TOP 4 ĐỀ CƯƠNG NGÀNH LUẬT ĐẠT 9.5đ , HAY NHẤT, NÊN THAM KHẢO

Rate this post

Dưới đây là Top 4 Đề cương ngành Luật đạt 9.5 điểm, các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Luật thì nên tham khảo nhé. Đây là các mẫu mà Thuctap muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên, nhằm giúp các bạn hoàn thành bài làm của mình tốt nhất. Do dịch nhiều bạn không đi thực tập được và đại đa số là các bạn phải tự tìm trên mạng những gì về nơi thực tập để viết. Tuy nhiên Thuctap sẽ hỗ trợ cho các bạn thật nhiều tài liệu trong thời gian sắp tới đây nên nhớ theo dõi Thuctap để cập nhật được nhiều tài liệu bổ ích.

Ngoài ra, Thuctap còn nhận viết thuê Báo cáo thực tập, Tiểu luận,… các bạn có nhu cầu liên hệ Thuctap qua zalo để được tư vấn – hỗ trợ nha!


Đề cương ngành luật tại văn phòng Luật sư Đỗ Pháp

LỜI MỞ ĐẦU
MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.Phương pháp nghiên cứu
5. Bố cục
CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ VĂN PHÒNG LUẬT ĐỖ PHÁP
1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của văn phòng luật sư Đỗ Pháp
1.2 Tình hình hoạt động tư vấn pháp lý tại văn phòng
1.3. Kết quả đạt được trong quá trình thực tập
CHƯƠNG 2.CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
2.1.1 Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của việc đăng ký kinh doanh
Điều kiện để có tư cách pháp nhân
2.1.2. Nội dung của việc đăng ký kinh doanh ( TOP 4 ĐỀ CƯƠNG NGÀNH LUẬT ĐẠT 9.5đ , HAY NHẤT, NÊN THAM KHẢO )
2.2 QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
2.2.1 Nguyên tắc cơ bản của pháp luật về đăng ký kinh doanh
2.2.2

XEM THÊM: DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP

CHƯƠNG 3.THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG LÝ KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LÝ CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP
3.1. Hoạt động tư vấn đăng ký kinh doanh tại văn phòng luật sư Đỗ Pháp
3.2. Thực trạng áp dụng pháp luật về đăng ký kinh doanh trong hoạt động tư vấn pháp lý tại văn phòng luật sư Đỗ Pháp
3.2.1. Tình hình hoạt động tư vấn
3.2.2. Những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắt và nguyên nhân

Đề cương ngành luật giải quyết khiếu nại đất đai

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
2.1. Mục đích nghiên cứu
2.2. Đối tượng nghiên cứu
2.3- Phạm vi nghiên cứu
3. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
3.1. Cơ sở lý luận:
3.2. Phương pháp nghiên cứu:
4. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài
5. Kết cấu của đề tài
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI
1.1. Khái niệm khiếu nại và khiếu nại về đất đai
1.1.1. Khái niệm khiếu nại và quyền khiếu nại của công dân
1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của khiếu nại về đất đai
1.1.3. Các loại khiếu nại về đất đai
1.2. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về đất đai
1.3. Pháp luật hiện hành về giải quyết khiếu nại về đất đai( TOP 4 ĐỀ CƯƠNG NGÀNH LUẬT ĐẠT 9.5đ , HAY NHẤT, NÊN THAM KHẢO )
KẾT LUẬN CHƯƠNG I
CHƯƠNG 2 TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI VÀ THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK
2.1. Đặc điểm, tình hình khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
2.1.1. Tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
2.2. Đặc điểm, tình hình khiếu nại về đất đai trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
2.2.1. Một số nét về điều kiện tự nhiên, xã hội và hành chính của thành phố Buôn Ma Thuột
2.2.3. Tình hình khiếu nại về đất đai trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
2.3. Nguyên nhân phát sinh khiếu nại về đất đai trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột
2.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.3.2. Nguyên nhân chủ quan
2.4. Thực trạng khiếu nại và giải quyết khiếu nại về đất đai tại Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột
2.5. Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột
2.5.1. Ưu điểm
2.5.2. Những tồn tại, hạn chế

XEM THÊM: KHO 999+ TÀI LIỆU BÁO CÁO THỰC TẬP

CHƯƠNG 3 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK
3.1. Quan điểm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại về đất đai
3.1.1. Hiệu quả và hiệu quả quản lý nhà nước
3.1.2. Hiệu quả giải quyết khiếu nại về đất đai
3.2. Phương hướng nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột
3.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột
3.3.1. Nhóm giải pháp về nâng cao nhận thức pháp luật, chấp hành pháp luật
3.3.2. Giải pháp hoàn thiện về chính sách, pháp luật
3.3.3. Giải pháp về công tác chỉ đạo, điều hành
3.3.4. Giải pháp về quản lý hành chính nhà nước( TOP 4 ĐỀ CƯƠNG NGÀNH LUẬT ĐẠT 9.5đ , HAY NHẤT, NÊN THAM KHẢO )
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đề cương ngành luật hay nhất nên tham khảo
Đề cương ngành luật hay nhất nên tham khảo

 Đề cương ngành luật Pháp luật cơ cấu tổ chức Công ty

MỤC LỤC
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
5. Giới thiệu kết cấu báo cáo
PHẦN NỘI DUNG( TOP 4 ĐỀ CƯƠNG NGÀNH LUẬT ĐẠT 9.5đ , HAY NHẤT, NÊN THAM KHẢO )
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 2 THÀNH VIÊN
1.1. Khái niệm công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viê
1.2. Đặc điểm công ty TNHH 2 thành viên
1.3. Vai trò của công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên
1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH 02 thành viên
1.5. Quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên
1.5.1. Quyền của thành viên
1.5.2. Quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên là tổ chức
1.6. Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 02 THÀNH VIÊN
2.1. Thực trạng pháp luật về cơ cấu tổ chức công ty TNHH 02 thành viên
2.1.1. Công ty TNHH 02 thành viên do tổ chức là chủ sở hữu
2.1.2. Công ty TNHH 02 thành viên do cá nhân là chủ sở hữu
2.2. Một số kiên nghị hoàn thiện pháp luật về cơ cấu tổ chức công ty TNHH 02 thành viên
2.2.1. Sự cần thiết hoàn thiện pháp luật về cơ cấu tổ chức công ty TNHH 02 thành viên
2.2.2. Hoàn thiện pháp luật về cơ cấu tổ chức công ty TNHH 02 thành viên
* Giải pháp khác
PHẦN KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 Đề cương ngành luật Quyền lợi Cổ Đông trong Công ty

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
PHẨN MỞ ĐẦU
2. Tình hìnhữnghiên cứu đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Ý nghĩa thực tiễn và khoa khoa học của đề tài( TOP 4 ĐỀ CƯƠNG NGÀNH LUẬT ĐẠT 9.5đ , HAY NHẤT, NÊN THAM KHẢO )
6. Kết cấu chung của đề tài
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN
1.1. Khái niệm về cổ đông thiếu số trong công ty cổ phần
1.1.1. Quyền lợi của cổ đông thiếu số trong công ty cổ phần
1.1.2. Thế nào là bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần
1.2. Đặc điểm và mục đích về bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần
1.2.1. Đặc điểm về bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần
1.2.2. Mục đích bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần
1.3. Vai trò và ý nghĩa về bảo vệ quền lợi của cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần
1.3.1. Vai trò của việc bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần
1.3.2. Ý nghĩa của việc bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần
CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN
2.1. Chủ thể có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần
2.1.1. Cổ đông thiểu số
2.1.2. Công ty cổ phần
2.1.3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
2.2. Quyền lợi của cổ đông thiểu số theo quy định của pháp luật
2.2.1. Quyền lợi theo quy định của pháp luật
2.2.2. Quyền lợi theo thỏa thuận của công ty
2.3. Phương thức bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần
2.3.1 phương thức tự bảo vệ
2.3.2 phương thức ……

XEM THÊM: TRỌN BỘ BÁO CÁO THỰC TẬP LUẬT

Chương 3: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP PHÁP LUẬT VỀ VIỆC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
3.1 Thực trang áp dụng pháp luật( TOP 4 ĐỀ CƯƠNG NGÀNH LUẬT ĐẠT 9.5đ , HAY NHẤT, NÊN THAM KHẢO )
3.2. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số trong Công ty cổ phần theo pháp luật doanh nghiệp ở Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD


Sau khi tham khảo 4 Đề cương ngành luật được đánh giá cao như thế này, mà các bạn vẫn chưa ưng ý thì có thể tìm trên Thuctap và inbox zalo Thuctap để có thêm tài liệu viết bài nhé 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo