Đề cương Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Xậy dựng

Rate this post

Sau đây là mẫu đề báo cáo thực tập Ngành Quản trị kinh doanh với đề tài Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Xậy dựng. Tài liệu này được Thực Tập Tốt Nghiệp sưu tầm từ nhiều nguồn báo cáo thực tập đạt điểm cao của các công trình sinh viên khóa trước, hy vọng với nội dung bài viết Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Xậy dựng này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên làm Báo cáo thực tập về Ngành Quản trị kinh doanh có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Trên website còn có nhiều nội dung khác tương tự về cơ sở lý luận, thực trạng khái niệm, đặc điểm và những bài mẫu hoàn chỉnh về bài báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng, các bạn có thể tham khảo những bài viết tại đây.

===>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập tại công ty xây dựng

MỞ ĐẦU Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Xậy dựng

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, không những con người cần đến sự hỗ trợ mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật để đạt được thành công trong công việc, mà các mối quan hệ giữa con người và con người cũng là một phần vô cùng quan trọng để tạo nên những thành tựu ấy. Đứng trước nền kinh tế thị trường luôn biến động với nhiều cơ hội cũng như thách thức như hiện nay, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để biến những mối quan hệ giữa con người với con người tạo thành nguồn lực là vũ khí đủ mạnh cả về số lượng và chất lượng cũng như có sự linh hoạt nhất định để duy trì và phát triển hoạt động của một doanh nghiệp. Tuy nhiên để sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực không phải là vấn đề đơn giản, các Nhà lãnh đạo không cần phải là người học rộng, nhưng nhất thiết phải là người có năng lực điều hành các mối quan hệ hay nói cách khác là biết quản trị nguồn nhân lực: Họ phải biết lựa lời với cấp trên, phải nghiêm khắc và độ lượng, ân cần niềm nở với cấp dưới, phải động viên tinh thần cộng sự, phải biết tùy cơ ứng biến… Mới có thể phát huy hết khả năng và năng lực của nhân viên cấp dưới. Trong quản trị nhân lực, điều cần làm nhất là khuyến khích, động viên nhân viên làm việc hết mình để đạt được những kết quả tốt nhất. Vì vậy, muốn quản trị nguồn nhân lực thành công, muốn nhân viên dồn cả tâm sức vào công việc, nhà quản trị phải biết cách động viên, khuyến khích họ. Những chính sách lương thưởng, đãi ngộ đối với nhân viên một cách phù hợp và khoa học cũng là cách tạo động lực tốt đối với người lao động. Nhưng không hẳn đáp ứng về vật chất có thể giữ chân được người lao động. Ngày nay ngoài việc đáp ứng yêu cầu về vật chất, những đãi ngộ mang tính phi vật chất như ủng hộ tinh thần nhân viên, quan tâm đến đời sống của người lao động lại là nguồn động lực vô cùng lớn tác động tới tâm huyết của nhân viên đối với Công ty. Có thể nói việc Tạo động lực cho người lao động trong giai đoạn kinh tế thị trường mở như ngày nay cần phải đặc biệt trú trọng và đầu tư một cách cần thiết, khoa học và kịp thời.

Trong những năm vừa qua, Công ty CP đầu tư An Dương đã có nhiều cố gắng trong tạo động lực cho cán bộ nhân viên lao động. Tuy nhiên công tác tạo động lực của công ty hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều bất cập và cho đến nay nó vẫn

là một vấn đề cần được tháo gỡ và giải quyết được đặt ra cho ban lãnh đạo công ty. Xuất phát từ yêu cầu lý luận và thực tiễn trên mà tác giả đã lựa chọn đề tài “Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư An Dương” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ.

 1. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Hiện nay, cả trong nước và ngoài nước đều có rất nhiều quan điểm và nội dung nghiên cứu về việc hoàn thiện công cụ tạo động lực làm việc cho người lao động. Luận văn của tác giả sẽ tiếp cận các lý luận đồng thời áp dụng thực tiễn vào việc nghiên cứu đánh giá các hoạt động tạo động lực của doanh nghiệp. Có thể đánh giá tiêu biểu một số báo cáo, công trình nghiên cứu hoặc những câu chuyện thực tiễn từ các doanh nghiệp và những người đã thành công trên thế giới như:

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài đã được nghiệm thu và đã được công bố dưới dạng một cuốn sách có nhan đề “Về động lực của sự phát triển kinh tế- xã hội” (NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997).

Tạp chí Cộng sản ngày 15/8/2012 có đăng bài của Th.S Cảnh Chí Dũng (Trường đại học kinh tế – Đại học quốc gia Hà Nội) về “Mô hình tạo động lực trong các trường đại học công lập”, bài đăng nêu rõ những chọn lựa cũng như những ứng dụng của công tác tạo động lực trong các trường đại học công lập nước ta hiện nay với nhiều ý nghĩa thực tiễn có thể áp dụng rộng rãi.

Luận án Tiến sĩ “Hoàn thiện hệ thống công cụ tạo động lực cho công chức ở các cơ quan Hành chính nhà ” tác giả Nguyễn Thị Phương Lan – Học viện Hành chính Quốc gia. Luận án có nêu động lực làm việc của người lao động là một chủ đề được quan tâm đặc biệt không chỉ bởi bởi động lực biểu hiện cho sức sống, sự linh hoạt mà còn là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp, quyết định tới sự thành công hay thất bại của tổ chức. Ở các cơ quan HCNN, xuất phát từ sứ mệnh cao cả của nền công vụ là cung cấp các dịch vụ công tốt nhất để phục vụ công dân, động lực làm việc của công chức HCNN không chỉ được hiểu như là biểu hiện cho sức sống, sự linh hoạt, hiệu lực, hiệu quả của thể chế hành chính nhà nước mà còn thể hiện tính trách nhiệm trong thực thi quyền lực nhà nước để hoàn thành sứ mệnh của nền công vụ phục vụ nhân dân.

Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp nhà nước, mã số KX-05-11 “Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình CNH-HĐH đất nước”, PGS.TS Phạm Thành Nghị (chủ nhiệm), trong nghiên cứu có đề cập tới vấn đề “Phát huy động lực của con người lao động trong quản lý và sử dụng nguồn nhân lực” Các nghiên cứu đã trình bày một 4 số vấn đề lý luận về động lực, một số động lực chính trị – tinh thần quan trọng và vấn đề sử dụng đúng đắn tích cực của con người trong sự phát triển kinh tế – xã hội.

Tạp chí Tuyên giáo số 3/2012 có bài viết của TS. Nguyễn Minh Tuấn về “Mấy suy nghĩ về chính sách đãi ngộ cán bộ, công chức hiện nay”. Bài viết phân tích và đưa ra được các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn chính sách đãi ngộ cán bộ, công chức hiện nay

Đề tài cấp Nhà nước, mã số KX-07-03 thuộc Chương trình KX-07, 1991 – 1995, GS.TS Lê Hữu Tầng (Chủ nhiệm) “Vấn đề phát huy và sử dụng đúng đắn vai trò động lực của con người trong sự phát triển kinh tế – xã hội”.

“Nhà quản trị một phút” (Kenneth Blanchard và Spence Johnson) Cuốn sách dựa trên cơ sở vững chắc của những phát hiện mới nhất về tâm lý ứng xử. Cuốn sách nghiên cứu một môi trường làm việc thuộc mô hình cũ, phân cấp và phân biệt giới tính trong môi trường làm việc mang phong cách “Ông chủ và cấp dưới”. Quan trọng hơn, ngày nay chúng ta có thể phân biệt giữa nhà quản lý đơn thuần và lãnh đạo – nếu lãnh đạo tạo nên thúc đẩy tinh thần thì nhà quản lý chỉ đơn thuần quản lý.Tuy nhiên, người lãnh đạo thực sự, như ví dụ trên, sẽ cảm thấy khó làm được gì nếu không có một số kỹ năng quản lý con người căn bản. Họ sẽ tìm cách tạo ra môi trường làm việc thoải mái ở đó mọi người có đủ thời gian cần có để theo đuổi các mục tiêu quan trọng. Ý nghĩ tạo ra sự thoải mái là vì mỗi người biết chính xác vai trò của mình; có sự minh bạch và rõ ràng của mục tiêu.

Cuốn sách “Tạo động lực làm việc – Phải chăng chỉ có thể bằng tiền?” của tác giả Business Edge. Cuốn sách đã nêu ra những nội dung tạo động lực cho người lao động thông qua nhiều hình thức phi tài chính khác nhau, mà không cần dùng “đồng tiền” là công cụ duy nhất. Xuất phát từ thực tiễn rất nhiều doanh nghiệp đã mất đi nhân viên tiềm năng mặc dù mức lương của họ đã được tăng một cách phù hợp, hoặc người lao động bỏ dở công việc giữa chừng để ra về mà không hoàn thành công việc đó. Vì vậy, công cụ tạo động lực bằng Tiền có thể phù hợp với người nay, nhưng lại không phải là nhân tố kích thích với người khác. Người quản lý cần xác định mục tiêu làm việc của người lao động để tìm những hình thức tạo động lực phù hợp.

Sách “Hãy là nhà lãnh đạo biết truyền động lực”, của tác giả Leroy Eims, NXB Hồng Đức năm 2014 đã đưa ra những câu chuyện có thật về cuộc sống và công việc của ông: “Chúa tạo động lực cho những con chiên của Người bằng chính hành động khiêm tốn, mối quan hệ cá nhân và đức hy sinh của người trong cuộc sống”, Vậy nên ông đã sống và cổ vũ mọi người để họ đạt được những kết quả tốt nhất giống như Chúa vậy.

Daniel H. Pink (2013) tác giả cuốn sách “ Động lực chèo lái hành vi – Sự thật kinh ngạc về những động cơ thúc đẩy động lực của con người” tái bản – Đổi tên từ “Động lực 3.0”, NXB Lao động xã hội (Bản quyền tiếng Việt công ty sách Alpha), Hà Nội. Cuốn sách nêu ra được những luận điểm mới về việc tạo động lực làm việc cho người lao động ở thời kỳ mới, tác giả cuốn sách cũng cung cấp một số thông tin về các tổ chức, doanh nghiệp vẫn áp dụng các mô hình tạo động lực cũ mà chưa nghiên cứu, đánh giá đúng vai trò tạo động lực cho người lao động theo tình hình thực tế hiện nay. Cuốn sách nêu lên và khuyến khích sử dụng những động lực như: Tăng cường các biện pháp kích thích nội lực bên trong mỗi người từ đó phát huy tinh thần chủ động, tính cầu thị sụ nhiệt tình trong công việc của mỗi người.

Cuốn “Năng đoạn Kim cương” của Geshe Michael Roach – Trần Tuấn Mẫn dịch, NXB Lao động phối hợp với Nhà sách Thái Hà – Tái bản lần thứ 14 – cuốn sách đã áp dụng giáo lý Đức Phật vào Quản trị doanh nghiệp và đời sống. Cuốn sách nói lên cách Ông đã xây dựng Đơn vị Kim Cương tại Andin International bằng những nguyên tắc được thu thập từ trí tuệ cổ xưa của Phật giáo mà Ông đã thu thập được. Ông nói “Năng lực tiềm tàng để thành công được tìm thấy trong chất kim cương cũng giống như tấm kính kim cương – Trong suốt, tinh khiết được xem như gần nhất với chất liệu vật lý tuyệt đối trong suốt – Nó ở ngay quanh ta vào mọi lúc, mọi sự vật và mọi người. Và chính tiềm năng này nếu được khai thác sẽ đưa đến sự thành công”

“Bí quyết tuyển dụng và đãi ngộ người tài” (Brian Tracy) là Cuốn sách sẽ nghiên cứu việc nắm bắt được những nguyên tắc quan trọng trong việc chiêu mộ và giữ chân nhân viên mà những nhà quản lý hàng đầu trong các tập đoàn trên thế giới vẫn thường áp dụng. 21 ý tưởng thực tiễn hay nhất sẽ được trình bầy trong quyển sách như: các bí quyết, kinh nghiệm và yếu tố giữ chân những nhân viên tài năng; cách tuyển dụng hiệu quả để thu hút nhân tài; hướng giải quyết những khó khăn liên quan đến vấn đề nhân lực trong một tổ chức; xây dựng chương trình đào tạo và phát triên kỹ năng cho nhân viên…

Các công trình nghiên cứu đó đã phác họa ra những thực trạng đã xảy ra tại doanh nghiệp của họ và cách họ xây dựng nên thương hiệu của chính mình trên toàn thế giới như thế nào, cũng như các công trình nghiên cứu mang tầm vĩ mô dựa trên số liệu khảo sát, và tài liệu nghiên cứu. Nhưng mỗi một doanh nghiệp lại có những đặc điểm khác nhau, cách xây dựng doanh nghiệp khác nhau và đặc biệt trong môi trường phát triển khác nhau nên không thể áp dụng cho nhiều doanh nghiệp khác nhau.

Công ty cổ phần Đầu tư An Dương (AD INVEST) là doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, Đầu tư xây dựng và kinh doanh các loại hình sản phẩm: nhà ở, văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại, khu đô thị mới, khu du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí…; Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông, dân dụng; Cung cấp các dịch vụ: tư vấn đầu tư, xúc tiến và quản lý đầu tư, quản lý dự án… Bởi vậy lao động làm việc tại công ty cũng có những đặc điểm riêng. Phạm vi nghiên cứu của luận văn này tập trung vào đối tượng là những lao động đang làm việc tại Công ty CP Đầu tư An Dương. Đề cương nghiên cứu để tìm ra giải pháp có thể vận dụng vào thực tiễn tại công ty. Qua tìm hiểu và đánh giá, tác giả khẳng định rằng đề tài luận văn không trùng lặp với bất kỳ đề tài có nội dung tương tự hoặc gần tương tự trước đó. Luận văn kế thừa những thành tựu nghiên cứu đã đạt được đồng thời giải quyết sâu về vấn đề “Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư An Dương”

 1. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu:

Hệ thống hóa được cơ sở lý luận, khung lý thuyết chung về tạo động lực lao động trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá được thực trạng từ đó tìm ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác tạo động lực tại Công ty cổ phần Đầu tư An Dương. Đề xuất giải pháp thiết thực, mang tính khả thi nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực về tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư An Dươngtạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Đầu tư An Dương

Nhiệm vụ nghiên cứu:

 • Thu thập và phân tích các tài liệu, số liệu thứ cấp, sơ cấp liên quan tới công tác tạo động lực lao động trong doanh nghiệp, các tài liệu thông tin nội bộ về công ty cổ phần Đầu tư An Dương.
 • Phân tích, đánh giá tạo động lực lao động cho người lao động tại Công ty CP Đầu tư An Dương, nêu ra được những ưu điểm và những hạn chế của Công ty trong tạo động lực cho người lao động
 • Sử dụng các phương pháp nghiên cứu để phân tích và xử lý tài liệu, số liệu phục vụ cho công tác phân tích, đánh giá thực trạng công tác tạo động lực tại công ty từ đó đưa ra giải pháp tạo động lực lao động phù hợp..
 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty CP Đầu tư An Dương.

Phạm vi nghiên cứu:

 • Về nội dung: Các giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư An Dương
 • Về không gian: Công ty cổ phần Đầu tư An Dương trên địa bàn Thành phố Huế
 • Về thời gian: Dữ liệu được phân tích chủ yếu trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2018. Giải pháp thực hiện cho năm 2019-2020. Đây là mốc thời điểm quyết định việc thúc đẩy phát triển của Công ty trên định hướng đầu tư dự án khu đô thị. Đối với nhân viên, đây là thời điểm cần nhiều nỗ lực để tập trung bán hàng củng cố xây dựng Công ty.
 1. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
 • Phương pháp quan sát: Phương pháp này dựa trên sự quan sát tình hình thực tế về tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần đầu tư An Dương.
 • Phương pháp tổng hợp: Phương pháp sử dụng để nghiên cứu, phân tích các tài liệu, sách, luận án, các bài báo… về vấn đề tạo động lực lao động trong doanh nghiệp, trong Công ty Cổ phần Đầu tư An Dương
 • Phương pháp thống kê và thống kê phân tích: Phương pháp này được sử dụng để phân tích số liệu, tài liệu cụ thể tại Công ty Cổ phần Đầu tư An Dương.
 • Phương pháp khảo sát và điều tra xã hội học: Phương pháp này sử dụng phiếu điều tra là bảng hỏi nhằm thu thập thông tin về tạo động lực lao động tại công ty với số phiếu phát ra là 80 phiếu trong đó 20 phiếu cho khối lao động gián tiếp và bán gián tiếp, 60 phiếu cho khối lao động trực tiếp.
 1. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn
 • Luận văn có những giá trị đóng góp cả về mặt khoa học và ứng dụng: Giá trị khoa học Hệ thống các vấn đề lý luận về tạo động lực lao động, làm rõ thêm về nội dung tạo động lực lao động trong doanh nghiệp. Đề tài góp phần làm phong phú thêm nguồn lý luận và thực tiễn cho các nghiên cứu khoa học khác về vấn đề tạo động lực lao động trong tương lai.
 • Giá trị thực tiễn: Phân tích, đánh giá thực trạng tạo động lực lao động, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, đề xuất các giải pháp mới về các giải pháp tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần Đầu từ An Dương.
 • Kết quả nghiên cứu luận văn có thể bổ sung nguồn tài liệu tham khảo phong phú cho các nhà quản lý về việc xây dựng các phương pháp tạo động lực cho người lao động trong Công ty Cổ phần Đầu tư An Dương
 1. Kết cấu luận văn

Đề tài được chia thành 3 chương:

 • Chương 1:Cơ sở lý luận thực tiễn về tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp
 • Chương 2: Thực trạng về tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư An Dương
 • Chương 3: Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư An Dương

Ngoài ra, sử dụng vụ viết thuê báo cáo thực tập bên mình có chia sẻ nhiều mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp khác, nếu như các bạn chưa thấy đề cương này phù hợp thì có thể tham khảo nhiều mẫu đề cương khác tại đây nhé.

====>>>> KHO 99 + Tạo động lực làm việc cho người lao động

PHẦN 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN Xậy dựng CASPER VÀ VỊ TRÍ THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Xậy dựng CASPER

 • 2.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Xậy dựng CASPER
 • 2.2 Chức năng, nhiệm vụ  và Lĩnh vực hoạt động của công ty
 • 2.3 Mô hình cơ cấu tổ chức tại công ty Công ty Cổ phần Xậy dựng CASPER
 • 2.4 Đặc điểm về nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Xậy dựng CASPER
 • 2.5 Kết quả hoạt động kinh doanh những năm gần đây của Công ty Cổ phần Xậy dựng CASPER

PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAPPER VIỆT NAM

 • 3.1 Thực trạng tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Xậy dựng CASPER
 • 3.1.1 Xác định mục tiêu tạo động lực cho người lao động của Công ty Cổ phần Xậy dựng CASPER
 • 3.1.2 Tạo động lực cho người lao động bằng các biện pháp tài chính
 • 3.1.2.1 Lương
 • 3.1.2.2 Thưởng
 • 3.1.2.3 Các chế độ phúc lợi khác
 • 3.1.3 Tạo động lực cho người lao động bằng các biện pháp phi tài chính
 • 3.1.3.1  Công tác Phân tích công việc
 • 3.1.3.2  Công tác Đánh giá  công việc
 • 3.1.3.3 Công tác Đào tạo người lao động và
 • 3.1.3.4 Chế độ thăng tiến trong doanh nghiệp
 • 3.1.3.5 Văn Hóa Doanh nghiệp
 • 3.1.3.6 Điều kiện và môi trường làm việc tại Doanh nghiệp
 • 3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Xậy dựng CASPER
 • 3.2.1 Môi trường bên ngoài
 • 3.2.2 Môi trường bên trong
 • 3.3 Đánh giá chung về công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Xậy dựng CASPER
 • 3.3.1 Ưu Điểm
 • 3.3.2 Nhược điểm

PHẦN 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAPPER VIỆT NAM

 • 4.1 Định hướng tạo động lực cho người lao động của Công ty Cổ phần Xậy dựng CASPER
 • 4.1.1 Mục tiêu phát triển
 • 4.1.2 Định hướng tạo động lực cho người lao động
 • 4.2 Một số giải pháp tạo động lực cho người lao động của Công ty Cổ phần Xậy dựng CASPER
 • 4.2.1 Hoàn thiện công tác tiền lương, thưởng và phúc lợi
 • 4.2.2 Hoàn thiện công tác phân tích công việc
 • 4.2.3 Hoàn thiện công tác đánh giá công việc
 • 4.2.4 Hoàn thiện công tác Đào tạo người lao động
 • 4.2.5 Biện pháp kích thích tinh thần
 • 4.2.6 Định hướng lộ trình thăng tiến cho cụ thể cho người lao động
 • 4.2.7 Hoàn thiện xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp

KẾT LUẬN

Ngoài ra, Để làm được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Quản trị kinh doanh đạt điểm cao, các bạn sinh viên có thể lựa chọn đề tài báo cáo thực tập Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Xây dựng, đây là một đề tài ít bạn sinh viên lựa chọn bởi vì mức độ đề tài này là trung bình khó, dành cho các bạn sinh viên học lực khá trở lên. Tuy nhiên các bạn sinh viên có thể đạt điểm cao, nếu cố gắng nghiên cứu tập chung viết bài, tham khảo các nguồn bổ ích với tài liệu sau.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo