Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán công ty sản xuất vật liệu, 9đ

Rate this post

Bài viết này Thuctap sẽ chia sẻ đến các bạn về Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán công ty sản xuất vật liệu, phù hợp cho các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kế toán về nguyên vật liệu. Đặc biệt trên trang Thuctap còn rất nhiều bài viết, tài liệu về ngành Kế toán, nếu bạn đang theo học chuyên ngành Kế toán thì đừng bỏ qua nhé. Tham khảo và tải ngay Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán công ty sản xuất vật liệu dưới cuối bài viết.

Ngoài ra, Thuctap còn rất nhiều tài liệu khác về Kế toán nhưng thời gian gấp gáp không kịp cập nhật lên để các bạn tham khảo. Nếu cần thêm tài liệu hoặc muốn thuê Thuctap viết bài Báo cáo thực tập, Tiểu luận, luận văn thạc sĩ,… thì liên hệ ngay qua zalo của Thuctap nhé!


Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán công ty sản xuất vật liệu

Tổ chức công tác kế toán
Tổ chức bộ máy kế toán
Nhà máy là đơn vị hạch toán phụ thuộc vào Công ty Xây Lắp An Giang, nên bộ máy kế toán được thiết kế rất đơn giản, chỉ gồm 04 nhân viên kế toán.
* Sơ đồ bộ máy kế toán 

Sơ đồ bộ máy kế toán công ty sản xuất vật liệu
Sơ đồ bộ máy kế toán công ty sản xuất vật liệu

Hình 3.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán( Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán công ty sản xuất vật liệu, 9đ )

XEM THÊM: DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP

❖ Kế toán tổng hợp
Trợ giúp cho Giám đốc tổ chức chỉ đạo toàn bộ công tác tài chính, thông tin kinh tế, hạch toán kế toán và đồng thời là kiểm soát viên tài chính của Nhà máy. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của ban lãnh đạo đồng thời chịu sự kiểm tra về mặt nghiệp vụ của cấp trên và cơ quan tài chính thống kê. Tổ chức quản lý dữ liệu, giữ bí mật dữ liệu, kiểm tra việc chấp hành bảo vệ tài sản, tiền vốn, các chính sách chế độ đối với người lao động, kiểm kê đánh giá lại tài sản theo đúng chủ trương và chế độ của Nhà máy.
Có trách nhiệm giúp Giám đốc tổ chức phân phối hoạt động kinh tế. Tham gia nghiên cứu cải tiến quản lý kinh doanh. Tổ chức thi hành, hoàn thiện chế độ hạch toán kinh tế theo yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý các chế độ, thể lệ tài chính kinh tế do Nhà nước quy định.
Phân phối chỉ đạo các nhân viên kế toán. Tổ chức bộ máy kế toán thống kê, tổ chức phản ánh đầy đủ kịp thời, trung thực mọi hoạt động của đơn vị, lập đầy đủ và đúng hạn các báo cáo kế toán thống kê quy định. Thực hiện việc trích nộp, thanh toán theo đúng chế độ, thực hiện các quy định về kiểm kê. Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành luật pháp, thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Thực hiện đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cũng như phổ biến và hướng dẫn quy định mới cho các bộ phận, cá nhân có liên quan cũng như trong bộ máy kế toán. Tiến hành phân tích kinh tế, tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh mà trọng tâm là kế hoạch tài chính đồng thời không ngừng củng cố và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán trong đơn vị.( Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán công ty sản xuất vật liệu, 9đ )

XEM THÊM: KHO 999+ TÀI LIỆU BÁO CÁO THỰC TẬP

Kế toán tổng hợp có quyền hạn phân công chỉ đạo trực tiếp tất cả các nhân viên kế toán thống kê làm việc tại đơn vị, có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong đơn vị cung cấp những tài liệu thông tin cần thiết cho công việc kế toán và kiểm kê. Các loại báo cáo kế toán thống kê cũng như các hợp đồng phải có chữ ký của Kế toán tổng hợp mới có giá trị pháp lý. Kế toán tổng hợp có quyền từ chối không thực hiện những mệnh lệnh vi phạm pháp luật, đồng thời phải báo cáo kịp thời những hành động sai trái của thành viên trong đơn vị cho các cấp có thẩm quyền tương ứng.

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán công ty sản xuất vật liệu
Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán công ty sản xuất vật liệu

* Kế toán thanh toán: Có nhiệm vụ ghi phiếu thu, chi theo đúng mục quy định, theo dõi việc thu chi, tạm ứng, thanh toán, công nợ phải trả, phải thu.
* Kế toán vật tư, chi phí sản xuất, giá thành, TSCĐ:( Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán công ty sản xuất vật liệu, 9đ )
Theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn vật tư theo định mức. Tình hình bảo quản vật tư hàng hóa tại kho, cung cấp số liệu theo kiểm kê định kỳ. Có nhiệm vụ phản ánh và đôn đốc việc mua sắm trang thiết bị, bảo quản TSCĐ đồng thời phản ánh , kiểm tra chi phí sản xuất, phục vụ cho yêu cầu tính giá thành.
* Thủ quỹ:
Có nhiệm vụ cập nhật, báo cáo quý, đối chiếu số dư hàng ngày, theo dõi sự biên động tiền mặt tại quỹ Nhà máy.
* Hình thức kế toán áp dụng
Kế toán sử dụng hệ thống chứng từ, sổ sách theo đúng quy định của Bộ Tài chính. Các chứng từ được lưu chuyển qua nhiều bộ phận nhưng nhìn chung tất cả các chứng từ đều được lập do bộ phận kế toán và tập trung lưu trữ, bảo quản ở phòng kế toán.
– Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm.
– Đơn vị tiền tệ sử dụng: đồng Việt Nam (VNĐ).
– Nguyên tắc đánh giá TSCĐ: theo nguyên giá và giá trị còn lại.
– Phương pháp trích khấu hao TSCĐ: theo phương pháp đường thẳng.
– Phương pháp đánh giá hàng tồn kho: bình quân gia quyền lúc cuối kỳ
– Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên
– Phương pháp tính thuế GTGT: theo phương pháp khấu trừ
– Hình thức sổ kế toán áp dụng: Kế toán trên máy vi tính

Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán trên máy vi tính

Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán trên máy vi tính
Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán trên máy vi tính

Ghi chú:
Nhập số liệu hàng ngày
In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm( Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán công ty sản xuất vật liệu, 9đ )
Đối chiếu, kiểm tra
Hình 3.3 Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán trên máy vi tính
Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy ví tính theo các bảng biểu được thiết kê sẵn trên phần mềm kế toán. Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ Cái hoặc Nhật kỷ – sổ Cái…) và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.

XEM THÊM: TRỌN BỘ BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN

Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện các thao tác khóa sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy. Thực hiện các thao tác để in báo cáo tài chính theo quy định. Cuối tháng, cuối năm số kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra giấy, đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế toán ghi bằng tay.

DOWNLOAD


Trên trang Thuctap còn rất nhiều bài viết, tài liệu về ngành Kế toán. Nếu bạn đang học chuyên ngành Kế toán thì đừng bỏ qua nhé. Tham khảo và tải miễn phí ngay!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo