo cáo thẩm định không đạt yêu cầu hoặc do khoản vay quá phức tạp vượt khả năng làm việc của CBTD, giao cho cán bộ tín dụng khác thực hiện việc tái thẩm định khoản vay.
• Sau khi nhất trí với các thông tin nêu tại báo cáo thẩm định, tái thẩm định ( hoặc không nhất trí song đã có ý kiến nêu rõ tại báo cáo thẩm định, tái thẩm định), trưởng phó phòng tín dụng ký tên và trình tiếp lên Giám đốc/phó giám đốc chi nhánh.
– Nội dung thẩm định: Thẩm định cho vay được thực hiện trên cơ sở 3 nguồn thông tin: (i) Hồ sơ tài liệu do khách hàng cung cấp; (ii) Khảo sát thực tế và (iii) Các nguồn khác.
– Lập tờ trình, báo cáo thẩm định/ tái thẩm định:
• Cán bộ tín dụng, cán bộ tái thẩm định có trách nhiệm lập tờ trình/ báo cáo thẩm định, tái thẩm định.
• Báo cáo thẩm định có thể được lập sau khi kết thúc quá trình thẩm định song cũng có thể lập song song với quá trình thẩm định khoản vay.
• Báo cáo thẩm định/ tái thẩm định cần được thể hiện mạch lạc, sạch sẽ không tẩy xóa, phản ánh trung thực các thông tin thu nhập, tổng hợp được.
• Trường hợp cần thiết phải tái thẩm định, cán bộ thẩm định thực hiện các bước qui định đối với CBTD và có thể lựa chọn hoặc (i) Lập báo cáo thẩm định riêng hoặc (ii) Bổ sung ý kiến vào Báo cáo thẩm định do CBTD lập.
• Ý kiến của trưởng/phó tín dụng được nêu tại phần cuối của Báo cáo thẩm định.( Quy trình xét duyệt cho vay tại Ngân hàng Eximbank Xuất nhập khẩu )

XEM THÊM: KHO 999+ TÀI LIỆU BÁO CÁO THỰC TẬP

Bước 3: Quyết định cho vay
– Ra quyết định cho vay:
• Đồng ý cho vay: Trong trường hợp này, Giám đốc/phó giám đốc chi nhánh ghi rõ đồng ý cho vay, các điều kiện cho vay (nếu có), ký tên, ghi ngày ký tên và chuyển trả hồ sơ cho phòng tín dụng thực hiện các bước tiếp theo.
• Từ chối cho vay: Trong trường hợp này, Giám đốc/phó giám đốc chi nhánh ghi nội dung thông tin cần tìm hiểu thêm và chuyển trả toàn bộ hồ sơ cho phòng tín dụng thực hiện các bước tiếp theo.
– Thực hiện quyết định cho vay:
+ Trường hợp đồng ý cho vay:
• CBTD dự thảo và trình trưởng/phó phòng tín dụng các văn bản
• Trưởng/phó phòng tín dụng kiểm tra, kiểm soát, ký kiểm soát trên từng trang hợp đồng tín dụng, ký kiểm soát các công văn giấy tờ có liên quan do CBTD dự thảo và trình tiếp Giám đốc/phó giám đốc chi nhánh duyệt ký.
• Tùy tình hình thực tế, cán bộ tín dụng có thể lựa chọn tiến hành việc lấy chữ ký cảu khách hàng trên hợp đồng tín dụng trước hoặc trình kiểm soát.
• Sau khi hợp đồng và các văn bản khác (nếu có) đã được Giám đốc/phó giám đốc chi nhánh duyệt ký, CBTD lấy số công văn, đóng dấu và gửi cho khách hàng theo quy định.
• Chậm nhất sau một ngày làm việc kể từ khi việc ký kết Hợp đồng tín dụng hoàn tất, CBTD phải thực hiện việc khai báo trên máy tính theo quy định.
+ Trường hợp từ chối cho vay:( Quy trình xét duyệt cho vay tại Ngân hàng Eximbank Xuất nhập khẩu )
• CBTD dự thảo thông báo trả lời từ chối khách hàng, nêu rõ lý do từ chối cho vay.
• Trình trưởng/phó phòng tín dụng hoặc Giám đốc/phó giám đốc chi nhánh (trường hợp cần thiết) duyệt ký.
• Gửi trả lại khách hàng toàn bộ các loại hồ sơ khách hàng đã cung cấp đính kèm theo thư, công văn từ chối.
+ Trường hợp bổ sung/ kiểm tra lại thông tin
+ Trường hợp thông qua Hội đồng tín dụng cơ sở và trưng cầu thẩm định của bên thứ ba.
+ Trường hợp trình Tổng giám đốc xét duyệt

Quy trình xét duyệt cho vay tại Ngân hàng Eximbank Xuất nhập khẩu
Quy trình xét duyệt cho vay tại Ngân hàng Eximbank Xuất nhập khẩu

Bước 4: Quy trình phát tiền vay:
– Nguyên tắc thực hiện
• Chỉ thực hiện phát tiền vay khi khách hàng thảo mãn đầy đủ các điều kiện quy định tại Hợp đồng tín dụng.
• Thực hiện phát tiền vay theo tiến độ sử dụng tiền vay của khách hàng.
• Có căn cứ chứng minh việc sử dụng vốn vay phù hợp với các thỏa thuận ghi tại Hợp đồng tín dụng.
– Trình tự thực hiện quy trình phát tiền vay:
+ Hướng dẫn, nhận hồ sơ phát tiền vay:
Khi khách hàng yêu cầu phát tiền vay, tùy từng mục đích sử dụng vốn vay như đã thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng, CBTD hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục phát tiền vay như Lập giấy ủy nhiệm chi, lập các giấy nhận nợ/yêu cầu phát tiền vay theo mẫu, cung cấp các giấy tờ chứng minh việc sử dụng vốn vay…( Quy trình xét duyệt cho vay tại Ngân hàng Eximbank Xuất nhập khẩu )
+ Xét duyệt phát tiền vay:
• Kiểm tra nội dung của Giấy nhận nợ/ Yêu cầu phát tiền vay
• Kiểm tra các chứng từ kèm theo
• Trường hợp thấy cần thiết, CBTD thực hiện kiểm tra khảo sát thực tế trước khi quyết định phát tiền vay.
• Cán bộ tín dụng cần đặc biệt lưu ý các trường hợp yêu cầu phát tiền vay bất thường không phù hợp với thông lệ như khoảng cách giữa các lần phát tiền vay quá cấp tập, tập trung chuyển tiền vào một đụa chỉ trong khi Hợp đồng tín dụng nêu ra nhiều địa chỉ, tính hợp pháp hợp lệ cảu các chứng từ kèm theo có dấu hiệu đáng ngờ…
• Sau khi kiểm tra kỹ các căn cứ rút vốn, CBTD ký trên giấy nhận nợ và ký nhận trên giấy yêu cầu phát tiền vay và trình trưởng/phó phòng tín dụng duyệt.
• Trưởng/phó phòng tín dụng kiểm tra toàn bộ hồ sơ yêu cầu phát tiền vay, ký kiểm soát và trình tiếp Giám đốc/phó giám đốc chi nhánh duyệt.
• Trường hợp phụ trách bộ phận trực tiếp cho vay đã được ủy quyền phát tiền vay hợp lệ thì bộ hồ sơ không cần trình duyệt Giám đốc/phó giám đốc chi nhánh.
+ Thực hiện phát tiền vay:
• Trường hợp chấp thuận phát tiền vay: CBTD chuyển hồ sơ cho bộ phận kế toán để thực hiện phát tiền vay theo yêu cầu cửa khách hàng.
• Trong các trường hợp khác: CBTD dự thảo công văn trả lời, trình trưởng/phó phòng tín dụng ký kiểm soát và trình tiếp Giám đốc/phó giám đốc chi nhánh duyệt ký gửi khách hàng.
• Ghi theo dõi tình hình phát tiền vay: Sau khi phát tiền vay, CBTD phải kiểm tra số liệu trên máy tính có khớp đúng với hồ sơ phát tiền vay; Cập nhập số liệu vào bảng Theo dõi thực hiện hợp đồng đính kèm Hợp đồng tín dụng.
• Riêng đối với trường hợp khách hàng vay vốn để thanh toán L/C nhập khẩu, việc phát tiền vay sẽ được bộ phận thanh toán nhập khẩu thông báo cho bộ phận tín dụng.( Quy trình xét duyệt cho vay tại Ngân hàng Eximbank Xuất nhập khẩu )

XEM THÊM: MẪU LÀM BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP ĐIỂM CAO

Bước 5: Quy trình kiểm tra sử dụng vốn vay
– Trình tự thực hiện:
+ Xây dựng kế hoạch kiểm tra sử dụng vốn vay
• Căn cứ đặc thù cho vay trên địa bàn, trưởng phó phòng tín dụng chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra sử dụng vốn vay một số loại cho vay cơ bản.
• Kế hoạch kiểm tra sử dụng vốn vay phải được trưởng/phó phòng tín dụng phê duyệt.
• Nội dung bản Kế hoạch kiểm tra sử dụng vốn vay cần nêu rõ.
+ Thực hiện kiểm tra sử dụng vốn vay
• Cán bộ tín dụng chủ động thực hiện bản Kế hoạch kiểm tra sử dụng vốn vay.
• Trường hợp cần thiết, CBTD trình trưởng/phó phòng tín dụng bổ sung lực lượng nhằm bảo đảm chất lượng kiểm tra sử dụng vốn vay được tốt nhất.
• Trường hợp phát hiện khoản vay có dấu hiệu rủi ro, CBTD cần chủ động báo cáo trưởng/phó phòng tín dụng tổ chức kiểm tra vốn vay đột xuất.
• Trường hợp điều kiện thực tế của khoản vay không cho phép kiểm tra vốn vay theo nội dung bản Kế hoạch kiểm tra, CBTD cần báo cáo lại trưởng/ phó phòng tín dụng xin ý kiến điều chỉnh thích hợp.
• Trường hợp khách hàng không hợp tác tạo điều kiện để kiểm tra sử dụng vốn vay, CBTD cần kiên trì thuyết phục và đảm bảo thực hiện bằng được việc kiểm tra sử dụng vốn vay theo quy định.
+ Lập biên bản và bảo cáo kết quả kiểm tra sử dụng vốn vay:( Quy trình xét duyệt cho vay tại Ngân hàng Eximbank Xuất nhập khẩu )
• Sau mỗi lần kiểm tra sử dụng vốn vay, CBTD cần lập biên bản hoặc báo cáo kết quả kiểm tra sử dụng vốn vay trình trưởng/phó phòng tín dụng có ý kiến.
• Tại Biên bản/Báo cáo kiểm tra sử dụng vốn vay, CBTD phải có ý kiến rõ ràng về việc: (i) Khách hàng sử dụng vốn vay có đúng mục đích như đã thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng (ii) Giá trị tài sản hình thành từ vốn vay có cân đối với số tiền đã giải ngân (iii) Tình hình tài sản (iv) Các ý kiến đề xuất kiến nghị.
• Trưởng/phó phòng tín dụng căn cứ Biên bản/Báo cáo kiểm tra sử dụng vốn vay của CBTD để quyết định.
• Trong phạm vu quyền hạn được Tổng giám đốc ủy quyền, căn cứ nội dung báo cáo của phòng tín dụng, Giám đốc/phó giám đốc chi nhánh ra các quyết định xử lý phù hợp.

XEM THÊM: TRỌN BỘ BÁO CÁO THỰC TẬP NGÂN HÀNG

Bước 6: Quy trình thu hồi nợ vay
– Nguyên tắc thực hiện
• Kiểm soát chặt chẽ mọi nguồn thu của khách hàng để thu hồi nợ vay đúng hạn.
• Tích cực xử lý sớm mọi khoản vay có dấu hiệu trả nợ không đúng hạn.
– Trình tự thực hiện
+ Đôn đốc thu hồi nợ gốc và nợ lãi khi đến hạn.
• Tối thiểu trước 10 ngày đến hạn trả nợ (đối với loại cho vay thông thường), CBTD thảo công văn gửi khách hàng thông báo về thời hạn trả nợ.
• Đồng thời gửi Thông báo về thời hạn trả nợ cho khách hàng.
+ Thực hiện thu nợ
• Đến hạn trả nợ, CBTD phối hợp cùng bộ phận kế toán (gửi phiếu tính lãi, nhắc số Hợp đồng tín dụng cần thu nợ), bộ phận quỹ ( trường hợp khách hàng trả nợ bằng tiền mặt) để thực hiện thu nợ.
• Chậm nhất sau một ngày làm việc kể từ khi thực hiện thu nợ., CBTD thu thập các chứng từ chứng minh việc trả nợ của khách hàng.
• Kiểm tra các thông tin liên quan trên máy tính nhằm xác định sự khớp đúng với các thông tin lưu tại hồ sơ.
+ Chuyển nợ quá hạn( Quy trình xét duyệt cho vay tại Ngân hàng Eximbank Xuất nhập khẩu )
• Trường hợp Hợp đồng tín dụng qui định rõ kỳ hạn trả nợ là một ngày xác định, ngoài ra không có quy định gì khác.
• Ngoài các thông tin liên quan đến việc chuyển nợ quá hạn, Thông báo chuyển nợ quá hạn cần nêu rõ các biện pháp tiếp theo của Ngân hàng nếu khách hàng tiếp tục không trả nợ đúng hạn.
• Trường hợp xét thấy cần thiết, CBTD phải đề xuất với trưởng/phó phòng tín dụng, Giám đốc/phó giám đốc chi nhánh tổ chức gặp gỡ trực tiếp đại diện có thẩm quyền của khách hàng để đòi nợ.
• CBTD cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức theo dõi khách hàng sát sao, thường xuyên báo cáo trưởng/phó phòng tín dụng, Giám đốc/phó giám đốc chi nhánh nhằm lựa chọn và áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi nợ hữu hiệu.
+ Xử lý tái sản bảo đảm để thu nợ
Trường hợp khách hàng không trả được nợ vay đúng hạn đối với khoản vay có tài sản đảm bảo, CBTD có thể xem xét và đề xuất xử lý tài sản bảo đảm để thu nợ

DOWNLOAD


Tham khảo và tải miễn phí nhiều tài liệu hơn trên trang Thuctap, theo dõi Thuctap để cập nhật thông tin nhanh chóng nhé! Nhớ share Thuctap tới với mọi người nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.