Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán

Rate this post

Sau khi hoàn thành các môn học đại cương và chuyên ngành, các bạn sinh viên ngành Kế Toán sẽ bước vào thời gian thực tập và Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán. Tuy nhiên cũng có nhiều bạn do thời gian gấp gáp nên không tìm được công ty, và chứng từ làm bài các bạn có thể cần đến sự dụng dịch vụ Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán của bên mình.

Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán Đề Tài Gì?

Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán, một số trường gọi là chuyên đề tốt nghiệp ngành kế toán. Các bạn sinh viên thời sử dụng dịch vụ để làm những đề tài như sau:

 • Viết thuê khóa luận tốt nghiệp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • Viết thuê khóa luận tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền
 • Viết thuê khóa luận tốt nghiệp kế toán các khoản phải thu phải trả
 • Viết thuê khóa luận tốt nghiệp kế toán bán hàng
 • Viết thuê khóa luận tốt nghiệp kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
 • Viết thuê khóa luận tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu
 • Viết thuê khóa luận tốt nghiệp kế toán công cụ dụng cụ
 • Viết thuê khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh
 • Viết thuê khóa luận tốt nghiệp kế toán tiền mặt
 • Viết thuê khóa luận tốt nghiệp kế toán bán hàng và xác định kế quả kinh doanh
 • Viết thuê khóa luận tốt nghiệp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
 • Viết thuê khóa luận tốt nghiệp kế toán tài sản cố định
 • Viết thuê khóa luận tốt nghiệp kế toán lập báo cáo tài chính
 • Viết thuê khóa luận tốt nghiệp kế toán thuế
 • Viết thuê khóa luận tốt nghiệp kế toán tiền lương

Với các đề tài kế toán ngân hàng và các kế toán hành chính sự nghiệp, các bạn sinh viên cần đề tài chính xác hãy nhắn tin với ZALO 0934. 536. 149 cuả mình để được biết chi tiết hơn nhé.

Bảng giá viết thuê khóa luận tốt nghiệp là bao nhiêu?

Bảng giá tại khóa luận tốt nghiệp còn tùy thuộc vào các đặc điểm, các đề tài, thời gian, ngôn ngữ, độ dài nên bảng giá sẽ được báo khi có các thông tin đầy đủ hơn. Các bạn sinh viên có nhu cầu báo giá viết thuê khóa luận tốt nghiệp ngành Kế Toán, có thể nhắn tin ngay qua ZALO: 0934.536.149

Dịch vụ Giá ( VNĐ/ bộ trọn gói)
Viết bài tiểu luận Từ 800K đến 2Tr (liên hệ để trao đổi )
Viết khóa luận tốt nghiệp Ngành Kế Toán Từ 2.5Tr đến 5Tr (liên hệ để trao đổi )
Viết chuyên đề tốt nghiệp Từ 2Tr đến 6Tr (liên hệ để trao đổi )
Viết khóa luận có chạy SPSS, khảo sát, định lượng Từ 4Tr đến 7Tr (liên hệ để trao đổi )
Viết khóa luận không chạy SPSS, dữ liệu Từ 2.5Tr đến 5Tr (liên hệ để trao đổi )
 Viết thực hành nghề nghiệp Từ 2Tr đến 4Tr (liên hệ để trao đổi )
Dịch vụ xin dấu công ty- ngân hàng Từ 300k đến 2.5tr
Viết bài thực tập bằng tiếng Anh (liên hệ để trao đổi )
Viết luận văn thạc sĩ Từ 12Tr đến 20Tr (liên hệ để trao đổi )

Lưu ý: Đây là bảng giá dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp ban đầu. Do đó giá cả sẽ dao động tùy vào số trang thực tế. Tham khảo thêm chi tiết ở bảng báo giá theo số trang phía dưới bạn nhé!

Đề cương mẫu khóa luận tốt nghiệp kế toán

Dây đây là một đề cương mẫu mà bên mình đã làm bài, đề tài kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh ABC. Tuy nhiên, nếu các bạn làm đề tài khác, thì nhắn tin với mình qua ZALO  mình sẽ gửi đề cương mẫu cho các bạn.

ĐỀ CƯƠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ABC

 • CHƯƠNG 1: Cơ Sở Lý Luận Về Doanh Thu, Chi Phí, Xác Định Kết Quả Kinh Doanh
 • 1.1  Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí, và xác định kết quả kinh doanh
 • 1.1.1 Nhiệm vụ kế toán doanh thu
 • 1.1.2 Nhiệm vụ kế toán chi phí
 • 1.1.3 Nhiệm vụ kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 1.2       Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 • 1.2.1    Kế toán doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • 1.2.1.1 Khái niệm
 • 1.2.1.2 Nguyên tắc và điều kiện ghi nhận doanh thu
 • 1.2.1.3 Chứng từ sử dụng
 • 1.2.1.4. Tài khoản sử dụng
 • 1.2.1.5 Sơ đồ hạch toán
 • 1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 • 1.2.2.1 Kế toán chiết khấu thương mại
 • 1.2.2.2 Kế toán hàng bán bị trả lại
 • 2.2.2.3 Kế toán giảm giá hàng bán
 • 1.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • 1.2.3.1 Khái niệm
 • 1.2.3.2 Chứng từ sử dụng
 • 1.2.3.3 Tài khoản sử dụng
 • 1.2.3.4 Sơ đồ hạch toán
 • 1.2.4 Kế toán các khoản thu nhập khác
 • 1.2.4.1 Khái niệm
 • 1.2.4.2 Chứng từ sử dụng
 • 1.2.4.3 Tài khoản sử dụng
 • 1.2.4.4 Sơ đồ hạch toán
 • 1.2.5. Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh
 • 1.2.5.1 Kế toán xác định giá vốn hàng bán
 • 1.2.5.2 Kế toán chi phí bán hàng
 • 1.2.5.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 1.2.5.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính
 • 1.2.5.5 Kế toán các khoản chi phí khác
 • 1.2.5.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
 • 1.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 1.2.6.1 Khái niệm
 • 1.2.6.2 Chứng từ sử dụng
 • 1.2.6.3 Tài khoản sử dụng
 • 1.2.6.4 Sơ đồ hạch toán
 • CHƯƠNG 2 Thực Trạng Công Tác Kế Toán Doanh Thu , Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Abc
 • 2.1 Tổng quan về Công ty TNHH ABC
 • 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH ABC
 • 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần XNK Nhà Bè
 • 2.1.2.1 Chức năng
 • 2.1.2.2 Nhiệm vụ
 • 2.1.2.3 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty
 • 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty
 • 2.1.3.1 Bộ máy tổ chức của công ty
 • 2.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
 • 2.1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty
 • 2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
 • 2.1.4.2 Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty
 • 2.1.4.3 Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng tại công ty
 • 2.1.4.4 Hệ thống tài khoản sử dụng tại công ty
 • 2.1.4.5 Hệ thống báo cáo kế toán áp dụng tại công ty
 • 2.1.4.6 Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty
 • 2.1.5    Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm gần đây của công ty
 • 2.2 Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH ABC
 • 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • 2.2.1.1 Nội dung
 • 2.2.1.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.1.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.1.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.1.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • 2.2.2.1 Nội dung
 • 2.2.2.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.2.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.2.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán
 • 2.2.3.1 Nội dung
 • 2.2.3.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.3.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.3.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.4 Kế toán chi phí tài chính
 • 2.2.4.1 Nội dung
 • 2.2.4.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.4.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.4.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.5 Kế toán chi phí bán hàng
 • 2.2.5.1 Nội dung
 • 2.2.5.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.5.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.5.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 2.2.6.1 Nội dung
 • 2.2.6.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.6.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.6.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.7 Kế toán thu nhập khác
 • 2.2..7.1 Nội dung
 • 2.2.7.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.7.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.7.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.8 Kế toán chi phí khác
 • 2.2.8.1 Nội dung
 • 2.2.8.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.8.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.8.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.9 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
 • 2.2.9.1 Nội dung
 • 2.2.9.2 Chứng từ và thủ tục kế toán
 • 2.2.9.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.9.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.10 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 2.2.10.1 Nội dung
 • 2.2.10.2 Chứng từ và thủ tục kế toán
 • 2.2.10.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.10.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • CHƯƠNG 3: Nhận Xét  – Kiến Nghị
 • 3.1. Nhận xét, đánh giá
 • 3.1.1 Nhận xét về tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
 • 3.2 Kiến nghị

Đã hơn 200 bạn sinh viên đạt điểm số cao khi viết thuê khóa luận kế toán bên mình, với độ ngũ dày dặn kinh nghiệm tốt nghiệp thạc sĩ ngành kế toán, làm việc chuyên nghiệp và uy tín, đúng tiến độ yêu cầu của nhà trường và giáo viên. Ngoài ra, bên mình có thể xin được các loại chứng từ kế toán, công ty đóng dấu trọn gói sẽ giúp được rất nhiều bạn sinh viên làm thuê khóa luận ngành kế toán trọn gói. Các bạn có nhu cầu cần hỗ trợ thì nhắn tin cho mình 24/24h nhé, mình sẽ hỗ trợ các bạn mọi lúc, mọi nơi.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo