Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Xuất Nhập Khẩu

Rate this post

Bên mình có nhận dịch Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Xuất Nhập Khẩu, một số trường gọi là ngành kinh tế đối ngoại, ngoại thương giá rẻ cho các bạn sinh viên, bài viết không đạo văn, vượt qua các phần mềm kiểm tra đạo văn.

Kể từ sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thế giới WTO, Hoạt động ngoại thương tại nước ta phát triển nhanh chóng, đi cùng với đó là phát triển nguồn nhân lực ở mảng này ngày càng cao, sinh viên theo học ngành xuất nhập khẩu ngày càng đông. Nhằm đáp ứng nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập quốc tế này.

Từ với những vấn đề trên số lượng sinh viên thực tập cũng ngày càng đông, và nhu cầu thuê người Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp ngày càng nhiều. Do không ít các bạn sinh viên gặp các chục trặc trong quá trình viết khóa luận, từ đó dịch vụ Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Xuất Nhập Khẩu ra đời, nhằm hỗ trợ cho các bạn hoàn thành tốt bài khóa luận của mình.

Một số đề tài Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Xuất Nhập Khẩu tiêu biểu

 1. Họat động Marketing quốc tế tại công ty X.
 2. Tìm hiểu họat động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp tại khu chế xuất
 3. Phân tích thực trạng xuất khẩu của doanh nghiệp và giải pháp
 4. Phân tích thực trạng nhập khẩu của doanh nghiệp và giải pháp.
 5. Tìm thị trường xuất khẩu cho một sản phẩm của doanh nghiệp.
 6. Phân tích họat động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và đề xuất giải pháp
 7. Thực trạng hệ thống cảng phục vụ họat động xuất nhập khẩu tại Tp.HCM
 8. Phân tích họat động của cảng …. và đề xuất giải pháp
 9. Giải pháp marketing cho các cảng Tp.HCM tại vị trí di dời
 10. Phân tích thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp và đề xuất giải pháp
 11. Khảo sát năng lực xếp dỡ hàng hóa xuất nhập khẩu của hệ thống cảng Tp.HCM
 12. Tác động của AFTA tới họat động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và biện pháp tận dụng, khắc phục
 13. Tác động của WTO tới họat động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và biện pháp tận dụng, khắc phục
 14. Thực trạng họat động thuê phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp tại Tp.HCM
 15. Thực trạng họat động mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp tại Tp.HCM
 16. Tìm hiểu qui trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container tại doanh nghiệp
 17. Tìm hiểu qui trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container tại cảng
 18. Tìm hiểu việc áp dụng thương mại điện tử trong ngọai thương tại doanh nghiệp
 19. Tìm hiểu các vấn đề thường phát sinh khi doanh nghiệp làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất  nhập khẩu
 20. Tìm hiểu họat động xuất nhập khẩu hàng hóa qua thị trường kỳ hạn – future market
 21. Tìm hiểu phương thức sản xuất xuất khẩu / tạm nhập tái xuất / gia công tại doanh nghiệp
 22. Thuận lợi và khó khăn khi áp dụng khai báo hải quan điện tử tại doanh nghiệp
 23. Phân tích họat động xuất nhập khẩu tại doanh nghiệp về đề xuất các biện pháp marketing ngọai thương
 24. Tìm hiểu họat động xuất nhập khẩu biên mậu của Việt Nam và nghiên cứu khả năng tham gia của doanh nghiệp
 25. Tìm hiểu các phương thức huy động vốn thực hiện phương án xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và đề xuất giải pháp
 26. Phân tích họat động quản lý tồn kho nguyên liệu nhập khẩu và tìm kiếm biện pháp quản lý tối ưu
 27. Nghiên cứu khả năng nâng cao tỉ lệ nội địa hoá sản phẩm của doanh nghiệp trong khu chế xuất.
 28. Nghiên cứu hoạt động xuất nhập khẩu và khả năng phát triển thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp.
 29. Phân tích, tìm hiểu nguyên nhân tại sao doanh nghiệp chọn điều kiện Incoterms trong xuất nhập khẩu tại đơn vị và đề xuất điều chỉnh

Bảng Giá Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Xuất Nhập Khẩu Là Bao Nhiêu?

Bảng giá tại thực tập tốt nghiệp còn tùy thuộc vào các đặc điểm, các đề tài, thời gian, ngôn ngữ, độ dài nên bảng giá sẽ được báo khi có các thông tin đầy đủ hơn. Các bạn sinh viên có nhu cầu báo giá Viết Khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Xuất Nhập Khẩu, có thể nhắn tin ngay qua ZALO: 0934.536.149

Dịch vụ Giá ( VNĐ/ bộ trọn gói)
Viết bài tiểu luận Từ 800K đến 2Tr (liên hệ để trao đổi )
Viết Khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Xuất Nhập Khẩu Từ 2.5Tr đến 7Tr (liên hệ để trao đổi )
Viết chuyên đề tốt nghiệp Từ 2Tr đến 6Tr (liên hệ để trao đổi )
Viết khóa luận có chạy SPSS, khảo sát, định lượng Từ 4Tr đến 7Tr (liên hệ để trao đổi )
Viết khóa luận không chạy SPSS, dữ liệu Từ 2.5Tr đến 5Tr (liên hệ để trao đổi )
 Viết thực hành nghề nghiệp Từ 2Tr đến 4Tr (liên hệ để trao đổi )
Dịch vụ xin dấu công ty- ngân hàng Từ 300k đến 2.5tr
Viết bài thực tập bằng tiếng Anh (liên hệ để trao đổi )
Viết luận văn thạc sĩ Từ 12Tr đến 20Tr (liên hệ để trao đổi )

Lưu ý: Đây là bảng giá dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp ban đầu. Do đó giá cả sẽ dao động tùy vào số trang thực tế. Tham khảo thêm chi tiết ở bảng báo giá theo số trang phía dưới bạn nhé!

Mẫu đề cương tham khảo viết thuê khóa luận tốt nghiệp ngành xuất nhập khẩu

Đề tài: Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Giao Nhận Nhập Khẩu Hàng Nguyên Container Bằng Đường Biển Tại Công Ty Tnhh Tmdv Xnk Trƣơng Việt Trong Tình Hình Đại Dịch Covid-19 Hiện Nay

LỜI MỞ ĐẦU
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN NHẬP KHẨU HÀNG NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƢỜNG BIỂN 
1.1 Tổng quan về hoạt động nhập khẩu
1.1.1 Khái niệm về nhập khẩu
1.1.2 Vai trò của hoạt động nhập khẩu
1.1.3 Hình thức nhập khẩu
1.2 Tổng quan về vận tải hàng hóa bằng container đƣờng biển
1.2.1 Lịch sử ra đời và phát triển của vận tải hàng hóa bằng container đƣờng biển
1.2.2 Container và lợi ích của vận tải hàng hóa bằng container đƣờng biển
1.2.2.1 Tìm hiểu về container
1.2.2.2 Lợi ích của vận chuyển hàng hóa bằng container
1.3 Tổng quan về dịch vụ giao nhận vận tải
1.3.1 Dịch vụ giao nhận vận tải
1.3.1.1 Khái niệm và phân loại dịch vụ giao nhận vận tải
1.3.1.2 Vai trò của dịch vụ giao nhận
1.3.2 Về ngƣời giao nhận
1.3.2.1 Khái niệm và vai trò của người giao nhận trong vận tải quốc tế
1.3.2.2 Phạm vi hoạt động và các dịch vụ của người giao nhận
1.3.2.3 Quyền hạn và trách nhiệm của người giao nhận
1.3.2.4 Quan hệ giữa người giao nhận với các bên liên quan
1.4 Cơ sở pháp lý và nguyên tắc giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đƣờng biển
1.4.1 Cơ sở pháp lý
1.4.2 Nguyên tắc giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đƣờng biển
1.5 Quy trình lý thuyết giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container bằng đƣờng biển
1.5.1 Các chứng từ sử dụng trong quá trình giao nhận nhập khẩu
1.5.1.1 Chứng từ bắt buộc theo qui định của Nhà nước
1.5.1.2 Chứng từ khác
1.5.2 Quy trình lý thuyết tổng quát
1.6 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đƣờng biển
1.6.1 Yếu tố vĩ mô
1.6.2 Yếu tố vi mô
1.7 Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động giao nhận
1.7.1 Tiêu chí 1: Chất lƣợng dịch vụ giao nhận
1.7.2 Tiêu chí 2: Dịch vụ chăm sóc khách hàng
1.7.3 Tiêu chí 3: An toàn của hàng hoá
1.7.4 Tiêu chí 4: Giá cƣớc dịch vụ vận tải rõ ràng, hợp lý
1.7.5 Tiêu chí 5: Thời gian giao hàng nhanh chóng
1.8 Tác động của dịch Covid-19 ảnh hƣởng đến hoạt động xuất nhập khẩu bằng đƣờng biển
1.8.1 Đối với thế giới
1.8.2 Đối với Việt Nam
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN NHẬP KHẨU HÀNG NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƢỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XNK TRƢƠNG VIỆT TRONG TÌNH HÌNH ĐẠI DỊCH COVID-19 HIỆN NAY 
2.1 Tổng quan về Công ty TNHH TMDV XNK Trƣơng Việt
2.1.1 Vài nét về Công ty TNHH TMDV XNK Trƣơng Việt
2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh
2.1.2 Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.3 Cơ cấu nhân sự của công ty
2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty TNHH TMDV XNK Trƣơng Việt
2.1.4.1 Tình hình hoạt động kinh doanh
2.1.4.2 Tình hình tài chính
2.2 Thực trạng hoạt động giao nhận nhập khẩu hàng nguyên container bằng đƣờng biển tại Công ty TNHH TMDV XNK Trƣơng Việt trƣớc và sau dịch Covid-19
2.2.1 Thực trạng về cơ cấu các mặt hàng nhập khẩu của công ty trƣớc và sau dịch Covid-19
2.2.1.1 Thực trạng về cơ cấu các mặt hàng nhập khẩu của công ty trước khi dịch Covid-19 xảy ra
2.2.1.2 Thực trạng về cơ cấu các mặt hàng nhập khẩu của công ty sau khi dịch Covid-19 xảy ra
2.2.1.3 So sánh trọng lượng về cơ cấu các mặt hàng nhập khẩu của công ty trước và sau dịch Covid-19
2.2.2 Thực trạng về cơ cấu thị trƣờng hoạt động giao nhận nhập khẩu hàng nguyên container bằng đƣờng biển của công ty trƣớc và trong dịch Covid-19
2.2.2.1 Thực trạng cơ cấu thị trường hoạt động của công ty trong hoạt động nhập khẩu của công ty trước dịch Covid-19 xảy ra
2.2.2.2 Thực trạng cơ cấu thị trường hoạt động của công ty trong hoạt động nhập khẩu của công ty sau khi dịch Covid-19 xảy ra
2.2.2.3 So sánh cơ cấu thị trường theo doanh thu của công ty trước và trong dịch Covid-19
2.2.3 Tình hình thực hiện kế hoạch giao nhận hàng hoá nhập khẩu của công ty trƣớc và trong dịch Covid-19
2.2.3.1 Tình hình thực hiện kế hoạch giao nhận hàng hoá nhập khẩu của công ty trước dịch Covid-19
2.2.3.2 Tình hình thực hiện kế hoạch giao nhận hàng hoá nhập khẩu của công ty trong dịch Covid-19
2.3 Quy trình giao nhận nhập khẩu hàng nguyên container bằng đƣờng biển trong tình hình dịch Covid-19 của công ty
2.3.1 Quy trình giao nhận
2.3.2 Phân tích quy trình giao nhận
2.4 Đánh giá hiệu quả hoạt động giao nhận nhập khẩu hàng nguyên container của công ty trong tình hình dịch Covid-19
2.4.1 Tiêu chí 1: Chất lƣợng dịch vụ giao nhận
2.4.2 Tiêu chí 2: Dịch vụ chăm sóc khách hàng
2.4.3 Tiêu chí 3: An toàn hàng hoá
2.4.4 Tiêu chí 4: Giá cƣớc dịch vụ vận tải rõ ràng, hợp lý
2.4.5 Tiêu chí 5: Thời gian giao hàng nhanh chóng
2.4.6 Tiêu chí 6: Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động giao nhận
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN NHẬP KHẨU HÀNG NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƢỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XNK TRƢƠNG VIỆT TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID- 19 
3.1 Đánh giá chung về hoạt động giao nhận hàng hoá nhập khẩu nguyên container bằng đƣờng biển tại công ty trong tình hình dịch Covid-19
3.1.1 Mô hình SWOT
3.1.2 Phân tích
3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận nhập khẩu hàng nguyên container bằng đƣờng biển tại Công ty TNHH TMDV XNK Trƣơng Việt trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay 1
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Đối với Nhà nƣớc
3.3.2 Đối với cơ quan Hải quan
KẾT LUẬN

Trên đây là những thông tin cần thiết về dịch vụ Viết Khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Xuất Nhập Khẩu của mình tuy nhiên có thể có nhiều bạn sinh viên còn những câu hỏi những thắc mắc khác các bạn có thể vui lòng nhắn tin vào Zalo của mình để mình có thể trao đổi về nội dung bài cũng như mình cần trao đổi thêm về những nhu cầu của các bạn như thế nào để có thể hiểu rõ vấn đề của các bạn mà tư vấn cho các bạn sự lựa chọn tốt nhất các bạn có thể liên hệ với dịch vụ Viết Khóa luận Tốt Nghiệp Ngành Xuất Nhập Khẩu uy tín của mình qua:

 • Số điện thoại: 0934.536.149
 • Zalo: 0934.536.149
 • Gmail:thuctaptotnghiep@gmail.com
 • địa chỉ: 36 Thoại Ngọc Hầu, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo